Piliečių kreipimasis į oligarchinei „valdomos demokratijos“ santvarkai oponuojančių partijų vadovus

Piliečių kreipimasis į oligarchinei „valdomos demokratijos“ santvarkai oponuojančių partijų vadovus

Raginame Centro, Kartų sąjungos ir Nacionalinio susivienijimo partijų vadovus kuo greičiau pradėti derybas bendro rinkiminio sąrašo klausimu.

Esant abipusiam norui, prie šios grupės galėtų prisijungti dėl organizacinių problemų ir sistemos blokados daugelio deramai neįvertinta tautininkų organizacija. Esame įsitikinę, jog pavieniui šios jėgos spalį neturi jokių praktinių ir teorinių galimybių peržengti penkių procentų kartelę daugiamandatėje apygardoje.

Politinei sąmoningai tautai priskirtinų rinkėjų, ko gero, beliko tik keliolika procentų. Daugumos smegenis jau „išplovė“ galingas propagandinių manipuliacijų mechanizmas, už pinigus plušantis liberalių grupinių interesų ir globalistinių sluoksnių naudai. Rinkėjų balsai neišvengiamai išsibarstys tarp šiai santvarkai oponuojančių partijų, bei tokiomis subtiliai apsimetančių, sąrašų. Kuklūs šios partinės trijulės žmogiškieji ir finansiniai ištekliai bus išeikvoti perniek, o sąmoningų rinkėjų lūkesčiai patirs stiprų smūgį. Per Seimo rinkimus 2024 metais šalyje, greičiausiai, jau nebebus jėgų, galinčių organizuotai ginti politinės tautos, valstybingumo ir demokratijos likučius. Atstovaudami nykstančios politinės tautos interesus, geranoriškai prašome, išvardintų partijų vadovus, aktyviai vienyti išsisklaidžiusius oligarchinės-nomenklatūrinės „demokratijos“ oponentus. Raginame pasinaudoti telkiančia Sąjūdžio pradžios patirtimi. Pasirinkusiems rinkimuose individualaus kovotojo kelią, teks prisiimti atsakomybę už nuspėjamas liūdnas pasekmes tiek savo partijai, tiek valstybingumui ir demokratijai. Bendrą sąrašą galinčias sudaryti pajėgas, turėtų susieti įsipareigojimas bendrai sudarytam kompleksinių politinių-ekonominių reformų paketui, jo populiarinimui ir įgyvendinimui. Seime dirbtų bendra frakcija, ten galinti atsirasti bendro sąrašo sėkmės rinkimuose atveju. Reformos turėtų būti skirtos „valdomos demokratijos“ pakeitimui demokratine santvarka. Politine sistema, skirta tarnauti piliečių daugumos, valstybingumo ir lietuvybės naudai, o ne savų ir svetimų galingųjų interesams tenkinti. Viena iš mums priimtinų, konkrečių reformos idėjų yra bendras CP ir KS vadovų siūlymas, jog politikai turėtų būti renkami ne ilgiau nei dviem kadencijoms. Pavyzdys – prezidento rinkimų įstatymo normos. Yra gerų reformų idėjų Kauno forumo dokumentuose ir kitų organizacijų siūlymuose.

Palaikome idėją, kad partijų atstovų internetinių derybų eigą karantino sąlygomis galėtų stebėti 3-4 nepriekaištingos reputacijos visuomeniški žmonės, nusibalotiruosiantys šiuose rinkimuose. Tokios grupės dalyvavimas galėtų būti privalomas visuose paminėtųjų partijų derybų etapuose, įskaitant ir derybas dėl vietų bendrame sąraše. Bendro sąrašo formavimas ir pasiskirstymas vienmandatėmis apygardomis yra sunkus procesas, galintis sąlygoti ne tik sėkmę rinkimuose, bet ir bendro įtakingo politinio darinio susiformavimą ateityje. Tik šis nelengvas vienybės kelias, politinių reformų ir tautos bei valstybės išsaugojimo vardan, yra trapus šviesesnės demokratų ateities garantas. Pavieniui jūsų partijos spalį neišvengiamai pralaimės šios vėžinės santvarkos, iš šalies jau išgujusios milijoną žmonių, armadai. Svajojame apie oligarchinės „valdomos demokratijos“ santvarkos smaugvirvės pašalinimą nuo tautos ir valstybės kaklo. Todėl raginame Jus kilniai ir neatidėliojant rinktis vienintelį perspektyvų kelią- Sąjūdžio vienybės ir nesiskaldymo kelią.

2020.05.01

P.S. Kiekvieną pilietį, pritariantį šiam raginimui, prašome kuo greičiau tapti šio teksto signataru, atsiunčiant savo vardą, pavardę ir nurodant miestą. Fizinių parašų po tekstu nebus.

Adresas: uzvienybe@gmail.com

Raimundas Gaižauskas (Vilnius),
Mantas Janavičius (Vilnius),
Jonas Baltušis (Kaunas),
Audronė Daubarienė (Raudondvaris),
Algirdas Karčiauskas (Kaunas),
Mindaugas Patackas (Kaunas),
Stasys Narutavičius (Šiauliai),
Elvyra Valiukaitė (Kaunas),
Virginijus Partaukas (Klaipėda),
Dionyzas Varkalis (Klaipėda),
Rūta Zabielienė (Kaunas),
Vilius Konstantinas Mikalajūnas (Kaunas),
Nijolė Malakauskienė ( Šiauliai),
Virginija Jurgilevičienė ( Klaipėda),
Vida Stankūnienė (Šiauliai),
Aldona Gricienė (Kauno raj.),
Gediminas Bertulis (Klaipeda),
Astra Genovaitė Astrauskė (Vilnius),
Arūnas Burlingis (Kaunas).

Facebook komentarai
});}(jQuery));