Piliečiai reikalauja atšaukti valstybės masto ekstremalią situaciją

stop

stop

2021 m. sausio 29 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Reikalavimas atšaukti valstybės masto ekstremalią situaciją ”

Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos visuomenės tarybos atstovė, Visuomenės ekstremalių situacijų lep vadovė dr. Nendrė Černiauskienė, klinikinių tyrimų mokslininkė embriologė Aušra Blažėnienė.

Gydytoju ir visuomenes 18 reikalavimu_2021.01.22

Pranešėjai pristato neformalaus piliečių ir visuomeninių organizacijų SUSITELKIMO ir Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos 18 reikalavimų Lietuvos Vyriausybei, Seimui, Prezidentui. Pateikiama medikų ir teisininkų paruošta informacija ir nuorodos į mokslinius šaltinius, patvirtinantys, kad COVID-19 ligos nustatymui naudojami PGR testai nėra skirti ligos nustatymui ir esant jų teigiamiems rezultatams yra didžiulė klaida konstatuoti šį susirgimą. Klaidingų testų rezultatai sudarė sąlygas statistikos duomenų klaidingumui, ko pasekoje dirbtinai ir dideliu mastu skelbiama apie COVID-19 ligos plitimą, visuomenė nepagrįstai ir tendencingai gąsdinami, kuriama suirutė gydymo sistemoje, žlugdoma ekonomika.

Žmonės net apsisprendžia nesigydyti nuo kitų ligų ir pasmerti save dėl baimės susirgti COVID-19 liga.

Šį reikalavimą pasirašo medikai, teisininkai, visuomenės attsovai, jį teikia ir Lietuvos visuomenės taryba.

Reikalaujama nutraukti nepagrįstai ir neteisėtai 2020-02-26 paskelbtą valstybės masto ekstremalią situaciją. Šį nutarimą LR Vyriausybės vardu priėmė grupė asmenų, kurių įgaliojimus neteisėtais pripažino LR Konstitucinis Teismas 2020-08-28 nutarimu Nr. KT152-N12/2020.

Tik turint objektyvią informaciją apie realius klinikinius susirgimus COVID-19 liga, įmanomas teisingos statistikos sudarymas, objektyvus situacijos suvokimas ir priimamų apsaugos priemonių adekvatumas bei atsakingumas. Viso to neturint arba turint, bet viešai neskelbiant tikros informacijos, visuomenėje

dirbtinai kuriama baimės atmesfera ir net psichozė. 

Baimė ir gąsdinimas tampa politikos, kurios tikslai neįvardinami, priemonėmis beatodairiškai valdyti visuomenę ir ją visapusiškai žlugdyti.

Tačiau visuomenė valdžiai primena Lietuvos Respublikos Konstituciją, kuria jie prisiekė mums, Lietuvos Respublikos piliečiams, bet ne kažkam kitam.

LR Seimo valdybai (žiniai)                      Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai (žiniai)

Gedimino pr. 53, Vilnius                         Daukanto a. 3, 01122 Vilnius

LR Vyriausybei

Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius

Lietuvos visuomenės taryba, info@lietuvosvisuomenestaryba.lt

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila, zigmas.vaisvila@lrs.lt

2021-01-28 Vilnius

Teikiame Jums 2021-01-22 SUSITELKIMO – neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų, politinių partijų, Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos moksliškai ir teisiškai pagrįstą reikalavimą pateikti informaciją dėl be teisinio ir faktinio pagrindo Lietuvoje paskelbtos valstybės masto ekstremalios situacijos paskelbimo dėl COVID-19 nepagrįstumo, netinkamų tęstų ligos nustatymui naudojimo.

Reikalaujame skubiai pateikti prašomą informaciją ir mums bei neatidėliotinai nutraukti 2020-02-26 LR Vyriausybės nutarimu Nr.152 paskelbtą valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl COVID-19, kas buvo padaryta pažeidžiant LR Civilinės saugos įstatymo 26 str. 1 d. 2 p. reikalavimą, kad valstybės lygio ekstremalią situaciją skelbti galima, kai ekstremaliosios situacijos padarinių išplitimo ribos viršija trijų savivaldybių teritorijų ribas, arba kurios trunka ilgiau kaip 6 mėnesius.

2020-12-23 įsigaliojo LR Konstitucinio Teismo 2020-08-28 nutarimas Nr. KT152-N12/2020, kuriuo pripažinta, kad: 1) LR Seimo statuto 198 str. 2, 4–6 dalyse nustatytas įgaliojimų Vyriausybei suteikimo iš naujo, kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, teisinis reguliavimas prieštarauja LR Konstitucijos 5 str. 2, 3 dalims, 67 str. 7 punktui, 92 str. 5 daliai, 101 str. 2 daliai, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės principams; 2) LR Seimo 2019-08-20 protokolinis nutarimas Nr. XIII-2412 „Dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikimo iš naujo“, t.y. antrajai Sauliaus Skvernelio vadovaujamai Vyriausybei, prieštarauja LR Konstitucijos 5 str. 2, 3 dalims, 67 str. 7 punktui, 92 str. 5 daliai, 101 str. 2 daliai, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės principams.

  1. Skvernelis ir jo vadovaujama 18-oji LR Vyriausybė, pasivadinusi 17-ąja, nepasinaudojo LR Konstitucinio Teismo suteiktu laikotarpiu pateikti Vyriausybės programą apsvarstyti ir tvirtinti LR Seimui. Tad nuo 2020-12-23 LR Konstitucinio Teismo nutarimu nustatyta, kad nuo 2019-07-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybė neturėjo Konstitucijoje įtvirtintų teisių vykdyti šias pareigas.

LR Vyriausybe pasivadinusi asmenų grupė, neturėdama LR Konstitucijoje nustatytų galių veikti kaip LR Vyriausybė, priėmė neteisėtus nutarimus, jų tarpe ir nutarimą dėl valstybės masto ekstremalios situacijos bei karantinų paskelbimo Lietuvoje dėl COVID-19.

Universlus teisės principas nustato, kad iš neteisės negali atsirasti teisė.

Lietuvos visuomenės tarybos Valdybos vardu:

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

Facebook komentarai
});}(jQuery));