Per anksti laidojamos banko „Snoras“ obligacijų pirkėjų viltys

Per anksti laidojamos banko „Snoras“ obligacijų pirkėjų viltys

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) pripažino, kad  indėlio sertifikatus įsigiję asmenys turi teisę į indėlių draudimo išmokas už jų įsigytus indėlių sertifikatus iki 100 000 eurų sumos, kaip ir paprastus terminuotus indėlius turėję banko „Snoras“ indėlininkai. Tačiau pagal šią nutartį indėlių draudimo sistema negalioja obligacijas įsigijusiems asmenims. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus dviejų skirtingų asmenų:  įsigijusio „Snoro“ išplatintų indėlio sertifikatų, ir kito – pirkusio obligacijų, bylas.

 

Obligacijas įsigijusio asmens ieškinį šia nutartimi LAT atmetė. Pasisakydamas dėl obligacijų ir joms taikytinos draudimo apsaugos, LAT deja padarė išvadą, kad joms automatiškai negali būti taikomas nei indėlių draudimas (pagal ES Indėlių apsaugos direktyvą), nei investuotojų draudimas (pagal ES Investuotojų direktyvą), nes, teismo nuomone, obligacijas išleidusio banko bankrotas nėra laikomas draudžiamuoju įvykiu pagal šias direktyvas. Nors ES Teisingumo teismas savo 2015-06-25 prejudiciniame sprendime buvo nurodęs, kad ES Investuotojų direktyva į Lietuvos nacionalinę teisę yra perkelta netinkamai, LAT kol kas  nesiryžo tiesiogiai taikyti šios ES direktyvos nuostatų ir pripažinti, kad „Snoro“ obligacijų pirkėjams turi būti taikoma bent jau investuotojų draudimo sistema, garantuojanti prarastų sumų iki 22 000 eurų grąžinimą. Spręsdamas šio konkretaus asmens reikalavimą  – pripažinti obligacijų įsigijimo sandorį negaliojančiu dėl suklydimo, LAT konstatavo, kad nors obligacijų draudžiamumo aspektas ieškovui nebuvo pakankamai aiškiai atskleistas, tačiau jis nebuvo esminė aplinkybė, nulėmusi ieškovo apsisprendimą sudaryti ar nesudaryti obligacijų įsigijimo sandorį. Todėl šio konkretaus ieškovo sudarytos obligacijų įsigijimo sutartys su banku „Snoras“ nebuvo pripažintos negaliojančiomis dėl suklydimo.

 

Po LAT sprendimo paskelbimo, viešojoje erdvėje pasirodė pranešimų, kad šis teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas, ir neva, visi obligacijų turėtojai prarado paskutinę viltį  atgauti į obligacijas investuotus pinigus. Tačiau tokia nuomonė klaidinanti.

 

Išanalizavus LAT nutarties motyvus ir bylos aplinkybes, akivaizdu, kad tokie žiniasklaidos priemonėse pasirodę pranešimai nėra teisingi ir klaidina obligacijų turėtojus. Iš LAT nutarties motyvų netgi galima daryti priešingą išvadą – joje yra suformuluotos kai kurios taisyklės, kuriomis kiti ieškovai gali remtis ir sustiprinti savo argumentus toliau bylinėjantis. Pavyzdžiui, LAT aiškiai pasakė, kad Neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties nuostata, jog banko įsipareigojimai klientui yra apdrausti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, neatitinka LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo reikalavimų aiškiai informuoti klientą apie finansiniam produktui taikytiną draudimo apsaugą ar jos netaikymą. Teismas pripažino, kad minėta nuostata nėra pakankamai tiksli ir aiški, kad klientas galėtų būti laikomas tinkamai informuotu, ši nuostata neatitinka aiškumo ir nedviprasmiškumo reikalavimų. LAT nutartyje taip pat konstatavo, kad bankas Snoras neįvykdė pareigos aiškiai ir suprantamai atskleisti ieškovui visus galimus pasirinkti investicinio sprendimo padarinius.

 

LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama tik joje dalyvavusiems konkretiems asmenims. Ji jokiu būdu neužkirto kelio kitiems obligacijų turėtojams ir toliau ginčyti šias sutartis dėl suklaidinimo, siekiant įrodyti, kad bankas „Snoras“ juos suklaidino, siūlydamas įsigyti šiuos vertybinius popierius vietoje terminuotų indėlių ir pristatydamas juos kaip indėlių analogą. Tokios galimybės nebeturės ieškovas dalyvavęs toje LAT byloje, nes jo atžvilgiu jau yra priimtas galutinis ir neskundžiamas sprendimas.

 

Atsižvelgus į visa tai, ir toliau bus tęsiamas bylinėjimasis su banku Snoras kitose bylose dėl obligacijų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, kur obligacijų turėtojai ir toliau sieks įrodyti, kad bankas juos suklaidino.

 

Asmenys kurie yra įsigiję banko „Snoras“ obligacijų ir iki šiol nėra ginčiję šių sutarčių teismuose, vis dar turi galimybę tapti ieškovais ir pareikšti ieškinius pripažinti obligacijų sutartis negaliojančiomis. Tokio reikalavimo nepareiškus, vilčių atgauti į obligacijas investuotas lėšas praktiškai nelieka.

 

Taip pat reikia pabrėžti, kad pastaroji LAT nutartis nesusijusi su neįsigaliojusiomis Snoro obligacijomis (kurios buvo pirktos 2011 m. lapkričio mėn.), nes dėl jų ieškiniai yra reiškiami kitais pagrindais, su jomis yra kitokia teisinė situacija, todėl ir didesnė tikimybė atgauti lėšas.. Be to, dėl neįsigaliojusių obligacijų ieškinius gali teikti ne tik fiziniai asmenys, bet ir įmonės.

 

Vilius Martišius, METIDA Asocijuotas partneris, advokatas, teismo mediatorius

http://www.metida.lt/per-anksti-laidojamos-banko-snoras-obligaciju-pirkeju-viltys/

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));