Pensininkus praktiškiau žudyti dujų kamerose, nei numarinti badu ar skiepu (pildoma)

duju 1
Aurimas Drižius
Vienas „nepriklausomas” finansų analitikas (Šarūnas Andriukaitis-Sutkus, nepriklausomas rizikos analitikas) paskelbė, kad reikia pensininkus, kurie nenori susileisti eksperimentinio vaistinio preparato, tiesiog marinti badu, nemokėti jiems pensijos kol jie pasiduos ir „susiskiepys”. „Analitikas” paaiškino, kad tie pensininkai nieko neuždirbo per visą gyvenimą, o valdžia jiems duoda išmaldą – tai yra pensiją. jeigu nenori, gali ir neduoti tos išmaldos.

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1557287/riziku-valdymo-analitikas-siulo-pensijas-leisti-pasiimti-tik-su-galimybiu-pasu

Neabejoju, kad greitu metu šis projektėlis bus svarstomas Šimonytės posėdyje. Tačiau šis būdas – marinti pensininkus badu yra nepraktiškas, mat mūsų pensininkai yra labai atsparūs, vasarą prisivirę visokių uogienių, bulvių prikaupę, todėl net ir be pensijų dar ilgai išgyventų, kai kurie dar net iki pavasario. Todėl noriu įkišti ir savo trigrašį – jeigu norima utilizuoti pensininkus, tai žymiai praktiškiau tiesiog juos sukišti į dujų kameras, sakant, kad dabar pvz., visi einame nemokamai praustis į dušą. Ir vietoj vandens paleisti kokį nors „novičioką”. Tiesa, naciai konclageriuose šalia nemokamų dušų dar pastatydavo ir kalinių orkestrėlį – kad minios nusiramintų ir nesipriešintų. Todėl ir Šimonytė galėtų taip daryti – paskelbti „nemokamas” pirtis pensininkams, pastatyti kokį nors dainuojantį ciciną šalia, ir garantuoju – minios nereikalingų žmonių plūs. Tereikės tik užsukti vandenį ir paleisti „novičioką”. O aukštas ir gražus galės juos paguosti – aš juk nieko negaliu padaryti, aš tik orą gadinu ir gyvenu nacionaliniame parke. Juk būtent taip aukštas ir gražus guodžia „basas mamas”, kurios eina iš proto, nes jų vaikus ketinama nuodyti neaiškiu preparatu.
Tai, kad tai ne juokas, parodo ir mano susirašinėjimas su Valstybine vaistų kontrolės tarnyba (VVKT). Tik neseniai signatarui Vaišvilai išsiaškinus, kad visos vadinamosios „covid-19″ vakcinos tėra tik vaistiniai preparatai”, kuriems būtina gydytojo receptas, kreipiausi į šią kontorą, klausdamas, kodėl VVKT legalizavo masinį žmonių vakcinavimą neaiškiu eksperimentiniu preperatu, puikiai žinodama, kad tokiam veiksmui reikalingas veiksmas – gydytojo preižiūra ir receptas.
Ir žinote ką atsakė VVKT – pasirodo, VVKT gydytojo receptui prilygina informacinį lapelį apie vakciną. VVKT atstovė parašė taip : „asmens sveikatos priežiūros specialistas, skirdamas COVID-19 vakciną ir atlikdamas vakcinavimą atsižvelgia į COVID-19 vakcinos indikacijas, kontraindikacijas, įspėjimus ir pan., COVID-19 ligos aprašo nustatyta tvarka skiepijamam asmeniui suteikia visą reikalingą informaciją apie COVID-19 vakciną, įteikia pakuotės lapelį (6.2 papunktis)”.

Kitaip sakant, nieko neįtariančiam žmogeliui, kurį Šimonytė mirtinai prigasdina numarinsianti badu, atleisianti iš darbo, nužudysianti jo vaikus, ir etc., VVKT įbruka į rankas „pakuotės palepį” ir sako, kad tai receptas. Paskui, tam žmogeliui užvertus kanopas, visa „valdžia” sako : „taigi jis savanoriškai skiepyjosi, mes jokios žalos jo sveikatai nepadarėme”.

Tik dabar supratau, kad kol visa ši „valdžia” su savo VVKT ir „daktariukais” nesėdės kalėjime, tol tie žmogeliai bus marinami ir toliau.

v5

From: Aurimas Drizius <llredakcija@gmail.com>
Sent: Monday, December 6, 2021 12:33 PM
To: VVKT <vvkt@vvkt.lt>
Subject:

sveiki, čia iš Laisvo laikraščio, norėčiau jūsų komentaro dėl to, kad visos vakcinos nuo covid turėjo tūrti skirtos gydytojo, o to nebuvo. kodėl?

Koks jūsų komentaras, ir kaip komentuojate Vaišvilos spaudos konferenciją, kur buvo nemažai kritikos VVKT adresu. Kodėl vaistinis preparatas buvo skirtas be recepto?

Gavau štai tokį atsakymą:

Aistė Tautvydienė

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM

Atstovė spaudai

Žirmūnų g. 139A, Vilnius, LT-09120

Tel. +370 608 10849

El. p.: aistetautvydiene@vvkt.lt

Atkreipiame dėmesį, kad imunoprofilaktikos organizavimo, atlikimo, kontrolės, duomenų rinkimo ir informacijos teikimo, imuninių vaistinių preparatų įsigijimo ir vartojimo reikalavimus nustato Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Aprašo 7 punkte yra nustatyta, kad imunoprofilaktiką (imuninių vaistinių preparatų ir medicinos priemonių naudojimas siekiant padidinti žmonių atsparumą užkrečiamosioms ligoms) gali paskirti ir (ar) atlikti gydytojai, slaugytojai, akušeriai ir išplėstinės praktikos vaistininkai, kuriems tokią teisę suteikia jų kompetenciją reglamentuojantys teisės aktai. Imunoprofilaktiką skiriantys slaugytojai ir akušeriai privalo būti baigę ne trumpesnę nei 20 valandų „Skiepijimo pagrindų“ kvalifikacijos tobulinimo programą ir vėliau tobulinę profesinę kvalifikaciją imunoprofilaktikos srityje po 8 valandas kas 5 metus, skaičiuojant nuo „Skiepijimo pagrindų“ programos baigimo datos. Jei vaikas skiepijamas pagal individualų skiepijimų kalendorių, imunoprofilaktiką skiria gydytojas. Aprašą galite rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.187648/asr.

Taip pat informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 yra patvirtintas Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f735b430469711ebb394e1efb98d3e67/asr) (toliau – COVID-19 ligos aprašas), kuriame nurodyta, kad asmens sveikatos priežiūros specialistas, skirdamas COVID-19 vakciną ir atlikdamas vakcinavimą atsižvelgia į COVID-19 vakcinos indikacijas, kontraindikacijas, įspėjimus ir pan., COVID-19 ligos aprašo nustatyta tvarka skiepijamam asmeniui suteikia visą reikalingą informaciją apie COVID-19 vakciną, įteikia pakuotės lapelį (6.2 papunktis).

Vadovaujantis COVID-19 ligos aprašo reikalavimais skiepijimo paslaugą skiria ir teikia asmens sveikatos priežiūros specialistai, nurodyti Aprašo 7 punkte. COVID-19 ligos aprašo 30 punkte nurodyta, kad skiepijimo COVID-19 vakcina metu pildomi medicinos dokumentai: forma E063 „Vakcinacijos įrašas“, kuri pateikiama į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (30.1 papunktis), forma Nr. 064/a „Profilaktinių skiepijimų registravimo žurnalas“ (30.2 papunktis), taip pat vakcinaciją COVID-19 vakcina atlikęs asmens sveikatos priežiūros specialistas duomenis apie panaudotas COVID-19 vakcinas įrašo į registracijos žurnalą arba ASPĮ naudojamą vidinę informacinę sistemą ASPĮ nustatyta tvarka (30.3 papunktis).

Facebook komentarai
});}(jQuery));