Pemjero A.Butkevičiaus žento firma laimėdavo korupcinius viešuosius pirkimus

Pemjero A.Butkevičiaus žentas laimėdavo korupcinius viešuosius pirkimus

 

VPT: Ūkio ministerijos ES paramos viešinimo paslaugų pirkimas neatitiko skaidrumo principo

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) patikrino Ūkio ir Vidaus reikalų ministerijos vykdytus Europos Sąjungos paramos viešinimo paslaugų konkursus.

 

VPT konstatuoja, kad Ūkio ministerijos vykdytas konkursas „Viešinimo ir informavimo apie Europos Sąjungos paramą televizijoje ir internete paslaugų pirkimas“ (skelbtas 2013 m. lapkričio 15 d.), kurį laimėjo premjero A.Butkevičiaus žento E.Vaitasiaus bendrovė UAB „Ministerium”,  neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) numatyto skaidrumo principo, nesilaikė reikalavimo, kad pirkimo dokumentai būtų aiškūs ir tikslūs.

 

Perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymų vertinimui naudojo ekonominio naudingumo kriterijų, kurio viena sudedamųjų dalių yra pasiūlymo „kūrybiškumo“ vertinimas. VPT nustatė, kad perkančioji organizacija neaprašė tiksliai ir detaliai šio kriterijaus vertinimo parametrų ir procedūros, todėl nebuvo užtikrintas objektyvus visų tiekėjų pasiūlymų vertinimas.

 

Ūkio ministerijos vykdyto pirkimo laimėtojomis paskelbtos UAB „Ministerium“ ir UAB „Vox vera“, gavusios apie 281 tūkst. eurų užsakymą.

 

 Atsižvelgdama į tai, kad Ūkio ministerijos ir tiekėjų pasirašyta sutartis beveik įvykdyta ir galioja iki šių metų gruodžio 1 d., VPT apsiriboja pirkimo vertinimu ir išvados viešu paskelbimu.

 

 Vidaus reikalų ministerijos vykdytame konkurse „Reportažų parengimo ir transliavimo per televiziją paslaugų pirkimas“  (skelbtas š.m. kovo 23 d.) VPT nenustatė Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) nuostatų pažeidimų, galėjusių turėti įtakos pirkimo rezultatams. Konkurso nugalėtojais tapo UAB „Ministerium“ ir UAB „Idea Mecca“.  Sandorio vertė siekė maždaug 256 tūkst. eurų.

Registrų centro duomenimis, 2012–2015 m. bendrovė „Ministerium” kaip tiekėja dalyvavo 50 viešųjų konkursų, laimėjo kas penktą. Dosniausiai bendrovei už paslaugas ketina atseikėti Žemės ūkio ministerija – per 1,8 mln. eurų. Bendrovė yra sudariusi paslaugų tiekimo sutartis su Vidaus reikalų ir Ūkio ministerijomis, kurių bendra vertė veik 630 tūkst. eurų. Veik 73 tūkst. eurų sutartis sudaryta su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, šiek tiek mažesnė – su Vilniaus VšĮ „Centrinė poliklinika”. Pagrindiniai „Ministerium” partneriai viešuosiuose pirkimuose yra VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija”, VšĮ „Socialiniai partneriai”, bendrovė „Vox vera”.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));