Patikėkime ir toliau bebrams Valstybę

IMG_2349-scaled

IMG_2349-scaled

Patikėkime ir toliau bebrams Valstybę

 

Pasitikėjimas tais ,kurie greit išvogs viską ,kas buvo Valstybės, kaimyno, brolio atėjo ne iš karto. Dauguma krikščioniško auklėjimo lietuvių net nesuprato ,kad reikia sugriauti tai kas bendruomenės(o tai kiekvieno iš darbą dirbusių) sukurta. Kad tada privačios nuosavybės didesnės nei namas , sodas, tvartas, daržas, butas, motociklas , dviratis ar automobilis nebuvo, nes -kiekvienas dirbo-tai valstybei, kuri save buvo pateikusi jau kaip gerovės, su visa LKP komanda, kurioje buvo ir tokių idėjinių, net tikėjusių tikra revoliucija prieš „buržua“.

Tokių ,kurie laukė kai galės iš buvimo valdžioje prasigyventi ,o ir dirbti nereiks taip pat buvo. Vadovauti(irgi darbas?)-reiškia būti LKP nariu-partija viena, tiesa viena, darbas link visiškos komunizmo pergalės…Ideologija buvo pagrindinis ramstis, o ideologai nešantys komunizmo „tiesą“ svarbūs partijos išrinktieji. Vienam rajone LKP komitete ,kuriam vadovavo pirmasis sekretorius buvo keli pavaduotojai, keletas instruktorių, žodžiu visas aparatas, kuriam pakluso visa rajono Vykdomoji valdžia ir darbo kolektyvai. Viską sudėjus kabinetinių veikėjų buvo mažau nei dabar, todėl visi vaidino save atsakingais ir ko gero visada svarbiais. Todėl tie ,kurie stengėsi tiesiog gerai dirbti, ir net prisitaikyti prie valdžios -kildavo ir karjeroje. Aišku ,nuo kokių septyniasdešimtųjų praeito šimtmečio metų vadovais dirbo dažniausiai su aukštuoju išsilavinimu, vienas iš kurių galėjo būti-aukštoji partinė mokykla. Partijai pakluso ir slaptosios tarnybos, kurios turėjo daug entuziastų…

Ir štai išaušus perestrojkos rytui -visa politinė ir ekonominė bazė per keliasdešimt metų kurta turėjo būti pertvarkyta(išdalinta).O kas ją gali greitai(išsidalinti) išformuoti kapitalizmo kryptimi-marksizmo -leninizmo fakultetų absolventai to nesitikėjo, kad ‚apačios‘( tai yra šefai) jiems greit patikės tai padaryti. Daugelis tai suprato, o kiti tiesiog nenorėjo keisti to ką visą brandų savo laikotarpį buvo įsitikinę, ir vadinosi idėjiniais. Tad juos greit patraukė taip vadinami kolegos transformeriai, kurie ir sulindo vėl ,kur tik jiems buvo atvertos durys. Jei ne pro duris -tai per pasižadėjimą daugiau neklysti…ir paklusti.

O žmogeliai ,kurie dirbo visą ir baltesnį  juodą darbą taip vadinami ne karjeristai ir ne materialistai tiesiog gyveno ir tiesiog dirbo tą darbą, kurio greit neliko. Liko beverčiai „vaučeriai“, bevertės įmonės, pasileido(išsinešioti) kolūkiai, pasileido kartu ir moralė, atsirado pilstukas, ir daug laisvo laiko. Laiko sau ir savo artimiesiems liko tiek daug ,kad nusibodo vieni kitiems išlaikyti: dauguma išsivaikščiojo, o kiti išvažiavo svetur meilės ir laimės, o ir duonos ieškoti.

Čia geografinėje Lietuviško rezervato teritorijoje liko valdžia ir nieko neveikiantys-pusiau išlaikytiniai, kuriems ir buvo patikėta degraduoti-pagal savo sugedimo laipsnį. Tie ,kurie greit nedegradavo-juos tiesiog vertė tai daryti. Ir taip atsirado net ir naujų specialybių, visuomeniniais pagrindais. Kai visas buvęs bendras turtas buvo išsinešiotas greitaeigių, o  uždirbtos tarybinės „akcijos“  nuvertintos ir  atiduotos „išmaniesiems“-beliko pasirinkti tą seniai išsvajotą iš anos laisvos vakarinės šalies „vesternų“ -„gangsterių“ kelią. Jei ne vagis-vadinasi, nepritapėlis, kito laikmečio žmogus, jei ne skundikas ar valdžiukės pakalikas-negausi darbo tikrai-tik pašalpą. Kiti prisiminė savo antras ,trečias specialybes, bet visos buvo ne darbas ,o pataikavimas, skundimas, plėšimas, griovimas-už-  ką žinojo, kad nei tada ,nei dabar tikrai nereiks atsakyti, nes turi stogą, o prieš ką, o prieš Dievą vis tiek reikės ar šiaip ar taip. Jei jis mato, tai valdžia -skatina-vadinasi, verčia ir suklysti. Klysta ji ir pati (klysti gi jie sako galima-žmogiška)-tik jai leidžiama dar daugiau-net balsus pirkti pvz.: iš anksto padidinus pašalpas, bet jei jos per mažos -tikrai gali pasivogti (tik ne iš jos) iš tų, kurių niekas tikrai neužtars-nes jei pas tą ar kitą nėra stogo, o pas tave vagį jis visada buvo -ir liks, nes tie patys ir panašūs savų neišduoda.

Susicementavo dar tais laikais, o dabar tai praverčia ir vaikams ir anūkams.

O kokie čia dar tremtiniai, politiniai, aršūs katalikai, darbštūs sodiečiai, šviesūs miestiečiai niekur nedings-pakentės kiek galės.

Taip ir gyvename ,net filmą sukūrė, kaip ten vadinasi ,“moterys ,meluoja…geriau“, „Gerovės valstybė“, “Rojus Lietuvoj“, “nebūsiu gangsteriu brangioji“.

Daug pasiekta, bet ;labiausiai moralės, kultūros, skulptūros, architektūros, laisvės baruose. Dar yra reklama, teko girdėti, kad yra magnatai, oligarchai, elitas ,klubai, mecenatai, surogatai, modifikuoti, motyvuoti, aktyvuoti ,prabuoti,o dar yra virusas, kuris už visus jau galingesnis, net už tuos ,kurie gali jį sukurti…

O kas sustabdys tai iki ko priėjo pasaulis vedamas netiesos, melo ,veidmainystės, kasdienių apgavysčių, ko nedrįsta įvardinti net tam sukurtos struktūros. Kur ta koordinacija proto, sąžinės ,dvasingumo ,kas ją išstūmė iš mūsų visų vertybių skalės. Kas paleido džiną?

J.Bainora

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));