Paskutinio dešimtmečio Teismų praktikos pokyčiai arba baudžiamosios psichiatrijos renesansas

Paskutinio dešimtmečio Teismų praktikos pokyčiai arba  baudžiamosios psichiatrijos renesansas 

Kristina Kareckien4

Visuomenė adekvačiai reagavo į kategorišką prezidentūros pareiškimą „Teismų sistemoje įvyko lūžis”. Visuomenė į šį teiginį pateikė atsakymą į klausimą apie visuomenės tikėjimą lygiateisiškumu Lietuvos Respublikos teismuose. 

LR Advokatūros paskelbta, jog tik penki procentai visuomenės tiki, kad Lietuvos Respublikos teismuose yra užtikrintos lygios piliečių teisės. 

Vienas po kito Laisvame laikraštyje skelbiami atvejai, patvirtinantys, jog LR CPK 177 str. (Įrodymai) galimai neteko galios 

MG Baltic koncernas aktyviai viešino pedofilijos Garliavos bylą, kurios pagalba  visuomenei buvo pristatytas LR CPK 177 str. (Įrodymai) galimas galios netekimo   startas ir  finišas vaikų ir kitose bylose.  

Lietuvos Visuomenė į šį atvejį reagavo, bet reakcija buvo  ir tebėra valdoma parodomosiomis valdžios prievartos ir galios  priemonėmis 

Pedofilijos bylai sėkmingai pasiekus finišą Lietuvos teismuose,  LR CPK 177 str. (Įrodymai)  galios galimo netekimo lūžis sėkmingai taikomas teismų praktikoje kitų vaikų ir jų  tėvų  bylose.

LR CPK 177 str. (Įrodymai)  galios netekimas vaikų bylose sudarė galimybę savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams be jokios atsakomybės  kurti išvadas teismams apie konkrečius vaikus ir jų tėvus

Be abejo tie, kurie nepraradome drąsos mąstyti, ir gebame ne tik virškinti MG Baltic koncerno produktus, negalvojame, kad tėra sutapimas faktas, jog tuo pačiu metu startavo  „specialiųjų pažymų” praktika, skirta valdyti Lietuvos Respublikos Seimą ir tesiėsaugą. 

Pastebėjimas apie  Laisvame laikraštyje viešintą baudžiamosios psichiatrijos renesanso  teismų praktikoje atvejį. 

Virginija Smilgytė kalinama psichiatrijos ligoninėje, nes rašė pranešimus apie mišriai LR seimo narių grupei priklausantį V. Bukauską.

 Akylas skaitytojas kels klausimą, kodėl teismo pasirinktas  baudžiamosios psichiatrijos   kelias užtildyti Virginiją Smilgytę, kuomet LR CPK 177 str. leidžia ir liepia teismui priimti įrodymais pagrįstą sprendimą. 

Juk V. Smilgytė mini ne tik išprievartavimą, bet ir gimusį sūnų ….. 

Be to, neatliktas tyrimas dėl jos brolio mirties aplnkybių. O juk brolis, pats turėjęs psichinės sveikatos problemų (anot V. Smilgytės), neva laisva valia prašė psichiatrų gydyti jo seserį V. Smilgytę, po ko pats netikėtai mirė. Kaip teigia V. Smilgytė, apie brolio mirtį jai pranešė ne kas kitas o seimo nario V. Bukausko  artimas asmuo. V. Smilgytė nenurimo ir prašė ištirti brolio žūties aplinkybes, po ko atsidūrė teismo psichiatrų vertinimo įstaigoje. 

Toje pačioje mišrioje LR seimo narių grupėje yra ir seimo narys P. Gražulis. MG Baltic koncerno „tribūnų” pastarąją savaitę „išgrąžintas”  seksualinės istorijos, su nuostabiu rezultatu – dukrytės gimimu. Tiesa P. Gražulis dar turi laiko šią savo klaidą ištaisyti viešai atsiprašęs dukrytės ir jos motinos, bei susitvarkęs juridinius reikalus (išlaikymą kūdikiui ir t.t.)

Psichiatrija ir slaptosios pažymos į teismų praktiką sugrįžo ne per vieną dieną. Tuo tarpu viskas padaryta, kad šis reiškinys neturėtų atsvaros. Arba nedaroma nieko, kad tokie reiškiniai turėtų atsvarą. Adekvčias ir teisėtai veikiančias žmogaus teisių stebėjimo organizacijas, ir kt. 

Čia reiktų paminėti Žmogaus teisių gynimo fondą. Fondo advokatas vienam piliečiui padėjo sudaryti skundą dėl valstybinės institucijos, kurio advokatas Lescek Jankowski rezoliucinėje dalyje paprašė teismo skirti baudą pareiškėjui. Ar advokatas adekvatus psichiatrai nesiėmė tikrinti, nes juo nesusidomėjo kokia nors Vilniaus savivaldybė ar advokatė, kuri žino kas nutinka lietuvių vaikams Norvegijoje

Tarkime avejis, jog moteris,  į klausimą „Kuo skundžiatės?” atsakiusi „Instituciniu smurtu”, bei paminėjusi prezidentūros aplinkos žiniasklaidos atstovą E. E. ir jo sutuoktinės advokatės V. E. atviras  įtakas teismams, buvo nubausta tuo pačiu, kaip buvo baudžiami ir Tarybų Lietuvoje kritinio mąstymo nepraradę asmenys – baudžiamąja psichiatrija

Tuo tarpu prezidentūros aplinkos žiniasklaidos atstovas E. Eigirdas paskutiniame Valstybės numeryje rašo, jog jis asmeniškai įspėdavo verslininkus nefinansuoti verslininkų politikų. Kaip tai suprasti žino tik pats ponas E. Eigirdas (verslininkas finansuoja verslininką?), bet kad kiekvienu kitu atveju tai būtų vertinama kaip prekyba poveikiu , ko gero ginčysis ne kiekvienas. Pono E. Eigirdo sutuoktinė adv. V. E. galimai labai  pažengusi baudžiamojoje psichiatrijoje, nes jos akivaizdžiai suklastotus procesinius dokumentus, su kliedesinio pobūdžio išgalvotomis istorijomis  teismai vertina kaip  faktą. O ji pati patvirtina, jog asmeniškai susitaria su Santaros klinikų J. Raistenskiui pavaldžiais medikais kurį jų mažametį pacientą galima siųsti į Norvegiją, žinant, kas tiems vaikams ten nutinka (adv. V. Eigirdienės teiginiai Vilniaus apylinkės teisme ir 2015-07-30 rašte Vilniaus miesto savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjai Linai Juškevičienei). 

Tam, kad bent kaip nors padėti vaikui, kurio baudžiamosios psichiatrijos ir slaptųjų pažymų  metodais ėmėsi gelbėti prezidentūros aplinkos žiniasklaidos atstovo sutuoktinė, prireikė daug pastangų, net kreiptis į vieną prieštaringai vertinamą advokatų kontorą Kaune. Bet be to kreipimosi neturėčiau svarių įrodymų apie  LR Teisingumo ministerijos nubrėžtas  gaires LR Advokatūrai vaikų bylose, bei teismų praktiką, kuomet LR CPK 177 str galimai neteko galios. Išsamiau apie tai kitoje publikacijoje 

Mano kreipimąsį galima publikuoti, bet padėtis yra tokia, kad arba turiu pasirašyti pseudonimu, arba prašyti redakcijos nenurodyti publikacijoje mano pavardės

Laisvas Laikraštis – didelė problema LR teisėsaugai ir institucijoms

Jį paskaitę  vienu ar kitu būdu teisėsaugos ar institucinio susidorojimo sąrašuose atsidūrę asmenys randa daug jiems naudingos informacijos, neretai patys pradeda save atstovauti, nes šiame laikraštyje galima rasti reikalingos informacijos kaip parengti skundą. 

Vienas po kito LR teismuose randasi bylos, kuriose vykdomas susidorojimas su asmenimis be kita ko motyvuojant tuo, jog Laisvame laikraštyje (UAB Patikimas verslas) buvo paminėtos jų bylos, pavardės, ar pateikti skandalingi faktai apie įtakingus Lietuvos Respublikos oligarchus, jų globojamus asmenis, teisėsaugą

Kaip žinia niekas teisėsaugos mėsmalėje malamais asmenimis ir jų vaikais nepasirūpins, tai gali ir privalo padaryti tik jie patys

Teisėsaugos, specialiųjų tarnybų ir politikų  sėkmė ir pagrindinis koziris yra tai, kad iki šiol be didelių pastangų ir investicijų buvo sėkmingai supriešinami bet kokia teisėsaugai ir  oligarchų interesams  nepatogia veikla užsiimantys asmenys. 

Tarkime pedofilijos, institucinio vaikų grobimo medicininiais tikslais atvejais pakanka būti liudininku tokio valstybės vardu vykdomo nusikaltimo, ir asmuo su savo vaiku atsiranda sunaikinimui priskirtų asmenų sąraše. Tarkime Vilniaus m. apylinkės teismo koridoriuje 12-11-2015 mane „atstovaujantis” advokatas man pranešė, jog priešingos šalies advokatė jam apie mane pareiškė: „mes ją sunaiknsime, ir jai niekas nepadės”. Advokatai diskredituodami  LR Advokatūrą ir jos veiklą reguliuojančią LR Teisingumo ministeriją, šį epizodą pavadino „šalių bandymu susitarti”. Šį siurelistinio žanro spektaklį, arba gaujų susidorojimą su auka primenantį epizodą  teismas apibendrino – šalys pertraukos metu nesusitarė. Man nebuvo leista pasakyti kokią žinutę nuo vieno iš žiniasklaidos atstovo sutuoktinės – advokatės man perdavė mane „atstovaujantis” advokatas, buvęs prokuroras. 

 Oligarchų ir jų statytinių siautėjimas Lietuvos teismuose, žiniasklaidoje seniai peržengė pavojingą ribą

Oligarchų ir valstybės atstovų sunaikinimui pasirinkti asmenys pavieniui pralaimi bylas, kapituliuoja, kai kas tai panaudoja atitinkamo  Lietuvos Respublikos įvaizdžio kūrimui

Pasaulyje priimta praktika itin sudėtingose bylose teikti grupinius ieškinius/skundus prieš valstybę ir/ar instituciją – atsakovą dažnai pasiteisina sėkme teismo procese  ir yra labai naudinga visuomenės intereso gynimo priemonė

Manau atėjo laikas vertinti galimybę teikti grupinį ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai asmenims, kurių bylose yra požymių, jog jie patyrė neteisingą teismo procesą todėl, kad paviešino LR teisėsaugai, oligarchams  ir oligarchų globojamiems asmenims nepalankius duomenis Laisvame Laikraštyje

Lygiagrečiai reiktų svarstyti grupės asmenų prašymo prieglobsčiui kitoje valstybėje galimybę, kuris būtų paremtas  tais pačiais argumentais

Per labai trumpą laiką man pavyko surinkti duomenų, jog egzistuoja realybėje  tarpvalstybiniai teisėsaugos institucijų susitarimai dėl  asmenų, kurie yra teisėsaugos, oligarchų  nusikalstamų veikų liudininkai. Į tokius procesus investuojamos ne tik mokesčių mokėtojų surinktos  lėšos

Nebegalime apsiriboti „inkštimais į pažastį” dėl vienos ar kitos partijos, ir vyriausybės padaryta žala visuomenei, turime dėti maksimalias pastangas pasirūpinti savo vaikais ir savimi patys, o ne būti oligarchų ir politikų marionetėmis 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));