Pasiuntusi į kalėjimą nekaltą žmogų, teisėja A.Survilienė labai įsižeidė, pavadinta nusikaltėle

maske

maske

Pasiuntusi į kalėjimą nekaltą žmogų, teisėja A.Survilienė labai įsižeidė, pavadinta nusikaltėle

Aurimas Drižius

Šiandien kreipiausi į prokuratūrą, kad Vilniaus apygardos teismo teisėjos Aivos Survilienės atžvilgiu būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl piktaudžiavimo tarnyba ir dokumentų klastojimo.

Mat minėta ponia mane pasiuntė į kalėjimą vieneriems metams ir 10 mėnesių, tiesa, lygtinai.

Už ką?

Už tai, kad parašiau ir paviešinau straipnsnius „Kaip A.Sadeckas valdo absoliučiai korumpuotą teismų sistemą?” ir „Visiškai parsidavęs Vilniaus miesto apylinkės teismas”.

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=5273;kaip-a-sadeckas-valdo-absoliuciai-korumpuota-teismu-sistema&catid=2&Itemid=203&highlight=WyJhYnNvbGl1XHUwMTBkaWFpIiwia29ydW1wdW90YSIsImFic29saXVcdTAxMGRpYWkga29ydW1wdW90XHUwMTA1Il0=

Juose parašiau, kaip šio teismo teisėjai įvedė cenzūrą, uždraudė man rašyti straipsnius apie tai, kaip Alvydas Sadeckas susijęs su „Mažeikių naftos” privatizavimu. Po to už kiekvieną straipnsį apie minėtus dalykus gaudavau baudžiamąją bylą, kol jų susikaupė aštuonios ar devynios.

Šio teismo teisėjai Petraitis, Nida Vigelienė, Striaukas ir kiti rimtais veidais klausydavo prokurorų kaltinimų, kad aš „tęsiu nusikalstamą veiklą, rašydamas straipnsius..”. Ir be abejo, mane nuteisdavo „už teismo sprendimo nevykdymą”.

Nors Konstitucijoje aiškiai parašyta, kad „cenzūra uždrausta”, o Visuomenės informavimo įstatyme dar konkrečiau – šio įstatymo 10 straipsnis „Draudimas taikyti neteisėtus informacijos laisvės apribojimus” sako: „Viešosios informacijos cenzūra Lietuvos Respublikoje draudžiama. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį iki šios informacijos paskelbimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.”.

Be to, Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kas  yra cenzūra: „Cenzūra – tai spaudos, kino filmų, radijo ir televizijos laidų, teatro spektaklių ir kitų viešų renginių turinio kontrolė, kad nebūtų platinamos tam tikros žinios ir idėjos. Demokratijos požiūriu svarbu, kad viešoji nuomonė formuotųsi laisvai. Tai pirmiausia reiškia, kad masinės informacijos priemonės steigimas, jos veiklos galimybė neturi priklausyti nuo būsimų publikacijų ar laidų turinio.”. 

Nu ir kas?

Visi minėti daugiau nei 20 teisėjų, mane nuteisusių, apsimetė, kad nežino tokių Konstitucijos ir įstatymų reikalavimų, nieko apie juos nepasisakė savo nutartyse.

Galiausiai paskutinėje „cenzūros” byloje išplėstinė Aukščiausiojo teismo kolegija mane išteisino, nurodžiusi, ka dnegalima žmogaus teisti už teisėtą veiklą. Tiesa, tik septyni teisėjai išdrįso tai pasakyti, trijų kolegija dėl drąsos trūkumo pasikvietė daugiau „chebros”.

Tiesa, dar šešiuose „cenzūros” bylose lieku nuteistas, mano nekilnojamas turtas parduotas varžytinėse, o tie patys teisėjai paskelbė, kad Konstitucijai galioja penkių metų senatis, ir praėjus penkeriems metams, ji nebegalioja.

Tiesa, per visą tą maratoną išgyvenau pasikėsinimą į savo gyvybę, inscenizavus avariją – tik per plauką likau gyvas. Prokuratūra, žinoma, suklastojo bylą, ir paskelbė, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas. Nors netikiu, kad viduryje baltos dienos fūra netyčia visu greičiu greitkelyje taranuotų lengvąjį automobilį.

maske

Kai LAT išteisino dėl cenzūros, prasidėjo „šmeižto bylos”.

Nors visuoje teismo bylose pateikiau įrodymus, kad A.Sadeckas buvo kertinė „Mažeikių naftos” privatizavimo figūra, asmeniškai keitė privatizavimo įstatymus, uždirbo po šio sandėrio milijonus, o vėliau teismuose sakė, kad jis neturi nieko bendro su „Mažeikių naftos” privatizavimu, teismai niekaip negali patikėti, kad toks pilietis kaip Alvydas Sadeckas galėjo meluoti.

Teismai visur rašo, kad mano pateikti įrodymai tik rodo, kad Sadeckas melavo netyčia,  t.y. neturėjo tyčios. Nors „prevencinio ieškinio” pateikimas prieš dešimt metų ir po to sękę teismo posėdžiai, kuriuose Sadeckas dievagojosi, kad su minėtu privatizavimu neturi nieko bendro.

Tiesa, kai pradedi meluoti, ir meluoja daug, tai paskui pasimeti, kur melavai, o kur sakei teisybę. Pvz., vienoje byloje A.sadeckas sako, kad „mano pačio šie įstatymai (dėl „Mažeikių naftos” privatizavimo) taisyti”, o kitose – „aš niekaip su tuo privatizavimu nesusijęs.

Tačiau teisėja A.Survilienė pažengė toliausiai, dengdama šią nusikalstamą veiklą.

Mat kai vienoje byloje teisėja Baltušyte neapsikentė tokio Sadecko patyčių iš teismo, ir nurodė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl mano straipsniuose aprašytų teisėjų „nuotykių”, klastojant savo nutartis, Sadecko advokatas apskundė tokią nutartį, ir jo skundą, žinoma, patenkino ta pati A.Survilienė.

Vėliau ji mane pradžiugino beveik dviejų metų kalėjimo bausme už tai, kad aš neva šmeižiau A.Sadecką. Nors viso labo parašiau, kad jis melagis, ir kad jis kontroliuoja visą supuvusią ir parsidavusią „teismų sistemą”.

Pateikiau įrodymus, kad Sadeckas buvo kertinė figūra, ir kad jis priėmė esminius privatizavimo sprendimus. Vėliau „Mažeikių nafta” valdžiusi „Williams” apipylė privačią A.sadecko firmą „Ekskomisarų biuras” milijonais už paslaugas, kuriuos Mažeikių prokuratūra įvardino kaip „fiktyvias”.

Survilien

Tačiau teisėja A.Survilienė (nuotr.) nusprendė, kad visi mano pateikti faktai tėra mano fantazija, jų niekada nebuvo, ir kad aš viską sugalvojau.

Tai yra, garbingi teisėjai, kai gauna nepaneigiamus Sadecko melo įrodymus, sako, kad tai „neobjektyvūs duomenis”, kitaip sakant, mano fantazija.

Nors tai pačiai teisėjai A.Survilienei nagrinėjant mano skundą, buvo pateikti tokie faktai, kuriuos labai lengva patikrinti: A.Sadeckas, būdamas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, 2001 m. asmeniškai pataisė Lietuvos Respublikos Seimo 2001-08-02 priimtą Akcinių bendrovių „Būtingės nafta”, „Mažeikių nafta” ir „Naftotiekis” reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymą.

Asmeniškai A.Sadeckui „pataisius” šį projektą, buvo pakeista reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalis, išdėstant ją taip: Akcinės bendrovės „Mažeikių nafta” akcininkų struktūros, valdymo bei aprūpinimo energetiniais ištekliais klausimai sprendžiami netaikant Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio „Nacionalinio saugumo pagrindai” 1 dalies 4 skyriaus skirsnio „Ekonominė politika” apribojimų.

Asmeniškai A. Sadeckui pakoregavus šį įstatymą, „Mažeikių naftos” pirkėjui nebebuvo taikoma prieš tai įstatyme numatyta sąlyga, kad jos pirkėjas gali būti tik NATO šaliai priklausanti bendrovė, be to, šiame įstatyme buvo numatytos įvairios sąlygos, kuriomis AB „Mažeikių nafta” akcijų pirkėjas galės įsigyti šios įmonės naujos emisijos akcijų, įstatyme išsamiai aprašyta, kaip ir kokiomis sąlygomis „Mažeikių naftos*’ pirkėjas galės pirkti šios įmonės akcijų, t. y. ją privatizuoti.

Tuometinis Nacionalinio saugume gynybos komiteto pirmininkas A. Sadeckas teismo posėdžio metu prisipažino, kad „pakeitimo įstatymo projektai mano pačio pataisyti”, prisipažino, kad asmeniškai taisė minėto įstatymo projektą, o vėliau keturiose baudžiamosiose bylose paneigė – neva jis nedalyvavo AB „Mažeikių naftos” privatizavime ir niekaip nėra susijęs su minėtu privatizavimu.

Nurodžiau, kad toks A.Sadecko veikimas yra neteisėtas ir nusikalstamas, tai yra veikimas Lietuvai nedraugiškos valstybės Rusijos atžvilgiu, nes buvo naudingas Rusijos įmonei „Jukos”. Kitaip sakant, manau, kad A.Sadecko veikimas šiuo atveju prilygsta valstybės išdavimui.

Tam, kad nuslėpti savo įtariamus nusikaltimus, A.Sadeckas padavė teismui „prevencinį ieškinį”, kuriuo pareikalavo įvesti cenzūrą ir uždrausti jį sieti su AB „Mažeikių nafta”, jos privatizavimu ir G.Kiesaus nužudymu. Teismas tą cenzūrą įvedė ir kriminalizavo bet kokį spaudos darbą.

Tokie yra faktai, kuriuos labai lengva patikrinti – tereikia pakelti dokumentus, o teisėja A.Survilienė, priimdama savo 2017 m. liepos 18 d. nutartį, nagrinėjant skundą Nr. 1.9-123692-851/2017 (nutartis pridedama) juos vadina „subjektyviu duomenų vertinimu ir nepagristais subjektyviais duomenimis” (tačiau nepaaiškina, kodėl tie argumentai nepagrįsti arba subjektyvūs).

Kitaip sakant, teisėja Survilienė mano išvardintus faktys vadina išgalvotais ir sako, kad tokių dalykų, kaip Sadecko prevencinio ieškinio, jo daugkartinio teigimo teismo procesuose, kad jis niekaip nėra susijęs su „Mažeikių naftos” privatizavimu ir su „Mažeikių nafta”, nors realiai A.Sadeckas keitė šios įmonės privatizavimo įstatymus (t.y. esminius sprendimus, kaip ir kokiomis sąlygoms, kam turi būti parduota ši įmonė), nėra buvę. Nors jai pateikti visi įrodymai, kad tokie faktai yra realūs, ir juos labai lengva patikrinti, tačiau teisėja A.Survilienė toliai teigia, kad visi šie faktai yra mano išgalvoti, ir nėra „objektyvūs duomenis”.

Nors tai yra pagrįsti objektyvūs duomenis, kuriuos labai lengva patikrinti, ir tai yra nurodęs Lietuvos Aukščiausias teismas.

Faktas – tai tikras, nepramanytas įvykis, dalykas, reiškinys; duomenys – fakto turinį atskleidžianti informacija; žinia – informacija apie faktus ir jų duomenis, t. y. reiškinius, dalykus, savybes, veiksmus, įvykius, grindžiamus tiesa, kurią galima užtikrinti patikrinimo bei įrodymo priemonėmis. Žinia yra laikomas teiginys, kuriuo kas nors tvirtinama, konstatuojama, pasakoma ar pateikiama kaip objektyviai egzistuojantis dalykas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. v. E. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-507/2006; 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. L. v. V. P. teisių perėmėjai L. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-106/2011).

Taigi faktas tas, kad A.Sadeckas asmeniškai atliko esminį AB „Mažeikių naftos” privatizavimo veiksmą – keitė įstatymą taip, kad šią įmonę galėtų įsigyti Rusijos įmonė. Ką ir pats pripažino, Kauno apylinkės teisme duodamas parodymus – pridedamas posėdžio protokolas. 

O vėliau daugelyje bylų A.Sadeckas teigė, kad jis niekaip nėra susijęs su „Mažeikių naftos” privatizavimo procesu ir niekaip šiame procese nedalyvavo.

Tai yra melagingi A.Sadecko parodymai, ir melagingi akivaizdžiai, kad teisėja A.Survilienė, negalėdama jų paneigti, tiesiog juos įvardino „neobjektyviais duomenis”.

Teisėja A.Survilienė, įrašydama į savo jau minėtą 2017-07-20 nutartį atmesti mano skundą, sąmoningai ir žinomai įrašė į ją žinomai melagingus duomenis, ir nurodė, kad „nėra duomenų, patvirtinančių, kad Sadeckas padarė nusikalstamą veiklą, numatytą BK 235 str.”.

Dar daugiau – savo nutartyje A.Survilienė nurodė, kad „..todėl pareiškėjo argumentai, kad A.Sadeckas naujose bylose nuolat meluoja, teikia melagingus ieškinius ir pareiškimus bei tai, kad prokuroras J. Rėksnys, priimdamas nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, prokuroras S.Stulginskis 2017 m. sausio 17 d., priimdamas nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, Vilniaus apygardos teismo teisėja A. Valinskienė 2017 m. kovo 15 d. nutartimi atmesdama pareiškėjo skundą, galimai priimant pareiškėjui nepalankius ar ne tokius, kokių tikėjosi pareiškėjas, procesinius sprendimus, nereiškia, kad, kaip nurodo pareiškėjas, pridenginėjama A. Sadecko nusikalstamą veikla, pasinaudojant tarnybine padėtimi. Todėl A. Drižiaus nurodytos aplinkybės yra vertintinos kaip subjektyvus duomenų vertinimas, o ne kaip pagrįsti objektyvūs duomenys apie galimai padarytas nusikalstamas veikas”.

Visos šios naujos aplinkybės buvo nurodytos teisėjai A.Survilienei – prokuroras Rėksnys savo nutartyje nurodė, kad „A.Sadeckas nedarė jokios įtakos „Mažeikių naftos” privatizavimui”, nors jam buvo pateikti dokumentai, įrodantys, kad A.Sadeckas vienasmeniškai keitė „Mažeikių naftos” privatizavimo įstatymus. Tokiu būdu prokuroras Rėksnys suklastojo dokumentą, slėpdamas Sadecko nusikalstamą veiklą, tačiau teisėja Survilienė sako, kad „jokių naujų duomenų nepateikta”.

 

Teisėja Survilienė sąmoningai faktus įvardino kaip pramanus

 

Nors Vilniaus apylinkės teismas mane buvo išteisinęs baudžiamojoje byloje nr. 1A-29-851/2017, pripažinęs, kad visi mano teiginiai pagrįsti faktais,  tačiau teisėja Survilienė (būdama kolegijos pirmininke) pakeitė išteisinamąjį nuosprendį, ir mane nuteisė 1 metams, 10 mėnesių laisvės atėmimo.

Teisėja A.Survilienė pati savo nuosprendyje pripažino, kad sąmoningai ir tyčia nuteisė nekaltą žmogų, pasiųsdama jį į kalejimą.

 

Tai akivaizdu iš paskelbto nuosprendžio, kuriame rašoma : „A. Drižius neneigia minėtame savaitraštyje patalpinęs minėto turinio duomenis, tačiau mano, kad rašė savo nuomonę, vertindamas faktus. Be to, nors šiuo atveju reiškė savo nuomonę, jog buvo nuteistas pagal melagingus A. Sadecko parodymus, ši nuomonė taip pat gali būti vertinama kaip faktų konstatavimas, nes šią informaciją labai lengva patikrinti.

Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog vienas esminių aspektų nagrinėjamu atveju yra tai, kad A. Drižius jam inkriminuotus teiginius paskleidė naudodamasis saviraiškos laisve ir bylos įrodymai neduoda pagrindo išvadai, jog A. Drižius reiškė savo nuomonę tik apie teismus ir (ar) teismų sistemą, nes iš esmės daugelyje jo straipsnių iš tiesų rašoma apie teismus ir jų darbą, tačiau kartu išimtinai nuolat akcentuojamas A. Sadeckas ir jo veiksmai – neva melagingi parodymai ir melagingas skundas, pagal kuriuos A. Drižius yra išteisintas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tai nėra ir kritika, nes asmens kritika – tai asmens ar jo veiklos nagrinėjimas ir vertinimas neįžeidžiant asmens garbės ir orumo, nepažeidžiant jo privataus gyvenimo, nesumenkinant dalykinės reputacijos {Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 7 dalis). Teiginiais straipsniuose A. Drižius konstatavo tam tikrus faktus, t. y. A. Sadecko neva padarytus nusikaltimus; jis yra korupciniais ryšiais susijęs ir netgi valdo teisėjus, kurie priiminėja jo naudai neteisėtus sprendimus, tariamai klastoja teismo sprendimus; tariamai jis pateikė melagingą (neteisėtą) ieškinį teismui; tariamai jis davė melagintus parodymus; tariamai jis neteisėtai dalyvavo AB „Mažeikių nafta” privatizavime, o tai konstatuoja tik teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, kadangi iš bylos medžiagos, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, tiek pirmosios instancijos teismo nuosprendžio priėmimo, tiek apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nebuvo ir nėra duomenų, kad A. Sadeckas būtų nuteistas už melagingus parodymus įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, todėl kategoriška ir konkreti informacija yra nepagrįsta. Pažymėtina ir tai, kad nurodyti A. Drižiaus teiginiai apie A.Sadecką aiškiai atspindi jų kategoriškumą, yra konstatuojamojo pobūdžio, juose nėra žodžių, atspindinčių teigiančiojo asmens vertinamąjį pobūdį, pavyzdžiui, „tikriausiai“, „galbūt“, „mano nuomone“ ar pan. Taigi A. Drižius pateikė tikrovės neatitinkančią ir šmeižiančią konstatuojamojo pobūdžio informaciją apie A.Sadecką, kurios esmė yra teigimas, kad jo nurodyti faktai yra tikri, nors dėl to nepateikė jokių konkrečių tai patvirtinančių duomenų”.

 

Teisėja Survilienė, turėdama visus mano aukščiau minėtus dokumentus ir įrodymus, kad A.Sadeckas buvo „Williams” konsultantas, asmeniškai keitė „Mažeikių naftos” privatizavimo įstatymus, dalyvavo visuose trijuose šios įmonės privatizavimo etapuose, jo privati įmonė „Ekskomisarų biuras” teikė „Mažeikių naftai” valdymo paslaugas, ir tokiu būdu išplovė iš „Mažeikių naftos” milijonus litų (net valstybės kontrolė nurodė, kai tie mokėjimai nebuvo pagrįsti sutarimis), atsisako vertinti visus šiuos įrodymus, ir sako, kad aš nepateikiau jokių konkrečių duomenų, kad Sadecko parodymai melagingi.

 

Žinoma, kad tai dokumento klastojimas, net teismas turi pareigą vertinti visus byloje esančius įrodymus ir dėl jų pasisakyti. 

 

Dar daugiau, teisėja Survilienė nurodė, kad : „Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog net ir tuo atveju, jei asmuo pateikia ne faktus, kuriuos galima patikrinti, bet vertinimus, toks vertinamasis samprotavimas privalo turėti pakankamą faktinį pagrindą. Nuomonė yra subjektyvi, jai netaikomas tiesos kriterijus, tačiau ji turi remtis faktais ir turi būti pateikiama sąmoningai neiškreipiant duomenų {Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-187-677/2015). Šiuo atveju minėtame savaitraštyje išsakomą informaciją A. Drižius pateikė kaip faktus, sukurdamas jų tikrumo ir objektyvumo iliuziją, tekste nenaudojo jokių nuorodų, kurios atskleistų, jog pateikiama informacija yra tik jo asmeninė ir subjektyvi nuomone (nenaudojo vertinamąjį, atspindimąjį pobūdį atskleidžiančių įterpinių, tokių kaip: mano manymu, mano supratimu, aš manau, man atrodo, aš galvoju ir t. t.), kas leidžia daryti išvadą, kad A. Drižiaus straipsniuose buvo konstatuojami faktai, o ne skleidžiama asmeninė subjektyvi nuomonė. A. Drižiaus samprotavimai dėl A. Sadecko neva melagingų parodymų neturi jokio faktinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima laikyti, kad A. Drižius, rašydamas apie A.Sadecką, sąmoningai neiškreipia jo turimų duomenų”.

 

Visi mano paminėti faktai įrodo, kad Sadecko parodymai ir jo prevencinis skundas yra sąmoninga nusikalstama veikla – melagingi skundas ir parodymai, duoti tyčią ir suvokiant pasekmes.

Teisėja Survilienė toliau klastoja savo nutartį : „Nagrinėjamu atveju A.Drižius, naudodamasis saviraiškos laisve, peržengė jos įgyvendinimo ribas, paskleisdamas tikrovės neatitinkančią ir šmeižiančią informaciją apie A. Sadecką. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vien objektyviai tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios paniekinti ar pažeminti kitą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, paskleidimas (taip pat – ir per visuomenės informavimo priemonę) dar nesudaro šmeižimo nusikaltimo, nes būtina, remiantis bylos įrodymų visuma, nustatyti, kad tokia informacija buvo paskleista tyčia, t. y. kaltininkas suvokė tokias šios informacijos savybes – neatitiktį tikrovei ir žeminantį pobūdį – bei norėjo paskleisti būtent tokią informaciją {Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2A-9/2012, 2K-171/2013, 2K-57/2015). Vadinasi, jeigu asmuo buvo įsitikinęs dėl skleidžiamos informacijos teisingumo ir dėl to sąžiningai klydo, ši aplinkybė šalina jo atsakomybę”.

 

Visiškai teisingai – aš esu įsitikinęs, kad Sadeckas davė melagingus parodyus, kad jis niekaip nėra susijęs su „Mažeikių naftos” privatizavimu, tačiau negalvojau, kad prokuratūra ir teismas tiek metų dengs Sadecko nusikalstamą veiklą.

 

Vienintelis argumentas, kad neva Sadeckas nemelavo – jo atžvilgiu nėra priimta apkaltinamojo nuosprendžio, tačiau taip yra todėl, kad visa „teisinė sistema” daug metų gina jo interesus, klastoja nutartis.

 

Teisėja Survilienė nurodo, kad „apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijai nekyla jokių abejonių, kad A. Drižiaus aukščiau minėtuose straipsniuose paskleisti tikrovės neatitinkantys faktai, jog A. Sadeckas tariamai yra įvykdęs nusikaltimus ir neteisėtus veiksmus: yra korupciniais ryšiais susijęs ir netgi valdo teisėjus, kurie priiminėja jo naudai neteisėtus sprendimus, tariamai klastoja teismo sprendimus; tariamai jis pateikė melagingą (neteisėtą) ieškinį teismui; tariamai jis davė melagingus parodymus; tariamai jis neteisėtai dalyvavo AB „Mažeikių nafta“ privatizavime, žemina, menkina bei diskredituoja nukentėjusįjį, kenkia jo reputacijai, ir tai visuomenėje suprantama vienareikšmiškai neigiamai. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju apylinkės teismas nepagrįstai išteisino A. Drižių, šiam nepadarius nusikalstamos veikos turinčių požymių”.

 

Tačiau toks teisėjos Survilienės sprendimas yra visiškai priešingas Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Baltušytės 2015 m. birželio 19 d. nutarčiai baudžiamojoje byloje Nr. PK-1599-754/2015, kuriame teisėja Baltušytė nurodė, kad visi mano išvardinti faktai, kad „visa teismų sistema yra užvaldyta mafijos, ir kontroliuojama Sadecko”, yra pagrįsta, ir kad dėl šių teiginių pradėtinas ikiteisminis tyrimas.

 

Teisėja Baltušyte nurodė, kad visos minėtospublikacijos turi visuomeninę reikšmę, nes straipnsiuose nurodyta, kad „Kaip Sadeckas valdo absoliučiai korumpuotą teismų sistemą?”, šis teiginys yra pagrįstas, ir todėl keliama bylą pagal BK 409 str.

 

Mat nurodžiau, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas yra įvedęs cenzūrą, kurią draudžią Konstitucija ir Visuomenės informavimo įstatymas, tačiau ta pati teismų sistema dešimt metų nepanaikina tos cenzūros, ir toliau klastoja savo nutartis, aptarnaudama Sadecką.

 

Kaip žinia, teisėja Survilienė panaikino minėtą teisėjos Baltušytės nutartį be jokių motyvų ir nepaneigusi nė vienos mano nurodytos aplinkybės.

 

Tą patį Survilienė pakartojo ir kituose dviejuose savo nutartyse atmesti mano skunus dėl melagingų Sadecko parodymų.  Nors apylinkės teismas nesiryžo taip akivaizdžiai klastoti savo nutarties, todėl pripažino, kad A.Sadeckas davė melagingus parodymus, tačiau tai darė netyčia. O teisėja Survilienė apskritai atsisakė vertinti šį faktą, ir nurodė, kad tai „neobjektyvūs duomenis”. Tokiu būdų A.Survilienė padarė nusikaltimą, BK 300 str. įvardintą kaip „dokumento suklastojimas”. (Suklastojimas gali būti dviejų rūšių: materialinis ir intelektinis. Materialinis suklastojimas pasireiškia kaip netikro dokumento pagaminimas ar neteisėtas tikro dokumento turinio pakeitimas veikiant jo materialinę formą, pvz.: nuotraukos pakeitimas; vienos informacijos ištrynimas ir kitos įrašymas; parašo, antspaudo padirbimas ir pan. Intelektinis suklastojimas pasireiškia kaip melagingos informacijos įrašymas į tikrą dokumentą. PagalBK 300 str. prasmę suklastotu laikytinas tikras dokumentas, kurio turinys neteisėtai pakeistas: veikiant jo materialinę formą arba Įrašant j jį neteisingus duomenis”.

A.Survilienė j savo nutartį įrašė žinomai melagingus duomenis ir tokiu būdu jį suklastojo.

Todėl aš turėjau teisę ją vadinti dokumentų klastotoja, nes ji ne tik kad nevertino mano pateiktų įrodymų, tačiau dar ir nuteisė, t.y. padarė dar vieną nusikaltimą, įvardijamą kaip „piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi”.

Šios galimai nusikalstamos veikos įvykdytos atvirai ir pripažįstant jas. Jos nesuderinamos su teisėjo pareigomis ir garbe, valstybės teisėjams patikėtomis pareigomis vykdyti teisingumą valstybės vardu. Teisėjo ir teismo pirmininko pareigų nevykdymas, piktnaudžiavimas jomis, teismo dokumentų klastojimas, teismo pirmininko Vytauto Kursevičiaus įvykdytas teisėjų Zigmo Kavaliausko ir Vydmanto Mylės atliktų galimai nusikalstamų veikų slėpimas yra teisėjo vardo ir teismo vykdomo teisingumo proceso diskreditavimas.

Teisėjai Survilienei nesuteikta teisė atmesti bet kokius mano pateikiamus įrodymus ir faktus, juos įvardinant kaip mano pramanytus. Kartoju – tai labai lengva patirinti, ir įvertinti. 

Ne veltui tas pats Vilniaus apygardos teismas baudžiamojoje byloje nr. 1A-299-989/2016 mane išteisino, nors toje byloje buvau teisiamas dėl tų pačių teiginių – Sadeckas davė melagingus parodymus ir skundą.  Dėl tų pačių teiginių tas pats Vilniaus apygardos teismas priima dvi skirtingas nutartis – tai dar vienas įrodymas, kad teisėja Survilienė klastoja savo nutartis.

Po to, kai Vilniaus apygardos teismui parašiau, kad nušalintų teisėją A.Survilienę nuo mano skundų nagrinėjimo, nes ji juos pastoviai klastoja, A.Survilienė labai įsižeidė, ir kreipėsi į prokuratūra „dėl nepagarbos teismui”.

Tas pats mano aprašytas Vilniaus apylinkės teismas nagrinėja šią bylą, ir turės vertinti visus mano pateiktus įrrodymus.

Žiūrėsime, ar teisėjui Dainiui Grizickui užteks drąsos visus dokumentus pavadinti mano fantazijos vaisiumu?

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));