Pasirodo, kad paviešinti KGB-istus draudžia Konstitucija

tata

tata

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas: siūlomos Liustracijos įstatymo pataisos prieštarauja Konstitucijai

2021 m. kovo 17 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Šiandien Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) svarstė Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (XIVP-277) atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

TTK nusprendė, kad projektu siūlomas teisinis reguliavimas, pagal kurį 2021 m. gruodžio 31 d. būtų išslaptinama informacija apie asmenų slaptą bendradarbiavimą su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, dėl kurio jie yra savanoriškai prisipažinę Lietuvos valstybei, prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui.

Komitetas, priimdamas šį sprendimą, įvertino tai, kad valstybė yra įsipareigojusi saugoti asmenų, paklususių įstatymo reikalavimui ir savanoriškai prisipažinusių apie slaptą bendradarbiavimą su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, informaciją 75 metus ir taip patvirtinusi šių asmenų teisėtus lūkesčius, kad valstybės paslaptį sudaranti informacija apie juos nebus atskleista, nebent jie kandidatuotų į įstatyme išvardytas pareigas. Tuo metu siūlomu priimti įstatymu būtų paneigti tokių asmenų teisėti lūkesčiai ir pažeisti jų teisėti interesai. Tokio įstatymo priėmimas reikštų, kad valstybė nesilaiko savo pačios prisiimtų įsipareigojimų asmeniui, būtų pakirstas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise, būtų pažeisti konstituciniai teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principai, kurie yra neatsiejami konstitucinio teisinės valstybės principo elementai.

Facebook komentarai
});}(jQuery));