„Pasikoręs“ žmogus po mirties keitė pozas, policijai tai neužkliuvo

kaukoles-scaled

kaukoles-scaled

„Pasikoręs“ žmogus po mirties keitė pozas, policijai tai neužkliuvo

 

Aurimas Drižius

 

Nuotr. – tokius tris pakabintus skeletus neseniai gavo Rubinaitės šeima.

 

kunas1

Alytuje gyvenanti Asta Rubinaitė rodo savo mirusio tėvo nuotraukas – vienoje policijos tyrėjų darytoje nuotraukoje kūnas apsikabinęs siją, o kitoje – ne.

Kaip galėjo taip nutikti, kad policijos tyrėjai užfiksavo mirusio žmogaus  kūną dvejomis pozomis?

„Sulyginkit 5 nuotrauka ir 7 ir pats pamatysit ..įvykio vietoje turi fiksuoti, kokioje pozicijoje viskas randama, o  nekaitalioti.., – redakcijai sakė A.Rubinaitė, – aš ta žinau, kad kaip randi, privalai fiksuoti,  liesti nieko negalima..Man nieks nesakė, bet turiu visą bylą  ir nuotraukose, nelabai aiškios, bet pamačiau, kad vienoje apsikabinęs stulpą (5), o  kitoje padėjęs ranką ant kėdės (7). Galimai 5 nuotrauka tikra, tėvas apsikabinęs stulpą, kad nepakartų“.

 

Astai Rubinaitei per didelius vargus pavyko teisme įrodyti, kad jos tėvo testamentas suklastotas. Dabar moteris bando įrodyti, kad jos tėvas buvo nužudytas, o ne pats nusižudė. Kaip įrodymą jį pateikia nuotraukas iš įvykio vietos – pakaruoklio kūno pozicijos ir pozos šiuose nuotraukose skiriasi. Kodėl tai niekam neužkliuvo, ir kuri iš šių nuotraukų yra tikra?

ASta Rubianitė papasakojo savo vargų priežastį – pasirodo, kad jos tėvo turtas po jo mirties buvo stebūklingu būdu užrašytas tokiai Zitai Andruškienei.

„2017-09-02 mirus Tėčiui Algimantui Rubinui (rastas kilpoje, Telšių raj.) ir po Jo mirties, siekiant Zitai Andruškienei užvaldyti svetimą turtą, prasidėjo ne gyvenimas, o košmaras (to nelinkėčiau patirti niekam !), – teigia moteris, – Zita Andruškienė, išskyrusi šeimą, pagyvenusi kelis metus ir galimai suorganizavusi Tėčio pakorimą (antras vyras rastas kilpoje, jei ne daugiau, nėra atsisveikinimo raštelio, kas yra nebūdinga, bei labai daug mėlynių ir kitų sužalojimų ekspertai nustatė ant Tėčio kūno. Turiu visus dokumentus.), teismui pateikė savo ranka rašytą raštelį pavadinimu „Testamentas”, kad pripažintų, kaip Algimanto Rubino asmeniniu testamentu. Taip siekė užvaldyti didelės vertės svetimą turtą.

VGTPT šiai bylai atstovauti paskyrė advokatą Antaną Pliaugą, kuris tik žlugdė bylą, posėdį nedalyvavo, klaidino ir tik per didžiausias emocijas ir prašymus, parašė gerb. Teismui, tik vieną prašymą. Minėto advokato atsisakiau. Nepaisant to, vis tiek minėtas advokatas domėjosi byla. Taip pat sistemingai visiems šmeižė, kad aš esu „beprotė”, alkoholikė, narkomanė ir t.t. ir grasino patalpinti ilgam j psichiatrinę.

Paprašius gerb. Teismo atlikti rašysenos ekspertizę, bylą laimėjau, nes 6 rašysenos ekspertai nustatė, kad tai ne Tėčio raštas, o pačios Zitos Andruškienės. Zita Andruškienė yra užvaldžiusi iki šiol Tėčio visą turtą (net nuotraukų nesutiko atiduoti), teigė, kad aš vis tiek negausiu palikimo ir ji turinti įtakingų pažinčių/giminių. Galimai ir advokatas Antanas Pliauga jos interesus atstovavo (ir atstovauja), kito logiško pamąstymo aš neturiu.

Surado kitą būdą, kaip pasisavinti, ne tik mano Tėčio, bet ir mano turtą, (visose bylose Antanas Pliauga pripažintas nukentėjusiuoju, mane uždarius j „psichūškę” iki gyvos galvos, „savos” teisėjos priteis);

Tik laimėjus paveldėjimo bylą, advokatas Antanas Pliauga, nuo 2018-10-10 pradėjo rašyti sistemingai melagingus (neadekvačius) pareiškimus, su labai sunkiais kaltinimais – apie pasikėsinimus nužudyti, apie jo privataus gyvenimo informacijos rinkimą ir t.t.. Ko pasėkoje, buvo atliekamos kratos, atimti dokumentai, telefonai, kompiuteriai. Buvau nepagrįstai uždaryta 2 paromis ir sistemingai aš ir mano šeima persekiojama, šmeižiama ir terorizuojama (važinėjo po mano ir motinos namus, net po 10 kartų j dieną, šmeižė kaimynams ir t.t.) policijos pareigūnų. Minėtoje IT nr. 01-1-48816-18 byloje melagingai liudijo ir Antano Pliaugos žmona, Janina Pliaugienė. Man pateikus pokalbio įrašus ir kitus dokumentus, bei nepasitvirtinus įtarimams, minėtą ikiteisminį tyrimą 2019-02-22 nutraukė.

Sistemingai nepažįstami asmenys, slankiodavo apie mano ir mano motinos namus, bei apklausinėjo kaimynus. Gaudavo mūsų šeima grasinančias žinutes (ir nuotrauką su mini karstu ir žvake), bei skambučius. Pasiskundus policijai, nereagavo. O visai neseniai mūsų šeima (šiuo metu gyvenam trise) gavo „dovaną” tris pakartus mini skeletus (pateikiu nuotrauką). Visi grasinimai ir užpuolimai vyksta dėl turto, bet Alytuje nėra kam pasiskųsti.

2019-03-01 mane, sportuojančią miškelyje,  užpuolė nusikaltėlis, pavyko pabėgti. Su savimi telefono neturėjau. Paprašiau pagalbos pas vietos žurnalistes, kad paskambintų į policiją, artimiesiems (tą įrodo išklotinės, taip pat turiu pokalbio įrašą su žurnaliste, kuriame kalbame apie minėtą užpuolimą), ir sužinoti, ar tikrai su jais nesusidorota. įsitikinus, kad man tik grasino minėtas nusikaltėlis, padėkojau žurnalistėms už pagalbą ir išėjau. Vėliau parašiau Alytaus policijai pareiškimą, bet jo net neužregistravo ir netyrė. 2020-04-01 Prokuroras Arūnas Juknevičius (pagal BK 154 str. 2 d.) pradėjo ikiteisminį tyrimą nr. 03-2-00157-19 pagal Antano Pliaugos pareiškimą, neva aš jį viešai apšmeižiau. Labai svarbu pažymėti, kad viešai apie Antaną Pliaugą nebuvo parašyta nei žodžio, nei straipsnio, nei laidos. Pasirodo prašyti pagalbos „pataikiau” pas Antano Pliaugos drauges, kurios sutiko po mėnesio melagingai liudyti, neva aš atbėgau duoti joms interviu, visa suprakaitavusi.

Taip pat neradau jokio LR BK str., kuris numatytų baudžiamąją atsakomybę asmeniui, prašiusiam pagalbos, kad leistų paskambinti į policiją ir artimiesiems, nesvarbu kokios profesijos, ar statuso žmogaus. Prokuroras taiko man netinkamą LR BK straipsnį.

Pateikus prokurorui Arūnui Juknevičiui, visus duomenis, pokalbio įrašą su žurnaliste, bei kitus dokumentus ir liudijimus, kurių visuma akivaizdžiai įrodo mano nekaltumą, ikiteisminio tyrimo nenutraukė. Viso ikiteisminio tyrimo metu besąlygiškai bendradarbiavau tiek su pareigūnais ir prokuroru, bei žinojo mano susisiekimo kontaktus. Tą įrodo siųsti mano duomenys, prašymai, skundai ir t.t (kuriuos Prokuroras atmesdavo). Nepaisant to, minėtas Prokuroras paskelbė 2019-09-25 man paiešką.

2019-10-24 Apie 13 vai. patekau į Kauno klinikas. Neaišku kieno buvau užpulta, sužalota, su nuluptais nagais. Netekus sąmonės, miške pragulėjau kelias paras, galimai palikta numirti. Nuo šalčio prabudus ir šaukiantis pagalbos, suteikė pagalbą grybaujanti Kauno raj. gyventoja, kuri iškvietė greitąją pagalbą. Kaip patekau į Kauno klinikas, neatsimenu. SPS skyriuje praradinėjau sąmonę, atsimenu tik nuotrupas. 2019- 10-24 apie 20 vai. atvyko į Kauno klinikas tyrėja Violeta Aušiūraitiene ir man nepažįstamas vyriškis. Mane pasiėmė. Nuvežė į Alytaus S.Kudirkos ligoninę ir paguldė į nusikaltėlių palatą, bei paliko saugoti visą naktį pareigūnę levą Baziukevičienę. Pažymėtina, kad buvau nevaikščiojanti, su šlapimo pūsle, širdies pulsas buvo 138, praradinėjanti sąmonę. Tokios būklės atsivežė mane tyrėja Violeta Aušiūraitiene su paprastu nežymėtu automobiliu. Sekančią dieną minėta tyrėja atliko apklausą, nors negalėjau pasikelti iš lovos, buvau labai silpna, kad vos pasirašiau. Perskaityti, ar teisingai surašė, ką pasakojau tyrėjai, neturėjau jėgų. Paėmė mano pasą, įpareigojo kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį registruotis policijos įstaigoje (man nevaikščiojančiai, pasityčiojimas !), uždraudė išvykti iš Lietuvos. Tyrėjai su pareigūnais išvykus, po kelių minučių atvyko kitas pareigūnas, įteikti protokolo. Kuriame teigiama, kad aš esu nubausta, dėl to kad 2019-03-19 užpuoliau Antaną Pliaugą ir jo žmoną Janiną Pliaugienę. Iš tikrųjų minėtą dieną buvau sutikusi minėtą advokatą su žmona. Bet jis pats mane užpuolė išvadino necenzūriniais žodžiais, o pasakius, kad viską filmuoju su rankose laikyta planšete, bandė sumušti ir atimti ją. Pavyko pabėgti. Vėliau sulaukiau skambučio iš tyrėjo Deivydo Pašukonio, kad dėl minėto susitikimo, ketina man kitą ikiteisminį tyrimą pradėti. Paaiškinus, kad turiu video, pokalbį nutraukė ir minėjo, kad vėliau paskambins. Puse metų skambučio nesulaukiau. Taip išeina, kad nubaudė manęs net neapklausęs, nes minėto tyrėjo akyse gyvai neesu mačiusi. Būdama ligoninėje parašiau, dėl nuobaudos skundą į Alytaus apylinkės Alytaus rūmus.

Minėtam teismo posėdyje teisėja Vilma Dapkevičienė, nesuteikė man teisės dalyvauti (neatidėjo prašant, net nieko neatsakė !). Paliko nuobaudą 70 e. už tai, kad pati buvau užpulta. Sistemingai viskas daroma „už akių”, šališkai, neleidžiant man nei vienam teismo posėdyje dalyvauti ir pateikti savo duomenis, dokumentus, įrašus. Visi mano skundai/prašymai yra atmetami, arba išviso neatsakoma.

Pats prokuroras Arūnas Juknevičius grasino uždaryti mane į psichiatrinę ir jam nereikalingos iš psichiatrų jokios pažymos ir prisipažino, kad nelegaliai mane gaudė;

Nuo 2019-10-24 dėl sistemingo (jau treti metai) pareigūnų persekiojimo ir terorizavimo, šmeižimo, visai suprastėjo sveikata ir reikalinga širdies operacija. Sistemingai gulėjau ligoninėse (kardiologijos skyriuose), buvo kviečiamos greitosios pagalbos (kardiogramų apgauti neįmanoma I).

Prokuroro Arūno Juknevičiaus paprašius, kad dėl prastos sveikatos sustabdytų IT nr. 03-2-00157-19 procesą, kategoriškai atsisakė. Grasino pats prokuroras mane uždaryti į psichiatrinę ir kad jam nereikalingos jokios iš teismo psichiatro mano pateiktos pažymos. Pažadėjo mane išvežti į Utenos psichiatrinės ekspertinį skyrių ir kad samdys jie patys advokatus man, ir jiems neįdomu, ar jie man patiks, ar ne. Taip pat prisipažįsta, kad mane nelegaliai gaudė (taip ir buvo !), o dabar darys viską oficialiai. Teigė, kad aš, sirgdama vilkinu procesą ir jie daugiau nežais. Man gulint ligoninėse, siuntinėjo įvairius raštus, kvietė į teismo posėdžius. Paprašius, kad juos atidėtų, visiškai nereagavo ir net nieko neatsakydavo į daug siųstų prašymų (reg. laiškais ir ei. būdu).

Parašius skundą, dėl Prokuroro nušalinimo ir kad skundą pavestų nagrinėti kitam apylinkės teismui, kadangi Antano Pliaugos dukra Živilė Janavičienė, bei prokuroro žmona Snaigė Juknevičienė, Alytaus apylinkės teismo teisėjos, visus mano skundus, prašymus atmetė. Ikiteisminio tyrimo teisėja Asta Jakučiūnienė akivaizdžiai šališka ir galimai klastoja nutartis (atbulinėm datom I). Vyksta akivaizdus susidorojimas pasinaudojant tarnybinėmis pareigomis, bei įtakingomis pažintimis !

Teisėjai ir pareigūnai siekdami susidoroti, galimai klastoja dokumentus, pažeidinėja LR įstatymus, taip patys vykdo nusikalstamas veikas;

2020-01-08 Gavau šaukimą į 2020-01-14 teismo posėdį (pagal Prokuroro prašymą, dėl priverstinio uždarymo į Utenos psichiatrijos ekspertinį skyrių, dėl nusikaltimo, kurio net nėra). Kadangi buvau tuo metu ligoninėje, parašiau prašymą, kad posėdį atidėtų. Negavau jokio atsakymo. 2020-01-14 teismo posėdis neįvyko. 2020-01-16 į palatą (kardiologijos skyriuje) atvyko policijos pareigūnai ir per prievartą įteikė nutartį 2019-12-31 atbuline data, pasirašytą 2020-01-16 tyrėjos Monikos Fedorukaitės (kuri minėtam IT ne proceso dalyvė ir nuo kada teismo nutartis pasirašinėja policijos pareigūnai?!), su galimybe apskųsti per 7 dienas (kokiu būdu, jei ligoninėse gulėjau 20 dienų ? ). 2020-01-17 Dėl pablogėjusios sveikatos su greitosios pagalbos automobiliu išvežė į Kauno klinikas. Ligoninėje gulėdama privalėjau rašyti skundą. Alytaus apylinkės teismas skundą atmetė, neva aš pavėluotai parašiau. Pateikus reg. laiško čekį, skundą persiuntė į Kauno Apygardos teismą. Kauno apygardos teismas nutarė, kad Alytaus apylinkės teismas iš naujo nagrinėtų Prokuroro prašymą. 2020-02-25 įvyko posėdis, eilinį kartą parašiau prašymą, kad posėdį atidėtų, taip suteikiant teise man jame dalyvauti, pateikti savo turimas pažymas, įrašus ir kitus dok. Taip pat gerb. Teismui pateikiau papildomos medžiagos, pokalbio įrašus, kuriuose pats prokuroras man grasina susidoroti išvežant į psichiatrinę. Pokalbio metu, tai prižada. Eilinį kartą teismas išvis nieko neatsakė, o „už akių” (vėl Monikos Fedorukaitės prašymu) „atstovavo” advokatė Ramunė Kuzmienė, kurios akyse nemačius, nei kalbėjus. Minėta „advokatė” sutiko su Prokuroro pozicija, uždaryti nekaltą žmogų į psichiatrinę, taip suvaržant teisę į laisvę, bei žeminant jo garbę ir orumą. Paskambinau 2020-03-13 į VGTPT ir paklausiau kokiu teisniu pagrindu man paskyrė minėtą „advokatę”. Patikino, kad jie dėl advokatės paskyrimo negavo iš nieko prašymo ir man neskyrė. Reiškiasi, advokatė” Ramunė Kuzmienė dalyvavo nelegaliai minėtam posėdyje, kuriame atstovavo Prokuroro interesus. Vėliau daug kartų kreipiausi į VGTPT, kad man „už akių” neskirtų jokio advokato, kadangi aš pati esu baigusi teisę ir kriminalistiką ir kuo puikiausiai savo interesus, galiu atstovauti pati.

Vadovaujantis suklastota/atbuline data 2019-12-31 (pasirašyta tyrėjos Monikos Fedorukaitės) nutartimi ir nelegalia 2020-02-25 nutartimi (kur nelegaliai dalyvavo „advokatė” Ramunė Kuzmienė),bei vadovaudamasis su akivaizdžiai suklastotomis Kauno teismo psichiatrijos skyriaus išvadomis, 2020-05-26 Kauno apygardos teismas nusprendė mane, dėl nusikaltimo, kurio net nėra, pritarti uždaryti į Utenos psichiatrinį ekspertinį skyrių iškarto po nutarties paskelbimo. Nekreipė visiškai dėmesio į mano prašymą, kad teismo posėdį atidėtų (nors paskambinus telefonu žadėjo ir minėjo, kad ir „advokatė” Ramunė Kuzmienė negalės dalyvauti), taip suteikiant man galimybę jame dalyvauti. Pateikiau iš gydytojos pažymą, kad esu sunkioje ligoje. Pasirodo Kauno apygardos teismas visiškai nereagavo į mano prašymą atidėti teismo posėdį, net neatsižvelgė, kad esu sunkioje ligoje ir laukiu širdies operacijos. Minėtam teismo posėdyje „gynė” vėl neaišku kieno paskirta advokatė Regina Atkočaitienė, kuri nesusipažinus su mano pozicija, dokumentais, pažymomis, įrašais, mane „atstovavo”. Labai svarbu pažymėti, kad Antano Pliaugos dukra teisėja Živilė Janavičienė šiuo metu dirba Alytaus Apylinkės teisme, o anksčiau daug metų dirbo Kaune teisėja, VGTPT, ir turi daug įtakingų pažinčių. Antanas Pliauga ir teisėja Živilė Janavičienė, dar 2018 vasarą grasino išvežti į psichiatrinę visam laikui ir žadėjo „reikalą” pabaigti iki galo. Nuo 2018-10- 10 prasidėjo melagingi pareiškimai. Kadangi su bylos medžiaga neleidžia susipažinti, tai kas žino kiek joje dokumentų/įrašų yra suklastota?

Alytaus apskrities vyriausiasis komisariatas, kriminalinis skyrius nuo šiol, laiko ir „saugoja” VŠj Alytaus poliklinikos sveikatos bylas;

2020-01-29 Grįžus iš Kauno klinikų ligoninės ir apsilankius pas šeimos gydytoją Dalią Gradziavičienę, sužinojau, kad kažkur dingus mano sveikatos byla. Paklausus raštu VŠJ Alytaus poliklinikos administracijos, gavau atsakymą, kad sveikatos byla yra Alytaus apskrities VPK kriminaliniam skyriuje. Minėtam skyriuje, nėra vedamo jokio ikiteisminio tyrimo, ikiteisminis tyrimas vyksta veiklos skyriuje. Kokiu teisiniu pagrindu atidavė mano sveikatos bylą? Kas dabar užgarantuos, kad pareigūnai, neišplėšė lapelių, ar neprirašė ko nors? Raštu paprašiau, kad man atsiųstų visą bylos kortelės kopiją, gavau tik keletą lapų nuo 2019-10-24 gydymo, kiti visi vaikiški. Nors sistemingai lankiausi pas šeimos gydytoją Dalią Gradziavičienę, bei ligoninėse, SPS skyriuose. Liga širdies plazdėjimas ir virpėjimas. Kur dingo visa gydymo istorija? Svarbu pažymėti, kad užvesta mano sveikatos byla VŠJ Alytaus poliklinikoje nuo 2019- 11-05, kadangi aš sveikata anksčiau nesiskundžiau ir gyvenau užsienyje (Lietuvoje deklaruota nuo 2019- 11-19). 2019-12-31 ikiteisminio tyrimo nutartyje (atbuline data), teigiama, kad Kauno teismo psichiatrinės ekspertizės skyriaus, ekspertas, 2019-12-12 atliko tyrimą iš medicininių dokumentų ir parašė analogišką išvadą, kaip ir 2018-11-15 ekspertė Laura Andriuškevičienė. 2019-12-12 gulėjau ligoninėje ir man buvo lašinamos lašelinės. Be to negalėjo būti mano medicininiuose dokumentuose jokių psichikos sutrikimo ligų, jei bučiau jų turėjusi, tai būčiau ir gydyta psichiatrinėse. Apžiūrėję per šį ligos laikotarpį nuo 2019-10-24 iki dabar, dešimtimis gydytojų, tame tarpe ir psichiatrų, bei psichologų ir nustatė, kad blogai su sveikata nuo nuolatinės įtampos ir stresų, dėl neteisingų kaltinimų ir pareigūnų persekiojimo, bei terorizavimo. Jokiom psichikos ligom niekada nesirgus ir nesergu, turiu profesionalios vairuotojos pažymėjimą, bei užsienio universiteto įvairias pažymas, kurių man teismas nesuteikė teisės pateikti. Kauno teismo psichiatrinės ekspertizės skyriaus ekspertų išvados 2019-12-12 ir 2018-11-15 akivaizdžiai suklastotos. Paprašius išprašyti video medžiagą, visiškai nereagavo ir nieks jos neišprašė.

Kurie jau įvykdė ir vykdo nusikaitimus, yra nebaudžiami, nes naudojasi tarnybinėmis padėtimis ir turi įtakingų pažinčių?

Zita Andruškienė suklastojusi mano Tėčio asmeninį testamentą, nekartą teismui melavus, užvaldžius didelės vertės svetimą turtą (Iki šiol) ikiteisminį tyrimą nr. 05-2-00178-18 prokuroras Arūnas Laukaitis nutraukė (mūsų vaikų, net nepripažinęs nukentėjusiais). Tėčio nužudymo versijos išvis netyrė, tai kiek dar reikia pakaruoklių sulaukti, (žinomi 2, vieno vyro, prisiteisus jau turtą, galimai irgi savo ranka rašytu rašteliu?) kad policijos pareigūnai susidomėtų Zitos Andruškienės veikla? Nekalta !

Antanas Pliauga sąmoningai būdamas profesionaliu teisininku (dirbęs milicininku 20 metų) kaltinęs mane labai sunkiais nusikaltimais, taip siekdamas nekaltai uždaryti į kalėjimą, ar į psichiatrinę (nuolatos taip grasino) ir toliau persekioja mane ir mūsų šeimą, pasinaudodamas savo šeimos tarnybinėmis padėtimis, bei įtakingomis pažintimis yra nekaltas! Galimai savi prokurorai, net jokio tyrimo nepradėjo.

Pareigūnai sistemingai patys pažeidinėdami LR įstatymus, klastodami dokumentus ir naudodamiesi savo tarnybinėmis padėtimis terorizuoja, bei persekioja mūsų visą šeimą irgi nekalti! Galimai pasidarę raktų dublikatus (kaip buvau sulaikyta 2 paromis) arba su visrakčiu, atsirakino svetimas valdas, be šeimininko žinios, nors tel. Nr. turėjo. Su žymėtais ir nežymėtais automobiliais nelegaliai gaudė, galimai pagal Prokuroro „užsakymą – gaudyt” ? Tyrėja Violeta Aušiūraitienė reikalavo, kad aš jai skambinėčiau kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį (registruotis į jos nurodytą „pildyk” kortelę), jei ne, tai mane uždarys ir nesvarbu, kad esu ligoje. Vėliau skundėsi, kad skambinėju ir buvo blokuojamos policijos prašymu kortelės ir telefonai (kaip sukčiautojos) 2,5 mėnesio. Nepaisant to minėta tyrėja vis tiek reikalavo, kad skambinėčiau. Visas Alytaus policijos komisariatas tiria nusikaltimą kurio net nėra!! Ieva Baziukevičienė, Violeta Aušūraitienė (kuri yra Živilės Janavičienės giminaitė, ar tai geriausia draugė), Monika Fedorukaitė. Visus pareigūnų 2,5 metų terorizmo/persekiojimo atvejus, sudėtinga aprašyti.

LR teisėjai gali pažeidinėti įstatymus ir klastoti nutartis? Net neatsižvelgti, kad žmogus sunkioje ligoje ir dėl nusikaltimo, kurio net nėra, nutarti, vistiek „tysti” kad ir lavoną j „psichūškę” ir ten jį uždaryti, svarbu patenkins įtakingų ponų interesus.

LR Prokuroras gali grasinti susidoroti, nelegaliai „gaudyti”, o nepavykus „pagauti”, pasinaudodamas savo ir savo šeimos tarnybinėmis padėtimis, susidoroti „oficialiai” patalpindamas į „psichūškę” iki gyvos galvos?

Pareigūnų „tyrimų” rezultatas, suėsta sveikata, kad net reikalinga širdies operacija (kažin, ar padės, gal net kitos reikės) ir man siūlomas net neįgalumas (nesutikau), kadangi aš nieko negaliu dirbti ir kartais reikia pragulėti visą dieną/naktį lovoje, skausmuose. Nedarbingumo pažyma nuo 2019-10-24 iki 2020- 06-05.

Mano ir mūsų šeimos nusikaltimas tik toks, kad nesutikome, kad Zita Andruškienė su „špurgalke” pavadinimu „testamentas” užvaldytų mūsų Tėčio visą asmeninį turtą, kurį iki šiol užvaldžiusi ir juo naudojasi ir yra nebaudžiama.

Nekalti (nukentėjusieji) žmonės yra persekiojami/terorizuojami, o nusikaltėliai yra nebaudžiami!

Mūsų šeima vis dar tikisi, kad Lietuvos Respublika yra teisinė Valstybė ir nereikės patiems gyntis, kaip kare..

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą bei išdėstytą ir kadangi prieš LR įstatymus privalo būti lygūs visi ir už padarytas nusikalstamas veikas atsakyti, pagal kompetenciją prašau;

Patraukti baudžiamojon atsakomybei kaltus asmenis, kurie pasinaudodami tarnybine padėtimi, patys vykdo nusikalstamas veikas. Taip pat nubausti kaltus asmenis už terorizavimą, sunkų sveikatos sutrikdymą, bei siekį sukelti mirtį (bent kurią akimirką gali įvykti insultas arba infarktas), sukėlus, nubausti už nužudymą.

Sustabdyti Prokuroro Arūno Juknevičiaus įgaliojimus ir iškelti klausimą, ar gali eiti Prokuroro pareigas, kuris skaitau ,mano atžvilgiu pats vykdo sunkias nusikalstamas veikas (sunkus sveikatos sutrikdymas, terorizmas, psichologinis smurtas, pasikėsinimas nužudyti, pasinaudojant tarnybine padėtimi). įpareigoti IT nr. 03-2-00157-19 nutraukti.

Sustabdyti įgaliojimus teisėjos Astos Jakučiūnienės ir iškelti klausimą, ar gali eiti Teisėjos pareigas. Ikiteisminio tyrimo teisėjos Astos Jakučiūnienės suklastotą/atbuline data 2019-12-31 ir nelegalią/neteisėtą 2020-02-25 (dalyvavo ne proceso dalyvė advokatė Ramunė Kuzmienė, o man prašant, net nesuteikė galimybės dalyvauti), nutartis panaikinti. Kauno apygardos teismo 2020- 05-26, kuris rėmėsi nelegaliomis/suklastotomis nutartimis ir suklastotomis Ekspertų išvadomis, man prašant, bei pateikiant gydytojos pažymą, posėdžio neatidėjo, nutartį panaikinti. Kurioje siekiama, dėl nusikaltimo, kurio net nėra, suvaržyti man laisvę, paminant garbę ir orumą, uždaryti į psichiatrinę iki gyvos galvos (be Prokuroro ir ikiteisminio tyrimo Teisėjos, malonės neišleis, o jų „malonės” aiškios). Net neatsižvelgė, kad esu sunkioje ligoje.

Apsaugoti mano sveikatą ir gyvybę. 2020-03-10 Apsilankius skubios pagalbos kabinete, Gydytoja, pamačius kardiogramą, tik po ilgų įkalbinėjimų ir atsisakymo raštu, sutiko nekviesti greitosios pagalbos. Gultis į ligoninę negalėjau, nes turiu rašyti (gintis), nes yra terminai, o j pateiktas pažymas, kad ligoje visiškai nekreguoja. Nuo sistemingo terorizavimo/psichologinio smurto, bei grasinimų susidoroti uždarantį psichiatrinę iki gyvos galvos, sutriko stipriai sveikata. Panaikinti akivaizdžiai suklastotas 2018-11-15 ir 2019-12-12 Kauno teismo psichiatrinės ekspertizės išvadas, kurios pamina mano garbę, bei orumą. Išprašyti iš kokių medicininių dokumentų buvo atlikta 2019-12-12 ir 2018-11-15 išvados, bei išprašyti video medžiagą atliktų ekspertizių. Panaikinti Kauno apygardos teismo nutartį priverstinai išvežti į Utenos psichiatrinės ekspertinį skyrių, psichiškai sveiką žmogų.

Panaikinti teisėjos Vilmos Dapkevičienės 2020-02-11 nutartį, kuri yra akivaizdžiai šališka, pagal teisėjos ir pareigūnų logiką, išeina taip, kad kiek sugalvos parašyti Antanas Pliauga pareiškimų, tiek ir ikiteisminių tyrimų bus pradėta, ar skirta nuobaudų mano atžvilgiu. Manęs net neapklausus ir nesuteikiant teisės dalyvauti teismo posėdyje, taip pažeidžiant teisingumo ir rungimosi principus. Be to nutartyje esu šmeižiama, kad esu konfliktiška asmenybė (Dėl to, kad turto nesutinku lengvai atiduot ir ginuosi?). Svarbu pažymėti, kad silpna gulėjau ligoninėse ir neturėjau galimybės posėdyje dalyvauti, ar rašyti skundus. Ir man jie patys „suėdė” sveikatą su neteisingais kaltinimais/terorizavimais, pagal Antano Pliaugos šmeižikiškus pareiškimus. O teisėjos Vilmos Dapkevičienės, išvis nesuprantama nutarties motyvacija, kad reikia procesą greičiau išspręsti ir nesvarbu, kad žmogus sunkios ligos patale, bus nubaustas nekaltai. Taip pat labai svarbu pažymėti, kad iš Deivydo Pašukonio, jokio šaukimo negavus (akivaizdžiai meluoja) ir nerašius 2020-01-17 kad teismą atidėtu, kai rašiau (būdama ligoninėje), neatidėjo. Nutartį neminima visai, kad pateikiau pokalbio įrašą, kuriame su Tyrėju Devydu Pašukoniu susitariam, kad išsiųsiu reg. laišku video įrašą, jis nieko nelaukęs, sekančios dienos ryte (turėjau tą rytą išsiųsti) mane nubaudė.

Patraukti Antaną Pliaugą baudžiamąjai atsakomybei už sąmoningai melagingai rašomus su labai sunkiais kaltinimais melagingus pareiškimus. Už mano ir mano šeimos persekiojimą/terorizavimą, pasinaudojant savo šeimos tarnybinėmis padėtimis, bei įtakingomis pažintimis. Už mano sunkų sveikatos sutrikdymą, psichologinį smurtą, terorizavimą, pasikėsinimą sukelti mirtį, o ją sukėlus už nužudymą. Janiną Pliaugienę už melagingus liudijimus.

Žurnalistes Dainą Baranauskaitę Čiginskienę ir Vilmą Slabačiauskienę patraukti baudžiamąjai atsakomybei, už melagingus parodymus IT nr. 03-2-00157-19 byloje”.

 

Advokato Pliagos redakcija prašė šios situacijos komentaro el. paštu, tačiau jokio atsakymo nesulaukė

Facebook komentarai
});}(jQuery));