Pareiškimas dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų galimai piktnaudžiavimo, dokumento klastojimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI EVALDUI PAŠILIUI

 

Pareiškėjas:

Oleg Tarejev a. k

tretysis asmuo civilinėje 

byloje Nr. 2A-1515/22017 

Šaltinių g. 13 – 4, Vilnius

Tel: +37069990588

SKUNDAS

 

dėl  Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų galimai piktnaudžiavimo, dokumento klastojimo

 

 

Vilnius

2017-12-27

 

 

2017-12-14 Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Eglės Surgailienės ir Jelenos Šiškinos surašė įsiteisėjusią nutartį. Manau, kad šitas dokumentas galimai suklastotas, kadangi:

Rezoliucinėje dalyje kolegija nutaria:

„Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą, jį patikslinti dalyje dėl teisinės pagalbos išlaidų iš atsakovo Aleksandro Dubako ieškovės L. Tarejevos personalinės įmonės naudai priteisimo ir nurodyti, jog iš atsakovo  Aleksandro Dubako ieškovės L. Tarejevos personalinės įmonės naudai priteista 260,57 Eur  teisinės pagalbos išlaidų“.

Toks dokumentas veikia atsakovo naudai, kadangi atsakovas Aleksandras Dudakas (o ne Dubakas) pagrįstai ignuoros šią įsiteisėjusią nutartį. Manau, kad čia yra sukčiavimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad prieš šios bylos nagrinėjimą, 2017-04-04 Vilniaus apygardos teismo pirmininkui pateikiau prašymą dėl bylos nagrinėjimo formos pakeitimo (). Prašyme aš taip pat atkreipiau demėsį, kad 2016-09-27 teismo posėdyje aš pranešiau teismui, kad 2014-12-16 teismo posėdžio metu liudytojas H. Misiukas davė galimai melagingus parodymus. Taip pat pranėšiau, kad advokatui Giriui Ivoškai buvo išsiųsti šių aplinkybių įrodymai (4 nuotraukos), tačiau EPP portale šių  nuotraukų neradau. Tuo pačiu laiku G. Ivoška teige, kad byloje šios nuotraukos yra. Aš pasakiau, kad išsiųsiu nuotraukas tiesiog teismui dar kartą, ką ir padariau 2016-09-29. Kadangi dariau prielaidą, kad kai kurių dokumentų (kurie buvo pateikti  G. Ivoškai) nėra byloje, aš išsiunčiau teismui kai kurias fotonuotraukas (su komentarais) dar kartą. 

Negavęs atsakymo į mano 2017-04-04 prašymą, 2017-05-16 kreipiausiau dar kartą () ir 2017-05-29 gavau atsakymą nuo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Neringos Švedienės, kurį atsakė tik dėl bylos nagrinėjimo formos, atsakyme nebuvo kitos informacijos: a) ar teismas nagrinės 31 nuotraukas (su komentarais)?; b) ar Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėjas Viktor Voicechovski priimant sprendimą, įvertino įrodimus dėl geodezisto H. Misiuko veikų? Todėl 2017-11-02 pateikiau prašymą N. Švedienei:

1) priimti nagrinėjimui 31 fotonuotraukas;

2) atsakyti į klausimus: 

a) ar buvo įdėtos į bylą 4 fotonuotraukos dėl liudytojo H. Misiuko veikų?;

b) ar teismas pranešė prokuratūrai apie liudytojo H. Misiuko galimai melagingus parodymus?

Kadangi  atsakymo iki šiol negavau, manau, kad N. Švediene nusliepė, kad Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėjas V. Voicechovski  priimant sprendimą, neįvertino įrodymų dėl H. Misiuko veikų. 

Kadangi teisėjų kolegija įvertino CD su nuotraukomis kaip naujus įrodymus (38. punktas), manau, kad daugumos nuotraukų G. Ivoška į bylą neįdėjo (todėl V. Voicechovski jų nenagrinėjo), arba kolegija nuotraukų nežiurėjo.

Manau, kad  teisėjų kolegija nepagrįstai konstatavo (47. punkte), jog bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, kadangi byloje yra daug prieštaringų įrodymų, pavyzdžiui:

1) 2008-06-19 nutarime tyrėjas G. Masian bei viršininkas A. Urbelevičius vienareikšmiškai konstatavo: „Patikslinimo metu nustatyta, kad A. Dudak statosi metalinę tvora savo žemės sklype, kuris buvo atmatuotas žemėtvarkos skyriaus specialistų, dalyvaujant L. Tarejevai. bei išaiškinti L. Tarejevai, kad dėl žemės sklypų pasidalijimo ji turi teisę kreiptis į teismą“ (2012-01-31 ieškinio priedas Nr.3). To tarpu 2008-06-13 rašte žemėtvarkos skyriaus specialistai pranešė: „Žemetvarkos skyrius neturi techninių galimybių patikrinti geodezinių matavimų posukio taškų, dėl ko negalėjome nustatyti atsiradusių neatitikimų. Esant ginčiui, siūlome Jums susitarti su kaimynais arba ginčią spręsti teismine tvarka“ (2012-01-31 ieškinio priedas Nr. 4).

2) Taip pat žemėtvarkos skyriaus specialistai 2008-06-13 rašte pranešė: „Planas parengtas vietinėje koordinačių sistemoje . Transformuojant koordinates VĮ Registrų centras kadastro žemėlapyje įnešė sklypą pasukus kampu (klaida geodezininko arba VĮ Registrų centro).  To tarpu VĮ Registrų centras pranešė, kad planas parengtas sąlyginėje koordinačių sistemoje, kuri netransformuojama į kitas koordinačių sistemas  (2012-01-31 ieškinio priedai Nr. 5, 6).

3) Teisėjas M. Gerasimovič nenagrinėjo 2012-09-13 S. Bumblausko IĮ „Matininkas“ pateiktą prašymą: „1995 metais AB „Inžineriniai tyrinėjimai“ parengė ieškovei jos žemės sklypo planą, kuris neatitinka vietovėje paženklintų ribų, todėl šitas planas turi būti pripažintas negaliojančiu… Vadovaujantis LR CPK 45 str., Prašome:

1.Pakeisti šioje byloje netinkamą atsakovą tinkamais atsakovais ir įtraukti kaip atsakovus:AB  „Inžinerinei tyrinėjimai“ vykdytojąą Henriką Misiuką“;

 

Manau, kad teisėjų kolegija išnagrinėjo bylą šališkai ir suklastojo nutartį.

 

Prašau:

 

1. Pradėti ikiteiminį tyrimą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų:

Neringos Švedienės,  Dainiaus Rinkevičiaus, Eglės Surgailienės ir Jelenos Šiškinos.

 

2. Įpareiguoti Neringą Švedienė atsakyti man į mano:

a) 2017-11-02 prašymą (DOK-57449);

b) 2017-12-21 prašymą, kuriame prašiau pateikti teismo posėdžio protokolą ir garso įrašą;

 

3. Sustabdyti  Šalčininkų rajono apylinkės teismo sprendimo vykdymą iki prokuratūros nutarties pagal mano skundą priemimo.

 

Oleg Tarejev

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));