Paleistas iš kalėjimo teisėjo V.Kažio kreditorius papasakojo, kaip veikia teisėjų gauja

Kazys

Kazys

 

Paleistas iš kalėjimo teisėjo V.Kažio kreditorius papasakojo, kaip veikia teisėjų gauja

Aurimas Drižius

 

 

Veisiejų gyventojas Romas Balevičius prieš porą savaičių paleistas iš Lukiškių kalėjimo, kur praleido beveik pusę metų.

„Laisvas laikraštis“ jau rašė apie jį – senovinių automobilių restauratorius, buvęs mokytojas buvo įgrūstas į kalėjimą, kai paprašė, kad už darbą susimokėtų Apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys, kuris buvo užsakęs R.Balevičiui restauruoti antikvarinę savo „Volgą“. Tačiau vietoj žadėtų atlyginimo meistras sulaukė tik desanto iš Vilniaus – teisėjas su keliais advokatais jėga atsiėmė suremontuotą V.Kažio „Volgą“, nesumokėjo už darbą nė cento, o išvažiuodamas teisėjas meistrui dar parodė vidurinįjį pirštą, kai šis pagrasino Rūta Janutiene. 

Kazys

Niekada gyvenime neturėjęs problemų su teisėsauga R.Balevičius prakeikė tą dieną, kai apsiėmė tvarkyti teisėjo V.Kažio automobilį. Žmogus įsitikinęs, kad teisėjas net neketino mokėti už automobilio restauraciją. Vietoj atlygio už darbą R.Balevičius sulaukė bent penkių baudžiamųjų bylų – jis tariamai pasisavino V.Kažio turtą (kai bandė neleisti išvežti automobilio, kol už jo remontą nebus sumokėta). V.Kažio bendrininkai ir kolegos mielai ėmėsi teisti Romą Balevičių. Nors V.Kažys teigė, kad R.Balevičiui už „Volgos“ remontą sumokėjo daugiau nei 3 tūkst. dolerių, tačiau jokių dokumentų nepateikė. Dar įdomiau, kad minėtas išlaidas teisėjas V.Kažys privalėjo deklaruoti savo metinėje pajamų ir turto deklaracijoje, tačiau to nepadarė. Visi V.Kažio bendrininkai atmetė R.Balevičiaus prašymus pateikti V.kažio deklaraciją.

R.Balevičius atsakė į LL klausimus:

  baleviius

Kaip baigėsi ta istorija su V.Kažio „Volga“?

– Aš buvau ne pirma V.Kažio auka. Prieš tai jo „Volgas“ taip pat rekonstravo vaikinai Molėtų rajone, tačiau tą kartą „Volgą“ V.Kažys atsiėmė su vietos policijos viršininko pagalba. Kai V.Kažys atsiėmė savo ‚Volgą“, tie vaikinai ėmėsi ieškoti teisybės ir pinigų už darbą. Vienas jų buvo pagautas ir sumuštas iki mirties.  Dar 2014 m. toks Artūras Kazlauskas dirbo policijoje tame rajone, ir tyrė jo vaikino nužudymą, o vėliau išėjo tarnauti į armiją. Aš buvau su tuo A.Kazlausku susitikęs, iš pradžių bendravo labai noriai, tačiau vos užsiminiau apie V.Kažį, tai jo veidas pasikeitė – sakė, kad geriau jam sumokėkit, kad atsikabintų, ir būsite laimingesni. Taip tas nužudymas ir nebuvo išaiškintas. Dar kai 2013 m. gegužės mėnesį buvau teisiamas Lazdijų teisme dėl tos V.Kažio „Volgos“, prašiau iškviesti liudininkus, kurie galėtų papasakoti, kaip V.Kažys remontavo „Volgą“ Molėtuose, nes jie man pasakojo, kad tai buvo įvykis, panašus į mano atvejį. Tada V.Kažys šoko iš vietos, ir sako : turiu padaryti teismui pareiškimą – jokių kitų „Volgų“ aš neturėjau. Tačiau ikiteisminiame tyrime V.Kažys pasakojo apie antrąją savo ‚Volgą“ – kaip jis liepė man ją pažiūrėti, išrinkti detales ir pan. Prašiau iškviesti liudininkus, teismas atsisakė. To pačio prašiau ir Kauno apygardos teisme, kur mane teisė toks teisėjas Švirinas. Tame teisme V.Kažys tą patį pasakė – daugiau jokių „Volgų“ jis neturėjęs. Tai kada jis sakė tiesą – ar tada, kai ikiteisminiame tyrime nurodė, kad liepė iš dviejų „Volgų“ parinkti detales, ar teisme, kur prisiekęs sakė, kad turėjo tik vieną „Volgą“? Tai kada jis sakė tiesą?  Akivaizdu, kad jis meluoja – aišku, kad tai ir teisėjo vardo pažeminimas. Nors Teismų įstatyme parašyta, kad teisėjas niekaip neatsako už savo sprendimus, tačiau Konstitucijoje niekur neparašyta, kad teisėjas, padaręs nusižengimą, neatsako prieš įstatymą. Kai buvo nagrinėjama mano byla Kaune, teisėjas Švirinas aiškiai matė, kad Kažys meluoja, tačiau niekaip nereagavo. Švirino prašiau, kad V.Kažys, kaip teisėjas, turi teismui pateikti savo metines deklaracijas, kuriose būtų įrašęs, kad  sumokėjo už „Volgos“ remontą. Nes V. Kažys teisme teigė, kad per du kartus man sumokėjo už darbą, tai vis tiek turėjo deklaruoti šias išlaidas savo metinėje deklaracijoje. Tačiau Švirinas atsisakė patenkinti ir šį mano prašymą. 

Tai dėl ko tave laikė Lukiškėse?

– Dėl tos V.Kažio „Volgos“ – atseit, aš buvau ją pasisavinęs, ir padaręs V.Kažiui nuostolį. Už tai man skyrė baudą, tačiau kadangi atsisakiau ją mokėti, tai teismas skyrė areštą. 

Reikėjo sumokėti kokį 10 eurų ir sakyti – taigi aš moku, kiek galiu? Tačiau tu nemokėjai nė cento?

– Nemokėjau nė cento, nes iki šiol nesuprantu – už ką turiu mokėti? Už tai, kad nemokėjau man paskirtos 6,5 tūkst. eurų  baudos, teismas skyrė 85 paras arešto. 

Jau galima sakyti, kad baudą sumokėjai?

– Taip, galima sakyti, kad baudą sumokėjau (juokiasi)..kai laimėsiu šią bylą, jau turiu uždirbęs 6,5 tūkst. eurų. Už tai praleidau kalėjime 85 paras. Kol Kaune buvo mano byla, matyt, Švirinas norėjo viską padaryti tyliai, tačiau vos bylą persiuntė atgal į Lazdijus, teisėjas Ramūnas Šarka iš karto baudą pakeitė į areštą. Dar kitoje byloje buvau teisiamas už tai, kad neva dariau poveiki V.Kažio liudininkams, vėliau dar už tai, kad neva sunaikinau jų turtą, mesdamas butelius į automobilį. Krūmų aukštis toje vietoje siekė 3,5 metrus, todėl tą butelį turėčiau permesti per krūmus, ir trenkti butelį į už krūmų stovinčio automobilio priešingą pusę. Tai niekaip neįmanoma. Kai tai pasakiau teisme, po kiek laiko atvažiavau į tą vietą, ir žiūriu, kad krūmai jau nupjauti. Net pagal skrydžio trajektoriją buteliai niekaip negalėjo pažeisti kitos automobilio pusės sparno. Tačiau ir toje byloje buvau nuteistas – turėjau nemokamai atidirbti senelių namuose. Tada sakau – gerai, senelių namuose atidirbsiu, ir net nereikalausiu kompensacijos, kai šioje byloje būsiu išteisintas. Visos man iškeltos bylos baigiasi vienodai – esu nuteisiamas. 

O kaip dėl dar vienos bylos, kurioje tu nuteistas neva už tai, kad apribojai kito žmogaus – Donato Blažio laisvę ir kišai jam prie kūno laidus nuo akumuliatoriaus ir leidai per jo kūną elektros srovę?

– Kai ši byla buvo nagrinėjama Druskininkų teisme, specialiai to tariamo nukentėjusio kelis kartus paklausiau, kaip ten buvo iš tikrųjų. Jis sakė, kad aš sėdėjau prie vairo, ir neva jungiau variklio degimą – užsidegė raudonos lemputės, tačiau variklis nebuvo užvestas.  Sakau, kad tai yra briedas ir melas, nes pats esu mechanikas, ir viską išmanau apie automobilių variklius. Uždegimo laidai yra stori, o policija šioje byloje kaip įrodymą pateikė ploną laidelį, kurio net ilgis netinka. Abu jo galai nukirpti, vieno galas juodas, kitas šviežiai nukirptas, aišku, kad jų oksidacija skiriasi.

Tai kas būtų, jeigu tą laidą prikištum prie akumuliatoriaus, o kitą galą – prie žmogaus?

– Nebūtų net 12 voltų srovės, ir žmogus nieko nejaustų. Tuo labiau, kad kintamos srovės automobilyje nėra. Pagal to nukentėjusiojo parodymus, jeigu paleistume kintama elektros srovę, tai gautųsi 3,5 kilovato elektros srovė. Tokia srovė žmogų sudegina vietoje.    Mašinoje yra kintama elektros rovė, tačiau ji teka nuo generatoriaus iki diodų tiltelio, tačiau net variklį užvedus, srovė gaunasi ne didesnė, kaip 60 voltų. Tačiau tada reikėtų pjaustyti generatorių, išvesti laidus, užvesti variklį ir tada gal ir pavyktų sukurti tokią srovę. 

Toje byloje figūruoja toks Valius Žilinskas, kuris dar prie rusų vogė ginklus iš sovietų armijos – karta važiuojant traukinio, iš jo krepšio išbyrėjo granatos. Žmonės net iš važiuojančio traukinio pradėjo šokinėti. Kai mane suėmė už tą tariamą poveikį Kažio liudininkui, mes su tuo Valiu Lazdijų areštinėje buvome vienoje kameroje.  Iš kalbų supratau, kad pas jį gabenamos Europoje vogtos mašinos. Iš tų kalbų dar supratau, kad tas Valius kažkaip susijęs su ta man sufabrikuota byla, ir kad jis neva buvo susitikęs su tuo Donatu Blažiu. Jie buvo susitikę su tais minėtais V.Kažio liudininkais, ir jie visi pagalvojo, kad galės užsidirbti mano sąskaita. Nes mes iš tikrųjų važinėjome su tuo D.Blažių po apylinkės, ieškodami motociklui detalių, ir tada jie pagalvojo, kad galima mane apkaltinti, kad aš jį pagrobiau. Nes pirmiausiai jie iš manęs prašė 15 tūkst. litų. Donatas jau gyrėsi Veisiejų profesinėje mokykloje, kad greitai turės 15 tūkst. Tačiau aš iš karto pasakiau, kad nieko nemokėsiu ir į tokias aferas nesivelsiu. Todėl manau, kad visa ši byla taip ir prasidėjo, o kaip toliau jie ją klastojo. Policija, kuri tyrė šį „nusikaltimą“, puikiai žinojo, kad D.Blažys meluoja – jis sakė, kad mes jį suradome laukuose, neva užlaužėm rankas, įmetėm į mašiną, o aš sakiau, kad paėmiau iš namų, išvažiavome ieškoti motociklo dalių, pasakojau, kaip atrodo D.Blažio namai. Net kai buvo akistata, liudininkai skirtingai liudijo, byloje yra D.Blažio nuotraukos, kuri jis pasakojo, kad mes jį pagavome laukuose, ir tie parodymai visai neatitinka bylos aplinkybėms. Mat aš paėmiau Blažį iš namų, ir teisme uždaviau klausimus, kokie daiktai ir kur yra jo namuose – jeigu aš ten nebūčiau, kaip galėčiau tai žinoti? Buvo aišku, kad aš Blažį paėmiau iš namų, nes smulkiai papasakojau, kaip jie atrodo. O Blažys sakė, kad aš pas jį nebuvau, ir pagavau jį laukuose. Tačiau nei teisėjas, nei prokuroras į tai nekreipė jokio dėmesio, visi D.Blažio melagingi parodymai puikiai tiko teismui, o dėl mano parodymų teismas pasisakė, kad nekreipia į juos nė mažiausio dėmesio.

O kaip yra dėl to Teisingumo viceministro J.Pankausko, ar tikrai jis yra vedęs teisėjos Ninos Butnorienės, kuri jus nuteisė, dukrą?

– Žinau, kad anksčiau jie kelis metus gyveno kartu, tačiau kaip yra dabar, aš nežinau. Aš neblogai sutariau su jų šeima tol, kol neprasidėjo tas ginčas dėl ežero pakrantės. Kai aš surinkau žmonių parašus, kad ta pakrantė liktų miesteliui, o jos negalėtų užgrobti Pankauskai, tai tą raštą pasirašė net N.Butnorienės brolis Antanas. Su jų tėvu aš gerai sutardavau, tai jis net man prieš mirtį sakė, kad garažą paliks sūnui Antanui, nes su Nina gali būti bėdų. Ir iš tiesų – po tėvo mirties sutikau Antaną, kuris buvo net apsiverkęs. Klausiau, kas nutiko – jis atsakė, kad sesuo jam liepė išsikraustyti iš to garažo, nes jeigu ne – užtampys teismuose. Pasakiau, kad net aš girdėjau, kaip tėvas liepė tą garažą palikti Antanui, tačiau šis atsakė, kad nieko nepadarysit, sesuo susitvarkė taip, kaip jai reikėjo. 

Ar ėmeisi kokių žygių dėl tų visų savo bylų atnaujinimo?

– Apie tai kalbėsiu su advokatu Anatolijumi Novikovu. Nes jis labai gerai moka suformuluoti klausimą pagal jų sąmonę ir sampratą teisine kalba. Nes jeigu užduodi tokį pat klausimą, tik ne teisine klaba, tai teisėjai ima išsidirbinėti, o kai A.Novikovas suformuluoja klausimą, tai jiems nieko nelieka, prokurorė po jo klausimo net nusisuko. 

O kokie žmonės laikomi Lukiškių kalėjime ir už ką?

– Lukiškių kalėjime aš pasigedau protingo ir ūkiško vadovo. Nes kamerose langai kiauri, net neužklijuoti, ir pilna visokių pažeidimų. Galima viską sutvarkyti savomis jėgomis, nes šiukšles ant palangių už grotų nuvalyti bent kartą per metus. Visa ta buitis taip blogai sutvarkyta, kad tai suteikia galimybę kaliniams prisiteisti pinigus iš valstybės už blogas laikymo sąlygas. O dėl pačių sulaikytojų – dėl dalies jų aš esu pakraupęs, kaip dirba ta vadinamoji teisėsauga. Sutikau vieną vaikiną, pavardę Lukšys, jis kaltinamas Estijoje apiplėšęs juvelyrinę parduotuvę, tačiau jis sako, kad Estijoje nėra buvęs niekada gyvenime. Teisme nagrinėjama jo ekstradicijos prašymas, ir teismas sako, kad neva yra „pakankamai įrodymų“, kad tai jo darbas. Tada Lukšys klausia – kokie įrodymai, aš nesu buvęs Estijoje. Teismas sako, kad „įrodymų pakanka“, tačiau jų nerodo. O žmonės kalėjime apskritai keikia valdžią, keikia Grybauskaitę ir teisėjus, ten jie jokie ne autoritetai. Kitas vyrukas kaltinamas narkotikų kontrabanda vien todėl, kad sutiko pavežti draugą, pas kurį kuprinėje rado žolės. Tai vairuotojas kaltinamas tuo, kad organizavo narkotikų kontrabandą, ir policija sako, kad turi jo automobilio vaizdo įrašą, kaip jis neva atvažiuoja į degalinę. Tačiau teisme rodo visai kitą automobilį, nei vairuoja kaltinamasis. Ir tas žmogus jau sėdi kalėjime keturi metai. Kas čia per cirkas, neįsivaizduoju. Išsiunčiau skundą dėl Butnorienės nuosprendžio kardomosios priemonės, jis siųstas iš kalėjimo, tačiau jis pradingo. Kai pradedu aiškintis, kur jis dingo, ir teismas negavo, prižiūrėtojai man pradeda grasinti, kad nešmeižčiau įstaigos. Paskui man į kamerą atsiuntė tokį vyruką, kuris labai ėmė ieškoti priekabių muštis.

Tai vis dėlto manai, kad pavyks nugalėti tą sistemą?

– Iš principo vis dėl to laikausi tos nuomonės. Nes kas tada belieka? Važiuoti gyventi kur kitur? Gal į Šiaurės Korėją? Juk negali būti taip, kaip dabar yra Lietuvoje. O dėl tų „teisėjų“. Yra susidaręs toks klanas valdžios ir kai kurių interesų grupių problemoms spręsti. Ne teisingumui vykdyti, bet patenkinti kažkieno interesus. Yra ir sąžiningų teisėjų, tačiau jie tyli kaip pelės ir bijo net balsą pakelti. Kas kontroliuoja teismus? Niekas. Lyg ir prezidentė, tačiau su jos uodega jai tai nerūpi. Kodėl bijomasi įvesti tarėjus ar prisiekusius? Pakeisti teisinę sistemą bijo Seimas ir valdžia, nes tada žmonės galėtų kontroliuoti teismus per tarėjus. Jie to labai bijo. 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));