Palangoje   įvykdyti   kraupūs   vandališki   veiksmai   karių   kapinėse   

lenta

lenta

Palangoje   įvykdyti   kraupūs   vandališki   veiksmai   karių   kapinėse   

 

Apie tai Laisvo laikraščio atstovas Klaipėdoje Zenonas Volkovas kalbina sielotyrininką Praną Pričkų.

Zenonas Volkovas

Tamsta Pranai, kokia Jūsų nuomonė apie tariamą civilizuotą ir teisiškai nukeltą Palangoje karių kapinių obeliską ir atminimo paminklinių lentų?

Pradžiai, gal paanalizuokime Palangos mero Šarūno Vaitkaus samprotavimus: „Palangos bendruomenė dėl memorialo yra pasidalijusi lygiai į tris dalis: į tuos, kurie reikalauja tučtuojau, nedelsiant kviesti kraną ar buldozerį, į tuos kurie apeliuoja į kapų, nepriklausomai nuo politikos bei tautybės neliečiamumą, ir į tuos, kurie gal neturi savo nuomonės – neva, koks skirtumas, yra tas memorialas Palangos centre ar nėra jo“.

Kaip žinia, vadinamosiose sovietinių (įvairių tautybių Z.V.) karių kapinėse Palangoje palaidoti 106 kariai, žuvę 1944 m. spalį, Palangos apylinkėse mūšiuose su nacistinės Vokietijos kariuomene. 1948 m. žuvusiųjų palaikai buvo perkelti iš įvairių aplink buvusių kapaviečių,  į miesto centrą. Vėliau, 1952 m., atsirado obeliskas su postamentu, ant kurio centrinės dalies 16 memorialinių šlifuoto rausvo granito plokščių su 106 žuvusiųjų su pavardėmis ir kariniais laipsniais. Čia buvo galima perskaityti įvairių tautybių žmonių, tame tarpe ir ukrainiečių pavardes. 

Norėtume Tamstos nuomonės, kas pagrindinis iniciatorius šio įvykdyto Palangoje vandalizmo veiksmų iniciatorius?

Jeigu žvelgtume giliau, yra toks Lietuvoje garbėtroška, sovietiniu slapyvardžiu „dėdulė“, kuris anais laikais dėkojo Tarybinei Armijai už išvadavimo jo ir motinos iš nacistinės Vokietijos gniaužtų. Kadangi buvo lojalus Tarybinei santvarkai, griūvant sistemai, į valdančiuosius organus susikišo savus, kurie pakartotinai dar užsislaptino 75 metams. Tampomi už virvučių, pradėjo griauti Lietuvos ekonomiką, nekilnojama žemė tapo kilnojama, pasiskyrė sau rentas ir t.t. Už sukurtą visų mūsų, tėvų ir senelių turto sunaikinimą, dabar geidžia Lietuvos prezidento regalijų, kuriuo niekuomet nebuvo, nes niekas jo į prezidento postą neišrinko. 

Kaip supratau Jūs kalbėjote apie patriarchą Vytautą Landsbergį, tarybinį profesorių?

Kaip su pirštu į akį, pataikėte iš pirmo karto. Vykdyti landsberginės chuntos politiką, dvilinkas įniko Palangos meras Š.Vaitkus: „Tam, kad obeliskas būtų pakeistas memorialine lenta, reikia, kad Kultūros paveldo departamentas panaikintų objekto vertingąsias savybes ir išbrauktų jas iš registro. Ką jau padarėme: kreipėmės ir paprašėme, kad sudaryta nepriklausoma vietinė nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą, kurios sudėtyje yra nepriklausoma vietinė nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba, kurios sudėtyje yra (ne)priklausomos (šaikos – Z.V.) ekspertai, pagal kompetenciją peržiūrėtų ir priimtų sprendimą dėl obelisko ir kitų mažosios architektūros elementų vertingųjų savybių atsižvelgiant į šių dienų realijas išbraukimą. Ši (šaikos – Z.V.) tarybą gali inicijuoti minėtų vertingųjų savybių panaikinimą, kas leistų mums atitinkamai kreiptis į Kultūros paveldo departamentą dėl tolimesnių veiksmų.“ Taip pat jis nurodo, kad, be viso kito, visuomenė turėtų žinoti, jog atitinkamą sprendimą turėtų priimti ir (šaikos – Z.V.) Užsienio reikalų ministerija. Kultūros ministro 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu patvirtintas. „Užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos respublikos, tvarkymo taisyklės“, numato, jog tam tikri kultūros paveldui priskirti objektai, nepriklausomai nuo to, ar registruoti kultūros vertybių registre, ar ne, tvarkomi suderinus ne tik su Kultūros ministerija, bet ir su Užsienio reikalų ministerija.

 Palangos meras Š.Vaitkus, dėl viešos pagarbos vietos išniekinimo, viešai yra išsakęs savo asmenišką nuomonę, gal galėtumėt priminti?

Be problemų. „Tad mano pozicija yra tokia – civilizuotai ir teisiškai nukelkime sovietinę okupaciją simbolizuojančius ženklus ir obeliskus, bet mirusiuosius palikime ramybėje ir praeičiai“.

Kaip Tamsta suprantate tą ramybę?

Neįsivaizduoju, apie kokią ramybę, šis šaikos (gaujos – Z.V.) narys kalba. Nuėmę obeliską ir atminimo lentas, jų kapavietę užklojo plytelėmis, kur kasdien, nuo ryti iki vakaro, virš žuvusiųjų kaulelių, vaikščios žmonės. Štai, kaip pristatomas visuomenei šis vandalizmo aktas: „2022 m. gegužės 19 d. rytą Palanga atvėrė naują istorijos puslapį – baigti sovietinio obelisko žuvusiesiems antrojo pasaulinio karo metu kariams demontavimo (vandalizmo – Z.V.) darbai, paminklas su sovietinio ideologijos simboliais kūju ir pjautuvu (darbininkų ir valstiečių įrankai – Z.V.) išgabentas iš kurorto centro. Paklojo trinkeles ir užsodino veją. Tik įkurdino granito paminklinę lentą su užrašu lietuvių kalba, kuri pažymi, kad šioje vietoje (po šaligatvio plytelėmis – Z.V.) palaidoti kariai, žuvę antrojo pasaulinio karo metu.“

Gal galėtumėt, kaip teisininkas įvertinti šiuos vandališkus veiksmus?

Pabandysiu. Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse yra toks 312 str. „Kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimas“ Asmenys, kurie atliko vandališkus veiksmus kapinėse ar kitoje viešosios pagarbos vietoje arba dėl rasinių, nacionalinių ar religinių motyvų išniekino kapą ar kitą viešosios pagarbos vietą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Gal paaiškintumėt plačiau kapo išniekinimo sąvoką, reikšmę?

Kapo išniekinimu laikomi bet kokie veiksmai, kuriais suardomas kapas, tvorelė, ar kiti daiktai: veja ant kapo, gėlės, apšvietimas, kiti įrenginiai, skirti mirusiojo atminimui pagerbti, o taip pat veiksmai, kuriais suniokojamas paminklas. Kapo išniekinimu taip pat gali būti įvairių įžeidžiančių užrašų užrašymas ant paminklo, kuriais tyčiojamasi iš mirusiojo ar jo artimųjų, paminklo ar kitų įrenginių užpylimas dažais, įvairių daiktų, rodančių nepagarbą mirusiajam ar jo artimiesiems, primėtymas. 

Čia Tamsta kalbėjote tik apie vieno kapo išniekinimą?

Šiaip reiktų papildyti Baudžiamąjį kodeksą. Šiuo atveju yra išniekinti viso 106 kapavietės, nedviprasmiškai dėl rasinių ir nacionalinių motyvų. Jeigu būtų teisinė valstybė, nuo baudžiamosios atsakomybės, joks teismas negalėtų šių vandalų, priešakyje su Palangos meru Šarūnu Vaitkumi, išteisinti. Matematika paprasta, išniekinti 106 velionių palaikai. 106 x 3 metų, gaunasi 318 metų. Lai ši vandalų – landsberginių šaika ir dalijai tuos metelius. Faktas vandalui Šarūnui Vaitkui turėtų kliūti daugiausiai. Skaudžiausia, kad į vandalizmą,  aplaidžiai žiūri bažnyčia. 

Manau ateis laikas, kai gyvenimas sudėlios viską į savo vietas. Ir kiekvienas atsidurs ten kur turi būti. Ir atmintyje išliks tik to verti. Ačiū gerbiamasai už išsakytas mintis ir pastebėjimus.

Facebook komentarai
});}(jQuery));