Palaikyti. Bausti Negalima

Narkotikų vartojimas yra laikomas sunkiai suvaldomu ir sudėtingu visuomenės reiškiniu. Tačiau daug lėšų skiriant pastangoms pažaboti vartojimą, nepakankamai išteklių naudojama vartojimo žalai mažinti, bei ligų, susijusių su narkotikų vartojimu, kontrolei. “PALAIKYTI. BAUSTI NEGALIMA”, tokiu šūkiu Paramos fondas „RIGRA“ prisijungia prie pasaulinės iniciatyvos ir kviečia diskusijai apie prieinamą ir visapusišką pagalbą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims.

„Nors su narkotikais susijusios žalos prevencija ir mažinimas yra visų šalių visuomenės sveikatos tikslas, tačiau ar baudimai, persekiojimai, ribojimai ir kiti draudimai tikrai padeda sumažinti su narkotikais susijusią žalą?“ – retoriškai klausia Paramos fondo „RIGRA“ vadovė Gražina Aleksaitienė. Nevyriausybinė organizacija Paramos fondas „RIGRA“ nuo 2011 metų teikia pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims: priklausomybės ligomis sergantiems asmenims bei jų artimiesiems, iš įkalinimo įstaigų grįžusiems, benamiams, teikia konsultacijas ŽIV ištyrimo ir gydymo klausimais.

“Palaikyti. Bausti Negalima” (angl. Support. Don’t Punish”) – tokiu šūkiu kasmet, birželio 26 d., pasaulyje vyksta švietėjiška iniciatyva, skirta plėtoti narkotikų prevencijos politiką gerinant žalos mažinimo programas narkotikų vartotojams, vykdant informacijos sklaidą ir didinant visuomenės sąmoningumą, kad „kova su narkotikais“ pažabojant vartojimą yra neefektyvi. Kampanija skirta diskutuoti ir stiprinti politikų ir bendruomeninių organizacijų atstovų bendradarbiavimą, atkreipiant dėmesį ne į baudimą, o į prieinamą ir visapusišką (psichosocialinę ir medicininę) pagalbą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims.

„Kartais abejoju, ar visuomenei tikrai rūpi, ar adekvačiai suprantama priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų žmonių ir jų artimųjų problemos. Visų pirma reikia pripažinti, kad kai kurie žmonės vartoja narkotikus, nepriklausomai nuo to, kad daliai visuomenės nėra priimtina. Pagaliau reikia įsisąmoninti, kad tik psichosocialinė ir medicininė pagalba gali realiai padėti priklausomybe nuo psichoaktyvių medžiagų sergančiam asmeniui. Nebausti, bet padėti!“ – akcentuoja organizacijos „RIGRA“ vadovė bei priduria, kad visapusiškos žalos mažinimo paslaugos (pakaitinis priklausomybės nuo opioidų gydymas švirkštų-adatų keitimo programos, gyvybes gelbstinčio nemokamo naloksono dalinimas, išsityrimo dėl ŽIV ir kitų per kraują plintančių infekcijų galimybės) yra būtinos ne tik norint sumažinti vartojančių asmenų skaičių, bet ir žalą visuomenei. Kitos, ne ką svarbesnės, priemonės apima informavimo veiklą, sveikesnio ir saugesnio gyvenimo būdo skatinimą ir švietimą, aprūpinimą ne tik švirkštas bei adatomis, bet ir kitomis saugesniam švirkštimuisi būtinomis priemonėmis.

Pokyčiai per vieną dieną neįvyksta. Priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenų gydymas ir reabilitacija – kompleksinis ir ilgalaikis procesas, apimantis sveikatos ir socialinės apsaugos priemones. Tačiau visuomenėje vyraujanti stigma, nepakantumas, represyvinė kontrolė ir atstūmimo baimė, dažnam sergančiam priklausomybės liga asmeniui, trukdo pradėti gydymo, sveikimo ir reintegracijos procesus.

„Įvairios iniciatyvos, socialinės akcijos, tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas, visuomenės informavimas, būtiniausių prevencijos ir žalos mažinimo paslaugų plėtojimas – žingsnis link humaniškos narkotikų politikos. Turime didinti paslaugų prieinamumą priklausomiems nuo narkotinių medžiagų asmenims – „žeminant pagalbos gavimo slenkstį“, kad kiekvienas žmogus, kuriam reikia pagalbos, galėtų ją kuo greičiau gauti“ – akcentuoja G. Aleksaitienė.

Paramos fondas „RIGRA“ palaiko ir prisideda prie pasaulinės akcijos “Palaikyti. Bausti Negalima” 2020 m. birželio 26 d. (penktadienį) 10 val. kviečia visus, kurie palaiko šias idėjas ir nori prisidėti prie humaniškos narkotikų politikos kūrimo Lietuvoje, atvykti prie Respublikinio priklausomybės ligų centro, Kauno skyriaus, Giedraičių g. 8. Susitinkame šalia „farmakoterapijos programos“ Višinskio g.

Papasakosime apie PF „RIGRA“ ir RPLC, Kauno skyriaus bendradarbiavimą – apie Naloksono dalinimą „žemo slenksčio“ kabinete. Pasidžiaugsime kas gero nuveikta, pristatysime rezultatus. Pasikalbėsime apie Naloksoną ir jo naudą.

O 2020 m. birželio 27d. (šeštadienį) 10 val., visus neabejingus ir norinčius susitikti, kviečiame diskusijai apie narkotikų politiką Lietuvoje, Paramos fondo „RIGRA“ socialinės paramos centre, I aukštas, Partizanų g. 5, įėjimas ten, kur ir į Kauno miesto savivaldybės Žaliakalnio seniūniją). Dalyvaus Lietuvos psichoaktyvių medžiagų vartotojų iniciatyvinės grupės nariai, mūsų draugai ir klientai.

Norintys galės dalyvauti fotoprojekte – bendra nuotrauka jungsimės prie pasaulinės akcijos, vykstančios 90 valstybių.

Daugiau informacijos apie iniciatyvą ir renginius galima rasti:

Facebook paskyroje Paramos fondas „RIGRA“

Support. Don’t Punish” svetainėje

Facebook komentarai
});}(jQuery));