Pakartotinis kreipimasis LR Seimui dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos

Zalimasgrybe

Zalimasgrybe

Pakartotinis kreipimasis LR Seimui dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos

 

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus. LR Prezidentė D.Grybauskaitė 2018-02-15 apdovanojo LR KT pirmininką Dainių Žalimą Valstybiniu apdovanojimu Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi .

 

Zalimasgrybe

Jau 2019-01-23 kreipiausi į LR KT, LR Seimui, LR Prezidentei, LR Vyriausybei dėl D.Žalimo. Ypatingas atvejis dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos [1].

 

Gavau LR Seimo TTK pirmininkės Agnės Širinskienės pasirašytą Seimo dokumentą 2019-02-14 Nr. S-2019-874, kuriame man maloniai paaiškinta:

– kad kviečiu „Seimo narius imtis priemonių apkaltos proceso tvarka pašalinti jį iš pareigų“. Tai reiškia, kad LR Seimo TTK puikiai supranta, kad kreipiuosi į Seimo narius, o ne į Seimo TTK.

 

Dokumente paaiškinta, kad „…Komitetui nesuteikta teisė atlikti teismų parlamentinę kontrole, …“. Visiškai nesikreipiau į LRS TTK ir tuo labiau atlikti teismų parlamentinę kontrolę, nes kreipiausi į LR Seimą dėl apkaltos, kas ir yra patvirtinta 2019-02-14 Nr. S-2019-874 dokumente. O kreipimasis į Seimą niekaip nepanaikina LRS TTK narių kaip Seimo narių pareigų. Taip išeina, kad Seimo TTK nesugebėjo suprasti kam yra nukreiptas kreipimasis [1] ?

 

Dokumente paaiškinta, kad „Seimo nariai sprendimus, tame tarpe ir dėl teikimo pradėti apkaltos procesą, turi priimti vadovaudamiesi sąžine, Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais“. Labai gerai, tik prie viso to, tam, kad būtų pradėta apkalta privalo būti subjektas, kuris „ šiurkščiai pažeidė Konstituciją arba sulaužė priesaiką, taip pat paaiškėjus, jog padarytas nusikaltimas,..“ 

 

Tai šiuo atveju tokiu subjektu yra LR KT pirmininkas Dainius Žalimas, kuris viešai skleidė trolių, penktos kolonos arba atvirkščiai antikonstitucinę propagandą. Dainius Žalimas LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį aiškino [7] pagal tris žodžius „niekas negali būti“. Tuo tarpu LR Konstitucinio Teismo 12-o straipsnio 2-os dalies išaiškinta reikšmė: „Įstatymo numatytais atskirais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės pilietis“. Tai yra specialiai vykdė antikonstitucinę propagandą ir „ šiurkščiai pažeidė Konstituciją arba sulaužė priesaiką.

 

Prie šito pakartotino prašymo prijungiu 2019-02-25 straipsnį „LR Seimui dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos“ [2].

Šiame straipsnyje ir jo literatūros nuorodose yra reikiama informacija apkaltai.

 

LR Seimui pirmame pateiktame prašyme dėl apkaltos LR KT pirmininkui Dainiui Žalimui, LR Seimas nesiėmė tinkamų priemonių pradėti apkaltą.

 

LR Seimas pagal LR Konstitucijos 74 straipsnį turi ne tik teisę, bet ir pareigą vykdyti apkaltą asmeniui priesaikos reikalaujamose pareigose, kai tas asmuo „ šiurkščiai pažeidė Konstituciją arba sulaužė priesaiką. Šiuo atveju antikonstitucinė propaganda yra nusikaltimas visai teisinei Lietuvos sistemai ir Lietuvos visuomenei.

 

Nematydamas tinkamos konstitucinės iniciatyvos iš LR Seimo pusės, prie šio 2019-02-25 straipsnio [2] „LR Seimui dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos“ prijungiu ir kitus LR Seimui, Pasaulio lietuvių bendruomenei  ir Lietuvos visuomenei svarbius straipsnius [ 4, 5, 6, 7, 8, 9].

 

Trumpas situacijos apibūdinimas

 

LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-a dalis sako: Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį LR Konstitucinis Teismas išaiškina 2017-10-20 nutarime (Byla Nr. 40/03, 45/03-36/04, http://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1749/content) taip:

„… įstatymų leidėjas negali paneigti pilietybės instituto prigimties ir prasmės, jis turi paisyti konstitucinio reikalavimo, kad Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu tik atskirais įstatymo nustatytais atvejais

 

Ir taip išaiškina LR Konstitucinis Teismas, kurio pirmininku yra Dainius Žalimas. LR KT pilna sudėtis yra tokia: Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė, Gintaras Goda, Vytautas Greičius, Danutė Jočienė, Gediminas Mesonis, Vytas Milius. Daiva Petrylaitė, Janina Stripeikienė, Dainius Žalimas.  Remdamasis Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu, Seimas 2014 m. liepos 10 d. nutarimu Dainių Žalimą paskyrė KT pirmininku (iki teisėjo kadencijos pabaigos 2020 m).

 

Kadangi LR KT 2017-10-20 nutarimą priimant LR KT sudėtyje buvo D.Žalimas ir dar buvo kartu ir LR KT pirmininku, taigi negalėjo NEŽINOTI to ką nutarė LR KT. Todėl jo aiškinimas viešai, kad „niekas negali būti“ yra vertintinas kaip TYČINIS išsityčiojimas iš LR Konstitucijos, jos šiurkštus pažeidimas ir priesaikos sulaužymas, kartu sekimas penktos kolonos trolių teiginiais, tai yra skleidžiant antikonstitucinę propagandą.  O kaip LR Seimas į tai sureaguos, gal kokį antrą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didyjį kryžių įteiks, kaip ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė 2018-02-15?  Kviečiu viešam Konstitucijos niekintojui Dainiui Žalimui įvykdyti apkaltą. Kitaip Seimas liks kaltu per amžius. Per daug elementaru, kad nesuprasti. Iš Konstitucijos niekintojo taip pat turi būti atimtas Valstybės apdovanojimas.

 

Kaip matome LR KT turi įprotį pakeisti Konstitucijoje vartojamus žodžius. Šiuo atveju neapsiėjo  ir pakeitė “įstatymo numatytus” į “įstatymo nustatytus”. Nors šiuo atveju tai nėra reikšminga, tačiau vis tiek tai yra LR Konstitucijoje vartojamų žodžių pakeitimas, kuris negalimas be tinkamos, referendumu įvykdomos procedūros.

 

Pagal sakinio išdėstymą LR Konstitucijoje turime:

 

Įstatymo numatytais atskirais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu. 

 

Kiekvienas protingas, protiškai sveikas, ir lietuviškai suprantantis asmuo labai nesunkiai, be problemų gali suprasti kas yra parašyta šiame LR Konstitucijoje įtvirtintoje esmėje. Apie 10 atskirų atvejų yra numatyta Pilietybės įstatyme ir kiekviename tame atskirame atvejyje nėra jokių apribojimų asmenų skaičiui turėti dvi pilietybes, nėra jokių išimčių ir retų atvejų.  Tokio išaiškinimo toliau aiškinti nereikia.

 

Tuo tarpu LR KT pirmininkas Dainius Žalimas sako „niekas negali būti“ [7].

 

Jeigu kas nors sau patogiai galėtų pagalvoti, kad tai smulkmena, tai iš esmės klystų. Nes tokio lygio „smulkmenos“ verčia Lietuvos Seimą daryti visiškai nereikalingą referendumą dėl dviejų pilietybių, kurio kaina apie 2 milijonai eurų, taip pat LR Vyriausybė paskyrė 230 000 euro to referendumo propagavimui, panašu, kad ir antipropagandai. Be to tą dviejų pilietybių klausimą, kitaip LR Konstitucijos 12-o straipsnio pirmos ir antros dalies įgyvendinimo Pilietybės įstatyme klausimą, daugybę kartų nagrinėjo LR Seime kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene ir t.t. [8]. Tai Dainiaus Žalimo antikonstitucinė veikla veda į daugybę beprasmių darbų su didelėmis finansinėmis sąnaudomis, jau nekalbant apie tą LR piliečių pažeminimą, kurio metu iš jų atiminėjama Konstitucijoje įtvirtinta LR pilietybė įgyjama gimstant.

 

Tai nusikaltimas prieš Valstybę, Tautą, LR piliečius ir Konstituciją.

Ar LR Seimas visa tai stabdys, ar darys apkaltą, gyvenimas parodys.

 

 

Išvados: 

 

Jei LR Seimas nevykdys apkaltos konstituciniam nusikaltėliui Dainiui Žalimui, tai reikš, kad LR Seimas susitapatins save su šiuo nusikaltėliu ir laikytina, kad bus šio nusikaltimo bendrininkai, kaip ir penktoji kolona. Kartu, vykdydami referendumą dėl dviejų pilietybių pagal esamą referendumo formulę [4], papildomai vykdys nusikaltimą prieš Lietuvos piliečius ir Lietuvos valstybę. LR Seimo tylėjimas reikš šio nusikaltimo vykdymą. Čia tyla nėra gera byla.

Visiškai akivaizdu, kad LR KT pirmininkas viešai [7] propagandiškai kovojo prieš LR Konstituciją, kuriai prisiekė, kovojo prieš Lietuvos valstybę lygiai taip pat, kaip prieš Lietuvos valstybę kaunasi penktoji kolona. To nepastebėti tiesiog neįmanoma.

Todėl atkreipsiu dėmesį į faktą, kad pirmą kartą po mano straipsniu [2] per dvi savaites nepasirodė NĖ VIENO penktos kolonos komentaro, nes straipsnyje yra vienareikšmiai yra sulyginti penktos kolonos komentarai su LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo antikonstitucine propaganda. Tai yra parodyta, kad D.Žalimas ir penktoji kolona veikia visiškai vienodai, o gal ir vieningai, prieš LR Konstituciją, prieš Lietuvos valstybės teisinį pagrindą.

Klausimas, ar Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas sugebės atkreipti į tai dėmesį, ar numos ranka į antivalstybinę galimai organizuotos grupuotės veiklą ir tuo prisidės prie antikonstitucinės veiklos?

Apkaltos reikalavimas LR KT pirmininkui Dainiui Žalimui kartu yra ir protingumo, sąžiningumo ir teisingumo TESTAS LR Seimo visiems nariams, tame tarpe ypač Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui ir Seimo valdybai, Seimo pozicijai ir opozicijai, Seimo nariams – kandidatams į prezidentus Petrui Gražuliui, Mindaugui Puidokui, Nagliui Puteikiui, Sauliui Skverneliui ir Ingridai Šimonytei.

Šio testo jau neišlaikė LR Seimo TTK komitetas duodamas iš esmės atsakymą už LR Seimą. Šio testo taip pat neišlaikė ir LR Konstitucinis Teismas ir kiekvienas jo teisėjas, kurie apie visa tai yra informuoti.

 

Prašau LR Seimą nedelsiant atšaukti Referendumą dėl dviejų pilietybių, nes jis paremtas penktos kolonos, į kurios sudėtį patenka ir LR KT pirmininkas Dainius Žalimas, antikonstitucinės propagandos, o ne LR Konstitucijos, pagrindu.

 

Kviečiu kiekvieną LR pilietį, LR Seimo narius, Lietuvos valdžios atstovus, Lietuvos piliečius išsibarsčiusius po pasaulį, universitetus ir kitokias įstaigas PLATINTI gautą emailą su šiuo straipsniu, kad būtumėte apsisprendę ir informuoti, jeigu toks referendumas dėl dviejų pilietybių būtų neatšauktas. Stabdykime aferizmą. 

 

 

Literatūra:

 

  1. 2019-01-23 straipsnis „LR KT, LR Seimui, LR Prezidentei, LR Vyriausybei dėl D.Žalimo. Ypatingas atvejis dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos

(https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8045:ypatingas-atvejis-del-lr-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos&catid=33&Itemid=141)

  1. 2019-02-25 straipsnis „LR Seimui dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos“ (http://www.ekspertai.eu/lr-seimui-del-lr-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos/ ;

http://www.ekspertai.eu/static/uploads/2014/LR%20Seimui%20de%CC%87l%20LR%20KT%20pirmininko%20Dainiaus%20Z%CC%8Calimo%20apkaltos.pdf).

  1. 2019-02-03 straipsnis „Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (IV). Dvi pilietybės –aferistų teisiniai stebuklai(http://biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-dvi-pilietybes-nuozmus-antikonstitucininku-puolimas-iv/ ; https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8076:dvi-pilietybes-aferistu-teisiniai-stebuklai&catid=31&Itemid=101).
  2. 2019-02-15 straipsnis „Referendumai kaip smilkalų dūmai(http://www.ekspertai.eu/referendumai-kaip-smilkalu-dumai97757/

http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-referendumai-kaip-smilkalu-dumai/).

  1. 2019-03-02 straipsnis “Antrankius, LR KT teisėjams antrankius!” (http://aidas.lt/lt/politika/article/21071-03-02-antrankius-lr-kt-teisejams-antrankius

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8230&catid=31&Itemid=101

http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-antrankius-lr-kt-teisejams-antrankius/).

  1. 2019-03-04 straipsnis „Kas Jūs, dr. Lilijana Astra?” (http://www.ekspertai.eu/kas-jusdrlilijana-astra/

http://www.ekspertai.eu/static/uploads/2014/01/Kas%20Ju%CC%84s%20dr_%20Lilijana%20Astra.pdf).

  1. 2018-11-01 straipsnis „D.Žalimas apie dvigubą pilietybę: viena pataisa viskas nesibaigs“ (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/d-zalimas-apie-dviguba-pilietybe-viena-pataisa-viskas-nesibaigs-56-1053374
  2. 2018-05-01 straipsnis „Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių” (http://www.ekspertai.eu/tragiska-plb-nuostata-del-dvieju-pilietybiu/

http://biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-tragiska-plb-nuostata-del-dvieju-pilietybiu/).

  1. 2017-09-12 straipsnis „Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių” (http://www.ekspertai.eu/viesas-kreipimasis-del-dvieju-pilietybiu/

Dr. Jonas Ramanauskas. Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2019-03-11

Facebook komentarai
});}(jQuery));