P.Gražulis reikalauja bylos R.Šimašiui dėl diskriminacijos dėl pažiūrų

Simasius12

Simasius12

Šiandien Generalinei prokuratūrai pateikiau pareiškimą ir reikalauju iškelti baudžiamąją bylą Vilniaus merui R.Šimašiui!
R. Šimašius viešai ragino ir kurstė savo vadovaujamą savivaldybės administraciją diskriminuoti „Didžiojo šeimos gynimo maršo” mitingo organizatorius ir dalyvius dėl jų įsitikinimų ir pažiūrų. Ir būtent dėl tokios R.Šimašiaus vykdytos diskriminacijos ir viešo kurstymo savivaldybė neišdavė leidimo birželio 15 – 17 dienos mitingui prie Seimo ir Vyriausybės.
Prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus miesto mero R.Šimašiaus galimai įvykdyto nusikaltimo pagal BK 169 ir 170 straipsnius dėl diskriminacijos ir kurstymo.
169 straipsnis. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės:
Tas, kas atliko veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
R. Šimašius viešai ragino ir kurstė ir toliau diskriminuoti Šeimų gynimo maršo mitingo Vilniaus mieste organizatorius ir dalyvius būtent dėl vidinių jų įsitikinimų ir pažiūrų.
BK nustato:
170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę
(…)
2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
bylos1
Facebook komentarai
});}(jQuery));