Nuteistieji skundžiasi, kad kalėjimų direktoriai melžia savo kalėjimus

vilniaus-pataisos-namai-51b185cb4e211

vilniaus-pataisos-namai-51b185cb4e211

Nuteistieji skundžiasi, kad kalėjimų direktoriai melžia savo kalėjimus

Aurimas Drižius

vilniaus pataisos namai 51b185cb4e211

Iš Vilniaus pataiso namų prieš dvi savaites paleistas nuteistasis Vytautas Ignatjevas LL redakcijai pasakojo, kad kalėjimo administracija visaip melžia šią biudžetinę įstaigą.

„Aš galiu papasakoti apie Vilniaus pataisos namų administracijos darbuotojus ir ūkio skyrių – direktoriaus pavaduotoją Liniovą, buvusį meistrą Liną Baranauską, buvusį gamybos direktorių Kuchtą – kaip jie išleidžia „zonos“ pinigus, – pasakojo šis žmogus, –  su tuo Rimu Baranausku aš galiu suvesti – jis viską paliudys. Pvz., „zonos“ administracija „Senukuose“ pirko statybines medžiagas Liniovo sūnaus butui remontuoti. Už valdiškus pinigus zonai pirkti televizoriai, arbatinukai ir kiti daiktai atsiranda „zonos“ prižiūrėtojų namuose. Pats mačiau, kaip „zonos“ sandėlio vedėja, kurią visi vadina „Anuška“, mano akivaizdoje perdavė valdišką televizorių vienai prižiūrėtojai, vardu Agnė. Be to, „Senukuose“ pirkti daiktai atsiranda pats pataisos namų direktoriaus pavaduotojo Liniovo sūnų, KŽC viršininką Urliuką. Be to, pats montavau pataisos namų gamintuose ir už valdiškus pinigus pirktus baldus vaikų darželyje „Boružėlė“, kuri yra Latvių gatvėje. Visi tie sandėriai vyko be jokių dokumentų“.

Kai „Laisvame laikraštyje“ prieš kelis mėnesius buvo išspausdintas pulkininko Vitkaus rašytas laiškas, kaip administracija baudžia nuteistuosius už bandymus skųstis, pastarieji pasipiktino.

„Vilniaus pataisos namų vadovai imasi visų priemonių, kad pakenkti tiems, kas skundžiasi „Laisvam laikraščiui“, – redakcijai pasakojo V.Ignatjevas.

Skundus rašantiems nuteistiesiems keliamos naujos bylos

 

Vilniaus pataisos namuose laikomas Kazimir Sinkevič dar spalio mėn. kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo šios „zonos“ Kriminalinės žvalgybos skyriaus  pareigūno R. Juso veiksmų.

 

Dar anksčiau K.Sinkevič rašė laiškus ‚Lietuvos ryto“ redakcijai, kad kartu kalinamam Jurijui Chabenskiui kalėjimo administracija sudaro išskirtines sąlygas – pastarasis gyvena vienas atskiroje patalpoje su patogumais.  K.Sinkevič teigia, kad vien už tai, kad jis pavadino J.Chabenskį pedofilu, kalėjimo administracija jam suklastojo baudžiamąją bylą – neva jis reikalavęs iš Chabenskio cigarečių. (beje, tas pats Jurijus Chabenskis jau 15 kartą nuteistas už seksualinį priekabiavimą – už tai, kad nuogai išrengė 12 metų berniuką, lietė jo organus, ir liepė liesti ir jo). K.Sinkevič teigia, kad pataisos namuose Chabenskis gyvena kaip bajoras – turi atskirą kamerą su patogumais, ir skundžia visus kalinius, kurie jį vadina pedofilu – neva tai žemina jo orumą ir kenkia santykiams su kitais kaliniais.

Dar 2014 m. K.Sinkevič apskundė Vilniaus pataisos namus policijai, nurodė, kad administracijos darbuotojai viršija savo įgaliojimus, t.y. toleruoja nuteistųjų naudojimą draudžiamais jiems turėti daiktais – mobiliojo ryšio telefonais. Taip pat daromas psichinis spaudimas, reikalaujama informacija, už kurią duodami neaiškios kilmės (galimai kontrabandinės) cigaretės.

Apklaustas K. Sinkevič patikslinimo metu nurodė, kad jo manymu Vilniaus pataisos namų Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai viršija savo įgaliojimus. Taip mano, nes iš jo reikalauja informacijos apie nuteistiesiems draudžiamųjų daiktų slėpimo vietas, apie nuteistuosius, kurie turi draudžiamuosius daiktus, t. y. narkotines medžiagas, apie mobiliojo ryšio telefonus, taip pat apie nuteistuoju daromas nusikalstamas veikas. Nurodė, kad jei jis neteiks tokios informacijos, pataisos namų darbuotojai žadėjo jam blogą gyvenimą. Už suteiktą informaciją pataisos namų darbuotojai atsiskaitinėjo su juo Baltarusiškais cigaretėmis. Taip pat patikslino, kad 2014-09-17 pataisos namų KŽS darbuotojas I. Kračka bendravo telefonu su nuteistuoju Algirdu Čeniu ir padėjo jam išvengti patikrinimo dėl narkotinių medžiagų vartojimo.

Apklaustas Vilniaus pataisos namų direktorius Arvydas Ižička parodė, kad pataisos namų Kriminalinės žvalgybos skyrius yra tiesiogiai pavaldus jam. Šio skyriaus pareigūnai, vadovaudamiesi Kriminalinės žvalgybos įstatymu ir Kalėjimo departamento direktoriaus patvirtintais įsakymais, privalo rinkti, kaupti, analizuoti ir realizuoti informaciją apie nuteistųjų daromas, rengiamas ir padarytas nusikalstamas veikas, teisės pažeidimus ir juos užkardyti. Rinkdami kriminalinės žvalgybos informaciją jie turi teisę įstatymo nustatyta tvarka naudoti technines priemones, surinktą informaciją įstatymo nustatyta tvarka įformina, saugo ir naudoja. Duomenų apie KŽS pareigūnų neteisėtus veiksmus jis neturi ir nėra gavęs. Mano, kad K. Sinkevič teiginiai apie KŽS pareigūnų galbūt viršijamus įgaliojimus yra tik jo asmeninė nuomonė nieko nepagrista, be to K. Sinkevič, neturėdamas specialių žinių apie kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdu galėjo neteisingai suprasti KŽS pareigūnų veiksmus ir savaip juos interpretuoti. Nurodė, kad KŽS veikla gręžtai reglamentuota įstatymais.

K. Sinkevič savo skunduose nurodė, kad R. Juso atliekamas ikiteisminis tyrimas  yra „fabrikuojamas“, duomenys šiame tyrime klastojami ir gaunami nesilaikant Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimų, nebuvo užtikrintas gynėjo dalyvavimas procesiniuose veiksmuose, atsisakyta prijungti prie ikiteisminio tyrimo medžiagos kaip įrodymus pareiškėjo nurodytą dokumentinę medžiagą. 

Atsakydamas į šiuos kaltinimus, R.Jusas surašė tarnybinį raštą – jis nurodė, kad 2017-05-17 gavo Vilniaus PN KŽS viršininko R. Urliuk surašytą tarnybinį pranešimą Nr. 63-48 dėl nuteistojo K. Sinkevič konflikto su nuteistuoju Jurijumi Chabenskiu, t. y. kad K. Sinkevič įtikinėja kitus nuteistuosius, kad nuteistasis J. Chabenskis yra pedofilas ir skatina su juo susidoroti. 2017-05-16 nuteistasis K. Sinkevič ketino J. Chabenskį sužaloti ir pažeminti jį apspjaunant.

Buvo atliktas tarnybinis tyrimas ir surašyta  tarnybinio tyrimo išvada dėl nuteistojo K. Sinkevič elgesio, kurioje konstatuota, kad nuteistojo K. Sinkevič veiksmuose nustatyti nusikaltimo ir pradėtas ikiteisminis tyrimas nuteistojo K. Sinkevič atžvilgiu. Atliekant šį ikiteisminį tyrimą liudytojais buvo apklausti 7 (septyni) Vilniaus PN nuteistieji ir KŽS viršininkas R. Urliuk.

Nuteistasis K. Sinkevič su jam pareikštais įtarimais nesutiko, atsisakė susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir ją pasirašyti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));