Prokuratūra nutraukė bylą dėl tariamos nepagarbos Ievos Strazdauskaitės atminimui

 Kauno apylinkės prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl nepagarbos mirusiojo atminimui – kaltinimai dėl nepagarbos mirusios Ievos Strazdauskaitės atminimui buvo pareikšti „Laisvo laikraščio” redaktoriui Aurimui Drižiui ir teisininkei Daivai Guobienei.

Prokuratūra nutraukė bylą tik tada, kai gavo Lietuvių kalbos instituto išvada, kad straipsniuose buvo reiškiama autorių nuomonė

 

Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą

Tiriama nusikalstama veika, jos kvalifikavimas 2017-04-28 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3 – jame skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-20380-17 pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 313 str. 2 d., dėl to, kad 2017- 04-28 d. Edita Strazdauskienė, gim. 1967 m., pranešė, jog 2017 m. balandžio mėnesio pradžioje pastebėjo, jog aplinkiniai gyventojai pradėjo kalbėti nebūtus dalykus apie jos mirusią dukrą. Vėliau išsiaiškino, kad visas melagingas žinias, šmeižiančias ir paniekinančias mirusio asmens atminimą, šiuo atveju, jos dukros atminimą, skleidžia viešai spaudoje ir internetiniuose tinklalapiuose „Laisvasis laikraštis”.

 

 

2017-04-28 apklaustas liudytoju (nukentėjusysis) Vytautas Strazdauskas parodė, kad 2017 m. kovo 6 d. buvo nužudyta jo dukra Ieva Strazdauskaitė, gim. 1991 m. Tyrimą dėl dukters nužudymo atlieka Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra. 2017 metų balandžio mėnesio pradžioje, tikslaus laiko pasakyti negali, pastebėjo, jog miesto, kuriame gyvena ir kuriame užaugo nužudyta dukra, gyventojai pradėjo apkalbėti dukterį I. Strazdauskaitę, pradėjo sakyti, kad ją nužudė, nes ji buvo siejama su narkotikų prekyba, buvo susidėjusi su čigonais. Iki to laiko, kol neišgirdo, kad miesto gyventojai kalba nebūtus dalykus, apie tai jis pats asmeniškai niekur nematė. Iš miesto gyventojų tik sužinojo apie paskleistą melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją. Tuomet su savo žmona bandė ieškoti informacijos, iš kur kyla visos šios paskalos, melagingos kalbos. Pradėjo skaityti internete įvairius straipsnius (tiksliau, labiau žmona visko ieškojo, jis tik iš jos daugelį dalykų sužinojo), t. y. internetiniame tinklapyje www.laisvaslaikrastis.lt perskaitė keletą straipsnių, o būtent: 2017-03-16 Aurimo Drižiaus parašytą straipsnį pavadinimu: „Kodėl policija slepia Ievos Strazdauskaitės pagrobimo ir nužudymo motyvą? Policiją siutina LL keliamos versijos, kad Audi nebuvo nusikaltėlių motyvas”, 2017-04-21 Jurgio Pelevičiaus parašytą straipsnį: „I. Strazdauskaitė buvo kurjerė policijos kontroliuojamame narkotikų versle?”. Taip pat buvo dar vienas straipsnis, kurio autorius nebuvo įvardytas, straipsnio pavadinimas: „Kaip ir I. Strazdauskaitės atveju, policija meluoja apie Giedriaus Valiūno nužudymo aplinkybes”. Perskaitęs šiuos straipsnius suprato, kad visos melagingos kalbos, paskalos, paskleistos apie jo nužudytą dukrą buvo būtent iš šių straipsnių. Šiuose straipsniuose paskleisti melagingi prasimanymai apie nužudytą dukrą I. Strazdauskaitęį, kurie ne tik galėjo nulemti žmonių panieką ir pakirsti pagarbą jos atminimui, bet ir nulėmė žmonių panieką, nes kaip ir minėjo, kai kurie Plungės gyventojai jau kalba apie tai, kad neva jo dukra buvo „susidėjusi su čigonais ir vertėsi narkotikais, todėl ją ir nužudė”. skaudu, kad dukters atminimas yra niekinamas kažkokiomis paskalomis, laužtos iš piršto. Jam apskritai po viso šio įvykio, kuomet buvo nužudyta dukra, buvo sunku, jis labai pergyvena ir jam sunku psichologiškai. O kadangi šiuo metu ir aplinkiniai Plungės gyventojai šnairuoja, kalba nebūtus dalykus, kuriuos perskaito spaudoje, jam dar sunkiau ir skaudžiau. Jis nenori, kad apie jo dukrą kalbėtų tokius melagingus dalykus. Jis nemiega naktimis, sapnuoja ir negali ramiai gyventi. Kiekvieną dieną sužino kokią nors melagingą informaciją apie savo dukrą, kuri yra skelbiama viešai. Mano, kad šių melagingų kalbų ir paniekos jo dukrai priežastis yra internetiniame tinklapyje www.laisvaslaikrastis.lt, bei laikraštyje „Laisvasis laikraštis”, viešai paskleisti melagingi prasimanymai apie jo mirusią dukrą I. Strazdauskaitę. Jo mirusios dukros atminimas buvo paniekintas aktyviais veiksmais, t. y. buvo paskleisti prasimanymai apie jo mirusią dukrą, kurie jau dabar nulemia Plungėje gyvenančių žmonių panieką ir pakerta pagarbą jo mirusios dukters atminimui. Visi melagingi prasimanymai, susiję su jo mirusios dukters gyvenimu, buvo paskelbti viešai, buvo paskelbtos melagingos, neatitinkančios tikrovės žinios raštu, t. y. melagingi prasimanymai buvo skelbiami laikraštyje „Laisvasis laikraštis“ bei internetinėse svetainėse. Su šia paskleista melaginga informacija galėjo susipažinti neapibrėžtas ratas asmenų, t. y. galėjo šią informaciją matyti ne tik artimieji, Plungėje gyvenantys asmenys, bet ir visame pasaulyje gyvenantys asmenys. Ši informacija pasiekiama viešai. Laikraštyje „Laisvasis laikraštis” buvo paskleista informacija, kuri žemino jo mirusios dukters atminimą, t. y. laikraštyje buvo nurodyta, jog jo dukra padarė/darydavo sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, kad susidėjo su netinkamais asmenimis, nusikaltėliais, prekiavo narkotinėmis medžiagomis, buvo siejama su organizuotomis nusikaltėlių grupėmis. Buvo nurodoma, kad būtent dėl to ir buvo nužudyta jo dukra. Taip pat gali nurodyti ir tai, kad jau Plungėje sklinda kalbos, kad jis yra kaltas, jog jo dukra dirbo kurjere su narkotikais, bendravo su nusikaltėliais. Visos šios kalbos kyla po parašytų melagingų straipsnių. Jis asmeniškai šiuos straipsnius jei ir skaito, tai kai jam juos parodo žmona, kadangi ji labiau domisi šiais dalykais. Jis jei ką sužino, tai iš jos. Jo žmona duos išsamius parodymus, pateiks straipsnių kopijas, kuriose matytis, kaip melagingai yra paniekinamas nužudytos dukters atminimas. Prašo nustatyti melagingą informaciją pateikusių autorių asmenybes, bei nubausti juos įstatymų nustatyta tvarka, dėl jo nužudytos dukros atminimo paniekinimo. Prašo jį pripažinti nukentėjusiuoju dėl mirusios dukters atminimo paniekinimo. Civilinį ieškinį pareikš vėliau. Civilinį ieškinį reikš dėl to, kad toks viešai skelbiamos melagingos informacijos apie jo mirusią dukrą turinys, kuris yra matomas viešai, žemina jį, jam skaudu, kad jo dukros pagarba yra pakirsta. Jo sveikata po kiekvieno melagingo straipsnio sušlubuoja, pakyla kraujo spaudimas ir apskritai jam yra psichologiškai labai sunku ir skaudu.

2017-04-28 apklausta liudytoja (nukentėjusioji) Indrė Strazdauskaitę parodė, kad 2017 m. kovo 6 d. buvo nužudyta jos sesuo Ieva Strazdauskaitę, gim. 1991 m. Tyrimą dėl sesers nužudymo atlieka Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra. Pamena, kad 2017 metų balandžio mėnesį, tikslaus laiko pasakyti negali, Plungėje, parduotuvėje „IKI”, pastebėjo laikraštį „Laisvasis laikraštis”, kuriame buvo pavaizduota jos sesers fotonuotrauka. Šį laikraštį ji nusipirko. Šiame laikraštyje buvo publikuojamas Jurgio Pelevičiaus straipsnis: „I. Strazdauskaitę buvo kurjerė policijos kontroliuojamame narkotikų versle?”. Perskaitė šį straipsnį ir pastebėjo, kad jame yra rašomi melagingi duomenys apie jos nužudytąją seserį I. Strazdauskaitę. Tie faktai buvo realybės neatitinkantys, šmeižiantys. Laikraštyje buvo paskleista informacija, kuri žemino jos mirusios sesers atminimą, t. y. laikraštyje buvo nurodyta, jog jos sesuo padarė/darydavo sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, t. y. susidėjo su čigonais, prekiavo narkotikais ir pan. Taip pat gali pasakyti, jog pastebėjo, kad Plungės gyventojai pradėjo šnairuoti, badyti pirštais jos šeimą, sakydami, kad jos sesuo I. Strazdauskaitę buvo nužudyta, nes ji buvo siejama su narkotikų prekyba, buvo susidėjusi su čigonais. Jos tėvams ir jai yra labai skaudu dėl šios paskleistos melagingos informacijos apie seserį. Ji asmeniškai neieškojo jokių straipsnių^ kuriuose būtų rašomos melagingos žinios, susijusios su jos nužudyta seserimi. Jos tėvai ieškojo straipsnių ir žino, kad jų buvo ne vienas, kuriuose yra melaginga informacija apie jos mirusią seserį. Mirusios sesers atminimas buvo paniekintas aktyviais veiksmais, t. y. buvo paskleisti prasimanymai apie jos mirusią seserį, kurie jau dabar nulemia Plungėje gyvenančių žmonių panieką ir pakerta pagarbą jos mirusios sesers atminimui. Gali pasakyti, kad visi šie prasimanymai, paskalos apie jos nužudytą seserį buvo skleidžiamos viešai, t. y. matyti visus straipsnius tiek laikraščiuose, tiek internete galėjo visi žmonės. Visa ši informacija pasiekiama viešai. Yra labai skaudu, kai paskleista melaginga informacija internete ir spaudoje neatitinka tikrovės, neatitinka faktų ir tai nulemia aplinkinių žmonių panieką, pakerta mirusio žmogaus, šiuo atveju jos sesers I. Strazdauskaitės, pagarbą atminimui. Tiek jai, tiek jos tėvams yra be galo skaudu girdėti įžeidinėjimus, girdėti, kad I. Strazdauskaitė nusipelnė to, nes darė sunkius ir labai sunkius nusikaltimus. Gali užtikrintai pasakyti, kad apie seserį I. Strazdauskaitę buvo paskleisti melagingi prasimanymai viešai, t. y. spaudoje raštu bei internetinėse svetainėse ir su šia melaginga informacija galėjo susipažinti visi asmenys, t. y. asmenų skaičius nėra apibrėžtas. Prašo nustatyti melagingą informaciją pateikusių autorių asmenybes, bei nubausti juos įstatymų nustatyta tvarka, dėl jos nužudytos sesers atminimo paniekinimo. Prašo ją pripažinti nukentėjusiąją dėl mirusios sesers atminimo paniekinimo. Civilinį ieškinį pareikš vėliau.

2017-04-28 apklausta liudytoja (nukentėjusioji) Edita Strazdauskienė parodė, kad 2017 m. kovo 6 d. buvo nužudyta jos dukra Ieva Strazdauskaitė, gim. 1991 m. Dėl dukros I. Strazdauskaitės nužudymo Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas. 2017 m. balandžio mėn. pradžioje, Plungės gyventojai pradėjo kalbėti, kad jos dukra I. Strazdauskaitė buvo „susidėjusi su čigonais ir vertėsi narkotikais, todėl ją ir nužudė”. Tik išgirdusi šią informaciją ji nepatikėjo ir neteikė tam reikšmės, tačiau 2017 m. kovo mėn. pabaigoje, iš pokalbio su mama Danute Songailiene, gim. 1944 m., sužinojo, kad ji telefonu bendravo su savo seserimi Zofija Pigagiene, kuri paklausė „kodėl nepasakojai, kad Ieva buvo susidėjusi su čigonais ir važiavo su jais susitikti?”. Jos mama klausė, iš kur ji „tokius dalykus traukia”. Z. Pigagienė atsakė, kad jos sūnus Rolandas Pigaga perskaitė „iš kompiuterio”. Ji mamai pasakė, kad ji nesiklausytų tokių niekų ir kad žmonės dažnai visko išsigalvoja. 2017 m. balandžio mėn. pradžioje ji nuvyko pas mamą į namus ir ši telefonu kalbėjo su kažkokia pažįstama. Pamatė, kad pokalbio metu mama labai susinervino ir pasipiktino. Baigusi pokalbį telefonu jai papasakojo, kad jos pažįstama, su kuria kalbėjosi, apgailestavo, kad „vaikas, už kurį taip meldėmės, buvo susidėjusi su narkotikais, kad dėl to ją ir pražudė”. Ji, 2017-04-24, bandydama išsiaiškinti tokių paskalų kilmę, pradėjo ieškoti informacijos internete. Internetiniame tinklapyje www.laisvaslaikrastis.lt perskaitė keletą straipsnių, o būtent: 2017-03-16 Aurimo Drižiaus „Kodėl policija slepia Ievos Strazdauskaitės pagrobimo ir nužudymo motyvą? Policiją siutina LL keliamos versijos, kad Audi nebuvo nusikaltėlių motyvas (pildoma)”, 2017-04-21 Jurgio Pelevičiaus „I. Strazdauskaitė buvo kurjerė policijos kontroliuojamame narkotikų versle?”, 2017- 04-24, publikacijos autorius nenurodytas, „Kaip ir I. Strazdauskaitės atveju, policija meluoja apie Giedriaus Valiūno nužudymo aplinkybes”. Šiuose straipsniuose paskleisti melagingi prasimanymai apie nužudytą jos dukrą I. Strazdauskaitę, kurie ne tik galėjo nulemti žmonių panieką ir pakirsti pagarbą jos atminimui, bet ir nulėmė žmonių panieką, nes kaip ir minėjo, kai kurie Plungės gyventojai jau kalba apie tai, kad neva jos dukra buvo „susidėjusi su čigonais ir vertėsi narkotikais, todėl ją ir nužudė”. Mano, kad šių kalbų ir paniekos jos dukrai priežastis yra internetiniame tinklapyje www.laisvaslaikrastis.lt, bei laikraštyje „Laisvas laikraštis”, viešai paskleisti melagingi prasimanymai apie jos mirusią dukrą I. Strazdauskaitę. 2017-03-16 Aurimo Drižiaus straipsnyje „Kodėl policija slepia Ievos Strazdauskaitės pagrobimo ir nužudymo motyvą? Policiją siutina LL keliamos versijos, kad Audi nebuvo nusikaltėlių motyva^Tpildoma), teigia „LL šaltiniai sako, kad pagrobta ir žiauriai nužudyta plungiškė Ieva Strazdauskaitė kažkokiu būdu galėjo būti susijusi su šiuo metu Panevėžio apygardos teisme teisiamos Šiaulių policijos Organizuotų nusikaltimų tyrimų tarnybos (ONTT) gaujos demaskavimu”. „Ievos Strazdauskaitės pagrobimas, kankinimas ir itin žiaurus nužudymas rodo, kad tai buvo neapykantos nusikaltimas, ir kerštas galėjo būti motyvas. Todėl akivaizdu, kad jos nužudymas tikrai negalėjo būti noras pagrobti automobilį „Audi”, su kuriuo važiavo mergina”. „Ieva Strazdauskaitė važiavo į susitikimą su ja nužudžiusiais čigonais, policija pati sugalvojo, kad ji nužudyta dėl „Audi”. Straipsnio autorius rašo, kad buvusi Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė ir teisininkė Daiva Guobienė mano, kad Ievos Strazdauskaitės grobikų tikrasis tikslas buvo „Ieva Strazdauskaitė, kuri važiavo į susitikimą su žudikais net neįtardama, koks likimas jos laukia”. Jei iš tikrųjų straipsnio autoriui D. Guobienė išsakė tokią nuomonę, žinodama, kad ji bus viešai paskelbta, tokiu atveju mano, kad ne tik straipsnio autorius, bet ir ji tokiais savo pasisakymais paniekino nužudytos dukros atminimą. 2017-04-21 Jurgio Pelevičiaus straipsnyje „I. Strazdauskaitė buvo kurjerė policijos kontroliuojamame narkotikų versle?” jos dukrą šmeižiantys ir jos atminimą niekinantys teiginiai yra „ta nelaiminga mergaitė Ieva Strazdauskaitė buvo kaip tarpininkė, vežiojusi pinigus ir narkotikus”, „ji vežė apie 4 kg heroino ir didelę grynųjų pinigų sumą, ir buvo kaip kurjerė tarp prekybos taškų- nuveždavo narkotikus ir surinkdavo grynus pinigus. Taip ji turėjo nuvežti narkotikus į Kėdainius ir paimti pinigus, tačiau, matyt, kažko nepadarė. Nežinia, kokie buvo Ievos santykiai su tais Kėdainių čigonais, tačiau aišku, kad tų čigonų tikslas nebuvo jos Audi”. Nors šie teiginiai autoriaus pateikiami, kaip kad nežinomo Kėdainių čigonų bičiulio nugirstų pačių Kėdainių čigonų pokalbiai, tačiau ši straipsnio autoriaus pateikta informacija kelia abejonių, ar tai nėra jo paties išvedžiojimai niekinantys jos nužudytos dukros atminimą. Taip mano todėl, kad rašydamas tokius „faktus” autorius turi paviešinti ir asmens, neva dalyvavusio minėtame „čigonų” susitikime vardą ir pavardę. Šis autorius straipsnyje toliau teigia „O dėl to, kad nelaiminga moteris galėjo tiesiog dirbti kurjere, patvirtina ir Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama Šiaulių Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo tarnybos byla”. Jos dukra niekada neturėjo jokių ryšių nei su Kėdainių čigonais ar kitais Romų tautybės asmenimis, nieko bendra neturėjo ir su straipsnyje minima byla, ar byloje minimais pareigūnais. Visa straipsnyje pateikta informacija yra melaginga, klaidinanti visuomenę ir niekinanti jos dukros atminimą. 2017-04-24, internetiniame tinklapyje www.laisvaslaikrastis.lt publikuotas straipsnis „Kaip ir I. Strazdauskaitės atveju, policija meluoja apie Giedriaus Valiūno nužudymo aplinkybes”. Šio straipsnio autoriaus nepastebėjo, nes tik paskaičiusi patyrė baisius išgyvenimus ir galimai atspausdino be autoriaus duomenų. Straipsnyje autorius sieja visiškai jai nežinomo G. Valiūno ir jos dukros I. Strazdauskaitės nužudymus. Autorius tvirtina, kad „Esminė detalė nuslėpta nuo visuomenės, nes Jonavoje nužudytas ir paslėptas G. Valiūno lavonas, matyt tą pačią dieną kaip Kėdainiuose sovietiniame kariniame aerodrome paslėptas merginos Ievos Strazdauskaitės lavonas panašiu žudymo – lavonų slėpimo braižu apleistuose kariniuose objektuose. Tai panašu į organizuotas ir iš anksto planuotas žmogžudystes, nes sutapimas įvykių gali kažką reikšti”. Tokiais pasisakymais autorius sieja jos nužudytą dukrą su nusikaltėliais ar specialiomis tarnybomis# Šiuose paminėtuose straipsniuose pateikta išsigalvota melaginga informacija sukelia baisius išgyvenimus ne tik jai, bet ir visai jų šeimai- jos dukrai Indrei, vyrui, bei garbingo amžiaus sulaukusiai ir visą gyvenimą dorai gyvenančiai, tikinčiai Ievos močiutei Danutei Songailienei. Prašo dėl šios nusikalstamos veikos – mirusiojo atminimo paniekinimo, pripažinti nukentėjusiąją. Apie tai, kad ši melaginga informacija veikia visuomenę, patvirtina ir tokie faktai, kaip, kad pavyzdžiui 2017-04-26 ji kalbėjo su bendradarbe Gitana Kurmanskiene, kuri jos paklausė, kas atsitiko, gal serga, nes atrodo labai susikrimtusi. Ji jai papasakojo, kad perskaitė internete straipsnius, kuriuose šmeižiama jos nužudyta dukra. Kolegei papasakojo, kad dėl to patiria išgyvenimus ir negali naktimis miegoti. Kolegė jai pasakė, kad ir ji pastebėjusi, kad „Facebook” platinama nuoroda į kažkokį laisvą laikraštį, kuriame rašome šmeižikijįka informacija apie Ievutę. 2017-04-27 jos mamai skambino Birutė Gintvainienė, kuri piktinosi, kad yra kažkoks laikraštis, kur ištisai rašo apie Ievutę visokius „brudus”. Kadangi dėl tokio pobūdžio straipsnių ir juose skleidžiamos melagingos informacijos ji patiria moralinę žalą, dėl ko prastėja jos sveikata, ji negali naktimis miegoti, dėl pastovių išgyvenimų, negali tinkamai atlikti savo tiesioginių darbo funkcijų, todėl ikiteisminio tyrimo eigoje ketina pareikšti civilinį ieškinį.

2017-05-19 papildomai apklausta liudytoja (nukentėjusioji) Edita Strazdauskienė parodė, kad balandžio 28 d. ji policijoje parašė pareiškimą dėl jos nužudytos dukros paniekinimo per viešas informavimo priemones ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2017 m. balandžio 30 d. jos vyras Vytautas Strazdauskas perskaitė straipsnį „Laisvame laikraštyje” Nr. 17(622), 2017 m. balandžio 20- gegužės 5 d. pavadinimu „I. Strazdauskaitės byloje- prokurorų susiskaldymas ir rūpestis, kaip užčiaupti „Laisvą laikraštį” ir supratęs, kad dukrą niekinantys straipsniai toliau viešai platinami ” Laisvo laikraščio” pateiktų kontaktų nurodytu telefono numeriu paskambino redaktoriui Aurimui Drižiui, tačiau jis neatsiliepė. Tada paskambino laikraštyje nurodytu telefonu, įvardintu „Pirmasis pavaduotojas Juozas Ivanauskas”. Šio pokalbio ji pati asmeniškai negirdėjo, tačiau apie jį jai pasakojo jos vyras. Jis pasakė, kad paskambinęs minėtam pavaduotojui ir prisistatęs, kad skambina nužudytos Ievos Strazdauskaitės tėtis, paprašė, kad redaktoriui perduotų jo žodžius „nešmeižtų ir neniekintų mūsų dukters vardo ir orumo po jos mirties, kad nedėtų nuotraukų į laikraštį ir internetinį portalą savo prasimanymams iliustruoti”. Pavaduotojas atsakė „aš straipsnių šitų nerašau, bet perduosiu redaktoriui Jūsų žodžius”. Gegužės 2 d. jos vyrui paskambino redaktorius Aurimas Drižius (jis taip prisistatė) ir pasakė, kad nori pabendrauti. Jos vyras pasakė, kad nenori su juo bendrauti, nes jis rašo didelį šmeižtą ant jų ir jų dukros sielos. A. Drižius pasakė, kad norėtų daugiau pabendrauti su jais, t. y. tėvais. Jos vyras pakartojo tą patį, ką buvo sakęs telefonu redaktoriaus pavaduotojui, t. y. paprašė, kad nešmeižtų dukros atminimo, nedėtų į spaudą jos nuotraukų, nenaudotų šmeižtams iliustruoti. Redaktorius atsakė, kad toks jų darbas ir jie tą darbą dirba. Jos vyras pasakė, kad daugiau su juo kalbėtis nenori, tačiau redaktorius pasakė, kad „mes Jums dar paskambinsime”. Jos vyras pasakė, kad gali daugiau neskambinti, nes ką norėjo, jau pasakė ir paprašė, ir tuo pokalbį baigė. Daugiau nei redaktorius, nei pavaduotojas nei jai, nei jos vyrui neskambino, neskambino ir jie. Tačiau gegužės mėn. 12 d., grįžusi iš ligoninės, kur gydėsi dėl sveikatos sutrikimų, susijusių su šmeižiančio pobūdžio straipsniais spaudoje ir internete apie nužudytą dukrą, ji atidarė Laisvo laikraščio internetinį portalą, tikėdamasi, kad redakcija sureagavo į jos vyro prašymą ir daugiau straipsnių, susijusių su dukra, neras, tačiau aptiko net du straipsnius – „Ievos Strazdauskaitės tėvas: „Vis tiek niekas nepasikeis“ ir „negvildenkite tų dalykų ir viskas bus tvarkoj“ Aurimas Drižius on 02 Gegužė 2017, Peržiūros: 2432, bei „I. Strazdauskaitės nužudymo tyrimo „sėkmė“ – Ievos tėvai bijo, kad jeigu jie apskųs bent vieną kokį nutarimą, duktė bus padaryta savižude, narkomane, nusikaltėle?” Kristina Sulikienė on 03 Gegužė 2017, Peržiūros: 2024. Matydama, kad straipsniai toliau rašomi, ji nutarė kreiptis ir 2017-05-19 raštu kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektorių, su skundu dėl internetiniame portale www.laisvaslaikrastis.lt patalpintų straipsnių, susijusių su Ieva Strazdauskaite. Šio skundo kopiją ji prideda prie šio apklausos protokolo (9 lapai). Taip pat prie apklausos protokolo prideda VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės neurologijos skyriaus epikrizės kopiją (1 lapas) ir 2017-05-18 medicinos dokumentų išrašą (1 lapas), kurie parodo apie jos sveikatos sutrikdymus, po dukros nužudymo ir paniekinančių ją straipsnių.

2017-07-24 Kauno apylinkės teismas nutartimi paskyrė ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1- 20380-17 semiotinę ekspertizę, pavedant ją atlikti Lietuvių kalbos institutui, esančiam Vileišio g. 5, Vilnius.

2017-08-24 apklausta liudytoja Zofija Pigagienė parodė, kad ji yra nužudytosios Ievos Strazdauskaitės močiutės Danutės Songailienės sesuo. Su Ieva Strazdauskaite bu/o šilti ir malonūs santykiai. Dalyvaudavo visuose giminės susitikimuose. Mergaitė buvo be galo mandagi, kultūringa, švelnių bruožų bei ramaus charakterio. Apie I. Strazdauskaitės nužudymo aplinkybes pati žiniasklaidoje neskaitė. Apie tas aplinkybes sužinojo iš televizijos ir artimųjų, t. y. sesers D. Songailienės ir jos šeimos narių. Apie I. Strazdauskaitės atminimą niekinančių ir žeminančių straipsnių ji pati neskaitė. Kad ją žemina ir niekina spaudoje, jai pasakojo sesuo D. Songailienė. Plungėje, kiek jai teko girdėti, visi atsiliepė tik reikšdami užuojautą. Apie I. Strazdauskaitę blogu žodžiu niekas neminėjo. D. Songailienė smulkmenų jai nepasakojo, ką ir kur ji sužinojo ar skaitė apie savo anūkės atminimo niekinimą. Tiesiog ji sielvartauja ir sako, kaip taip gali žiniasklaida pateikti visuomenei nebūtus dalykus. Jai I. Strazdauskaitės nužudymo motyvas nėra žinomas. Artimųjų rate yra manoma, kad tai dėl automobilio, kuriuo Ieva iš Plungės grįžinėjo į Vilnių.

2017-08-30 apklausta liudytoja Danutė Songailienė parodė, kad Ieva Strazdauskaitę buvo jos anūkė. Ji buvo be galo teisinga, rūpestinga, graži ir miela. Apie tai, kad yra niekinamas anūkės atminimas, ji pati spaudoje neskaitė, internetu naudotis nemoka. Jai buvusio vyro sesuo Birutė Gintvainienė, gyvenanti Plungės mieste, praėjus gal savaitei po Ievutės laidotuvių, paskambino ir pranešė, kad jos dukra kompiuteryje skaičiusi, jog apie Ievą rašomi negeri dalykai, tokie, kaip kad Ievutė buvo „narkotikų kurjerė, kad pati buvo susidėjusi su tais čigonais”. Birutė jai tai pasakė nesiekdama jos įskaudinti, o pati pasakė, kad žiūrėtų ir ieškotų tų, kurie ją taip šmeižia. Kur Birutės dukra apie Ievutę skaitė, to ji neklausė. Apie tai ji papasakojo savo dukrai Editai Strazdauskienei, pranešė apie tai, kad ji pasidomėtų. Edita nusipirko laikraščius, kuriuose buvo parašyta apie Ievutę. Apie konkrečius atsiliepimus, niekinančius Ievutę, ji asmeniškai negirdėjo. Įtaria tik vieną tokią draugę – Labžentienę Anelę, gyvenančią Plungėje, kuri jai paskambinusi norėjo įtikinti, kad Ievutė buvo susidėjusi su čigonais. Iš kur ji sužinojo ar skaitė kur apie niekinančius Ievutės atminimą pranešimus, ji nesidomėjo ir su ja daugiau nebebendrauja. Kiti aplinkiniai asmenys dėl Ievutės žūties kalba su užuojauta jai ir kitiems artimiesiems. Ar ji su savo seserimi Z. Pigagiene kalbėjosi apie Ievos nužudymo motyvus, gali pasakyti, kad nieko nekalbėjo, nes pati tiek težino. Tik sesuo Zofija jai paskambinus pasakiusi, kad „mat jinai nežinojusi, kad Ievutė buvo susidėjusi su čigonais”. Kai ji jos paklausė, iš kur ji žino, ji pasakė, kad internete per telefoną skaitęs jos sūnus Rolandas Pigaga, ji sesei pasakė, kad tai nesąmones šneka ir padėjo ragelį, jai nebeskambindavo. Dėl ko buvo nužudyta Ievutė, jai nėra žinoma, žino tik tiek, kiek buvo skelbta per televiziją. Ji tiki, kad Ievutė su čigonais nebuvo susidėjusi ir jokia narkotikų kurjerė nebuvo. Ji buvo išsilavinusi, baigė magistrantūros studijas, turėjo darbą. Buvo gera moksleivė, baigė su pagyrimu. Jos sužadėtinis taip pat buvo mandagus, išsilavinęs ir turėjo darbą.

2017-09-15 Žurnalistų etikos inspektorius priėmė spendimą Nr. (SK-69) SPR-106 dėl laikraštyje „Laisvas laikraštis” ir interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt apie Ievą Strazdauskaitę paskelbtos informacijos ir nusprendė pripažinti pareiškėjos Editos Strazdauskienės skundą dėl publikacijose „I. Strazdauskaitę buvo kurjerė policijos kontroliuojamame narkotikų versle?” („Laisvas laikraštis” 2017-04-15/21 Nr. 15, www.laisvaslaikrastis.lt), „Kodėl policija slepia Ievos Strazdauskaitės pagrobimo ir nužudymo motyvą? Policiją siutina LL keliamos versijos, kad Audi nebuv® nusikaltėlių motyvas (pildoma)”, („Laisvas laikraštis”, 2017-03-25/31, Nr. 12, www.laisvaslaikrastis.lt), „Ievos Strazdauskaitės sukapotų palaikų mįslė” (www.laisvaslaikrastis.lt, 2017-03-27) I. Strazdauskaitės byloje – prokurorų susiskaldymas ir rūpestis, kaip užčiaupti „Laisvą laikraštį” („Laisvas laikraštis”, 2017-04-29/05-05, Nr. 17, www.laisvaslaikrastis.lt), „Ievos Strazdauskaitės tėvas: Vis tiek niekas nepasikeis” ir „negvildenkite tų dalykų ir viskas bus tvarkoj” („Laisvas laikraštis”, 2017-05-06-12, Nr. 18, laisvaslaikrastis.lt), Ievos Strazdauskaitės pagrobimas ir nužudymas – neapykantos nusikaltimas, policija sąmoningai slepia nusikaltimo motyvą (pildome) („Laisvas laikraštis”, 2017-03-18/24, Nr. 11, www.laisvaslaikrastis.lt), „Narkotikų baronų – Šiaulių ONKT komisarų byli gęsta ir nesulaukusia jokio žiniasklaidos dėmesio” („Laisvas laikraštis”, 2017-04-01/Oy^ Nr. 13, www.laisvaslaikrastis.lt), „Štilis narkotikų baronų – Šiaulių AVPK ONTT – byloje Panevėžio apygardos teisme” (www.laisvaslaikrastis.lt, 2017-04-13) paskelbtos informacijos pagrįstu. Įspėti viešosios informacijos rengėją (skleidėją) UAB „Laisvo laikraščio leidyba”, UAB „Patikimas verslas” ir jų vadovą Aurimą Drižių dėl Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 26 d., 3 str. 2 d. ir 3 d., 19 str. 2 d., 22 str. 8 d. 4 p., 11 d. 4 p., pažeidimų ir reikalauti paneigti publikacijose paskelbtą informaciją.

2017- 10-16 atlikta Lietuvių kalbos instituto Lietuvių kalbos išvada Nr. E-17-17 kurioje konstatuota, kad teikiami kalbinei ekspertizei sakiniai ar teksto atkarpos – Autoriaus ir (ar) kitų cituojamų trijuose straipsniuose asmenų nuomonė. Išsakyti teiginiai gali paniekinti ar pažeminti Ievą Strazdauskaitę, jos atminimą. Teiginiai suponuoja Ievą Strazdauskaitę kaip neigiamą asmenybę ir, atsižvelgiant į tai, kad paskelbti žiniasklaidoje (laikraštyje), turi įtakos formuojant skaitytojo neigiamą požiūrį į ją.

2018- 01-09 apklaustas liudytojas Alvydas Vėberis parodė, kad nuo 2017 m. sausio mėn. iki šiol jis yra leidinio „Laisvas laikraštis“ korespondentas. Asmeniškai nepažinojo Ievos Strazdauskaitės ir jos šeimos narių. Pseudonimo neturi, bei rašydamas laikraštyje pseudonimu nepasirašinėja. Jurgio Pelevičiaus nepažįsta bei taip pat nežino jo tikslių duomenų, su juo nebendrauja. Apie I. Strazdauskaitės nužudymo aplinkybes ir motyvus sužinojo iš internete esančios informacijos, televizoriaus. Koks globos namų auklėtinis ir su kokiais konkrečiais „Panevėžio čigonais“ bendravo, jis pasakyti nenori, t. y. nenori paviešinti informacijos šaltinio asmenybės. Jis A. Drižiui šią informaciją pasakė globotinių vardu, čia buvo pasakyti jo žodžiai, kurie buvo išsakyti jam telefonu. I. Strazdauskaitės nužudymo aplinkybių ir motyvų A. Drižiui nepateikė, o kad A. Drižiui pateikta informacija bus viešai publikuojama, jis nežinojo.

2017-12-11 Aurimui Drižiui įteiktas pranešimas apie įtarimą, padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 313 str. 2 d.

2017-12-11 apklaustas įtariamuoju Aurimas Drižius parodė, kad kuo įtariamas, pilnai supranta. Psichiatrinėse ligoninėse nesigydė, narkotikų nevartojo, alkoholizmu neserga, psichinė sveikata gera. Dėl jam įteikto pranešimo apie įtarimą gali paaiškinti, kad kaltės nepripažįsta, kadangi šios nusikalstamos veikos nepadarė. Į klausimą, kada parašė pranešime apie įtarimą nurodytus straipsnius, atsako, kad jis minimus straipsnius parašė tuo metu, kada jie buvo išspausdinti. Daugiau nieko pakomentuoti šiuo klausimu neturi. Į klausimą, kokiais duomenimis jis rėmėsi rašydamas straipsnius, atsako, kad jis rėmėsi buvusių teisininkų, buvusių prokurorų išsakyta nuomone, o taip pat žmonių, kurių duomenų jis negali atskleisti, taip pat buvusio generalinio prokuroro Artūro Paulauko ir buvusios prokurorės Daivos Guobienės nuomone, kad automobilis nebuvo plėšikų tikslas. Straipsnyje buvo keliama versija, kad automobilis nebuvo plėšimą įvykdžiusių asmenų tikslas. Straipsnyje buvo tik keliami klausimai, kitos galimos versijos. Tai nebuvo jokie prasimanymai, nes tai buvo versija, nuomonė. Vien klausiamoji sakinių struktūra rodo, kad tai yra keliama versija, nuomonė, klausimas. Tai normali spaudos praktika kelti versijas, skelbti įvairias nuomones, abejoti oficialiąja versija. Jo manymu, tai yra policijos bandymas įbauginti laisvą spaudą, kad žmonės nekeltų versijų, nekritikuotų policijos darbo. Su Daiva Guobiene jis asmeniškai bendravo, nes ji davė jam interviu, kurio metu ji pateikta versija abejojo, argumentuotai pateikė savo nuomonę apie nusikaltimo galimus motyvus, nurodė, kad policija slepia motyvą. Taip pat Artūro Paulausko nuomonė, kad plėšikų tikslas galimai nebuvo automobilis, buvo išsakyta viešai, spaudoje. Taigi, remiantis minėtų buvusių prokurorų ir kitų asmenų, kurių duomenų jis nenori atskleisti, remiantis Visuomenės informavimo įstatymu, jis ir rėmėsi rašydamas straipsnį. Atskleisti jų duomenų nenori, nes nenori, kad ir kiti asmenys būtų persekiojami, kviečiami į apklausas, tokiu būdu bauginami policijos. Redakcijoje dirba korespondentas Alvydas Vėberis – atstovas Panevėžyje, kuris po I. Strazdauskairtės,nužudymo, bendravo su savo šaltiniu, jaunuolis jam pasakojo, kad globos namų auklėtini? bendravo su,

 

Panevėžio čigonais, kurie jam (vaikų globos auklėtiniui) pasakojo, kad nužudymas buvo įvykdytas dėl narkotikų. Ievos Strazdauskaitės ir jos šeimos narių jis nepažinojo, neturėjo jokių tikslų jų žeminti, niekinti. Daiva Guobienė davė jam interviu. Ji savo nuomonę labai logiškai argumentavo. Interviu buvo daromas garso įrašas. Šį interviu, garso įrašą galės pateikti ikiteisminiam tyrimui, jeigu to bus paprašyta. Daivai Guobienei buvo žinoma, kad jos išsakyta nuomonė bus paskelbta ir išspausdinta viešai, nes jau vien tas faktas, kad asmuo duoda interviu, jis turi suprasti, kad interviu žurnalistas panaudos viešai. Be to, Daiva Guobienė ir anksčiau, kitomis temomis jam yra davusi ne vieną interviu teisės klausimais. Į klausimą, kokiu būdu asmuo, pasivadinęs Jurgis Pelevičius, pateikė redakcijai straipsnį, gali atsakyti, kad jis buvo atsiųstas elektroniniu paštu llredakcija@gmail.com. Ar „Jurgis Pelevičius” yra pseudonimas, jis atsakyti į šį klausimą negali, nes nežino, ar tai pseudonimas. Koks asmuo galėjo pasivadinti „Jurgis Pelevičius”, jis nežino. Į klausimą, kaip jis vertina savo informacijos šaltinių pateiktą informaciją, gali paaiškinti, kad policija iš karto pateikė savo versiją, legendą, bet pradėjus pateikiamą informaciją vertinti, analizuoti, kilo daug klausimų, į kuriuos policija neatsakė, todėl savo informacijos šaltinių informaciją priima labai rimtai, nes nepasitiki policijos pateikiama versija. Jis, kaip ir bet kuris žmogus, juolab žurnalistas, vertina pateikiamas visas versijas, nuomones, jų argumentus, per savo vidinę prizmę, labiau pasitiki argumentuotomis nuomonėmis, o ne tai, ką pateikė policija, kuri galbūt turėjo kokių nors kitų tikslų, pavyzdžiui, nuslėpti tikruosius nužudymo tikslus. Jo manymu, policijos pateikta versija dėl I. Strazdausksaitės nužudymo yra sukurta legenda, nes yra bandoma paslėpti tikruosius nužudymo tikslus. Nori pareikšti, kad ‘Laisvo laikraščio” redakcija yra įsikūrusi Vilniuje, Konstitucijos pr. 23 B, Vilnius, todėl šio ikiteisminio tyrimo atlikimas yra neteisėtas. Tyrėja Giedrutė Snieganienė jo atžvilgiu jau vieną kartą atliko ikiteisminį tyrimą, perdavė bylą į teismą, bet teismas nustatė, kad viskas prieš jį buvo suklastota, todėl prašo spręsti klausimą dėl ikiteisminio tyrimo perdavimo atlikti į Vilniaus m., nes Kauno m. policija ir prokuratūra nepasitiki.

2018-01-04 Daivai Guobienei įteiktas pranešimas apie įtarimą, padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 313 str. 2 d.

2018-01-04 apklausta įtariamąja Daiva Guobienė parodė, kad duodama interviu apie I. Strazdauskaitės nužudymo aplinkybes ir motyvus, ji rėmėsi autoritetingų asmenų pasisakymais, o būtent: 2017-03-09 komisaro E. Kiškio pasisakymu (Lietuvos diena. Lrytas.lt), po to 2017-03-08 buvusio generalinio prokuroro A. Paulausko pasisakymu (Delfi.lt), tas pats asmuo pasisakė 2017- 03-14 tinklapyje www.ve.lt ir kitais. Ji asmeniškai nepažinojo I. Strazdauskaitės, nei jos šeimos narių. Kalbėdama telefonu su Aurimu Drižiumi, nebuvo jo įspėta, kad tai interviu. Šį telefoninį pokalbį ji traktavo kaip telefoninį pokalbį. Ne kartą yra su A. Drižiumi aptarinėję įvairius įvykius. Apie tai, kad šis telefoninis pokalbis apie I. Strazdauskaitę bus išspausdintas internetiniame tinklapyje ir laikraštyje, jos niekas neįspėjo. Apie tai pokalbio metu net nesusimąstė. Jurgio Pelevičiaus ji nepažįsta. Susipažinusi su pranešimu apie įtarimus, nori pabrėžti, kad nesupranta, kuo būtent įžeidė mirusios atminimą: ar tai, kad pati važiavo į susitikimą (nuo to gyvo ar mirusio asmens garbė, neįžeidžiama), ar pažintis su romų kilmės vyrais, ar jų pažinojimas. Tuo labiau, 2017-03-08 tokias mintis išsakė A. Paulauskas, kuris pasisakė, kad netiki, kad moteris buvo pagrobta dėl automobiliofjų tikslas buvo ne turtas. A. Paulauskas aptarinėjo, kad buvo užfiksuoti du važiuojantys automobiliai, iš ko jis padarė išvadą, kad moteris nebijojo įtariamųjų ir jų palyda jai nebuvo netikėtumas. 2017-03-13 „Lietuvos diena.lrytas.lt” citavo vieno iš įtariamųjų kaimynės Ginkuvienės žodžius, kad jai žinoma, kad vienas iš įtariamųjų pažinojo Ievą Strazdaukaitę. Tokiu būdu pirminis tokios informacijos šaltinis yra ne ji. Prie apklausos protokolo pageidauja pridėti atskirai savo surašytus paaiškinimus (parodymus).

2018-01-04 įtariamojo apklausos metu D. Guobienė pateikė savo surašytą/^; ikinimą (parodymus).

 

2018-01-22 papildomai įtariamuoju apklaustas Aurimas Drižius parodė, kad jis visiškai neatsimena, kada į elektroninį paštą llredakcija@gmail.com buvo gautas Jurgio Pelevičiaus straipsnis „I. Strazdauskaitė buvo kurjerė policijos kontroliuojamame narkotikų versle”. Tai buvo seniai, galimai daugiau, nei prieš metus, todėl atsiminti kiekvieno jam atsiųsto laiško neturi galimybės. Ar yra išsaugojęs šį elektroninį laišką, jis nežino, nes neatsimena. Jeigu rastų savo elektroniniame pašte šį laišką, jis informuos asmeniškai ikiteisminį tyrimą atliekančią pareigūnę. Kas atsiuntė šį straipsnį, jis nežino. Nežino, ar tai asmuo, pasivadinęs Jurgiu Pelevičiumi, ar koks nors kitas asmuo. Jurgio Pelevičiaus jis nepažįsta. Jeigu ras elektroniniame pašte minimą elektroninį laišką, jis jį pateiks ikiteisminiam tyrimui, jeigu jis tik bus išsaugotas. Nori patikslinti savo parodymus, kad minimas straipsnis pasirodė ne prieš metus, o maždaug 2017 m. kovo – balandžio mėn., tai maždaug tokiu laiku ir buvo gautas minimas elektroninis laiškas su šiuo straipsniu.

LR BK 313 str. 2 d. numatyta atsakomybė tam, kas viešai paskleidė apie mirusįjį melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jo atminimui. Kvalifikuojant veiką viešai paskelbus apie mirusįjį melagingus prasimanymus, būtina nustatyti, kad prasimanymai galėjo nulemti žmonių panieką ir pakirsti pagarbą jo (mirusiojo) atminimui. Melagingų prasimanymų viešas paskleidimas – tai melagingų, neatitinkančių tikrovės žinių paskleidimas raštu, žodžiu ar kuriuo nors kitu būdu, kai su jomis gali susipažinti neapibrėžtas ratas asmenų. Tai gali būti, faktai, aplinkybės, įvykiai ir pan., kurie įtariamojo (kaltininko) teigimu yra buvę, įvykę, nors iš tikrųjų jų nebuvo, kaltininkas taip pat gali paviešinti iškreiptus faktus ir pan. Veikai kvalifikuoti svarbu nustatyti, kad kaltininko apie mirusįjį paskleistos žinios yra melagingos – visiškai ar iš dalies iškraipytos, t. y. neatitinkančios tikrovės žinios ir pan. Už LR BK 313 str. 2 d. numatytos veikos padarymą baudžiamoji atsakomybė kyla tada, kai melagingi prasimanymai paskleidžiami viešai. Taigi veikos padarymo būdas yra privalomas nusikalstamos veikos sudėties požymis. Ši veika padaroma tik tiesiogine tyčia, t. y. darydamas veiką, asmuo privalo suvokti pavojingą baudžiamosios veikos pobūdį ir norėti taip veikti.

LR BK 2 str. 3 d. yra įtvirtinta, kad asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką ir tik jeigu veikos padarymo metu iš jo galima buvo reikalauti įstatymus atitinkančio elgesio. To paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Nusikalstamos veikos sudėtis – baudžiamajame įstatyme numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą, visuma. Nusikaitimo sudėties požymių visuma – objektyvieji požymiai (veika, padariniai, priežastinis ryšys) ir subjektyvieji požymiai (kaltė, motyvas, tikslas) yra būtinas pagrindas asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Jei veikoje nėra bent vieno iš šių požymių, joje nėra ir nusikalstamos veikos sudėties, asmuo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

Susipažinus su ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-20380-17 metu surinktais duomenis, konstatuotina, kad įtariamosios Daivos Guobienės veiksmuose nėra LR BK 313 str. 2 d., numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymių, todėl ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Įstatymas reikalauja, kad kvalifikuojant veiką viešai paskelbus apie mirusįjį melagingus prasimanymus, būtina nustatyti, kad prasimanymai galėjo nulemti žmonių panieką ir pakirsti pagarbą jo (mirusiojo) atminimui. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančiame 2017-12-20 pranešime apie įtarimą (įteiktas 2018-01-04) Daivai Guobienei nurodyta, kad „<„> ji įtariama tuo, kad iš anksto žinodama, kad informacija, kurią ji pateikė 2017 m. kovo mėn., tiksliau nenustatytu laiku, kaip interviu savaitraščio „Laisvas laikraštis” redaktoriui Aurimui Drižiui, bus ijispafasdinta internetinėje svetainėje www.laisvaslaikrastis.lt ir savaitraštyje „Laisvas laikraštis” publikacijoje,;

 

<„>”, tačiau ikiteisminio tyrimo metu jokių kitų objektyvių duomenų, (išskyrus tai, kad įtariamasis Aurimas Drižius nurodė, jog Daivai Guobienei buvo žinoma, kad jos išsakyta nuomonė bus paskelbta ir išspausdinta viešai, nes jau vien tas faktas, kad asmuo duoda interviu, jis turi suprasti, kad interviu žurnalistas panaudos viešai kad įtariamoji Daiva Guobienė iš

anksto žinojo, kad informaciją kurią pateikia, bus paskelbta viešai, nėra.

Be to, įtariamosios D. Guobienės apklausos metu, ji parodė, kad duodama interviu apie I. Strazdauskaitės nužudymo aplinkybes ir motyvus ji rėmėsi autoritetingų asmenų pasisakymais, o būtent: 2017-03-09 komisaro E. Kiškio pasisakymu (Lietuvos diena. Lrytas.lt), po to 2017-03-08 buvusio generalinio prokuroro A. Paulausko pasisakymu (Delfi.lt), tas pats asmuo pasisakė 2017-03-14 tinklapyje www.ve.lt ir kitais. <„> Ne kartą su A. Drižiumi aptarinėję įvairių įvykius. <..> Apie tai, kad šis telefoninis pokalbis apie I. Strazdauskaitę bus išspausdintas internetiniame tinklapyje ir laikraštyje, jos niekas neįspėjo. Apie tai pokalbio metu net nesusimąstė. <..>“, todėl vertinant ikiteisminio tyrimo duomenų visumą, šiuo konkrečiu atveju nenustatyta ne tik tai, kad duodama interviu A. Drižiui, pateikdama savo įžvalgas bei nuomonę, įtariamoji D. Guobienė būtų žinojusi, jog informacija bus skelbiama viešai, bet ir tai, kad būtų tyčia norėjusi tokiomis įžvalgomis paskleisti apie Ievą Strazdauskaitę melagingus prasimanymus, kurie galimai nulemtų žmonių panieką ar pakirstų pagarbą jos atminimui. Konstatuotina, kad išsakytos įžvalgos, pateikta nuomonė, be kita ko, remiantis ir kitų asmenų pasisakymais, negali būti vertinamas kaip aplinkybė ir norėjimas – veikiant tiesiogine tyčia – viešai paskleisti apie mirusįjį melagingus prasimanymus.

Vertinant ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-20380-17 medžiagą, nukentėjusiųjų V. Strazdausko, I. Strazdauskaitės, E. Strazdauskienės bei kitų, ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų parodymus, 2017-10-16 Lietuvių kalbos instituto Lietuvių kalbos specialisto išvadą Nr. E-17-17, kurioje nurodyta, kad „<..> teikiami kalbinei ekspertizei sakiniai ar teksto atkarpos – Autoriaus ir (ar) kitų cituojamų trijuose straipsniuose asmenų nuomonė. Išsakyti teiginiai gali paniekinti ar pažeminti Ievą Strazdauskaitę, jos atminimą. Teiginiai suponuoja Ievą Strazdauskaitę kaip neigiamą asmenybę ir, atsižvelgiant į tai, kad paskelbti žiniasklaidoje (laikraštyje), turi įtakos formuojant skaitytojo neigiamą požiūrį į ją“, teigtina, kad tam, jog būtų, konstatuota įtariamojo Aurimo Drižiaus kaltė viešai paskleidus apie mirusįjį melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jo atminimui, taip pat, privaloma, nustatyti objektyviuosius ir subjektyviuosius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 313 str. 2 d. sudėties požymius.

Šiame kontekste svarbu pažymėti ir tai, kad redaktoriaus atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, savaime nėra pagrindas baudžiamajai atsakomybei kilti pagal Lietuvos Respublikos BK 313 str. 2 d. Analizuojant ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-20380-17 duomenis, Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą 2017 m. rugsėjo 15 d. Nr. (SK-69) SPR-106, konstatuotina, jog vien tai, kad Aurimas Drižius, kaip laikraščio „Laisvas laikraštis” redaktorius ir UAB „Laisvo laikraščio leidyba“, UAB „Patikimas verslas” vadovas, savo veikloje iš esmės nesilaikė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo reikalavimų, būdamas redaktoriumi ir visuomenės informavimo priemonės vadovu, neužtikrino, kad jam pranešime apie įtarimą nurodyti straipsniai nebūtų publikuojami, kurie galėtų nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą Ievos Strazdauskaitės atminimui, nėra pakankamas pagrindas įtariamojo Aurimo Drižiaus baudžiamajai atsakomybei kilti, nes LR BK 313 str. 2 d. numatyta nusikalstama veika padaroma tik tiesiogine tyčia. Ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-20380-17 medžiagoje nėra jokių duomenų, kad įtariamasis Aurimas Drižius, publikuodamas straipsnius apie I. Strazdauskaitę suvokė pavojingą baudžiamosios veikos pobūdį ir norėjo taip veikti, t. y. nenustatyta, kad jis tyčia norėjo viešai paskleisti apie I. Strazdauskaitę /fnęlagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jos atminimui.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog baudžiamoji atsakomybė demokratinėje visuomenėje turi būti suvokiama kaip kraštutinė, paskutinė priemonė, naudojama saugomų teisinių gėrių, vertybių apsaugai tais atvejais, kai švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų negalima pasiekti. Ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-20380-17 medžiagoje objektyvių ir neginčijamų duomenų, kad įtariamieji Aurimas Drižius, Daiva Guobienė tiesiogine tyčia siekė viešai paskleisti apie mirusiąją I. Strazdauskaitę melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jos atminimui, nėra. Nesant įtariamųjų Aurimo Drižiaus, Daivos Guobienės veiksmuose nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 313 str. 2 d. sudėties požymių, ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-20380-17 nutraukiamas, kadangi nepadaryta veika, turinti

nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 str. 1 d. 1 p., 212 str. 1 d. 1 p., 214 str. 1 d., 216 str., nutaria :

1. Nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-20380-17, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

2. Apie ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-20380-17 nutraukimą informuoti įtariamąjį Aurimą Drižių, įtariamąją Daivą Guobienę, nukentėjusiąją Editą Strazdauskienę, nukentėjusiąją Indrę Stazdauskaitę, nukentėjusįjį Vytautą Strazdauską, išsiunčiant nutarimo nuorašą ir išaiškinant teisę, kad šis nutarimas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 214 str. 4 d., 5 d. numatyta tvarka gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));