Nuomininkai iš policijos sodina namo šeimininkę kalėjiman

Ar   Trakų   prokuroras   Gediminas   Vilutis   priklauso   nusikalstamai   „šaikai“?

Laisvo laikraščio atstovas Klaipėdoje Zenonas Volkovas

 

Visos 71 metų, nuoširdžios,  intelektualios, inteligentiškos, patiklios Editos Mackevičienės, gyvenančios Londone, problemos prasidėjo, kai į nuosavą namą Trakų raj. Onuškio gyvenvietėje, už sodybos priežiūrą, 2021 m. įsileido Gitaną Spranaitienę su vyru Arūnų Spranaičiu,  neatlygintinai ten gyventi. Iš pažiūros savo elgesiu jie jokių įtarimų nekėlė. 

270281444 498218511614599 4788765447829848379 n

2021 m. kovo 6 d. apsilankius teisėtai namo šeimininkei E.Mackevičienei pas Spranaičius, dėl betvarkės kilo nesusikalbėjimas. Šeimininkės lova su patalyne paversta vilkšunio guoliu ir t.t.  Nuomininkai paskambinę 112, 11:03 h išsikvietė policiją. Pasiaiškinę žodžiu, kad klausimas iškilęs dėl iškeldinimo, Spranaičiai jokių pretenzijų namo savininkei neturėjo ir rašyti pareiškimą policijai kategoriškai atsisakė, kadangi nebuvo jokių objektyvių duomenų apie nežymų G.Spranaitienės sveikatos sutrikdymą, bei nežymų kūno sužalojimo, apie kurį ji būtų galėjusi pranešti atvykusiems policijos pareigūnams ir tokiu būdu sudaryti galimybes jiems nustatyti įvykio aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys, kad skambinant 112, apie kokius tai sužalojimus ar fizinio skausmo sukėlimus nebuvo net užsiminta. Policijos kvietimo motyvai, iškraustymas iš namo. Deja, nežinia kieno paskatinta, tą pačią dieną 15:19 h, G.Spranaitienės pareiškimas atsidūrė Trakų policijoje. Porą dienų pamąsčiusi, ji kreipėsi net į medikus. Ekspertai, ant didžiausio G.Spranaitienės kūno dalies – odos, esančios ant mentės, surado 7 milimetrų, blyškiai melsvą poodinę kraujosruvą,  kuri atsirado neaišku kada,  krentant ar atsitrenkus į bukus daiktus.  Visiškai atmetame tikimybę, kad 71 metų, namo savininkė Edita Mackevičienė, turinti 12 ligų, tame tarpe ir rankų, kuriai Londone suteikta netgi slauga, pilna socialinė priežiūra, būtų išdrįsusi kelti rankas, su kuriomis sugeba pakelti tik šaukštą, prieš 45 metų moterį, dar matant dvimetriniam vyrui ir stebint vilkšuniui,  suduoti dešimt kartų su buku daiktu. Čia dar reiktų pridurti, kad E.Mackevičienė yra nepriekaištingos reputacijos, 1972 m. baigusi VU Istorijos fakultetą, 1974 m. Prahoje doktorantūrą, 8 metus dirbusi Istorijos – etnografijos muziejuje, vyresniąją moksline bendradarbe, dirbusi įvairiose švietimo įstaigose, netgi Lietuvos televizijoje. Dabar, landsberginės nusikalstamos chuntos paversta nusikaltėle, nusikaltėliai nukentėjusiaisiais. 

Živilės Šumaitienės gyv. Wisbech, UK parodymai apie Spranaičius 

Pagal 45 metų Gitanos Spranaitienės teiginius, jos dvimetrinis vyras Arūnas yra dirbęs pasienio policijoje ir greitojo reagavimo būryje. Štai kokius mums parodymus duoda Žilvine Šuminaitė gyv. Wisbech m.UK: atvykau 2018 m. balandžio mėn. į namus kur gyveno Gitana ir Arūnas Spranaičiai. Iki atvykimo jų nepažinojau. Pasirodė labai geri žmonės. Pagyvenus pasimatė, kad yra problemiški, labai priekabūs. Nenorintys dirbti, dažnai pritrūkstantys pinigų. Padėdavau jiems. Susidarius didesnėms skoloms, paklausus kada nors po truputį  pradės grąžinti, prasidėdavo įžeidinėjimai ir grąsinimai. Ne kartą prieš mane pakėlė ranką. Pavogė dokumentus ir visas santaupas, nusipirko mašiną. Daug nedirbdavo, Gitana skusdavosi sveikata, bet gėrimai sveikatai netrukdydavo. Vyras Arūnas taip pat labai piktnaudžiavo alkoholiu, ko pasėkoje mušdavo savo žmoną Gitaną. Mano žiniomis, pačios Gitanos pasakojimais ji dar pinigų užsidirbdavo platindama narkotikus. Pagal jų žodžius, ši porelė yra gyvenusi Ispanijoje, gyrėsi turintys vilą. Pagal mūsų žinias, jokios vilos neturi, galimai užsiiminėjo narkotikais, apsimetę dileriais, prisirinko pinigų ir pabėgo į Angliją. Čia gyvenant, jiems taip pat prisiėjo turėti reikalų su policija. 

Grįžę į Lietuvą nuo 2020 m. vasaros iki kitų metų kovo mėn. ši porelė, tik mūsų duomenimis, nusiaubė dvi sodybas Varėnos raj. Babriškės k.,  trečiąją Trakų raj. Onuškyje.  

Čia būtina pastebėti, kad Editai Mackevičienei yra diagnozuota 12 ligų. Londone jai suteikta pilna socialinė priežiūra, slaugė. Kovo mėnesio pradžioje paskirta ilgai laukta akies kataraktos operacija. Deja Trakų prokuroro dėmesingumo perėjūnams dėka, Editai Mackevičienei uždėta kardomoji priemonė – neišvykimas iš Lietuvos. Anglija šiai poniai suteikia visas nemokamas privilegijas, nemokamą gydymą, socialines garantijas, šios nusikalstamos „šaikos“ suspenduotomis teisėmis, turi gyventi priverstinai skausmuose ir kančiose, be socialinių darbuotojų priežiūros.  

 

Trakų prokuroras, Gediminas Vilutis, atviru tekstu reikalauja  kyšio?

Vilniaus prokuratūros šeštojo skyriaus prokuroras (Trakų) Gediminas Vilutis (nuotr. viršuje)  2018-01-30 d. buvo įšventintas tuomečio, Lietuvos respublikos nusišventinusio generalinio prokuroro Evaldo Pašilio, kuriam sąžiningų žmonių aimanos ir ašaros sukeldavo tik šypseną. Prokuroras G.Vilutis, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, remiasi tariamos nukentėjusiosios ir jos vyro pirminiais, nenuosekliais, besikeičiančiais,  melagingais, nesutampančiais parodymais, kurie duoti su tikslu gauti iš faktinės nukentėjusiosios, paverstos įtariamąja, galimai jau ir kaltinamąja, E.Mackevičienės piniginį atlygį. Šis prokuroras G.Vilutis, patarė E.Mackevičienei taikytis geruoju su nukentėjusiąja G.Sparnaitiene, įvardijo jai laukiančią bausmę, tuo atveju, jei nesutaikys – sėdėjimą kalėjime. Kadangi E.Mackevičienė yra išskirtinio intelekto, nežada prisipažinti to ko nėra padariusi bei atsiprašyti, tuo labiau papirkinėti.

Nesulaukę prisipažinimo ir atsiprašymo, Sparnaičiai apleido pridergtą E.Mackevičienės namą. Liko skola už elektros energiją, apie 300 eurų. Sparnaičiai pajutę, kad pirminiai ir vėlesni parodymai yra nenuoseklūs, besikeičiantys ir vertinti kritiškai, o E.Mickevičienės vertinimu tiesiog melagingi, 2021-10-13 d. policijos įvardinta nukentėjusiąja, Gitana Spranaitienė parašė policijai nedviprasmišką raštišką pareiškimą: „(…) nors ir parašiau pareiškimą, tačiau prašau jį laikyti nebegaliojančiu ir laikyti, kad aš pareiškimo nerašiau, kadangi aš pretenzijų Editai Mackevičienei neturiu. Jokio civilinio ieškinio nereiškiu nei dabar nei vėliau, nei turtinio nei neturtinio. Prašau ikiteisminį tyrimą nutraukti, nesant mano pareiškimo ar skundo, ar kitais pagrindais (…)“

Prokuroras Gediminas Vilutis, tikrosios nukentėjusiosios Editos Mackevičienės be kyšio nepaleidžia ir ant Dovydo statulos centro nesiunčia, kodėl?

Kadangi Lietuvoje vyksta atviras plėšikavimas, pavirtęs į banditizmą, šie du keliautojai, galimai yra nusikalstamos sistemos žvalgai. Per negyvenamas sodybas, keliauja iš vienos į kitą. Editą Mackevičienę, be teisinio pagrindo, prokuroras G.Vilutis, laiko ją namų arešte, neišleidžia į Londoną. Pagrindas ir įpareigojimas nutraukti ikiteisminio tyrimo baudžiamąją bylą Nr.01 – 1 – 06939 – 21 yra su kaupu, būtent:  LR BPK 3 str. 1 d. 1 p pagrindu, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikalstamos veikos, numatytos BK 140 str. 1 d. požymių; nenustačius aplinkybių, sudarančių pagrindą nutraukti ikiteisminį tyrimą vadovaujantis BPK 3 str. 1 d. 1 p., nutraukti ikiteisminį tyrimą BPK 3 str.1 d. 4 p. pagrindu, nesant nukentėjusiojo asmens skundo.

273835191 1153289425456132 3652283453781743818 n

      Trakų prokuroro Gedimino Vilučio, galimai nusikalstamą veiklą stebi ir laimina, Vilniaus apygardos prokuratūros, Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Darius Maleckas (nuotr.).

Laukite tęsinio.

Facebook komentarai
});}(jQuery));