Nufilmuotas „mentas”, žalojantis nueinančią merginą

dujos

 

Parengiau Seimo nutarimo projektą, kad galima būtų nustatyti 08.10 d. neramumų prie Seimo provokatorius ir apginti šalmuotų policininkų aukas:
Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
NUTARIMAS
DĖL SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS 2021 RUGPJŪČIO 10 D. NERAMUMŲ PRIE SEIMO UŽSAKOVŲ, ORGANIZATORIŲ IR VYKDYTOJŲ IŠAIŠKINTI SUDARYMO
2021 m. rugpjūčio d.
Vilnius
Lietuvos Respublikos Seimas, remdamasis Seimo Statuto 72, 73 straipsniais ir Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 2 straipsniu, n u t a r i a:
1 straipsnis.
Sudaryti laikinąją tyrimo komisiją iš … narių:
1) …
2)
Komisijos pirmininku skirti …………………………………
2 straipsnis.
Komisijai suteikiami įgaliojimai atlikti parlamentinį tyrimą dėl 2021 rugpjūčio 10 d. neramumų prie Seimo užsakovų, organizatorių ir vykdytojų išaiškinimo, bei įvykių eigos ištyrimo;
3 straipsnis.
Klausimai ir aplinkybės, kuriuos būtina ištirti parlamentinėje komisijoje:
Iš įvykių dalyvių ir žiniasklaidos gaunama informacija apie smurtinių rugsėjo 10 d. vakaro įvykių prie Seimo aplinkybes, kurios kelia daug įtarimų. Pagrindinis įtarimas – tiek neramumus kėlusieji provokatoriai, tiek politikų kišimasis ir policijos neveikimas, siekiant užkirsti kelią neramumams galėjo turėti tikslą eskaluoti konfliktą, kad jis būtų panaudotas tolesniems demokratijos ribojimams pagrįsti (žiniasklaidoje skelbiama, kad savivaldybė jau atšaukė leidimus net tiems mitingams, kurie nesusiję su protestais prieš pandemijos ribojimo režimą). Šių aplinkybių objektyvus ištyrimas turi milžinišką reikšmę šalies politinės sistemos raidai ir demokratijos ateičiai.
1. Ar tiesa, kad policijos pareigūnas, kuris formaliai turėjo vadovauti policijos veiksmams, nuo tokio vadovavimo buvo realiai nušalintas, o policijai nurodinėjo Seimo vadovybė (konkrečiai Seimo pirmininkė ir galimai kiti politikai). Ar toks kišimasis buvo teisėtas. Kokie teisės aktai buvo pažeisti ir kokie galimai buvo kiti pažeidimai, nesuderinami su statutinėmis normomis ir demokratinėmis procedūromis.
2. Ar tiesa, kad dalis protestuotojų po mitingo užtvėrė kelią tik vienam išėjimui iš Seimo, siekdami kad Seimo nariai bendrautų su piliečiais, tad jokios realios grėsmės politikų saugumui nebuvo. Ar tiesa, kad įtampa ir konfliktas buvo eskaluojami dirbtinai ne tik iš provokatorių, bet ir iš suinteresuotų politikų pusės.
3. Kodėl policija prieš taikius protestuotojus iš karto panaudojo ašarinės dujas ir taip pasitarnavo provokatoriams, kurie organizavo smurtinius veiksmus, kaip atsaką į perteklinį represyvumą, kuris anksčiau mūsų šalyje galimai dar neturėjo precedento? Koks pareigūnas atsakingas už šį sprendimą dėl nereikalingo ašarinių dujų panaudojimo ir kuo jis buvo pagrįstas?
4. Kodėl protestuotojai buvo varomi į aikštelę prie Seimo, kurioje buvo pilna akmenų, nors patys policijos pareigūnai teigė, kad tai taktinė klaida? Kas atsakingas už šį sprendimą?
5. Iš įrašų matosi, kad policija nestabdė provokatorių, mėtančių akmenis ir provokavusių smurtinius veiksmus, tačiau areštavo taikius protestuotojus. Ar tai buvo sąmoninga taktika ir kas atsakingas už jos įgyvendinimą.
6. Kodėl policijos dialogo grupė dirbo ne ten, kur vystėsi realus konfliktas ir buvo provokuojami neramumai?
7. Kokie kiti duomenys ir faktai, kad policijos ribojimo veiksmai buvo nukreipti prieš taikius piliečius, bet nebuvo veiksmingo provokatorių inicijavimo užkardymo.
8. Kokiu teisiniu ir faktiniu pagrindu po rugpjūčio 10 d. įvykių Vilniaus savivaldybė panaikino jau išduotus leidimus piliečių protesto renginiams, kuriuos garantuoja Konstitucija?
9. Kokios yra garantijos, kad atsakingi už neramumus, jų provokavimą ir nesuvaldymą bus nustatyti. Kokie būtini teisiniai esamos tvarkos patobulinimai, kad būtų užtikrintas profesionalus ir teisėtas policijos veikimas bei demokratinė kontrolė represijas inicijuojantiems politikams?
10. Kodėl policija pradėjo naudoti jėgą tik atvykus būriui žurnalistų?
11. Kodėl policija per garsiakalbius neįspėjo žmonių, kad bus panaudota jėga – kaip tai numato teisės aktai?
12. Kodėl informacija apie nukentėjusius pareigūnus nuolat viešinama, o apie nukentėjusius nuo policijos veiksmų taikius žmones informacija neteikiama, ar net slepiama?
13. Ar spec. tarnybos ir valdantieji nenaudojo savo specialiai apmokytų provokatorių, ar jiems nebuvo mokamas atlygis?
14. Ar tai, kad valdančiųjų atstovai nors ir buvo kviečiami, bet neišėjo pasikalbėti su susirinkusiais žmonėmis, neprisidėjo prie neramumų eskalavimo?
4 straipsnis.
Komisijos atlikto tyrimo išvada ir nutarimo projektas turi būti Seimui pateiktas iki š. m. rugsėjo 15 d.
5 straipsnis.
Šis nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO PIRMININKĖ Viktorija Čmilytė-Nielsen
Teikia: Seimo narys Petras Gražulis
Facebook komentarai
});}(jQuery));