Nors sutarties dėl paslaugų nėra, gyventojai gauna sąskaitas ir ieškinius teismui

rinktines

Nors sutarties dėl paslaugų nėra, gyventojai gauna sąskaitas ir ieškinius teismui

Vilnietė Zofija Vyšniauskienė stebisi, kodėl ji gavo ieškinį iš namus Vilniuje administruojančios bendrovės. Dar keisčiau, kad teismai tokius ieškinius priima ir išnagrinėja nedalyvaujant žmonėms, ir juos patenkina.

„UAB „Žirmūnų valda“, UAB „Šnipiškių ūkis“, UAB „Žirmūnų būstas“ ir UAB „Mano Būstas Neris“ nesudarė su manimi paslaugų teikimo sutarties, tikėtina sąmoningai, todėl neaišku kas teikia paslaugas ir kam ir už ką moku pinigus, – teigia moteris, – neaišku su kokiais trečiaisiais asmenimis, tikėtina dukterinėmis įmonėmis, UAB „Mano Būstas Neris“ yra pasirašęs paslaugų pirkimo sutartis ir jas neaišku kokias ir už kiek perka, tačiau neteisėtai perparduoda namui Rinktinės g. 51, konkrečiai ir mano butui, nors nei su vienu namo butų savininku, taip pat ir su manimi, minėta įmonė nėra ir niekada nebuvo pasirašiusi aptarnavimo ir paslaugų teikimo sutarčių, nors LR teisės aktai reglamentuoja, kad verslininkui tai yra privaloma“.

Vilnietė gavo iš Vilniaus miesto apylinkės teismo jai persiųstą UAB „MANO BŪSTAS NERIS“ ieškinį. Tiesa, ieškinys be jokių įrodančių sutartį dokumentų.

„Vilniaus miesto apylinkės teismo atsiųstoje siuntoje buvo pranešimas, kuris teisėjo Pavel Liubkevič nepasirašytas, t.y. anoniminis, – stebisi moteris, – pažymiu, kad teismo Nutarties ir Įsakymo visai nėra. Siuntoje pridėti UAB „Mano Būstas Neris“ 2021 m. kovo 29 d. ieškinys, UAB „Mano Būstas“ įgaliojimas, Gabrielės Vetcelytės Magistro diplomo nepatvirtintas nuorašas, neidentifikuotos įmonės skolų valdymo ataskaita. Registrų centras išplėstinis išrašas su istorija neaišku kokio asmens žiūrėtas ir atspausdintas, bet nepasirašytas. Pažymiu, kad taip nukopijuoti Registrų centro duomenys ir perkelti ant lapo yra bylos apimties sąmoningas didinimas, o naudojant tinkamą programą puslapių skaičius būtų daugiausiai 3, 4 ir matytųsi dokumentą atspausdinusio asmens vardas ir pavardė. Todėl šitaip pateikti duomenys yra netinkami ir neteisingi.

„Pažymiu, kad UAB „Mano Būstas Neris“ pateiktas teismui Ieškinys ir pridėti Registrų centro išrašai savaime nepagrindžia ir neįrodo skolos ir skolininko buvimo. Tačiau teismui viskas besąlygiškai tinka. Nei su viena iš šių įmonių neturiu paslaugų teikimo sutarties, todėl nežinau, su kokiomis įmonėmis „Mano Būstas Neris“ yra pasirašęs paslaugų pirkimo sutartis, tačiau neteisėtai perparduoda namui Rinktinės g. 51, konkrečiai ir mano butui, – teigia moteris, – pažymėtina, kad draudžiama tiekti daiktus vartotojui be jo sutikimo, jeigu už juos reikalaujama mokėti, o jeigu buvo pateikti daiktai be vartotojo sutikimo, vartotojas gali jais naudotis savo nuožiūra neatlygintinai (Civilinio kodekso 6.368 straipsnis). Iš to seka išvada, kad nėra leidžiama kuriam nors juridiniam ar fiziniam asmeniui be sutarties nesutartomis sąlygomis teikti fiziniam asmeniui kurią nors prekę ar paslaugą ir reikalauti iš jo nesutartomis sąlygomis už tai mokėti pinigus, o tuo labiau per teismą“.

UAB „Mano Būstas Neris“ pateiktas ieškinys be įrodančių dokumentų tariamai piniginei skolai priteisti, tačiau nei ieškinys, nei magistro diplomo kopija, nei įgaliojimas, nei Registrų centro išrašas nepagrindžia piniginio reikalavimo, teigia vilnietė. Bet neidentifikuotos įmonės Skolų valdymo ataskaita (Priedas Nr.5) aiškiai parodo kokius dokumentus, sutartis su trečiaisiais asmenimis ir kokius paskaičiavimus privalėjo vykdyti ieškovas, pateikti vartotojui, o dabar ir teismui. Rašytiniai įrodymai yra tik piniginių norų išraiška, o ne realūs ieškinį pagrindžiantys dokumentai.

Todėl norint Vilniaus miesto apylinkės teismui tinkamai pradėti nagrinėti šia bylą tariamas ieškovas privalo pristatyti įmonės Steigimo pažymėjimą, paskyrimo dokumentą, sutartį su Z. Vyšniauskiene ir atliktus darbus įrodančius dokumentus – sąskaitas faktūras, aktus, viešųjų pirkimu dokumentus, sutartis su valymo paslaugu teikimo įmonėm, pateikti dokumentą apie lifto savininką, dokumentą su įmone aptarnaujančia potencialiai pavojingą įrenginį – liftą, išreikalauti iš ieškovo dokumento originalą, kieno vardu Valstybinėje darbo inspekcijoje Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registruotas namo liftas, lifto paso originalą, lifto patikros žurnalo originalą, banko sąskaitą apie sukauptas kaupiamąsias lėšas ir dokumentus apie jų panaudojimą butu savininku sutikimu, sutartį su elektros įmone dėl bendrosios elektros tiekimo ir t.t.

 

Pažymiu, kad SP UAB „Šnipiškių ūkis“ Įstatuose yra įrašas: „Gamybinė veikla leidžiama tik gavus ekologinį pasą – leidimą“, todėl remiantis tuo, kad ieškovas įrodinėja, jog šios įmonės tik keitė pavadinimus, tai reikalauju pateikti teismui ir man UAB „Mano Būstas Neris“ Ekologini pasą – leidimą gamybinei veiklai įteisinti.

Tariamas ieškovas nepasirašęs su Zofija Vyšniauskiene aptarnavimo ir paslaugų teikimo sutarties. Tuo UAB „Mano Būstas Neris” negali ne tik teikti paslaugų, bet negali būti be sutarties ieškovu, o Zofija Vyšniauskienė be sutarties niekaip negali būti atsakove, o tuo labiau skolininke. Kadangi UAB „Mano Būstas Neris” teismui nepateikė įmonės Steigimo pažymėjimo ir sutarties su Z. Vyšniauskiene, o ieškinys nepasirašytas bendrovės direktoriaus ir tinkamai nepatvirtintas antspaudu, nepateikti dokumentai pagal neidentifikuotos įmonės Skolų valdymo ataskaitos kiekvieną grafą, todėl, norint tinkamai pradėti nagrinėti šią bylą, prašau teisėjo Pavelo Liubkevič išreikalauti iš ieškovo šiuos aukščiau nurodytus dokumentus.

Ieškinys pateiktas be įrodančių dokumentų, t.y., neatitinkantis LR CPK 135 str. 1 d. 2 p. ir 3 p. nurodytų teisės normų, nes ieškinyje nėra nurodytos aplinkybės, kuriomis būtų pagrįstas ieškinio reikalavimas – faktinis ieškinio pagrindas ir nepateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų 2021 m. kovo 29 d. ieškinį. Ieškinys ieškovo nepasirašytas. Todėl ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismas privalėjo atmesti kaip nepagristą, neteisėtą ir neįrodytą.

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021-04-02 Pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį išaiškinta, kad vadovaujantis CPK 441 straipsnio 1-2 dalimis, teismas, nagrinėjantis civilinę bylą, pradėtą dėl sumos, neviršijančios 2000 Eur priteisimo, privalomai ją nagrinėja žodinio proceso tvarka tik tuo atveju, jei yra bent vienos šalies prašymas; tokio prašymo nesant, teismas turi teisę pats nuspręsti, kokia forma ir tvarka nagrinėti bylą.

Pažymiu, kad pagal ieškovo pristatytus „dokumentus“, kurie nepagrindžia reikalaujamos priteisti sumos, negalima taikyti CPK 441 str. 1-2 dalių, nors ir kaip teismas, manau, norėtų nuslėpti UAB „Mano Būstas Neris“ įrodančių dokumentų nebuvimą, nes ginčas yra ne dėl sumos, o dėl nepasirašytos aptarnavimo sutarties tarp ieškovo ir tariamos atsakovės, kitų aptarnavimą liečiančių dokumentų nepateikimo ir tuo galimo manęs kaip vartotojo ilgalaikio – nuo 1998 metų apskaičiavimo.

Aš turiu duomenų ir dokumentinių įrodymų, patvirtinančių jog faktiškai ieškovas nėra kompetentingas teikti paslaugų, kurių netgi išgalvotus pavadinimus surašo į man teikiamus apmokėti mokestinius pranešimus be jokių pagrindimų ir parašų. Turiu įrodymų jog faktiškai UAB „Mano Būstas Neris“ ir prieš tai buvusios įmonės konkrečių paslaugų neteikia, o jas teikia kitos UAB, su kuriomis be butų savininkų sutikimo sudaromos konfidencialios sutartys ir tik tų UAB susitartomis sąlygom ir kainom. Todėl namų butų ir kitų patalpų (sandėliukų) savininkai esame apgaudinėjami, mulkinami ir apiplėšinėjami.

Todėl prašau šią cb Nr.e2-14388-1099/2021 nagrinėti žodiniu būdu, nes ieškovo UAB „Mano Būstas Neris“ (SP UAB „Žirmūnų valda“, UAB „Šnipiškių ūkis“, UAB „Žirmūnų būstas“) ieškinys pateiktas tik konkrečiai sumai išieškoti, tačiau nepagrįstas nei vienu mane liečiančiu dokumentu. Pažymiu, kad šioje byloje ieškovas pilnai privalo pagrįsti savo reikalaujamą sumą dokumentais, pagal kuriuos ieškovas pirko iš trečiųjų asmenų ar pats atliko/suteikė paslaugas. Todėl šios bylos niekaip negalima nagrinėti kitokiu nei žodiniu būdu Vilniaus miesto apylinkės teismo Posėdžių salėje.

f

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));