Nida Vasiliauskaitė  : “Riaušių anatomija” nenustebino: to ir buvo galima tikėtis

riausiu
Atviras laiškas LRT “Tyrimų skyriui”
LRT nešališkumas, objektyvumas, aukšti moralės, profesionalumo ir įsipareigojimo tik tiesai standartai visuomenei gerai žinomi, todėl naujausias “Tyrimų skyriaus” kūrinys – plačiai reklamuotas dokumentinis filmas “Riaušių anatomija” nenustebino: to ir buvo galima tikėtis. Tačiau yra ribos, kurias peržengus tampama nebe žiniasklaida, o už paskleistą dezinformaciją bei šmeižtą gali tekti atsakyti pagal galiojančius įstatymus.
Šiuo atveju, kalbu ne apie bendrą įvykių pristatymą, o konkrečiai apie įpynimą į jį manęs. Reikalauju nedelsiant faktologiškai pagrįsti žemiau išvardintus man priskirtus teiginius ir afiliacijas, bei išsakytus kaltinimus, o nepavykus to padaryti – viešai paneigti ir atsiprašyti (“bet kurio teiginio pagrindimo bet kuriuo kitu” metodas netinka; man priskyrimas pažiūrų tuo pagrindu, kad kažkas kitas, irgi buvęs mitinge, tokias kažkur skelbė, irgi netinka; taip pat netinka netgi pamėgtieji loginių klaidų ar “prirašymo” metodai – ieškokite kitų).
Žemiau įvardiju, kas tiksliai ir kodėl yra neprofesionalu ir neadekvatu (švelniai tariant) jūsų “tyrime”.
1) 28:59 min filmo minutėje balsas už kadro (atsiranda ir užrašas) skelbia: “Išryškėjo teisti arba VSD ataskaitose minimi asmenys”. Kadre – ir mano fotografija su pavarde: prašau duomenų kada, kur, už ką esu “teistas asmuo” arba kurioje VSD ataskaitoje paminėtas (bei kokiu pagrindu pateisintina konjunkcija “VSD ataskaitose minimų” su “teistais”: lygiai taip pat galima susieti nors ir “teisti ir priklausantys LRT tarybai”). O taip pat – ką bendra turiu su greta minimu Laurynu Ragelskiu ar Grafu Liutkevičiumi (apie kurių egzistavimą apskritai sužinojau pirmąkart užvakar, iš šio koliažo) – nejau kad visi esame… teisti? Jei kartais daugiau ką – paskelbkite informaciją apie mūsų kontaktus (kitus, nei fizinis atsidūrimas viename mitinge ar mieste) ir artimą bendradarbiavimą, labai laukiu.
2) 34:30-34:32 minutėse balsas už kadro primena “Filosofė Nida vasiliauskaitė protestą sutapatina su Sausio 13-ąją. ‘Laikas ateiti, apsupti Seimą, būti tiek, kiek reikės’, – skelbia ji. [Riaušių vaizdas]. Žmonės tai ir padaro, apsupa Seimą ir būna iki paskutinio sprogmens”. [Riaušių, policijos atakų vaizdai]. Su Sausio 13-ąja išties palyginau (negalima?), nes matau panašumų. Tačiau tolesnė mano frazė tyčia intepretuojama kaip kvietimas smurtui (paaiškinkite, kokiu būdu “būti tiek, kiek reikės” reiškia “mėtyti akmenis”; jeigu lietuvių kalba kartais nėra gimtoji, galite į pagalbą pasitelkti netgi google translate – išvers geriau), taip bandant suversti atsakomybę už įvykius tiesiogiai… man. Teisine kalba tai vadinama šmeižtu, pastangomis diskredituoti ir, taip, neapykantos kurstymu – prieš mane.
3) 35:51- 35:52 minučių turinys: “O socialiniuose tinkluose protesto dalyviai teisina riaušes. Kaltinama, kad įvykiais manipuliuota” [vaizdas ekrane su greitai prasukamu trumpučiu mano FB įrašu virš iliustruojančio įtarimus apie galimai įvykusią provokaciją video: “Į provokacijos temą”]. Taip, turiu labai rimtą pagrindą įtarti, kad įvykiais manipuliuojama, ką tik dar kartą patvirtina ir šis LRT “Tyrimų skyriaus” montažas, staiga mano mintį “panašu į provokaciją” paverčiantis niekur ir niekada nenuskambėjusia mintimi “riaušės yra gerai”, ir vėl mane atvirai apkaltinant riaušių teisinimu bei kurstymu. Būtent tokie triukai ir yra manipuliacija, kaip ir pati pacituota frazė, retoriškai sukabinanti į viena ir sutapatinanti “riaušių teisinimą” su dalinimusi įtarimais apie galimai įvykusią provokaciją (dar kartą: riaušių niekur niekada neteisinau, neskatinau ir neturiu su jomis nieko bendra, o jūs neturite jokių įrodymų priešingai – todėl “riaušių skatinimu” ryžtatės vadinti netgi įtarimą, kad jos buvo išprovokuotos).
4) Tekstiniu pavidalu skelbtoje antrojoje “tyrimo” dalyje ilgai vardinami įvairūs marginalūs įsitraukę veikėjai, o tada atsiranda sakinys: „Socialiniuose tinkluose veikė filosofė N. Vasiliauskaitė, išnaudodama visus anksčiau išvardytus naratyvus”. – Visus? Visus išvardintus? Nekantriai laukiu įrodymų, kaip, kur ir kada aš išnaudojau, pvz., homofobijos, rasizmo, plokščios žemės, paramos A.Lukašenkai, pasitraukimo iš NATO ir integracijos į Rusiją naratyvus. Kol kas nepateikta nei vienos mano dalyvavimą “išvardintuose naratyvuose” liudijančios citatos, vietoje to išvardinta eilė nieko bendra su manimi neturinčių asmenų ir organizacijų, o tada prirašoma „ir Vasiliauskaitė”.
Suprantu, kad neturite nei bendros kompetencijos, nei specialių kvalifikacijų atlikti žurnalistiniam (jau nekalbant apie teisinį ar mokslinį) tyrimui, o bazinis išsilavinimas nesuteikė netgi elementariausių logikos bei teksto suvokimo žinių, tačiau užimamos pareigos, tyrėjų ambicijos ir skambiai pristatyto produkto paviešinimas tokio pasiteisinimo galimybę atima. Man neįdomu, kodėl jūs taip padarėte – tyčia ar dėl kognityvinės disfunkcijos: faktas, kad padarėte – paskleidėte melagingą, klaidinančią, šmeižikišką informaciją, diskredituojančią tik jūsų “Tyrimų skyrių” ir Nacionalinį transliuotoją.
Reikalalauju viešai paneigti ir viešai atsiprašyti, to nepadarius neatmetu galimybės kreiptis į teismą (o kol kas – į Žurnalistų etikos inspekciją).
Pagarbiai,
Nida Vasiliauskaitė
Facebook komentarai
});}(jQuery));