Neužmirštuolė

Kviesdavo ,kaip parlamento gynėją kasmet priminti žinios,kad Lietuva eina į laisvę.Su pančiais, bet eina.Ir  trisdešimtais ,o vis su pančiais.

Nenorėjo tos Lietuvos tikriausiai tie ,kurie  vietoj ąžuolo vainiko,jai vis deda rožių pančius ar retežius  ir galvoja,kad taip bus lengviau -nenueis per toli…

Ir kas šiandien tos -valdžios mažumos ,kokios mažumos ir kokia  jų valdžia.Tos mažumos jau tapo didesnės  už sunkiai dirbančius ir lipa ir dergia ant galvos visai besioaukojančiai jau 30 metų tautai..

Dalis tautos  jau  nenori nusiimti ir tų socremtinų pančių,jie jiems tiko…Visiškai pagal išmierą-nespaudžia ir valdžiai nei vienos vietos.Tik ne visi iki jos pakliūna,kurie padarytų,kad Lietuvai neskaudėtų.

Perteklinė valdžia aprūpina tautą žema energija,kad  ji save naikintų pati.Kam ta pašalpa,jei yra darbo,kurio nenori nieks dirbt.Kam toks egzistavimas,jei niekam neįdomu kūrti teisinę Valstybę,kur kaltas bus visada teisingai  nubaustas,o teisuolis pagerbtas.

Tai,ko mes neturime užmiršti ,kaip taip daug  nuskriausti sunkiai ir kantriai ėjome į geresnę ateitį,bet su pančiais likome.

Pančiai tai yra sukurta perteklinė kontrolė ir beribis nesiskaitymas su moralės ,teisės,atsakomybės,pareigos  principais.Pilietiškumas -tautos  vergams(ne bedarbiams),o gerovė -išrinktiesiems.

Bet ir pilietiškumas remiamas tik tiems meluojantiems,vagiantiems,terorizuojantiems,vandalams -juodiems darbams -vis žalia šviesa.O bandantiems tamsoje įžiebti ugnelę -sankcijos-it agresoriams.Juk Negalima  „skriausti“ tų mažumų-tapusių dauguma.Dėl to,kad neišnyktų,kaip kokie bebrai…pavyzdžiui ar miškai.Kam jie.?Nesuderinami dalykai-reikia suderinti taip,kad ne bebrų,o miškų neliktų.Kad neliktų gudresnių už jau(dar) esančius valdžioje… ir vykdančius bebriško solidarumo politiką-pavadintą žaliąja pavyzdžiui.

Kiek metų reikia atsikratyti kalėjimo „poniatkių“ ir kad savanorio-kūrėjo balsas būtų -įstatymas, jį kasdien persekiojantiems ir auginantiems ne tik raumenis,o ne protą .O paklusnumą melui.Tiesos užtildymą arba kurčio kalbėjimo su bežadžiu politiką.

Ar galima užmiršti ,kai tau kasdien primena ,kad mes „darom“ tave ir nieko mums už tai nebus,nes taip reikia .

Ar  geriau kai  žaizda negyja(bebras turi gerą dantį),ir ar Valstybė turi gėdytis jos valdžios…Šviesuomenė lyg ir ta  jau priprato,bet gaila šalies likimo.Jos vardo.Ir ateities.Visų.Ar tikrai vijokliai jau virto ąžuolais?Kas taip liepė?Kas nustatė,kad tik vijokliai gali ‚puošti‘ mažą šalį?

Nepamirškime net būdami tokie užmaršūs savo galimų  ir gerų  siekių ir  siekių tų,kurie nepabėgo tada sausį,o dabar turi aiškintis,kad ne tokiai Lietuvai save aukoja kasdien,kuri per jos nomenklatūrą jau nebeatsako už žmogų ir jam labai nesaugu čia.Siūloma bėgti?Kur geriau,o kodėl ten geriau?Gal neieškokim,o grįžkim prie kūrimo.Už  ką nebūtų gėda.

Savanoris-kūrėjas   

2022m.sausio 13 diena

Facebook komentarai
});}(jQuery));