Neturtinė žala sveikatai: kaip prisiteisti išmoką?

Neturtinė žala sveikatai: kaip prisiteisti išmoką?

Mūsų sveikata bei gyvybė yra patikėta įvairių sričių kvalifikuotiems gydytojams profesionalams, turintiems specialių žinių, taip pat pripažintą teisę šias žinias taikyti praktikoje. Tai turi sukurti pasitikėjimo medikais atmosferą bei saugumo pojūtį, todėl natūralu, kad jiems taikomi itin griežti atidumo, atsargumo bei rūpestingumo reikalavimai.

 

Jei vis dėlto nustatoma, jog medikas veikė aplaidžiai, nepakankamai atidžiai, nerūpestingai, dėl ko buvo pažeisti sveikatos priežiūros kokybės ir priimtinumo reikalavimai, jam kyla civilinė deliktinė atsakomybė, ir pacientas turi teisę į turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad gauti patirtos net ir akivaizdžios žalos atlyginimą nėra taip paprasta, kadangi to pasiekti galima tik laikantis specialios įstatyme nustatytos tvarkos.

 

Pirmiausia būtina kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją (toliau – Komisija), kuri yra privaloma ikiteisminė institucija, pateikti atitinkamos formos motyvuotą pareiškimą su visais duomenimis, patvirtinančiais faktines aplinkybes, kuriomis remiamasi, bei nurodyti teisinį pagrindą. Kitaip tariant, šią stadiją reikėtų vertinti kaip pasirengimą teismui ir elgtis itin apgalvotai, nes visa ši bylos medžiaga gali keliauti į teismą ir tapti atramos tašku sprendžiant ginčą. Lygiai tas pats ir su atstovavimu Komisijoje. Šiame etape asmuo turi teisę į atstovą, ir tai yra ne mažiau svarbu nei tinkamas dokumentų parengimas.

 

Komisija pareiškimą su visa bylos medžiaga privalo išnagrinėti per 2 mėnesius, išskyrus tuos atvejus, kai terminas teisėtai pratęsiamas (pvz., laukiama nepriklausomų specialistų išvados). Kaip dažnai būna sprendžiant ginčus, Komisijos priimti sprendimai ne visada tenkina pareiškėją, kadangi jie gali būti priimti išsamiai neišanalizavus bylos medžiagos. Tai akivaizdu iš teismo sprendimų, kuriais būna padidinami Komisijos priteisti sumų dydžiai žalai atlyginti. Pavyzdžiui, motina neteko vienintelės dukters dėl medikų veiksmų, kai operacijos metu buvo pažeista miego arterija. Komisija motinai priteisė 11 585 Eur. Šį sprendimą apskundus, bylą nagrinėjęs teismas neturtinę žalą padidino iki 14 481 Eur (skirtumas – 2 896 Eur).

 

Pažymėtina tai, kad tuo atveju, kai nesutinkama su Komisijos sprendimu, pavyzdžiui, dėl priteistos neturtinės žalos dydžio, per 30 dienų šis sprendimas gali būti apskųstas teismui. Dar kartą akcentuoju, kad kreipiantis į teismą reikia būti itin atidiems ir įsitikinti, kad nėra praleisti įstatyme nustatyti terminai, kad buvo laikytasi privalomos ikiteisminio ginčo sprendimo tvarkos bei kad kreipiantis į teismą paduotas tinkamos formos dokumentas, t. y. ieškinys, kuriame turi būti nurodytas tiek teisinis, tiek faktinis pagrindas. Be to, asmuo, pareiškęs ieškinį sveikatos priežiūros įstaigai dėl jos darbuotojų veiksmų teikiant sveikatos priežiūros paslaugas padarytos žalos atlyginimo, turi įrodyti šiuos veiksmus išties buvus neteisėtus, taip pat žalos faktą ir dydį bei neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir padarytos žalos priežastinį ryšį. Šiuo atveju žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama.

 

Taigi, akivaizdu, kad visa tai reikalauja tinkamos kvalifikacijos bei papildomų investicijų, kurios vėliau pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir gali būti atlyginamos, kreipiantis pagalbos į teisinių žinių turintį specialistą. Pavyzdžiui, pacientė dėl medikų veiksmų prarado kūdikį ir reikalavo atlyginti patirtą neturtinę žalą. Vienu atveju teismas konstatavo, kad nebuvo įrodyti medikų neteisėti veiksmai, ir jokios žalos nepriteisė, o kitu atveju su kvalifikuoto teisininko pagalba buvo įrodytos visos sąlygos civilinei atsakomybei kilti ir priteista 7 240 Eur neturtinė žala bei patirtos bylinėjimosi išlaidos.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad dažnai pamirštama, jog neturtinė žala priteisiama ne tik mirties atveju, tačiau ir esant kitiems pažeidimams. Pavyzdžiui, odontologui suteikus nekokybiškas paslaugas, dantims pakeitus spalvą, o vėliau išbyrėjus, priteista 1 161 Eur turtinei ir 1 158 Eur neturtinei žalai atlyginti. Tai liečia ir, atrodytų visai smulkius pažeidimus. Pavyzdžiui, įkirpus pacientui į ranką ir palikus neindikuotiną randą neturtinė žala gali peraaugti į kur kas didesnę nei manyta, nes kievieno asmens situacija yra unikali, o ir sveikata nevienoda.

 

Vis dėlto kiekvienas atvejis yra individualus, todėl skiriasi ir priteistinos žalos dydžiai. Kiekvienu atveju itin svarbu ne kas kita, o įrodinėjimo pareiga bei tinkama tiek faktinė, tiek teisinė argumentacija. Manyčiau, kad paciento teisės bus efektyviai ginamos bei pasiekiama gerų rezultatų tik pasitelkus į pagalbą tinkamą atstovą.

 

Kita vertus, derėtų nepamiršti, kad kai kuriais atvejais tinkamas patarimas gali būti ir toks: bylos inicijavimas prieš medikus neperspektyvus, nes kaltės įrodymas visiškai neįmanomas. Už tokį patarimą, jei jis išties pagrįstas, taip pat reikėtų padėkoti.

 

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: AIVARAS JAKIMAVIČIUS, UAB „DELMETRA”

Facebook komentarai
});}(jQuery));