Neteisėtus Sveikatos mokslų universiteto rektoriaus rinkimus teko gelbėti teismo klastotėmis

benetis

benetis

Nuotr. – Rimantas Benetis – profesorius, mokslų daktaras (biomedicinos mokslų, medicinos), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius, ilgametis Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovas ir Kardiologijos instituto direktorius,
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija – Fausta Vitkienė, Asta Adamonytė-Šipkauskienė ir Saulius Jakaitis- administracinę bylą, kurios šalys yra viešojo intereso globėja ir viešoji įstaiga, nagrinėjo uždarame teismo posėdyje. Taip visuomenei nebuvo suteikta galimybė stebėti ginčo tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ir Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl kontrolieriaus 2021 m. liepos 23 d. sprendimo dalies, kuria buvo pripažinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus rinkimų procedūriniai pažeidimai, kad renkant rektorių taryba nebuvo sudaryta iš 11 asmenų, kaip reglamentuoja universiteto statutas. Universitetui atstovavo advokatai Karolis Vaičekauskas, Ramūnas Audzevičius ir Tomas Petrikas. Kontrolieriaus tarnybai atstovavo advokatas Andrius Bambalas.
Universitetas skundą dėl kontrolieriaus sprendimo pateikė 2021 m. rugpjūčio 23 d.
Suplanuotas 2022 m. vasario 23 d. viešas posėdis neįvyko, nes teisėja pranešėja Fausta Vitkienė neatvyko dėl nedarbingumo naujojo koronaviruso sukeltos ligos motyvu. Vasario mėnesio nenagrinėjus bylos viešai, 2022 m. balandžio 4 dieną, likus mažiau nei 10 dienų iki naujai paskirtos posėdžio datos ir nepasikeitus aplinkybėms, teisėja Fausta Vikienė su kolegija  nusprendė bylą nagrinėti neviešai. Bylos nagrinėjimo uždarumas buvo pagrįstas asmens duomenų apsauga. Asmuo, kurio duomenys buvo saugomi, yra pareiškėjas, pateikęs skundą kontrolieriaus tarnybai, nors pareiškėjas procese nedalyvavo ir neprašė uždaro posėdžio. Šis teismo sprendimas sukėlė kuriozinę situaciją, nes net pareiškėjas negalėjo stebėti teisminio proceso balandžio 13 d. dėl savo paties asmens duomenų apsaugos. Sprendimas paskelbtas 2022 gegužės 4 d., pasibaigus teismo pirmininkės Jolantos Malijauskienės kadencijai, ir patenkintas universiteto skundas. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.
„Manau, reiktų kelti klausimą, kas motyvuoja teisėjus priimti sprendimą bylą nagrinėti uždarai, nors to oficialiai nė viena šalis neprašė”, – teigia LL šaltiniai.

fausta1

Beje, ta pati Faustos Vitkienės (nuotr. dešinėje) vadovaujama kolegija nutarė, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus rinkimuose procedūrinis pažeidimas nebuvo padarytas, tačiau kodėl taip nusprendė garbūs teisėjai – lieka paslaptimi, nes teisėja Vitkienė nusprendė šią bylą nagrinėti ne viešai. Todėl teismo motyvai lieka nežinomi.
Tiesa, nė viena iš šalių neprašė, kad byla būtų nevieša, o teisėja Vitkienė pati nusprendė, kad ji bus įslaptinta ir tada, matyt, nereikė raudonuoti dėl priimtų savo sprendimų.
Kaip BNS informavo teismas, teisėjų kolegija nusprendė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) skundą tenkinti ir panaikinti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos pernai liepą priimto sprendimo dalį.
Plačiau sprendimo motyvų Vilniaus apygardos administracinis teismas nepateikė, nes byla buvo nagrinėjama uždarai. Toks sprendimas priimtas siekiant apsaugoti pareiškėją, dėl LSMU rektoriaus rinkimų pateikusią skundą Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui.
Tarnyba išnagrinėjusi gautą skundą buvo konstatavusi LSMU padarytą procedūrinį pažeidimą per 2020 metais vykusius rinkimus ir ragino universitetą imtis priemonių, kad jis būtų pašalintas.
LSMU teisme ginčijo kontrolieriaus sprendimą, jog aukštosios mokyklos tarybos posėdis, kuriame vyko rektoriaus rinkimai ir balsavimo procedūra dėl rektoriaus rinkimų, buvo neteisėtas, nes tuo metu taryba buvo nepilnos sudėties.
Tuo metu taryboje nebuvo trijų atsistatydinusių narių, dėl ko vietoje aukštosios mokyklos Statute numatytų 11 narių veikti galėjo tik aštuoni.
Universitetas tvirtino, jog kontrolierius pateikė teisės aktams prieštaraujančias išvadas.
Kaip anksčiau BNS informavo LSMU, aplinkybės, kad 2020 spalio 23 dienos Tarybos posėdyje dalyvavo ir už rektorių balsavo daugiau Tarybos narių, negu Mokslo ir studijų įstatyme ir Statute numatytas septynių narių kvorumas, kontrolierius nelaikė reikšminga, nes „pati Taryba tuo metu nebuvo sudaryta iš tiek narių, kiek reikalauja Statutas, t. y. nebuvo 3 narių“.
Apygardos teismo sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

apie teisėjos Vitkienės klastotes ne kartą rašė ir „Laisvas laikraštis”

 

Teisėja F.Vitkienė nurodė, kad neverta tirti nusikaltimų, kuriuose ji dalyvavo

Facebook komentarai
});}(jQuery));