Neringa Venckienė : Šlykštus Lietuvos valstybės melas.

Neringa Venckienė

Šlykštus Lietuvos valstybės melas.
Mano sūnaus Karolio sukurtas video apie tai, kad Lietuvos pareigūnai nuolatos meluoja: teismo sprendimuose, prokurorų nutarimuose, spaudos konferencijose…
Tai tik keletas melo pavyzdžių:
1. Advokatas G. Černiauskas Deimantės iš namų nenešė.
2. 2012-03-23 apsaugos darbuotojas su kauke neparvertė ant žemės L. Kedienės ir nedavė ženklo L. Stankūnaitei griebti ir tempti mergaitę.
3. L. Stankūnaitė Kedžių namuose 2012-03-23 buvo sužalota V.Kedžio.
4. Prieš 2012-05-17 Karolis Venckus buvo išvežtas iš namų.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dU_SIEyB7AI&fbclid=IwAR0LX6wdV6Okn2HRhGpX38A0oQU4TvpY11S71FGZ9nSZvLvV7sCUrC8EKKU

Neringa Venckienė

2012 metais, būdama Seimo nare, siūliau visiškai panaikinti valstybės biudžeto dotacijas politinėms partijoms, tačiau mano pasiūlymai net nebuvo svarstyti.

Aiškinamajame rašte nurodžiau, kad Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo skelbiamas tikslas yra užtikrinti politinių kampanijų demokratiškumą, politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo teisėtumą, skaidrumą ir viešumą, reglamentuoti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo tvarką ir finansavimo kontrolę. Partijos finansuojamos antidemokratiškai. Valstybės dotacijos skiriamos tik toms partijoms, kurios surenka ne mažiau kaip 3 procentus rinkėjų balsų per paskutinius Seimo ir savivaldybių rinkimus. Pažymėtina, jog tokia taisyklė užkerta kelią naujai susikūrusioms partijoms lygiomis galimybėmis dalyvauti rinkimuose ir politinėse kampanijose, taip pažeidžiant esminį demokratijos principą ir proteguojant valdžioje jau esančias partijas. Esant tokiai situacijai, dotacijoms gauti reikalavimus atitinkančios partijos yra pranašesnės už naujai susikūrusias partijas, kurios negali sėkmingai konkuruoti ir vienodomis sąlygomis siekti valdyti Valstybę.

Šią savaitę politinė partija Nacionalinis susivienijimas, vadovaujamas prof. dr. Vytauto Radžvilo, išplatino kreipimąsi, kuriuo ragina Seimą, Prezidentą ir politines partijas 50 procentų sumažinti Lietuvos politinėms partijoms 2020 metams skirtą beveik 6 mln. eurų valstybės biudžeto dotaciją, o sutaupytas lėšas skirti prioritetinėms valstybės reikmėms.

Visiškai sutinku su kreipimesi išdėstytais teiginiais, kad sumažinus valstybės dotaciją politinėms partijoms būtų tikslinga pakeisti Seimo rinkimų agitacijos tvarką, siekiant sumažinti partijų reklamai skiriamas lėšas. Reklaminius, tad iš esmės propagandinius ir mokesčių mokėtojų lėšas švaistančius rinkiminės kovos būdus turėtų pakeisti atviri, vienodas konkurencines sąlygas užtikrinantys, profesionaliai ir nešališkai moderuojami, politikų debatai.

Esu tikra, kad į logiškus, atitinkančius šiandieninę ekonominę situaciją „Nacionalinio susivienijimo“ siūlymus niekas net nesureaguos. Kaip kitaip 30 metų valstybę valdę ir nuvaldę, kas ketverius metus šiek tiek vietomis pasikeičiantys veikėjai, išliktų valdžioje?

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/TAIS.442347?fbclid=IwAR2vkpG7XVrP7F8CNP21aGZjoReeGevMHQIfZRFHMpr6sfvDfaDV1VtuFV0

Facebook komentarai
});}(jQuery));