Gal V.Adamkus, kankinamas savo vardo kalėjime tokiais pat metodais, papasakotų, kas jį sumanė padaryti Prezidentu ir kam jis tarnavo?

CŽV kalėjimas Lietuvoje. Kankinimai.
II dalis.
„ Aš buvai ištrauktas iš mažos dėžės, negalintis tinkamai paeiti, ir padėtas ant kažko, kaip ligoninės lovos, surištas stipriai su diržais. Tada juodas skuduras buvo padėtas ant mano veido ir tardytojai pylė vandenį ant skuduro, kad aš negalėčiau kvėpuoti. Po kelių minučių skuduras buvo nuimtas ir lova buvo pastatyta stačiai. Diržų spaudimas ant mano žaizdų buvo labai skausmingas. Aš vėmiau. Lova tada vėl buvo pastatyta horizontaliai ir tas pats kankinimas su juodu skuduru ant mano veido ir vandens pylimu iš butelio vėl prasidėjo. Šį kartą mano galva buvo daugiau atversta ir vanduo buvo pilamas ilgiau. Aš, surištas diržais, bandžiau įkvėpti, bet buvo beviltiška. Aš maniau, kad numirsiu. Aš nesulaikiau šlapimo. Nuo tada aš vis dar nesulaikau šlapimo, kai esu strese. Tada aš vėl buvau patalpintas į aukštą dėžę. Kai aš buvau dėžės viduje, grojo garsi muzika ir kažkas nenustojo nuolatos daužyti į dėžę. Aš bandžiau atsisėsti, bet dėl mažos erdvės šlapimo kibiras apsivertė ir išsiliejo ant manęs… Tada aš buvau ištrauktas, rankšluostis buvo apvyniotas apie mano kaklą, ir aš buvau trankomas į sieną ir daužomas į veidą tų pačių dviejų tardytojų kaip prieš tai. Tada aš turėjau sėdėti ant grindų su juodu gaubtu ant mano galvos iki kita kankinimo sesija prasidės. Kambarys buvo visada šaltas. Tai vyko maždaug savaitę. Per visą tą laiką visa procedūra buvo pakartota penkis kartus. Aš uždusdavau vieną ar du kartus kiekvieną kartą ir būdavau pastatytas vertikaliai ant lovos. Vienu atveju uždusimas pasikartojo tris kartus. Aš vėmiau kiekvieną kartą, kai buvau pastatomas vertikaliai tarp uždusimų. Per visą savaitę man nedavė jokio maisto. Man buvo duodama tik gerti. Mano galva ir barzda kiekvieną kartą buvo nuskutama. Aš keletą kartų nukritau ir praradau sąmonę. Galų gale kankinimai buvo sustabdyti, kai įsikišo gydytojas.“
Štai tokie sulaikytojo Abu Zubaydah parodymai apie kankinimą Lietuvoje, valdant Lietuvą Valdui Adamkui. Tai išversta iš 2018 m. gegužės 31 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje ABU ZUBAYDAH prieš LIETUVĄ, teismo sprendimo 10-11 lapas, CŽV ataskaita.
Kaip paaiškėjo vėliau, prievarta gauti kankintų asmenų parodymai Lietuvoje ir kitose slaptus CŽV kalėjimus turinčiose šalyse buvo melagingi. Tai patvirtino atskirai vykęs tyrimas dėl CŽV kalėjimų Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Tokia realybė: štai tokie kankinimo metodai taikomi Lietuvos pareigūnų sutikimu. Štai tokios žmogaus teisės XXI amžiuje.
Įdomu, ką papasakotų pats Valdas Adamkus, taikant tokius kankinimo būdus jam pačiam.
Ar ne gandais, bet realybe taptų jo parodymai apie jam padovanotą jaunystėje namą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tikriausiai kankinant paaiškėtų, kas tą namą jam padovanojo ir dėl ko.
Gal jis papasakotų, kas jį sumanė padaryti Prezidentu ir kam jis tarnavo?
Gal atskleistų visas turimas žinias apie pedofilus Lietuvoje, jų pavardes, ryšius?
Tikriausiai skandinant Valdą Adamkų, daužant jo galvą į sieną, įkišus į mažą dėžę ir laikant siaubingame triukšme, neduodant valgyti, verčiant miegoti nuogam ant grindų šlapime, jis mums išpasakotų tai, ko mes nei vienas net neįsivaizduojame.
Tai yra tik pasvarstymai, nes tokios kankinimo priemonės, kokios buvo taikomos slaptame CŽV kalėjime Lietuvoje, kurioms žalią šviesą uždegė tuo metu Lietuvai vadovavęs Valdas Adamkus ir kiti pareigūnai, laikytinos nusikaltimu.
Nuotraukoje gali būti: 3 žmonės, žmonės sėdi ir viduje, tekstas „! ગmA Valous S Va Adamkus mkus Bah Hari“
Facebook komentarai
});}(jQuery));