Neringa Venckienė. Bylos. Drižius v. Stankūnaitė ir Stankūnai

trumpo

trumpo

Neringa Venckienė. Bylos. Drižius v. Stankūnaitė ir Stankūnai

1111111111 Rating 4.45 (10 Votes)

Neringa Venckienė.

Bylos. Drižius v. Stankūnai ir Stankūnai

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė 2019 m. gruodžio 3 d. nuteisė „Laisvas laikraštis“ žurnalistą Aurimą Drižių. Vilniaus apygardos teismo teisėjai Arūnas Budrys, Jurgita Kolyčienė ir Ugnius Trumpulis (nuotr. viršuje) 2020 m. balandžio 7 d. nuosprendį paliko nepakeistą.

A.Drižiui buvo paskirta galutinė subendrinta bausmė dveji metai penki mėnesiai laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose. Bausmės vykdymas atidėtas trejiems metais, įpareigojant A.Drižių trejus metus neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto ribų be probacijos tarnybos leidimo bei uždraudžiant trejus metus skelbti informaciją apie Laimutę Stankūnaitę, Deimantę Stankūnaitę, Violetą Naruševičienę ir Orintą Naruševičiūtę, siejančią jas su pedofilijos skandalu, bei naudoti jų atvaizdus. Priteisė iš A. Drižiaus 7000 eurų L. Stankūnaitei ir po 3500 eurų Stankūnams.

Apygardos teismo teisėjų kolegija nurodė (19 punktas): „Aurimo Drižiaus parašyto straipsnio pagrindinis leitmotyvas yra tai, kad L. Stankūnaitės ir V. Naruševičienės mažametės dukros buvo prievartaujamos, tokie veiksmai buvo atliekami su L. Stankūnaitės ir V. Naruševičienės žinia ir joms gaunant iš to materialinės naudos, nusikalstamus veiksmus neva dangstant teisėsaugos institucijų atstovams ir kt…. Apeliacinės instancijos teismui nekyla abejonių, kad straipsnyje nurodoma informacija apie Laimutę Stankūnaitę ir Violetą Naruševičienę vertintina kaip galinti paniekinti ar pažeminti L. Stankūnaitę ir pakirsti pasitikėjimą ja bei kaip galinti nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą mirusios V. Naruševičienės atminimui, kadangi jos iš esmės siejamos su seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų prieš jų pačių mažamečius vaikus padarymu“.

Nuteisę A. Drižių teismai nesugebėjo prisiminti, bet aš galiu priminti duomenis iš pedofilijos bylos ir Seimo išvadas dėl pedofilijos bylos tyrimo. Jūs dar kartą permąstysite ir nuspręsite, ar teismo išvados yra pagrįstos.

Primenu, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. sausio 21 d. Nr. XI-671 nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto atlikto aplinkybių, susijusių su Drąsiaus Kedžio skundų tyrimu, parlamentinio tyrimo išvadų“ nurodyta:

  • Kauno miesto apylinkės prokuratūra akivaizdžiai vilkino šį ikiteisminį tyrimą, nes iš esmės jokių naujų, tačiau tuo metu būtinų, procesinių veiksmų neatliko. Nebuvo skirtas reikiamas dėmesys ir gautai naujai informacijai apie kitos mergaitės galimą tvirkinimą (išvadų 3 punktas);
  • Nei Kauno apygardos prokuratūra, perėmusi šį ikiteisminį tyrimą, nei Generalinė prokuratūra netyrė, kas kaltas dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūroje atlikto ikiteisminio tyrimo trūkumų, nesprendė, kokios drausminės priemonės taikytinos kaltiems pareigūnams, kokių organizacinių priemonių reikia imtis, kad ikiteisminiai tyrimai Kauno miesto apylinkės prokuratūroje būtų kontroliuojami ir (arba) atliekami operatyviai ir kvalifikuotai (išvadų 4 punktas);
  • Kauno apygardos prokuratūrai perėmus ikiteisminį tyrimą, daugiau kaip du mėnesius jokių esminių tyrimo veiksmų, kurie būtų sudarę galimybę sėkmingai baigti ikiteisminį tyrimą, atlikta nebuvo. Tai rodo Kauno apygardos prokuratūros prokurorų, kuriems buvo pavesta tęsti tyrimą, neveikimą ir (arba) nepakankamą kompetenciją (išvadų 6 punktas);
  • Policijos tyrėjai ir prokuratūros pareigūnai, aplaidžiai ir nekompetentingai atlikdami D. Kedžio skundų dėl galimos seksualinės prievartos jo dukros atžvilgiu tyrimą ir šio tyrimo kontrolę, pakenkė tyrimui ir sukomplikavo galimybę sėkmingai jį baigti. Užsitęsęs šios bylos tyrimas rodo, kad teisingumui įgyvendinti gali būti padaryta žala, kurios nebus galima pašalinti (išvadų 7 punktas).

Taigi Seimo išvados patvirtina, kad būtent teisėsauga tinkamai neištyrė pedofilijos bylos, neskyrė dėmesio antros mergaitės galimam tvirkinimui, padarė žalą, kurios negalima pašalinti. Argi Aurimas Drižius neteisus, kad nusikalstamus veiksmus dangstė teisėsaugos institucijų atstovai? Ar jau pamiršta apie nuobaudų prokurorams skyrimą?

Primenu trumpai kai kuriuos faktus iš pedofilijos bylos, kurie surašyti mano knygoje „Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę“.

 

Vaikai

Ar Jūs įsivaizduojate motiną, netikinčią savo vaiko parodymais? Ar Jūs įsivaizduojate motiną, kuri būdama nesusijusi su mažametės seksualiniu išnaudojimu, trukdo vaiko apklausą ir liepia nepasakoti apie įtariamąjį? Ar jums nekyla abejonių dėl motinos, kuri, prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, meta labai gerai (geriau nei prokuroras ar teisėjas) apmokamą kirpėjos darbą? Ar jums nekyla abejonių dėl prokurorų, kurie net nebando išsiaiškinti, kodėl ši motina galimo mažametės seksualinio išnaudojimo laikotarpiu važinėjo apie 100 000 litų vertės automobiliu? Kodėl ši motina galimo mažametės seksualinio išnaudojimo laikotarpiu deklaravo 63 000 litų pajamų? Kodėl šios motinos pajamos, prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, kai jokia apsauga jai dar nebuvo skirta, sumažėjo dešimtį kartų? Pedofilijos byloje (19 tomas, bylos lapas 172) 2009 m. rugsėjo 6 d. fiksuotas pokalbis tarp L. Stankūnaitės ir A. Ūso, jog ji „nė lito neturi, nežino, kaip į Vilnių važiuos“. Tai liudija, jog L. Stankūnaitė, praėjus beveik metams nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, kai mergaitės pas ją jau nebūdavo, nebesugebėjo nieko užsidirbti.

Iš pedofilijos byloje esančių liudytojo D. Naruševičiaus parodymų (17 tomas, bylos lapas 60) matyti, kad jie kartu su V. Naruševičiene buvo paėmę paskolą iš banko žemės sklypui su namu pirkti. Atliekant tyrimą, aplinkybės, susijusios su nurodyta paskola ir jos grąžinimu, apskritai nebuvo tiriamos, nors paskola buvo grąžinta.

Ar prisimenate, kad einant Generalinio prokuroro pareigas A. Valantinui ir pedofilijos bylą vežant iš Kauno į Vilnių, buvo dingusi Deimantei atliktos teismo kompleksinės psichiatrijos – psichologijos ekspertizės išvada, kad vaikas sveikas ir nefantazuoja. Ir tik visuomenės spaudimo dėka tas ekspertizės aktas atsirado.

O kaip vertinti kitas mergaitės apklausas ikiteisminio tyrimo metu ir jos nuoseklius parodymus? Kaip analizuoti vaikui atliktas psichologų ir psichiatrų ekspertizes?

Mažametės nukentėjusiosios parodymų turinio analizėje (pedofilijos byla 16 tomas, bylos lapai 97-98) nurodyta, kad galimai įvykusios seksualinės prievartos patyrimo apibūdinimų pagrindinės detalės, yra tvirkinamojo pobūdžio, ne pagal amžių ankstyvą jos įtraukimą į seksualinę veiklą, išlieka vienodos ir tos pačios visuose mergaitės pasakojimuose ir parodymuose, tiek filmuojant tėvui namuose vaizdo kamera, tiek apklausų metu.

Apie antrosios mergaitės išgyvenimus rašiau knygos „Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę“ 126 – 130 lapuose, cituodama pedofilijos bylą ir prokurorų padarytas protingumui prieštaraujančias išvadas. Kodėl antroji mergaitė buvo apklausta kartu dalyvaujant V. Naruševičienei?

Kaip galima vertinti iki šiol neįvykdytą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartį, kad L. Stankūnaitei turi būti pareikšti įtarimai dėl vaiko seksualinio išnaudojimo? Mano knygos 82 lape patalpinta minėta nutartis, kurioje nurodyta: „… galima pagrįstai įtarti, jog L. Stankūnaitė, suteikdama sąlygas įtariamajam A. Ūsui tvirkinti mažametę, pati betarpiškai stebėdama su vaiku atliekamus nusikalstamus veiksmus, padėjo A. Ūsui tvirkinti mažametę, dėl ko jos veiksmuose galimai yra nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 24 str. 6 d. ir 153 str. (tvirkinimas bendrininkaujant).

Ar susimąstėte kodėl abi mergaitės pradangintos? Kodėl nėra jokių žinių apie jas? Kodėl Deimantė prievarta paimta iš gimtųjų namų, neišnagrinėjus pedofilijos bylos? Kodėl teisėjo A. Cinino vienintelis argumentas – ištrinta atmintis? Nes A. Cininas nerado jokių kitų logiškai paaiškinamų argumentų.

Apie kokią Laimutės Stankūnaitės ir Violetos Naruševičienės reputaciją, pagarbą joms kalbama teismo sprendime? Paklauskite apie jas kaimynų, kitų jas pažinojusių žmonių.

Manau, kad Aurimas Drižius persekiojamas už tiesos paieškas. Jis – vienas iš paskutiniųjų, bandančių analizuoti faktus pedofilijos byloje ir skelbti tai, ko prokurorai bei teisėjai nepadarė. Kodėl reikia uždrausti žurnalistui trejus metus rašyti apie pedofilijos bylą, kurioje prokurorų ir teisėjų nuomone, nieko, išskyrus ištrintą vaiko atmintį, nebuvo? Uždrausti minėti bylą, kurioje tik šiaip tėvas su giminėmis viską „išsigalvojo“ ir pradėjo kryžiaus kelius? Kodėl?

Teisėsaugos melas atjojo ant balto žirgo. Tikiu, kad tiesa ateis pėsčiomis.

 

P.S.

Vienam sumokėti skolas yra labai sunku. Prašyti pačiam pagalbos yra nemalonu. Prašau visų kartu padėti Aurimui Drižiui padengti skolas.

Gavėjas: AURIMAS DRIŽIUS
Sąskaita Nr. LT614010051005210720
Luminor bankas, banko kodas: 40100,
SWIFT (BIC) kodas: AGBLLT2Xtrumpo

Facebook komentarai
});}(jQuery));