Nenori pasigauti Koronoviruso? Neleisk savęs testuoti

Nenori pasigauti Koronoviruso? Neleisk savęs testuoti.

Žiniasklaidoje šmėstelėjo viena įdomi informacija. Kažkokiose džiunglėse testavo visiškai nuo žmonijos atskyrusią gentį. Ir, oplia, toje gentyje surado Koronoviruso nešiotojų.

Kaip šis „visiškai naujas ir iki šiol pasauliui nežinoma virusas” galėjo patekti į šias džiungles? Gal nusičiaudėjus tas virusas skrenda ne du ir ne keturis metrus, o kokius keturis tūkstančius kilometrų? Na, tada jokie karantinai nepadės. O jeigu yra teisinga teorija, jog virusas ir jo sukeliama isteriją yra platinami sąmoningai, tuomet kaip nusikaltėliai gali apkrėsti kuo daugiau žmonių taip, kad netgi tie kas apkrėtinėja būtų įsitikinę, kad daro gerą darbą? Atsakymas akivaizdus vakcinavimas arba testavimas. Vakcinų dar neišmetė į rinką (laukia kol klientai bus kuo labiau įsiaudrinę naujam produktui, kad pirktų kaip išprotėję, normali marketingo taktika), o testai jau yra. Didžioji dalis jų iš Kinijos laboratorijų. Daugiausiai užsikrėtusiųjų buvo pradžioje Irane ir Italijoje, būtent ten iš Kinijos atskrido pirmosios testų partijos.

O dabar atkreipkite dėmesį, kaip testuoja žmones. Mėginiui paimti, kiša lazdelę su vata į žmogaus burną arba nosį, ir iš ten ima gleivinės mėginius. Testai būna sandariai supakuoti ir juos atplėšia prieš pat testavimą. Tam, kad apkrėsti tam tikrą teritoriją nereikia, kad visi testai būtų užkrėsti. Užtenką kas šimtojo arba tūkstantojo testo ir tikslas pasiektas. Virusas pradeda savo kelią. Naujasis gripas (o būtent tai ir yra COVID 19), guldo žmones į patalą (tai normalu, kiekvienas gripas būtent taip ir pasireiškia) ir žmonės pradeda šiuo naujuoju gripu dalintis. Prostitucinė žiniasklaida sukelia isteriją, o privalomas pajungimas prie kvėpavimo aparatų užbaigia šių šlykščių ir nužmogėjusių atmatų planą. Mirtingumas (dažniausiai tarp senolių ir lėtinėmis ligomis sergančiųjų) padidėja.

Stebėdamas šią isteriją, galiu pasakyti vieną – ją daro labai bailūs ir niekšingi žmonės. Jie negali nieko daryti atvirai, viskas turi būti daroma tik mūsų tikėjimo jais pagrindu. Todėl vienintelė galimybė kovoti su jais yra kalbėti apie tai atvirai. Kuo mažiau bus jais tikinčių, tuo greičiau jie supras, kad marketinginis planas žlugo. Paskelbs jog „drastiškos priemonės davė savo rezultatą”, paplos akliems vykdytojas, padalins blizgučius ir padėkas, o patys nuropos į savo skyles brandinti naujus biznio planus.

p.s. Jeigu dėl kažkokių priežasčių privalai atlikti testą, pareikalauk, kad jį imtų ne iš tavo kūno, o spjauk į kokią lėkštutę ir tegul jie vilgo ten savo testus. Net jeigu tau nustatys koronovirusą, tu liksi neapkrėstas ir po 14 dienų izoliacijos, jie paskelbs tave sveiku, konstatuodami „besimptomį ligos atvejį”. Kaip jau dabar aiškėja „besimtomiai” gali būti iki 95 proc. koronoviruso nešiotojų. Tai reiškia, kad virusas beveik nekenksmingas ir yra reikalingas tik kaip pretekstas visai šiai aferai įgyvendinti. Be to, jeigu yra tiesa jog Bilas Geitsas yra investavęs į vakcinų gamybą, manau sąžiningi žmonės teisėsaugoje turi įkišti šią atmatą ilgiems metams į cypę. Be abejo jis čia ne vienas ir tikrai ne svarbiausias žaidėjas, bet jeigu negali pasiekti tave puolančiojo snukio, reikia bent tą ranką kuri tave muša nukirsti.

Su meilę ir rūpesčiu
Vladimiras Troščenka

 

Kuo tiki netikinčių avinų banda?

 
  Netikinčių avinų banda niekina tikėjimą Dievu, bet tuo tarpu šventai tiki pačia banda. Pagrindinis jų tikėjimo argumentas yra: „Na negali gi visi klysti?” „Tie kas priekyje, bandos vedliai (mokslininkai, politikai, ekspertai), geriau žino”,”Tu kodėl nedarai kaip visi, tu ką vienas protingas, o visi kiti kvailiai?” ir pan..  Todėl kuomet banda pasiduoda isterikai, visi kaip akis išdegę bėga ten kur mato bėgantį artimo pasturgalį (valdyk žiniasklaidą ir valdysi bandą. Būtent į šį pasturgalį visi yra įsistebeilija. Nesvarbu ką kalba vedliai, žiniasklaida viską perduos ir interpretuos taip kaip reikia).

   „Greičiau į gardą , tuoj visi mirsim, beee! meee! mūūū!, kriu!”(Įvairūs karvažmogiai pradeda mykti: kas drįsta atleisti karantino varžtus, dar labiau kontroliuokite?)

  Kristus mus moko: „nepasiduok bandos instinktui”, „platūs vartai yra į pražūtį, todėl daugelis juos pasirinks”. Būtent todėl žydų tautą valdantys žmonės daro viską, kad jų valdomieji žydai negautų Kristaus/MESIJO mokslo ir būtų kaip gojai – tik banda, be supratimo ir mokymo.

   Pažvelkite į ką tapo panašus Izraelis. Jei atmesti reklamą ir propagandą apie „spindintį rojaus sodą”, tuomet matai aiškią realybę – Šiuolaikinis Izraelis, tai kačių myžalais prasmirdęs konclageris. Vietoj to, kad Dievo jiems duotose vietose būtų visaverčiais žmonėmis ir lauktų Šlovingojo Mesijo atėjimo, į Izraelį suvaryti žydai tapo šios zonos „verchu” torpedomis, kurias naudoja terorizuoti mažiau vertingus zonos gyventojus – palestiniečius, bei telefoninių sukčių pavyzdžiu, apvaginėti ne zonos gyventojus nešant pelną savo šeimininkams. Dabar ten dar ruošiasi ir pranašo Danieliaus išpranašautą bjaurasties stabą pastatyti šventyklos vietoje (panašiai kaip karalius Jeroboamas – garbink čia Izraeli čia tavo dievas). Jau paruošta viskas šventyklos kinietiškai kopijai įrengti, bei frikų tarnavimams vykdyti, kad jau niekur žydai nuo juos valdančio diktatoriaus nepabėgtų (visada reikia prisiminti, jog valdo vienas, o kolegialūs purslai tik tam, kad to vieno valia būtų labiau legitimizuota, įsąmoninta ir apsaugota)

  Čia tik mano nuomonė, bet atrodo jog visas šis spektaklis su COVID 19 yra tik dėl vieno tikslo. Sužlugdyti vis spartėjantį žydų atsivertimą į Dievo mokslą Kristuje Jėzuje ir gojų galimybę gauti tikrą Dievo mokymą. Tai daroma tam, kad ir toliau valdyti juos gyvuliškų instinktų ir baimių pagalba.

  Velykos yra pagrindinė tikinčiųjų šventė. Ne kalėdos (Gelbėtojo gimimas), o būtent Jo atėjimo į šį pasaulį ir Tėvo užduoties įvykdymas – KANČIA, MIRTIS ir PRISIKĖLIMAS. Po to Jis tapo AMŽINAS KARALIUS kurio karalystei nėra pabaigos.

  Žydų tauta nebeturi pilnavertės PASCHOS šventės jau 2 tūkstantmečius (Išvedimo iš Egipto šventės kaip Mesijo atėjimo ir išlaisvinimo iš vergystės simbolio). Krikščionys beveik prarado ją šiais metais. Kodėl jūs manote ant trumpo pavadžio laikomi mūsų valdžios pagonys, vykdydami savo šeimininkų valią, įvedė miestų blokavimą būtent šiems keliems savaitgaliams? Nes dabar Kristaus bažnyčios abiejų tradicijų  tikintieji (rytų ir vakarų katalikai) turėjo švęsti PASCHA (VELYKAS) savo bendruomenių apsuptyje, o ne išsislapstę kaip žiurkės savo urveliuose. Tam pačiam tikslui pasiekti, Izraelio ir žydų tautos dabartiniai valdytojai užblokavo Kristaus kapo bažnyčią. Būtent ten Didįjį Šeštadienį Dievas siunčia šventąją ugnį tikintiems, kuri iš ten paskleidžiama po visą pasaulį.

p.s. Ar yra pagrindas dėl ko nors pergyventi matant, save išmintingais įsivaizduojančių, kvailių frustracijas? Ne. Kvaila yra kovoti su Gyvuoju Dievu ir manyti jog visa tai tavo pačio užmačios. Viską ką daro bedieviai yra daroma Dievo paliepimu ir jo nustatytam tikslui pasiekti.

p.s.s. Pabaigai papasakosiu vieną istoriją (nežinau kiek ji tikra, bet skamba pamokančiai). Vienam ateistui milijonieriui atėjo į galvą keista mintis, jis nutarė padėti kokiam nors vargšui. Iš savo padėjėjo sužinojo jog yra viena vargšė giliai tikinti senutė, kuri visada meldžiasi. Ta senutė prasitarė kažkam, jog meldžia Dievo jai duoti kitą gyvenamą būstą, nes šis yra mažai tinkamas gyventi. Ji sena ir norėtų gyventi šiek tiek patogiau. Milijonierius nupirko senutei namą ir įteikiant jai dokumentus nuo naujų namų išdidžiai pasakė, – „Šį namą jums dovanoja šėtonas”. Į tai senutė ramiu balsu atsakė: „dar kartą šlovinu savo Dievą, nes jis toks didis, kad netgi šėtoną priverčia daryti gerus darbus”.

Su meilę ir rūpeščiu
Vladimiras Troščenka

Facebook komentarai
});}(jQuery));