Neliečiamieji arba kaip pirkti ir parduoti orą

lentele

lentele

Neliečiamieji arba kaip pirkti ir parduoti orą

Paskelbta: 2020-02-04 12:15 Autorius: Ramūnas Karbauskis
Kaip ir žadėjau, dalinuosi epizodais, kuriuose atsiskleidžia, kaip valstybėje veikia voratinkliai, kuriuos mezga „neliečiamieji“.

Šiame pirmame epizode jūs išgirsite, ką apie tai mano buvęs prokuroras, kuriam turint įtarimų, net neleista pradėti tyrimo. Jau greitai, kai pasidalinsime visais epizodais, jūs sužinosite, kodėl liepta būti akliems ir kurtiems. Dalinamės! Tegu tikros žinios pasiekia žmones!

Tai, kad po energetikos sektoriuje įgyvendinamus ypač brangius projektus migruoja grupė susijusių asmenų, Generalinės prokuratūros prokurorai pastebėjo dar 2013 m.

https://www.youtube.com/watch?v=OXjFEmzqMlA&feature=emb_logo

Iš 2013 m. gruodžio 20 d. Generalinės prokuratūros prokuroro K. Vagnerio tarnybinio pranešimo Generaliniam prokurorui D. Valiui: „Nuodugniai analizuodamas medžiagos dėl VAE duomenis (viešųjų pirkimų ir su jais susijusių duomenų turinį) <….> pastebėjau, jog nustatyti galimi pažeidimai VAE [mano pastaba – Visagino atominėje elektrinėje] yra panašūs pagal kilmę bei įgyvendinimo schemą Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) uždarymo ir Klaipėdos naftos (toliau – KN) įgyvendinimo projekto (Suskystintų gamtinių dujų terminalo statyba) viešųjų pirkimų procese. <…> Pastebėtina, kad kai kurie asmenys, veikę LEO LT, vėliau pradėjo vykdyti Projektą dėl atominės elektrinės VAE, o toliau persikėlė į kitus energetikos objektus (konkrečiai IAE ir KN). <…> prašau <….> pavesti man tyrimą dėl galimai pažeisto viešojo intereso gynimo IAE ir KN viešųjų pirkimų procese 2009 -2013 metų laikotarpyje.“

Minėtasis tyrimas, kurio taip prašė vienas iš prokurorų, apima R. Masiulio darbo LEO LT valdyboje bei šios įmonės verslo vystymo ir finansų direktoriaus pareigose (2009-2010 m.) laikotarpį ir dalį vadovavimo „Klaipėdos naftai“ laikotarpio (2010-2014 m.). Tyrimas taip niekada ir nebuvo pradėtas. To priežastys – raštą parašiusio prokuroro liudijimo įraše.

O apie tai, kokie metodai kėlė prokurorų nerimą bei kaip 2009 -2011 m. tarp energetikos įmonių migravo grupė asmenų – pasidalinsiu kitame epizode.

 

Pirmame epizode girdėjote buvusio prokuroro, kuriam nebuvo leista pradėti tyrimą, liudiją, kad energetikos sektoriuje 2009-2011 metais, vykdant milžiniškų mastų valstybinės reikšmės projektus, ėmė ryškėti schema: tie patys asmenys, pasibaigus pinigams viename projekte, juda į kitą, panašiai kaip skėriai, vieną po kito siaubdami naujus laukus. Dėl tokio judėjimo LEO LT, Visagino atominę elektrinę (VAE), Klaipėdos naftą sieja tie patys žmonės.

Buvusiam prokurorui savo laiku neleista tirti bei nustatyti galimai padarytą žalą valstybei vykdant taip ir neįvykusį VAE projektą. Prokurorui taip pat nebuvo leista aiškintis, ar tokia pati lėšų „įsisavinimo“ schema nesikartoja bendrovėje „Klaipėdos nafta“. Jei būtų leista – prokuroro surinkta informacija galėjo virsti teisėsaugininkų instrukcija, kaip nagrinėti ir vertinti schemas, skirtas pinigų „įsisavinimui“. Tačiau daugėjant informacijos apie nutildytus prokurorus ir savo laiku atsakingų asmenų valstybėje neįvertintus faktus, tai, kuo buvo paverstos sąžiningo prokuroro pastangos, yra veikiau panašu į po stalu slaptai kitai „neliečiamųjų“ kartai perduodamus juoduosius užrašus „Kaip pasipelnyti iš valstybės“.

Jeigu dabar nieko nedarysime, „neliečiamieji“ ir toliau naudosis žmonių patiklumo priedanga bei, imituodami svarbias personas, toliau už mūsų visų pinigus pardavinės ir pirks orą. Kitaip to nepavadinčiau, nes antrasis epizodas atskleidžia schemą, kaip vykdavo „konsultacijų“ paslaugų viešieji pirkimai, kurie valstybei ir jos piliečiams kainavo šimtus milijonų.

2009-04-23, t. y. praėjus mėnesiui po to, kai R. Masiulis tapo LEO LT valdybos nariu, LEO LT priėmė sprendimą kreiptis į VAE ir inicijuoti viešuosius pirkimus konsultantų paslaugoms įsigyti.

2009-04-29 VAE pradėtas vykdyti viešasis konsultantų paslaugų pirkimas neskelbiamų derybų būdu. Jį laimėjo Rothschild & Sons Ltd.

Viešųjų pirkimų komisijos nariais buvo ir laimėtoją atrinko Mykolas Majauskas, Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus patarėjas (dabar – Seimo narys, TS-LKD), Romas Švedas, Energetikos viceministras, LEO LT stebėtojų tarybos pirmininkas, o vėliau ir likviduojamos LEO LT prezidentas Rolandas Zukas, LEO LT organizacijų vystymo projektų vadovas, kiti LEO LT padalinių vadovai. Su konkurso laimėtoju Rothschild & Sons Ltd. pasirašytos sutarties vertė – 3,5 milijono eurų be PVM.

Toliau sekė keli sutarties su Rothschild & Sons Ltd. pratęsimai, kurių vertė – daugiau kaip 5 milijonai eurų.

Apetitui augant, atsirado ir sėkmės mokestis – 2 550 000 Eur. Sėkmės mokestis, pamanipuliavus teise, Rothschild & Sons Ltd. buvo išmokėtas vos tik pasirašius pasiruošimo sutartį dėl Hitachi koncesijos! Kaip žinia, nepaisant sumokėto sėkmės mokesčio, projektas nebuvo sėkmingas. Reali projekto sėkmė – tikrosios sutarties pasirašymas – žlugo Hitachi pasitraukus iš derybų. Tačiau net ir tai nesustabdė noro valstybės lėšas naudoti konsultacijoms. Net matant, kad VAE projektas žlugs, buvo pasirašomos vis naujos milijonų vertės sutartys konsultacinėms paslaugoms ar sutarčių pratęsimai su ta pačia konsultacijų paslaugas teikiančia įmone.

Nors VAE judėjo žlugimo link, niekas nesiėmė vertinti ir teikiamų konsultacijų bei į jas investuotų milijonų panaudojimo efektyvumo. Sutartys buvo sudaromos, kaip galima spręsti iš protokolų, net užsimerkiant, kai kildavo abejonės dėl jų esmės. Tai leidžia manyti, kad tikriausiai ir patys pirkėjai suprato, jog perka orą, kuris jau vargu ar bus naudingas mirštančiam milžinui prikelti.

2012 m. Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad VAE, vykdydama šiuos pirkimus, daug kartų pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą ir netgi pasirinko ne tą pirkimo būdą (pirkimai vykdyti labiausiai viešumo stokojančiu neskelbiamų derybų būdu). Nors nurodyti pažeidimai – rimti, 2012-12-31 savo rašte Generalinei prokuratūrai Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė nesikreipsianti dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudarytų įvykdžius pirkimus, pripažinimo negaliojančiomis ar sankcijų taikymo, nes visos viešojo pirkimo-pardavimo sutartys yra pasibaigusios arba nutrauktos. Dėl viešojo intereso gynimo ir ikiteisminio tyrimo pradėjimo, tiesa – nesėkmingai, kreipėsi prokuroras.

Tyrimą atlikti prašęs prokuroras konstatavo, kad „panaudojus tokią taktiką (neskelbiant viešojo konkurso) VAE galėjo atrinkti pagal formalius kriterijus pageidaujamus paslaugų tiekėjus. VAE sudarytų komisijų šališkumas konstatuotas ir „Lietuvos energija“ UAB pirkimų valdymo audito ataskaitoje Nr. 2013/06“. Prokuroras, matydamas VAE vykdytus mokėjimus konsultantams, pasigedo ir dalies konkrečių sutartyse numatytų darbų priėmimo-perdavimo aktų, kurie būtų leidę nustatyti, ar tos konsultacijos iš tiesų buvo suteiktos.

Nepaisant visų šių pažeidimų ir įtarimų, konsultacijų pirkimo komisijose dirbę asmenys, VAE projektui einant į pabaigą, sėkmingai pajudėjo į kitus naujus energetikos projektus, kur sukosi milžiniškos valstybės biudžeto lėšos.

Kodėl neliečiamiesiems buvo leista judėti paskui strategines įmones ir objektus, kurie žadėjo didelius pinigus? Kokios buvo jų sąsajos su tuo metu valstybę valdžiusiais politikais? Apie tai – kitą kartą.

Paminėtų asmenų judėjimo po strateginius projektus ir įmones schema – pridedamoje lentelėje:

lentele

 

Susiję:

Rokas Masiulis visiškai paneigė Ramūno Karbauskio pateiktą informaciją apie protekcionizmą ir nepotizmą

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));