Neigdami CŽV kalėjimų Lietuvoje faktą, D. Grybauskaitė ir V. Adamkus „apsimetė“, jog šiuo metu nėra jokios genocido bylos Hagos tribunole…

Neigdami CŽV kalėjimų Lietuvoje faktą, D. Grybauskaitė ir V. Adamkus „apsimetė“, jog šiuo metu nėra jokios genocido bylos Hagos tribunole…

Kristina Sulikienė

Valdas Adamkus į vakar dienos EŽTT sprendimą reagavo „CŽV kalėjimų nebuvo“.

Dalia Grybauskaitė – PRITARĖ.

Tačiau Hagos tarptautiniame kriminaliniame teisme – tribunole dar pernai metų lapkričio mėnesį surašyta tarptautinės prokurorės išvada, jog CŽV kalėjimei Lietuvoje tikrai veikė, ir netgi ne nuo 2005 metų, kaip vakar nustatyta tik vienu konkrečiu kankinto asmens atveju, bet nuo 2003 m.

Vadinasi, kai Mečys Laurinkus atėjo pas Rolandą Paksą parašo – VSD su Lietuvos kariuomene jau buvo įsteigusi tuos kalėjimus, jiems tik reikėjo legalizacijos atbuline data.

Rolandas Paksas kategoriškai nesutiko dalyvauti genocide, atlikti nusikaltimus žmogiškumui.

Kaip vakar skamba EŽTT sprendimo išvada? Jog Lietuvos valdžia žinojo apie slaptus CŽV kalėjimus, gavo už juos pinigus, todėl ir atsakinga.

Rolandą Paksą buvo bandoma padaryti atsakingu už genocidą, o kai jis atsisakė, „nuteisė iki gyvos galvos“ neleisdami kandidatuoti. Tačiau toks „nuteisimas“ yra nieko tokio, palyginus su tikru karo tribunolu, kuris vyksta Hagoje, ir kur mūsų valdžios atstovams, leidusiems CŽV kalėjimus, gali tekti atsakyti ASMENIŠKAI. 

Egidijus Kūris, kuris „iki gyvos galvos“ uždraudžia tai Rolandui Paksui kandidatuoti, vėliau per spaudą „uždraudžia“  advokatui Stanislovui Tomui „iki gyvos galvos“ jį ginti, šiandien yra ta skandalinga figūra, kuri kaip jau seniai aišku, veikė prieš Lietuvą – maskavo įvairius Lietuvos pareigūnų daromus nusiikaltimus, modeliuodamas bylų EŽTT eigą. Tai ir garsi kalinių grupės byla, kur jis parašė atskirą nuomonę, ir apkaltino iki gyvos galvos kalinčius kalinius, jog jie patys kalti, nes „laikosi subkultūros“. Šio 2017 05 23 teismo sprendimo nevykdo netgi dabartinė valdžia, Lietuva vėl daro gėdą tarptautinėje arenoje, jai gresia išmetimas iš Konvencijos narių sąrašo (nes Pakso bylą tarsi ėmė vykdyti, o Matijošaitis prieš Lietuvą – kategoriškai nevykdo, nesvarsto įstatymo dėl „gyvagalvių“ lygtinio paleidimo, nors Romos baudžiamajame statute nurodyta, jog iškalėjus 25 metus, privaloma bylos peržiūra, o priešingas veiksmas yra nusikaltimas žmogiškumui, asmens kankinimas.)

 Tai ir Vasiliauskas prieš Lietuvą bylą, kur Kūris išvadino visą EŽTT teismą „apgailėtinu“, ir Dalia Grybauskaitė, jo šitaip šlykščiai berašančio ant garbių teisėjų, neatšaukė iš pareigų.

Hagos tribunole vyksta Afganistano žmonių byla dėl Afganistano karo nusikaltimų. Yra kaltinama: CŽV, JAV, Rumunija, Lietuva, Lenkija ir „jiems padėję pareigūnai“,taigi, kaltųjų suole sėdi ir Lietuvos kariuomenė, VSD, AOTD.

Neigti objektyvius tikrovės faktus  gali tik Valdas Adamkus ir Dalia Grybauskaitė.

Beje, Hagos tribunole į kaltinamųjų suolą būna sodinamas konkretus nusikaltimą atlikusios valstybės pareigūnas. Valdui Adamkui gali grėsti pasaulio diktatorių likimas. O Daliai Grybauskaitei irgi gresia atsakomybė, nes ji pridengė V. Adamkaus prezidentavimo metų nusikaltimus žmogiškumui – ji visada net vakar neigė slaptuosius CŽV kalėjimus Lietuvoje.

Priminsiu, jog Hagos tribunolas yra dar aukštesnės jurisdikcijos teismas, jis nagrinėja nusikaltimus, kuriems netaikoma senatis. Šiuo metu Hagos tribunolas gavęs apie 700 ieškinių dėl genocido, bei dar daugiau liudijimų, kad tikrai šie karo nusikaltimai vyko.

Lietuvos kariuomenė iki šios dienos labai aktyviai dalyvauja įvairiose „misijose“ Afganistane, nors prasidėjus karo nusikaltimų teismui Hagoje, galima būtų ir susilaikyti nuo šių veikiau turistinių kelionių, kai lakūnus vokiečių kariai pagauna girtus dienos metu, arba dar į įvairias kitokias nesąmones įsivelia mūsiškiai, kai kurie netgi žuvo, nes neklausė vadų įsakymų nelįsti, kur nereikia. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));