Negimusio Angelo balsas – „ bus naujas  dangus ir nauja žemė kur gyvens teisybė“  Pagal Šventą  Raštą.  

20201224_155139

20201224_155139

Negimusio Angelo balsas „ bus naujas  dangus ir nauja žemė kur gyvens teisybė“  Pagal Šventą  Raštą.  

Pasirodo, kad  dar nepasibaigusio  pasaulinio  gripo epidemijos laikui, netrūko  ne tik  JAV, bet ir Lietuvoje,  galvotrūkčiais darančių  skubotus rinkimus. Anie buvo negeri. Mums „pavyko.“  Jungtinės  Karalystės piliečius, paskelbėm „raupsuotais“. Kas toliau inovacijų ministrai?  Vis daugiau atsiranda faktų kaip pavojingai elgiamasi su  pavojingoms „inovacijomis“   „Smėlio“ mergaitės ir berniukai  Lietuvoje užsimanė kanapių ir kitų narkotikų.ES  direktyvos  pagrasino:  „NU,NU!

Niekada istorijoje nebuvo  mėgiami  pranašai. Jie žudomi. Paskutinė pasaulinio masto,  neaiškaus  gripo epidemija.  Kinijos gydytojo buvo pastebėta prieš du metus. Pasirodžius jo informacijai žiniasklaidoje, gydytojas buvo rastas negyvas. (Pagal žiniasklaidos pateikiamus straipsnius) Rusų genetikas tyręs  vakciną ir suradęs būdą kuri veikia 4 kartus ilgiau už kitas kuriamas vakcinas – nužudomas. ( pagal žiniasklaidos straipsnius) Asmenys susirūpinę dėl faktų tikrumo, apie virusą, diskutuojantys  į pateiktus abejotinus argumentus ( skiepų pasekmės įvairaus amžiaus piliečiams) yra šmeižiami. Džiugu kad atsiranda  vis daugiau tikrų faktų ir įrodymų dėl kenkiančių jau įrodytų inovacijų kaip viena iš jų G5 ryšys.  Rašiau „Laisvas  laikraštis“, kaip specialistas,  savo ir mano  mirusių  draugų  vardu  ir patirtimi ką reiškia aukšto dažnio spinduliuotė. Ačiū, kad pasisako  medikai  turintys tvirtų argumentų prieš kenksmingą spinduliuotę „Laisvas Laikraštis“  gerb. Doc. Rasos Jančiauskienės  pasisakymas „Onkologų  duomenys apie elektromagnetinės spinduliuotės poveikį sveikatai. Kalbame  per mažai, rašoma straipsnyje. Politikai , kuriuos mes renkame,  toliau su savo rinkėjais elgiasi kaip su Varėnos ar Labanoro   miškais – po mūsų kad ir tvanas. Noriu priminti seną  JAV  indėnų posakį. „Su paskutinio medžio iškirtimu, jūs pamatysite, kad pinigai nevalgomi“  Kaip  Biblinio  teisiojo Nojaus  laikais, visi juokėsi iš jo, kad jis statosi laivą ant smėlio, šiandieną mokslininkai atgaivina detales kaip tai įvyko, nes  Tvanas buvo.  Filmas „Žvilgsnis į praeitį.“

Pasaulio  galingųjų,  biologinė  evoliucinė biomasė pasodinta ant adatų.

Susitikimuose  su Klausu Schwabu,  aptariant jo knygą,“ COVID-19: Didžioji perkrova“, į skaitytojų klausimą kada baigsis karantinas? Atsako – „Niekada“ Tikslingai „sulaužėme“ pasaulį, kad kelio atgal kaip buvo nėra. Šios pandemijos  akivaizdoje, kaip ir viruso  mutacijoje, mutuojasi ir pasaulio ekonomika.  Jis pasirodė laiku pagal Kanados  ministro  pasisakymą, pertvarkant   ekonomiką.  Lietuvoje stabdomi didieji prekybų gigantai. Net kaimiečiai jau perka maistą parduotuvėse  ir naminės  kepamos  duonos ar  pyrago svaiginančio  aromato  prieš  Šventas  Kalėdas, jau kaime  nepajausi. Ten dažniau  „Lukoil“ kolonėlių  benzino kvapas.  Taip vadinamai perkrovai  dar galite  valandas pastovėti prie mažų parduotuvėlių.  Kristaus gimimo šventę – Šventas  Kalėdas, jos  Liturgiją  švęskime  per televiziją  kaip  „Teletabiai“. Eilę metų  Lietuvos  televizijos  profesionalai  teikė žiūrovams  tokią „ Teletabių“ serialų kultūrinę  perkrovą. Dabar  televizijos ekranas tapo  „altoriumi“ o kaip  vadovautis  Romos  katalikų bažnyčios kanonais  pasako  politikai, be priekaištų tai  pertransliuojant  E – mailais  Kurijos. (Bažnytinės  institucijos )

Kiekvieną beveik dieną būnu ten kur jau medikai nebegali padėti ir skaudu išgirsti iš žiniasklaidos  „Lietuvos rytas“ motinos skundą  kaip ir kunigas  ( neparašyta  kokios tikybos ) atsisakė palydėti mirusį kai sužinojo, kokia  mirimo  priežastis. Romos katalikų kunigai ėjo ir eina  pas raupsuotuosius ir Afrikoje  ebolos  virusu sergančius  lanko  vyskupai.   ( Afrikos  jaunuoliai  matydami  kunigo pasišventimą  tarnauti, o ne religines paslaugas teikti kaip kai kas Europoje,  skatina pašaukimus į kunigystę.  Vien Tanzanijoje penkios kunigų seminarijos jau nesutalpina norinčių tarnauti savo tikintiems ) Einama  ir pas sunkia tuberkulioze  sergančius ligonius  Lietuvoje, ar dabar sergančius  COVID-19. Kai kunigas,  pasilenkęs  prie sunkiai  segančio  tuberkulioze ligonio, teikia jam ligonio sakramentą, staigiai pakilęs ligonis gali  pradėti  smaugti kunigą. Tokia yra pastebėta kai kurių ligonių ligos reakcija – pavydas  gyvenimo, kad jis turi išeit amžinybėn.  Arba,  nenusigąsti jeigu ligonis staigiai sugriebs už rankos.  Padėk jam atsisveikinti su  gyvenimu.  Tokį paaiškinimą aš gavau iš gydytojo lankydamas  dispanseryje sunkia forma segančius ligonius ir tokią pastoracinę  sielovadinę praktiką, sukauptą  per daugelį metų aš pasakodavau  savo studentams Kauno kunigų seminarijoje, kuri dabar , manau, sąlygojama  globalizmo  neatsparumui,  po truputį  uždaroma. Tarnaujame ir laikomės saugumo kaip ir nuo šio pasaulinio viruso. Matau ir girdžiu mirusių  artimųjų pasakojimus apie šių dienų situaciją ne iš žiniasklaidos  ar medikų  dokumentų.  Tad nekurkite ir nepasirašinėkite politikai į sunkias  gyvenimo  sąlygas patekusiai  Lietuvai,  neapsvarstytų dar manau sunkesnių  represinio  elgesio įstatymų prieš  savus piliečius. Taip.  Gyvybė svarbiausia. Bet kokia forma?   Kodėl nė vienas  prezidentūros  patarėjas  ar specialistas  nedalyvauja  Sausio  13  laisvės  gynėjo  signataro Z. Vaišvilos konferencijose? KAM atstovas, kariuomenės su visuomene ryšių  atstovas,( tai labai svarbus asmuo) karo kapelionas,  prezidentūros atstovas ir argumentuotai   pasako, kad  šis besikaunantis deputatas, dar nuo  Sausio 13  Aukščiausios  Tarybos  barikadų  už tiesą Lietuvoje  ir dalyvaujantys  konferencijoje asmenys yra  „melagiai“? Važiavau iš tarnybos vėlai  vakare ir kad įleistų įvažiuoti į miestą, pareigūnai  tikrino dokumentus. Jauna policijos pareigūnė, karys savanoris, dar daugiau policijos pareigūnų ir pagalvojau, kokių galų jie čia stovi?  Mūsų senoliai sakydavo, kad reikia Lietuvai vieno šlubo vokiečio ir bus tvarka. Dabar dar didesnė netvarka  pačioje Vokietijoje, kur emigrantai  dienos metu  pjausto vokiečius, o jų  vyskupai  tuokia  vyrą su vyru. Lietuvos miesteliuose buvo po viena milicijos įgaliotinį. Jis buvo autoritetas. Kas atsitiko, kad jau pareigūnui reikia pareigūno o anam dar pareigūno? Kaip dabartiniuose teismuose liudininkui  reikia liudininko, kad jis liudininkas ? Absurdas. Buvo vėlu ir pagalvojau ar bus  laiko šiems pareigūnams pabendrauti su šeima,  ir vėlų  metą eiti belstis į uždarytą  bažnyčią KALĖDAIČIO – plotkelės. Man rūpėjo. Nes kai kurie asmenys  tik paskutinę minutę  prisimena  bažnyčią,  ir negirdi jos kvietimo  ir skelbimų. Pasiūliau jaunai pareigūnei  gražiai steriliai kaip Šventų Kalėdų  dovaną – Kalėdaitį ir kaip laisvo  laiko neturėjimą  tarnyboje,  įsigyjant kalėdaitį,  kaip  mūsų visų bendrystės ir Kristaus  gimimo metinių paminėjimą – ji atsisakė. Taip. Statutas. Ji pareigose.  Važiuodamas  galvojau kaip tada KAM  kabinetuose  ir štabo kabinetuose, savo  tarnystės metu padovanodavau tūkstančius kalėdaičių ir girdėdavau padėką:  „kaip gerai kapelione. Mes tarnyboje ir nėra  mums laiko nueiti į bažnyčią. Kaip gerai . Ačiū“.  Ten, prieš keletą metų dar Sausio 13  laisve  tarnaujančių  pareigūnų ir  dabar čia kelyje,  vėlai sutikta naujos kartos kita tarnyba,  sauganti  mus  nuo pasaulinio viruso? Ar jie  išgirs „Tylią naktį“ angelų giesmę, kad reikia ne represinių įstatymų o meilės įstatymo, nes Dievas yra meilė. Tad tiems, kuriems virusas  užvėrė  šventę  tik  daiktų Kalėdoms, ir tie kurie neišgirsite dieviškų angelų balso bei pasakojimuose,  Kūčių vidurnaktį  gyvulius kalbančius  žmonių balsu ir kai viso pasaulio  žmonija  per Šventas  Kalėdas pasodinta ant adatos,  linkiu labai, labai paklausyti  ant  Lietuvos  besileidžiančio, dar  negimusio Angelo balso. Pagarbiai  kun. Alfonsas  Bulotas

P.S.  Vakcina Pfizer buvo išbandyta naudojant liūdnai pagarsėjusią HEK 293 ląstelių liniją, gautą iš sveiko kūdikio inksto audinio, kurį 1970 m Nyderlanduose nužudė abortininkai.. Bažnyčios mokymas skelbia, kad per Krikšto  Sakramentą, kūdikis  tampa  Dievo vaiku o kūdikiui gimus jis gauna globėją Angelą sargą. Tad nužudant  kūdikį buvo  nužudytas  ir  jo negimusio  Angelo balsas.  Jūs,  kurie naudositės šia  vakcina  saugodami  savo gyvybę,  išgirskite  šio  nužudyto  kūdikio  balsą. Vyskupas  Antanzijus  Šneideris: „verčiau pateksiu į kalėjimą nei pasiduosiu vakcinacijai.   Vatikane vakcinacija nebus privaloma. (pagal  glioria.tv)

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));