Neatidėliotini darbai žmonių labui

Neatidėliotini darbai žmonių labui

Pasibaigus seimo rinkimų balsų skaičiavimui ir atsiradus aiškiai valstiečių persvarai,bei senųju funkcionierių pralaimėjimui svarbu padėti naujam seimui pasirinkti prioritetus piliečių gerovei ir valstybės funkcionavimo gerinimui.
Vienas iš svarbiausių klausimų yra-teisėtvarkos reforma ir esamos reformos pasekmių taisymas. Policija visiškai nutolo nuo paprasto ne asocialaus žmogaus. Teismai –šališki. Prokuratūra neatlieka savo funkcijos. Advokatūra gina tik pinigingą klientą.
Kitas punktas blaivinti asocialių šeimų ir pavienių asmenų požiūrį ir elgesį savo bei Valstybės atžvilgiu.Pašalpos ir kita parama ,bei nedarbystės išgyvendinimas-darbo biržų klerkų užsisėdėjimas neduoda rezultatų žmogaus normaliam egzistavimui.
Kaimo reikaluose laikas nagrinėti ir nedelsiant keisti pasekmes privedusias prie griovimo.Laikinosios ŽŪB valdybos išgriovė bendroves –susidėdamos griovimo pinigus į savo kišenę.Patraukti atsakomybėn nesąžiningų griovimo sandorių palaikytojus ir vykdytojus.Leisti(sukurinat istatymyne baze) įsigyti nenugriautų-dalinai nugriautų bendrovių pastatus vietiniams kaimo žmonėms pasiūliusiems didesnę kainą.
Keliai ne tik kaimuose bet ir miestuose (net ir tarptautinėse magistralese)prižiūrimi neleistinai blogai,neprofesionaliai(siaurinama važiuojamoji dalis,platinamos šalikelės gylinami grioviai,keičiamas rekonstrukcijos metu visos kelių sankasos metų metais privažinėtas gruntas-tai daro kelius nesaugiais ir greit remontuotinais t.y. susibanguojančiais)-keisti susisiekimo ministerijos vedančiuosius klerkus-specialistais,kurie gerins kelių būklę ne tik rajonuose ir daugiau nesiaurins važiuojamosios dalies (bei kelio pakraščių)visuose keliuose.Lėšos skirtos ir gautos iš ES fondų turi būti įsavinamos ūkiškai,o ne bet kaip.Kelių profiliavimas ir barstymas žiemos metu yra katastrofiškas(apleistas),dėl to žūsta žmonės-technika pastoviai lūžta.Autoservisai iš to turi pelną,draudimo kompanijos neatlygina dėl kelininkų kaltės avarijų pasekmių.VRM pataisos dėl transporto priemonių draudimo-korupcinis aktas.
Pertvarkyti medicinos,mokslo įstaigų darbą į efektingą darbą piliečiui priartinant prie jo paslaugas: reikalinga švietimo –pedagogikos (pedagogų perkvalifikacijos didinimas-atsakomybei prieš jaunąją kartą) pertvarka,medicinos įstaigų darbo efektyvumo keitimas net tik blaivinant,bet ir efektingai gidant pacientus,parenkant(jei reikia) trumpalaikes ir tinkamas medikamentų schemas ligoniui.Farmacijos įstaigos negali dirbti suinteresuotai tik pelnams.
Kaimo seniūnijų darbuotojai turi betarpiškasi įsiklausyti į bendruomenių ir kiekvieno kaimo(mohikano) balsą ir daryti sprendimus pasitarę su jais dėl bedasrbystės,blaivybės ,kelių,komunikacijų,socialinių,kriminogeninės situacijos ir kitų klausimų.
Žemės reforma turėjo būti palanki vietiniams kaimo žmonėms ir ne represinė juos nustumiant nuo žemės/Spręsti žemėtvarkos instituciju kaip klano atsakomybę,keisti įstatimynę bazę kuri leistų sąžiningai padalinti likusią dalį Valstybines žemės.Prieš vietinius kaimo žmones nevykdyti nepagrįstų sankcijų juos nustumiant nuo ūkio.
Parama vietiniam kaimo žmonėms turi eiti ne tik per dažnai fiktyvias bendruomenes,bet ir leisti žmogui spręsti jį liečiančius gerbūvio ir kitus ūkinius klausimus.Leisti pasirinkti ūkininkavimo formas-jas išdiskutavus ir parinkus modelį individualiai.Padėti kaimo žmonėms su buhalterine apskaita pasiūlant paslaugas ir kitais klausimais.
Tai rajoninių konsultavimo padalinių ir žemės ūkio skyrių,NŽT požiūrio keitimas į kaimo žmogų.Remti kiekvieno piliečio gerbūvio darbus,kurių neįstengia padaryti ar nedaro vietinės institucijos ir respublikinė valdžia jų atžvilgiu-tai keliukų,paežerių,pamiškių,piliakalnių,gyvūnų(šunų,kačių,bebrų) klausimo sprendimai.
Be šių klausimų ir jų detalios peržiūros o ir kitų čia neišsakytų klausimų sprendimo nebus greito šalies kėlimosi iš prarajos į kurią stumė praeitų kadencijų aplaidus seimo ir kitų institucijų darbas.
Buvęs ir esantis LŪS ir kitų žemės ūkio organizacijų kūrėjas ir darbuotojas

Inž.miškininkas Mindaugas Jurevičius

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));