Naujas teisės genijaus Stanislovo Tomo projektas: “Pensininke, duok 50€ ir atsivesk dar penkis tokius”

Scan_20160530_122212

Scan_20160530_122212

 

Naujas teisės genijaus Stanislovo Tomo sumanymas – susirinkti iš pensininkų 50 000 eurų honorarą

(kodėl šioje afreoje dalyvauja signataras Zigmas Vaišvila?)

Aurimas Drižius

 

Naujai įsisteigęs Stanislovo Tomo komitetas rinkimams į Europos parlamentą jau sukūrė finansinę piramidę, panašią į tą, kokias kūrė „Sekundės” ir kiti bankai – pensininkams žadama, kad po kažkiek metų S.Tomo dėka jiems bus mokamos 600 eurų pensijos, tačiau dabar reikia susimęsti po 50 eurų advokato honorarui. Kiekvienas pensininkas, atvedęs naują auką, gauna 10 proc. komisinių.

Apie tai LL papasakojo laikraščio skaitytoja Oksana: „Labas rytas, visiems! Vakar vakare sulaukiau vieno po kito 2-jų skambučių. Pirmas nuo nepažįstamos moters. Paklausė, ar rinksiu parašus už Kazimierą Juraitį. Pasakiau, kad „TAIP!”. Bet balsuosiu už Mindaugą Puidoką. Antru klausimų moteris man pasiūlė rinkti iš pensininkų pinigus. Po tuos 50 eurų. Ir man atitektų 20%. Žiauriai pasipiktinau tokiu sandorių. Ir čia pat paskambino pažįstamas žmogus, kuris liguistai slapstosi ir prisistato ne savo vardu – „Giedrius”. Šįs „džentelmenas” pasiūlė jau 10% komisinių! Valio „patriotams”! Akcija vadinasi – apvok pensininką?”.

 

Apie naujus Konservatorių partijos pirmininko Stanislovo Tomo nuotykius “Laisvam laikraščiui” papasakojo Lietuvos Aeroklubo prezidentas Jonas Mažintas:

 

“Teko man skaityti kelias Stanislovo Tomo publikacijas, kuriose jis įvardija save kaip labai gabų ir genialų žmogų. Kad esąs talentingas advokatas, apgynęs daugybę žmonių, tame tarpe ir Rolandą Paksą, ir kad gali apginti visus skriaudžiamus Lietuvos žmones, ypač pensininkus. S.Tomas žada, kad pensininkai turi gauti normalią pensiją, tarkim 600 eurų. Tai yra labai graži pasaka, kuri galėtų tapti tikrove, jeigu būtų žinomas kelias, kaip tą padaryti. Šis advokatas siūlė Lietuvos Visuomenės tarybai (visuomeninei organizacijai – LVT) dalyvauti projekte, kuris labai gražiai skamba. LVT, o galbūt ir kartu dirbdama portalo ekspertai.eu vadovybė, kviečia žmones jame dalyvauti. Reikia surinkti 1000 pensininkų, kuriuos Jungtinių tautų Žmogaus teisių komitete ir Strasbūro teisme ginsiąs  advokatas Stanislovas Tomas.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bOTDBwBwutM

Žinoma, kad pensininkų gynybai reikia pinigų, todėl numatoma, kad kiekvienas šiame projekte dalyvaujantis pensininkas advokatui sumoka po 50 eurų. Tie pinigai, pasak S.Tomo, būtų paskirstomi taip: 65 proc. tektų advokatui už gynybą, 10 proc. komisinių – tam, kuris įkalbėjo pensininką dalyvauti šiame projekte. Likę 25 proc. atitektų tai struktūrai, kuri “įsuktų” visą projektą, pvz., LVT arba ekspertai.eu. Garbus advokatas pasižada labai greitai, per trejus-ketverius metus iškovoti vargšams pensininkams tą didelę 600 eurų pensiją.

Labai graži istorija, tačiau ji turi ir savo tamsiąją pusę. Ponas S.Tomas įkūrė savo rinkimų į Europos parlamentą komitetą, į kurį pakvietė žmonės. Aš pats patyriau tą apgaulę – S.Tomas kartu su Kazimieru Juraičiu man paskambino ir paklausė, ar gali ateiti. Mano durys visada atviros ir jie buvo pas mane po trijų minučių. Man pakišo popierių ir S.Tomas paprašė pasirašyti, kad palaikau jo kandidatūrą į Europos parlamentą. Aš ir pasirašiau, tačiau dabar baru save, kad prieš tai nepaskaičiau, kaip kuriami tie rinkimų komitetai. Klausiu – ar tai ne apgaulė? Pasirašau, kad aš remiu S.Tomą rinkimuose ir taip supratau savo veiksmą – kad remiu genijų rinkimuose.  Tačiau tai nereiškia, kad aš esu jo rinkimų komitete. Nors rinkimų komitetų įstatymas numato, kad pirma sudaromos sutartys su juos remiančiais žmonėmis, jie išsirenka koordinatorių ir t.t.  Paskambinau S.Tomui ir pasakiau, kad jis mane apgavo, nes į jokį komitetą aš nestojau. Jis man atsakė, kad “viskas taip ir turi būti”. O aš visai nenoriu būti tame S.Tomo rinkimų komitete. Tada parašiau pareiškimą ir nunešiau į Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK), kad mane išbrauktų iš to komiteto. Išėjęs iš VRK, vėl sutikau S.Tomą, kuris man vėl ėmė sekti pasakas. Pasakiau jam, kad jis pats save išrinko to komiteto pirmininku ir pats save pasiskyrė. Toks kelias man nepriimtinas, tačiau S.Tomas tik pakraipė galvą. Todėl manau, kad jis kuria savo rinkimų komitetą apgaulės keliu, todėl ir paprašiau, kad mane iš jo išbrauktų.” – pasakojo J. Mažintas.

 

 

S.Tomas: „tarptautiniai teismai” priteis Lietuvos pensininkams pensijas:

https://www.youtube.com/watch?v=PTh0K8TzqKo

 

Todėl visas šis pensininkų “gynimo” projektas reiškia tik tiek, kad S.Tomas iš jų surinktų 50 tūkst. Eurų, kuriuos pasidalintų su savo padėjėjais. Kartu su pinigais jis surinktų ir 1000 savo rėmėjų į Europos parlamentą, pažadėjęs jiems aukso kalnus – europietišką pensiją. Tokiu būdu genijus surinktų savo elektoratą, tačiau aš tai vadinu manipuliacija žmonėmis. Kai Zigmas Vaišvila surengė Seime spaudos konferenciją, kurioje reklamavo S.Tomą, ir kai ekspertai.eu nuolat reklamuoja S.Tomą kaip didįjį kovotoją už žmonių teises tarptautinėje teisėje, man aišku, kad tai yra nusikalstamas manipuliavimas žmonėmis. Nes jis suteikia žmonėms nepagrįstą viltį. Lietuvos Visuomenės Taryboje aš, Zenonas Andriulėnas ir Aldona Jankevičienė tam pasipriešinome ir pasakėme, kad tokie projektai primena sukčiavimą, taip įsigydmi labai daug priešų LVT. Nors bandžiau kalbėti, mane nuolat nutraukdavo tame posėdyje – juk neturėjau muštis, kad būčiau išklausytas? Pasiūliau, kad toks pensininkus liečiantis pasiūlymas būtų suderintas su Pagyvenusių žmonių asociacija, kurios vadovai iš karto atsisakė dalyvauti šioje aferoje. Mums pasiūlė tik kelis žmones ir mokėti honorarą, bet ne 50 tūkst. Eurų, teisininkui už jo darbą. Mums aišku, kad niekas 600 eurų pensijos Lietuvos pensininkams nemokės, nes pensijos mokamos iš Lietuvos biudžeto, remiantis įstatymais. Todėl bet kuris mąstantis žmogus supranta, kad tai, ką siūlo teisės genijus S.Tomas, yra blefas ir negraži tamsi afera.

https://www.youtube.com/watch?v=Hik7GoyXMHc

 

Tai kodėl 17 LVT narių nebalsavo prieš šią aferą?

„Tai suprantančių žmonių šioje LVT valdyboje – mažuma, o aš kol kas laukiu, kol valdybos primininkas Z.Vaišvila grąžins man jam paskolintus pinigus ir tada – “goodbye”.  Dar siūliau, kad S.Tomui apmokėtume tik pradines išlaidas, tačiau teisininkas S.Tomas pasakė, kad jį tenkina tik 50 tūkst. Eurų honoraras”.

Kitas LVT valdybos narys Zenonas Andriulėnas: “Buvo labai įdomu, kai aš S.Tomo paklausiau, kas bus jeigu mes surinksime ne 1000 pensininkų, o tik 900, kurie sumokės po 50 eurų, ar pateiksi ieškinį? S.Tomas atsakė, kad ne, tačiau pinigus vis tiek pasidalins. Tada paklausiau, o kur garantija, kad bus tūkstantis pensininkų? Man pasakė, kad, žinoma, kad bus. Reiškia, pinigus jie dalinasi iš karto, pasiskirsto, o jeigu nebus tų 1000 žmonių – na, tai ką padarysi. Nepavyko. Dar norėčiau papasakoti apie tą dokumentą, kurį mums pasiūlė pasirašyti. Jis vadinasi “veiklos sutartis”. Jis turi būti pasirašytas po to, kai įvyksta susirinkimas, pasirašomas protokolas ir atliktos visos kitos procedūros. Reiškia, iš karto daroma apgaulė, nes nebuvo nei susirinkimo, nei balsavimo. Tokia veikla vadinama dokumento klastojimu ir tokia sutartis yra niekinė, jeigu kas nors pareikštų pretenzijas VRK. VRK tokiu atveju turi kreiptis į prokuratūrą ir prašyti įvertinimo. Paaiškėjus šios aplinkybėms, S.Tomo rinkiminis komitetas turi būti iš karto šalinamas iš rinkimų. Surinkęs 24 lengvatikių sąrašą, S.Tomas daugiau parašų nerinko, o perdavė jį VRK ir užsiregistravo rinkimams. Tada aš nuėjau į VRK ir paprašiau, kad mano pavardę iš ten išbrauktų, ir kad VRK ištirtų, kaip jis ten atsirado.

 

Aldona Jankevičienė Aš pasipriešinau ir paaiškinau LVT nariams ,kad negalime dalyvauti nusikalstamose shemose.Tačiau Z.Vaišvila ,esantis vienoje su S.Tomu partijoje ,žiauriai pasipriešino ir neleido net svarstyti S.Tomo pašalinimo iš narių, klausimo.Matydama ,kad LVT tapo „okupuota ” nešvarių asmenybių ,aš pasitraukiau iš šios organizacijos ,kuri buvo kuriama su geriausiais ketinimais kovoti dėl Lietuvos žmonių teisių .Tai yra klasikinis visuomeninių organizacijų destrukcijos ir sugriovimo pavyzdys.
 
Aktyvus (-i) dabar
Aldona Jankevičienė O mūsų buvo gal 14 žmonių,kurie išklausė tą pasiūlymą dalintis pensininkų pinigus.Tas žmogėnas negali imti iš jokių asmenų ,nei organizacijų pinigų ,nes neturi įregistruotos veiklos ,nei licencijos, todėl negali sudaryti atstovavimo sutarčių.Tai ,ką sako gerb.Jonas yra visiška tiesa.Jūs nebuvote bibliotekoje susirinkimo metu .nes nebuvote narys.
 
Aldona Jankevičienė JTO priima rekomendacijas,kurių kaip matote Pakso byloje Lietuva nevykdo ir dešimtmečiais.Tai kaip privers Rusijos advokatas tai daryti ,jei minėtoje byloje iki šiol nepriverčia ? Čia buvo visai kitas planelis -ant bangos surinkti po 50000 iš pensininkų ir netgi vaikų tėvų ,nors 4 priedas nėra net ratifikuotas savo rinkiminei kampanijai.,nes kodėl jis to anksčiau nedarė ,o Uspaskichas jį pasiuntė kaip ir Paksas .Ostapas benderis buvo sumanęs pasipinigauti?Su artėjančia Valentino diena!!!

 

Pats Zigmas Vaišvila, išvydęs šią publikaciją, LL sakė, kad jis pats užsitraukė Jono Mažinto rūstybę tada, kai atsisakė remti pastarojo kandidatūrą į prezidentus. „Jis labai norėjo, kad aš jį paremčiau kaip kandidatą į prezidentus”, – sakė Z.Vaišvila.

Jis taip pat neigė, kad remia Stanislovą Tomą, sakydamas, kad su juo susipažino tik prieš kelias savaites. 

 

Įrodymas, kad Stanislovui Tomui uždrausta atstovauti pareiškėjams Strasbūto teisme:

 

Scan 20160530 122212

 

Scan 20160530 122323

Facebook komentarai
});}(jQuery));