Naglis Puteikis : „Žmonės pradeda suprasti, kad šios partijos tėra kažkokie UAB-ėliai, o motininis UAB yra Sabatauskas su Šedbaru, „teisininkų bendruomenė“

 

 LAISVAS LAIKRAŠTIS 2012 m. birželio 23-29 Nr. 25

Aurimas DRIŽIUS

Seimas negali apsispręsti, kaip jam geriau elgtis su teisėja Neringa Venckiene, kuri tapo pasipriešinimo supuvusiai politinei sistemai simboliu.

Jeigu leis patraukti baudžiamojon atsakomybėn – teisėja surinks dar daugiau protesto balsų, ir nušluos visą Lietuvą valdžiusį politinį elitą kartu

su D.Grybauskaite. Jeigu Seimas bus gudrutis ir neleis N.Venckienės pašalinti iš teisėjų, gal būt, bus galimybė, kad ji dėl šventos ramybės nestovės po protesto vėliava ir tada politinė sistema liks tokia pati.

Tiesa, Seimas nesupranta, kad N.Venckienės likimas jau nebėra seimūnų rankose, atvirkščiai – būtent nuo N.Venckienės žodžio priklauso,

kuri politinė partija dar galės persiropšti penkių procentų barjerą. Apie tai LL kalbėjo su Seimo nariu Nagliu

Puteikiu:

– Ar Seimo komisija dėl N.Venckienės imuniteto birželio 21 d. uždarame posėdyje iš prokurorų išgirdo ką nors naujo?

– Absoliučiai nieko. Uždaras posėdis buvo tik todėl, kad nereikėtų žiūrėti žmonėms į akis.

– Tačiau kas už to slypi, jeigu jūs pats sakote, kad Seimas tokiais veiksmais stumia Venckienę į politiką, ir tokiu būdu nusižudo. Būtų logiška,

jeigu Seimas balsuotų prieš imuniteto neliečiamybę ir tada N.Venckienė nedrumstų Seimo ramybės?

– Nu tai, „Karštas komentaras“ šiandien spausdina du straipsnius šia tema – vienas apie tai, kad Kubilius bus premjeru po Seimo rinkimų. Tačiau

taip tikrai nebus, nes Tėvynės sąjunga negaus pakankamai balsų, dar klausimas, ar ši partija perlips 5 proc. barjerą.

Tačiau omenyje aš turėjau kitą dalyką – to pačio „Karšto komentaro“ straipsnį apie tai, kad N.Venckienei reikia daryti apkaltą už tai, kad ji

bando eiti į politiką ir renka pinigus. Ir tai rašo iki tol Venskienę aršiai palaikiusi žurnalistė Kristina Apanavičiūtė. Kadangi aš neabejoju, kad tai yra VSD įtakojamas laikraštis, kaip minimum, Prezidentės patarėjo saugumo klausimais Markevičiaus, tai aš manau, kad Markevičius su visa komanda suskaičiavo, kad jiems nebus gerai, jeigu  N.Venckienė eitų į politiką.

– Tačiau tradicinėms partijoms tikrai būtų naudingai, jeigu N.Venckienė neitų į politiką ir nedrumstų vandens?

– Čia prasideda kiti niuansai. Bandome prognozuoti – jeigu Seimas ją palieka, skaičiuodamas, kad tegul toliau dirba teisėja, tai, vienas dalykas, prezidentė atsiduria labai nepatogioje padėtyje. Nes baigus neliečiamybės atėmimo procedūrą, prokurorai turėtų kreiptis į prezidentą ir taip pasiūlyti jai atsidurti spąstuose. Tokie socdemai ar darbiečiai, kurie norėtų palikti Venckienę jos dabartinėse pareigose kaip per aštrų daiktą politikoje, jie nenori pyktis su prezidente. Tarsi viena aplinkybė verčia balsuoti vienaip, kita kitaip.

Pažiūrėkime į konservatorių pozicijas. Šioje komisijoje konservatorius S.Šedbaras ir socialdemokratas Sabatauskas sėdi vos ne apsikabinę, kaip vienas organizmas. Kai sėdi ir žiūri video, kaip žmonės rašo žodį „Tiesos“, jie tyčiojasi ir klausia, o kur kreida.

Tai praktiškai yra viena partija. Teisininkų bendruomenė yra viena partija, ir jai S.Šedbaras iki šios akimirkos yra mirtinas autoritetas.

Tiesa, dabar kai už atominę elektrinę balsai jau gauti, gal padėtis pasikeis. A.Kubilius juk sakė, kad per FNTT vadovų skandalą palaikė liberalcentristus, nes jam reikėjo jų balsų atominei elektrinei. Šiame balsavime kiekvienas balsas buvo mirtinai reikalingas.

Ir tas pats Šedbaras buvo svarbus. Dabar po balsavimo pažiūrėsime, gal bus kitaip. Tačiau aš kažkaip žmogiška prasme jaučiu, kad partijos vadovai yra nejautrūs negailestingi žmonės. Jie realiai kartu su socdemais turėtų sudaryti tokią žodinę koaliciją, kad nedusinti N.Venckienės ir neleisti jai ateiti į politiką, o jeigu negalės tam pasipriešinti, tai sudaryti jai maksimaliai kliūčių.

Nes bent jau Kaune po to, kai Patackas paėmė į rankas megafoną ir kartu su kitais visuomenininkais, architektais, žurnalistais pradėjo vadovauti

tam pilietiniam pasipriešinimui, tokia eiga gresia tūkstančių balsų praradimu Tėvynės sąjungai.

– O koks D.Grybauskaitės vaidmuo visoje šitoje istorijoje?

– Mane apėmė tokia nuojauta, kad nuo vakar (birželio 20 d.), vyksta didžiulis pasimetimas tiek visuose valdžios ešelonuose, tiek visų partijų viršūnėse. Matyt, jiems ateina supratimas, kad N.Venckienė gali numesti teisėjos mantiją ir pati, nekreipdama dėmesio, ar jai bus atimta teisinė neliečiamybė, ar ne. Matyt, partijų lyderiai jau supranta, kad nebėra taip, kad jie spręstų N.Venckienės likimą. O gaunasi taip, kad ji dabar gali sureguliuoti tradicinėms partijoms jų likimą. Manau, kad tai sukėlė didelį chaosą ir čia vis tiek, vežimas yra traukiamas į daugelį pusių, kiekviena partija žiūri, kaip jai bus naudingiau.

– N. Venckienė po mergaitės pagrobimo sako, kad ji dabar nieko nebeskolinga prezidentei, ir rezultatas tarp jų 1:1?

– Iš istorijos prisiminkime ir tokius pavyzdžius – Pilsudskis, norėdamas suformuoti ginkluotus pulkus šalies gynybai, buvo priverstas bendradarbiauti

su visomis aplink Lenkiją esančiomis valstybėmis. Priklausomai nuo situacijos fronte jis užimdavo vieną ar kitą poziciją ir sudarydavo sąjungas vis su kitomis valstybėmis. Ir tos sąjungos keisdavosi kas mėnesį. Ir tai normalu, aš manau, kad N.Venckienė, matydama, kad jos reitingai kyla, nes jos naudai veikia ir argumentai apie raudoną skudurą, ir pirštines, ir t.t.

Argumentai apie konstituciškumą ir teisingumą nublanksta prieš tą skudurą ir pirštines, kai jas pamatai nuotraukose Klonio gatvės šturme. Nuo

akademiko iki neišsilavinusio žmogaus – visi supranta, kad valstybė taikė kažkokią nežmonišką prievartą neįsivaizduojamais būdais, ir tai organizuoja frontą apskritai prieš esamą valdžią. Žmonės pradeda suprasti, kad šios partijos tėra kažkokie UAB-ėliai, o motininis UAB yra Sabatauskas su Šedbaru, „teisininkų bendruomenė“.

– Iš kokios partijos daugiausia

balsų atims „Drąsos kelias“ kartu su

visuomenininkais?

– Nuo N.Venckienės judėjimo labiausiai

nukentės Tėvynės sąjunga

Kaune, o jeigu D.Kuolys „išsuks“ ir

„Lietuvos sąrašą“, tai tada, aš manau,

kad didžiausią smūgį patirs Tėvynės

sąjunga ir Vilniuje. Nes D.Kuolys

kelia iš esmės bendresnes problemas,

ne tik mergaitės, ar Garliavos įvykius.

Iš esmės tai yra sukilimas prieš „teisininkų

bendruomenę“, čia aš vartoju

Nevieros (gen. prokuroro pavaduotojo

– LL pastaba) terminą, nes jis iš

tikrųjų labai tikslus.

Vyksta toks visuotinis sukilimas

ir dabar tiesiog varžosi Matulevičius,

Songailos-Ozolo- Akstinavičiaus trijulė,

Venckienės judėjimas ir Kuolio partija.

Keturios opozicinės ir aiškios jėgos

tarpusavyje varžosi, kuri iš jų bus pagrindinis

vedlys šiame spalio mėnesio

šturme.

Ir aš manau, kad tai jau pradeda

suvokti vis daugiau tradicinių partijų

politikų. Tėvynės sąjungoje tai būtų

labai paprasta – tiesiog pasakyti Šedbarui,

kad dėl jo veiklos partija kasdien

praranda po tūkstantį balsų, būk geras,

nustok. Tačiau tada kyla klausimas –

ar tradicinės partijos gali savo šedbarams

ir sabatauskams pasakyti, kad

jiems laikas pasitraukti?

Vis tiek tai yra užsakymų stalas,

ir greičiausiai jie yra tiek sutvarkę

reikalų per užsakymų stalą, kad net

jeigu ir norėtų leipti jiems pasitraukti,

tai nebegali. Toks Šedbaras gali pasakyti:

„o aš kai prabilsiu, tai jūs apskritai

turėsite emigruoti“.

Todėl susiklostė tokia situacija,

kur niekas nieko nebegali paveikti.

Jeigu Kuolys mobilizuos rinkėjus, tai

jis paims daugiau balsų, jeigu ne, tai

padarys N.Venckienė.

– Tačiau ar šie judėjimai neis į

rinkimus bendru sąrašu?

– Tai taktikos klausimas. Aš manau,

kad nei viena, nei kita partija nėra pajėgi

surinkti 71 balso, net ir kartu.

Ginčas vyks ne dėl vienmandačių.

Manau, kad Kaune, vienmandatėse

apygardose triuškinamai laimės Venckienės

šalininkai, Kupčinskas, Stoma,

tie, kurie juos palaiko. Vilniuje daug

balsų gali surinkti Kuolio partija, o

didžiausias mūšis bus dėl to, kuri

partija surinks daugiau procentų pagal

sąrašus.

Tai čia bus didžiausia konkurencija

tarp Kuolio ir Venckienės, jeigu jie

neis kartu. O kaip bus, tai tik vienas

Dienas težino, bet greičiausiai ir jis

nežino, nes aš manau, kad viską galima

suplanuoti, tačiau aš įsivaizduoju, kad

policijos Klonio gatvės šturmo plane

buvo skuduras su cheminėmis medžiagomis

pirštinėmis.

O jeigu plane to nebuvo, ir viskam

vadovauja antstolė Vaicekauskienė,

kuri pati iš kažkokios ligoninės paėmė

tuos vaistus, ir išmirko juos tame raudoname

skudure, tai šis faktas, mano

galva, labiausiai ir nukirs visas tradicines

partijas.

O visuomeninė komisija kažkodėl

pradeda ne nuo skuduro, o nuo konstitucinių

principų. Niekas čia jokių

teisės principų seniai nesilaiko, o viską

lemia skuduras su chemija, pirštinės

ir dideli pinigai.

Praėjus kelioms minutėms po pagrobimo,

Drąsiaus Kedžio dukros galva

nusviro, ji jau nebegalėjo išlaikyti rankose

šukų – manoma, kad taip veikė

vaistai, kuriais ji buvo apsvaiginta,

užmetus ant galvos raudoną skudurą,

kai buvo plėšiama nuo Neringos Venckienės

kaklo.

Labai keista, kad mergaitė, ką tik

isteriškai rėkusi, kad „Dink, ragana“

ir „niekur neisiu“, po kelių minučių

jau ramiai užmiega ant savo biologinės

motinos peties, prieš tai nusistebėjusi,

koks „krutas“ yra advokato Gintaro

Černiausko laikrodis.

Pastarasis, ką tik savo rankomis

pagrobęs jam visiškai nepažįstamą

vaiką, elgiasi su ja labai familiariai,

kalbina vardu.

Beje, tas pats advokatas G.Černiauskas,

išplatinęs šį vaizdo įrašą,

pridarė daug klaidų – paliko vaizdą,

kaip mergaitės akys užsimerkia, nors

tą pačią akimirką kamerą nukreipė į

kitą pusę. Beje, pirminiame vaizdo

įraše mergaitė klausė, kodėl pas ją aštuonios

rankos, vėliau to epizodo nebeliko.

Keista, kad su mergaite nebuvo

nė vienos vaikų teisių specialistės arba

psichologės, vien policininkai, Černiauskas

ir biomotina.

Eskpertai.eu išplatino dar vieną

interneto entuziasto video apie tai,

kaip kriminalinės grupuotės, veikiančios

valstybės vardu, gegužės 17 d.

įvykdė nusikalstamą prievartos aktą

prieš nužudyto Drąsiaus Kedžio dukterį.

Šiame video labai gerai matosi

kaip automobilyje mergaitė užmiega,

kaip advokatas Gintaras Černiauskas

mergaitę vadina vardu, o vėliau drįstą

šį įrašą viešai išplatinti, kaip prieš

mergaitę panaudojus kovinį veiksmą

ir advokatui padedant, mergaitė išnešama

iš savo namų.

EKSPERTAI.EU retorinis

klausimas Prezidentės

pagalbininkui, Generaliniam

prokurorui Dariui Valiui

Nesame teisininkai, bet kiek esame

girdėję kalbant protingus žmones, kad

„mylinčios” vaikus mafijos paskirtas

advokatas G. Černiauskas net pirštu

negalėjo prisiliesti prie mažametės

mergaitės, jau nekalbant apie tai, kad

minėti garsiai mergaitės vardą ir po to

visą tai viešai platinti internete taip

pat nėra galima.

Taigi, ar jau pradėtas ikiteisminis

tyrimas dėl nusikalstamų advokato G.

Černiausko veiksmų, ar dar nepradėtas?

Ar prokuratūra jau turėjo galimybę

gauti ir išanalizuoti visą įrašo originalą

iš automobilio vidaus, kur matytųsi

neuždengtos mergaitės akys?

Ar minėtais klausimais vis dar neradote

laiko užsiimti, kadangi daugiausia

pastangų ir energijos atima

kur kas svarbesnės problemos sprendimas,

susijęs su teisėjos Neringos

Venckienės teisine neliečiamybe?

Šiaip kaip jums sekasi, Generalini

prokurore?

D.Kedžio mergaitė apsvaiginta vaistais, nes užmigo

praėjus kelioms minutėms po pagrobimo

Naglis Puteikis prognozuoja Tėvynės sąjungos krachą

N.Venckienė žlugdo Prezidentę ir politinę sistemą

Facebook komentarai
});}(jQuery));