N.Vasiliauskaitė apie A.Juozaitį ir V.Radžvilą : „Vienas miegojo 30 metų, kito vienintelė politinė bėda – kad ne jis dabar diktatorius”

Rusteika-Sinica-Radzvilas-naciuanalinis-susivienyjimas

Rusteika-Sinica-Radzvilas-naciuanalinis-susivienyjimas

Gerbiama Nida, pradėkime pokalbį nuo Jūsų kuriamos partijos. Kada ji gali gimti?

Tikiuosi, greitai.

Lietuvos žmonių nusivylimas partijomis – didžiulis. Nebijote, kad Jūs ištiks filosofų Arvydo  Juozaičio ar Vytauto Radžvilo likimas? Antai A. Juozaitis nekūrė savo politinės organizacijos, o  kažkodėl bandė gelbėti senjorų partiją. Jo politinis žygis baigėsi visišku fiasko – po praėjusių Seimo rinkimų jis ne tik paliko pirmininko postą, bet ir pats išstojo iš šios partijos.

Keistas palyginimas: žinoma, kad jiems tik fiasco ir tegalėjo baigtis. Niekas nebalsuos už visų pamirštą, seniai socialinį kapitalą iššvaisčiusį žmogų, kuris užmigo prieš trisdešimt metų ir buvo keliems mėnesiams pusiau pažadintas; kaip ir už žmogų, kurio vienintelė politinė bėda – kad ne jis dabar diktatorius.

Jų ketinimai – ir komunikacija, ir tikslinė auditorija, ir idėjos – labai mažai ką bendra turi su manaisiais.

Keturių žingsnių Lietuvos susigrąžinimo planas. Antrosios Lietuvos programa. Kuri čia šalis? Ta, kurios žmonės kovoja prieš galimybių pasą ir prievartinį vakcinavimą? Ar ta, kurios dauguma piliečių merdi provincijoje?

Dar keistesnė priešprieša: nėra jokio „arba-arba“. Visų laukia, provincijoje ir neprovincijoje, praradimas bent minimaliai normalaus lig šiol turėto gyvenimo, visomis prasmėmis, jei „galimybių pasui“ ir prievartiniam vakcinavimui nebus efektyviai pasipriešinta.

Nida Vasiliauskaitė: „Lengviausia valdyti žmones, kurie nebeturi jokių ankstesnių politinių laisvių ir teisių, tik laikinai gauna tam tikrą jų minimumą, pervadintą „galimybėmis“, mainais už besąlygišką politinį lojalumą.“

Absoliučiai visų. Kalbėti šiame fone pirmiausia apie ir taip esantį nedarbą ar mažas pensijas – tas pat, kaip degant namui dūsauti, kad šaldytuve pražus neišgertas limonadas.

Kodėl Jūs savo programoje tiek daug dėmesio skiriate pandemijai ir jos valdymui? Netikite, kad  „virusų era“ gerai pasibaigs?

O jūs tikite? Pažadu: savaime nepasibaigs. Tai, kas prasidėjo – anaiptol ne „virusų era“, o naujos – totalitarinės – politikos.

Jūs sieksite panaikinti galimybių pasą” ir visa, kas jį įgalina. Kodėl mūsų valdžiai jo reikia? Susiskaldžiusius žmones lengviau valdyti?

Lengviausia valdyti žmones, kurie nebeturi jokių ankstesnių politinių laisvių ir teisių, tik laikinai gauna tam tikrą jų minimumą, pervadintą „galimybėmis“, mainais už besąlygišką politinį lojalumą.

Tai jau nutiko. Susiskaldę jie tarpusavyje ar ne –  nebeaktualu.

 Programoje rašote:„Niekas neprivalo “tikėti mokslu“. Tikėjimas (bet kuo) – privatus asmens ir tik jo reikalas, į kurį nei politikai, nei statistikai, nei medicina neturi teisės kištis. Ši nuostata tiesiogiai seka iš konstitucinės teisės į žodžio ir minties laisvę“. Teisingi žodžiai, tačiau kodėl tiek daug tikinčių „mokslu“ ir skubančių į vakcinavimo punktus net su vaikais?

Tikinčių nedaug. Žmonės tiesiog pergąsdinti ir įšantažuoti.

Iškilo reali grėsmė prarasti darbus ir pajamas, nutraukti studijas, sužlugdyti verslus, todėl tikisi paklusnumu bent laikinai tą grėsmę atitolinti.

Kaip  vertinate dabartinius valdžios žingsnius? Pavyzdžiui, siekį bet kokia kaina legalizuoti narkotikus, ratifikuoti Stambulo konvenciją ar priimti partnerystės įstatymą?

Apie Stambulo konvenciją rašiau viešai ir vienareikšmiškai dar prieš tris metus, taip pat yra atitinkamas punktas programoje: jokiu būdu neratifikuoti. „Bet kokia kaina“ narkotikų legalizuoti, žinoma, nereikia, tačiau pasmerkti paauglį kalėjimui už suktinę „žolės“ ar LSD tabletę – blogiau nei nužudyti: tokia drakoniška sankcija tik sužlugdys gyvenimus; tas pat, kaip galvos skausmą gydyti nukertant galvą. Dekriminalizuoti lengvus narkotikus – nereiškia skatinti ar platinti.

O dėl partnerysčių irgi ne kartą jau rašiau: tai tik teisinė susinteresuotų asmenų sutartis dėl bendro turto valdymo, paveldėjimo, lankymo ligoninėje ir panašiai, nepartnerių ji partneriais nepadarys, o kartu gyvenantiems žmonėms aktualu, todėl taip, jie turėtų įgyti tokią galimybę. Kokiomis konkrečiai sąlygomis – kitas, techninis klausimas.

Laikraštis ŠIANDIEN. Nida Vasiliauskaitė: „Šių metų nei vienas nebepamiršime, o visuomenė niekada nebebus tokia, kokia buvo: nerašyta „socialinė sutartis“ nutraukta

Facebook komentarai
});}(jQuery));