N.Sadūnaitė sugriebė velnią už kiaušų

 

Aurimas Guoga

 

N.Sadūnaitė sugriebė velnią už kiaušų

Pažiūrėkime iš elito pusės kaip visa tai nutiko. Pedofilijos skandalas jau seniai nurimo, buvo galima tikėtis, kad niekas apie tai nenorės prabilti. Laisvės premija sukalbamesniems jau seniai suteikta. Jei nori gražiai atrodyti per šį Laivės minėjimą, reikia duoti tikriems disidentams. Taip N. Sadūnaitę į Seimo tribūną iškėlė ne tik juos nuopelnai laisvei, bet ir elito noras pasišildyti jos akivaizdoje.

Deja, Sadūnaitė yra Sadūnaitė. Per iškilmingą laisvės minėjimą elitas netikėtai išgirsta, kad vykdo nusikaltimą laisvei, kad Lietuva dar nėra laisva, nes nėra laisva D.Kedytė. Išgirsta ir apie tai, kad vykdo nusikaltimą pagal tarptautinę konvenciją (kurią Lietuva ratifikavusi) – priverstinis pagrobimas.

Tokių dalykų kaip pedofilijos bylos galai neįmanoma pernelyg ilgai išlaikyti sukištų vandenin. Neįmanoma kvailinti minios ilgiau nei keletą metų. Tai prieštarauja dvasinei tikrovei. Štai galai ir kyla į viršų.

Tiesa iškils ir pasimatys aiškiai. Sadūnaitė tai įrodė tardytojui kagėbistui, įrodys ir nepriklausomos Lietuvos tardytojams. Šiandien padėtis tokia, kad bet kuri politinė jėga turi nepragrojamą variantą, jei stos į patvorinių pusę: reikalauti, kad jog būtų parodyta D.Kedytė, o jei negyva – tepasako kur jos kapas. Ir ką jai galės atsakyti D.Pūras, vienas iš inkvizitorių pedofilijos byloje, kuris ragina „nesileisti į sąmokslo teorijas, paistyti šiuolaikinių vakarietiškų vertybių.“ Priverstinis pagrobimas, tarptautinių konvencijų nesilaikymas yra šiuolaikinė vakarietiška vertybė? Ir tai aiškina žmogaus teisių ekspertas, Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas?..

Žodžiu, N.Sadūnaitė sugriebė velnią už kiaušų. Dabar jau tik vienas būdas pasiekti kad paleistų – pateikti jai įtikinamą evangelijos interpretaciją. Bet ar elitas dėl to pradės studijuoti Bibliją? – Verčiau pražus nei tai.

Manau dabar jau mažai kas abejoja, kad ir šįkart N.Sadūnaitės tiesa paims viršų. Patvoriniai triumfuoja, o visuomenė skuba prie jų prisišlieti. Eilinį kartą galite įsitikinti, kad disidentui priklauso rytojus – nes D-vas jo pusėje.

Na, o kai visuomenė įgyvendins disidento troškimus, pavymui išsipildys ir visuomenės svajonės – šiuo atveju dėl teisingos ir turtingos Lietuvos.

Facebook komentarai
});}(jQuery));