„Mūsų amatai“ 9 mln. metinė apyvarta ir kalinių– vergų išnaudojimas prievartiniam „darbui“

„Mūsų amatai“ 9 mln. metinė apyvarta ir kalinių– vergų išnaudojimas prievartiniam „darbui“

Kristina Sulikienė

Štai ir paaiškėjo, kodėl teismai štampuoja suėmimus ir laisvės atėmimo bausmes.

Reikalingi vergai – nemokama darbo jėga, kurią galima išnaudoti pelnui.

2014 metais buvo įkurtos įmonės prie kiekvieno kalėjimo, kurios savo apyraše turėjo labai humaniškus tikslus, kad jos neva turi tikslą „integruoti kalinius į darbo rinką“.

2015 metais buvo apjungtos visos įmonės, ir sukurta viena valstybės įmonė „Mūsų amatai,“ kurios apyvarta siekė 7,3 milijonų eurų be PVM, o 8,8833 eurų su PVM.

Kaliniai integruojami šioje įmonėje, galimai klastojant jų darbo apskaitos žiniaraščius: kalinys gali dirbti kiek nori, tačiau jam rašoma irgi tik tiek, kiek nori parašyti įmonės įgaliotas asmuo.

Vienas kalinys parašė man laišką, ir nurodė, jog jį šita įmonė buvo išmokinusi viso darbo laiko apskaitos žiniaraščių klastojimo mechanizmo. Kalinys, atliekantis bausmę, nenorėjo mokytis klastoti dokumentus, nes tai yra nusikaltimas, ir pranešė į prokuratūrą, buvo pradėtas tyrimas 2016 metais, apie kurį tačiau nieko negirdėti. Ir tada jam užsitrenkė durys į visas kitas įmones – yra atsisakiusios 5 įmonės vienu metu į jo paklausimus dėl darbo.

Kokie „atlyginimai“ valstybės įmonėje, kuri skaičiuoja milijoninį pelną?

„15 min.lt“ portalas paviešino, jog už maišų gamybą ši įmonė mokėjo 92 eurus kiekvienam kaliniui už mėnesio darbą, ir jokių mokesčių valstybei.

Kiti gauna apie 100 eurų, bet „dirbdami“ ir naktimis. Valandinis atlyginimas šioje įmonėje yra 0.33 euro. Vokietijoje pabėgėlių stovykloje pabėgėliai neina dirbti – tvarkyti stovyklos teritoriją, nes mokama „tik“ 1 euras už valandą. Taikomas kažkoks 0,43 koeficientas, kas tai yra, „darbdavys“ vergams nesugeba paaiškinti. 

Yra kalinių, kurie dirbdami visą mėnesį po 12 valandų per dieną ir 7 dienas per savaitę, labai smarkliai integravosi, ir gavo iš „Mūsų amatai“ „net“ 70 eurų. Vienas tikina gavęs „net“ 50 eurų.

Kaliniai taip pat gali dirbti kalėjimuose, juos prižiūrėdami – kūrikais, skalbėjais. Ten mokama daugiau. Tarkime, kūriku dirbęs asmuo gaudavo 152 eurų už visą mėnesį. Parvieniškėse skalbykloje mokama šiek tiek daugiau negu 100 eurų. 

Užsienio rinkai inkilėlius gaminę kaliniai Lukiškių kalėjime gaudavo 500 litų už mėnesį senais pinigais.

Tiesiog priminsiu visiems šiems genijams, jog valstybėje yra nustatyta minimali alga, tai 400 eurų. Nustatyta ir viršvalandinio darbo apmokėjimas, ir tvarka, kaip sudaryti darbo sutartis.

BVK kliedesiai, kad kaliniams esą darbo stažas nesiskaičiuoja, nereiškia, jog įmonė yra atleista nuo įstatymo laikymosi.

12 valandų per dieną ir 7 dienas per savaitę darbas – draudžiamas. Tai yra VERGOVĖ.

Ruošiama peticija į tarptautinį komitetą kovai su vergove ir kitokiu žmonių išnaudojimu. Visi kaliniai raginami kreiptis. 

Lietuvoje nustatyta 400 eurų alga net neatitinka Europos socialinės chartijos reikalavimų, šiuo metu minimali alga turi būti apie 600 eurų. Todėl kaliniams mokami grašiai yra labai didelis pasityčiojimas visų pirma iš valstybės.

Ir kas tie valstybinės įmonės akcininkai ir naudos gavėjai?

Beje, R.Kazėnienė jau nutilo, ir į laiškus neatsako. Kaliniai tiek vilčių į ją dėjo, o ji renkasi ramybę. Viltis sužibo ir subliuško. Kalbėjo, kol turėjo gelbėtis nuo atsakomybės, o dabar kai nebėra nuo ko gelbėtis, tai kam tie kaliniai reikalingi.

Kaliniai teigė kreipęsi į vieno populisto Seimo nario padėjėją, bet aš negirdėjau, kad ji be smulkių BVK punkčiukų, būtų kėlusi vergovės, klestinčios Lietuvos įkalinimo įstaigose, klausimą.

Juk jeigu tik klausimas globalus – o vergovė panaikinta JTO konvencija dar 1949 metais – tai tada pasiliekama teisė tylėti (ir teisė į advokatą…)

O jeigui klausimas smulkus – kaip ar galima, ar negalima pirkti razinų, ir turėti tušinukų, tada mes išgirsime apie tai. Aišku, razinos ir tušinukai labai svarbu, bet kad kalėjimuose klesti žmonių išnaudojimas, patyčios, terorizavimas, jeigu žmogus atsisako vergauti – apie tai nebuvo girdėta, pasilikdavo už storų kalėjimų sienų ir tvorų. 

Tai kalbėkimės. Valstybės įmonė gavo 9 mln. apyvartą, nes nemokėjo jokių mokesčių valstybei, ir algų – kaliniams. Tai gal visos verslo įmonės taip norėtų? Ir prie ko čia tada vienas koncernas, kuris neva užvaldė valstybę? O „Mūsų amatai“ neužvaldė valstybės, maudydamiesi milijonuose, ir turėdami nenutrūkstantį vergų darbo jėgos srautą?

2017  metų liepos 10 dieną, laimėjęs konkursą, direktoriaus pareigas ėmė eiti Aleksandras Sajenko. Tačiau situacija nepasikeitė. Kaliniams tebemokami grašiai, jų darbo laiko apskaitos žiniaraščiai galimai klastojami, nežymint jų visų išvergautų valandų. Baldus ir maišus pagamina aitvarai, jeigu tikėsime tais dokumentais. Nes jeigu kaliniai dirba tik 8 valandas, kas dirba likusias 4, kai jie toliau vergauja?

Nepriemoka kiekvienam kaliniui siekia apie 500 eurų. Kaliniai gali būti duos valstybę į teismą dėl neišmokėtų algų, nes Bausmių vykdymo kodekse nėra nurodyta, jog darbo apmokėjime kaliniams galima netaikyti minimalios algos reikalavimo, ir netaikyti viršvalandinio ir naktinio darbo apmokėjimo. Be to, darbas ten ir įvardytas „darbu“, ten ne savanorystė, vergystė, ar praktika. Turi būti sudaromos darbo sutartys, ir jeigu valstybės įmonė, tarkime, gali nemokėti jokių mokesčių – tai nuo algų mokėjimo, kas Lietuvoje yra 400 eurų minimali už pilną darbo dieną ir nekvalifikuotą darbą – niekas neatleido. Turi būti tiriama sukčiavimas stambiu mastu. Gal ir tiriamas, tik prokuratūra solidarizuojasi su nusikaltėliais, tokia yra geroji praktika iniciatyvos požiūriu. 

Beje, taip vadinasi advokatai, kai kaliniai teiraujasi jų, ar normalios tokios algos, apiburia juos ir išaiškina, jog „nieko nelaimėsite.“ Tačiau taip vadinami advokatai nieko daugiau apart savų „poniatkių“ (nelįsti į vienas kito „biznį“) ir Lietuvos įstatymų, bei teismų, kurie nesilaiko Konstitucijos, praktikos, ir nežino, ir negirdėję, jog vergovė, prievartinis darbas yra seniausiai Konvencijomis uždrausta, todėl nesąmonė teigti, jog kaliniai neva nieko nelaimėtų, jeigu pareikalautų išmokėti algas. 

Advokatai dalyvauja prievartos mechanizme, kai palaiko šitą išnaudojimą, teikdami netikslią informaciją, arba neteikdami jokios. Advokatai Lietuvoje nėra verti „gynėjo“ titulo, kuriuo jie apsidabinę, ir žmonės dėl šio gražaus žodžio jais vis dar tiki. Advokatų taryboje yra priimtas nutarimas „nerašyti skundų į EŽTT arba tyčia surašyti juos blogai – nes negalime kenkti valstybės imidžui“. Tą turėtų žinoti kaliniai, kurie ieško ir niekaip neranda teisybės. Kad advokatai žmogaus teisių klausimuose jų negina ir negins, arba atstovaus tyčia blogai, kad tik nebūtų laimėtos bylos: yra taktika „surašyti ne ant to formuliaro“, „pavėluoti išsiųsti“, „išsiųsti ne ten“. Todėl kai kalba eina apie vergovę Lietuvoje, kaliniai turi turėti galvoje, jog advokatai, besimaudantys prisiplėštuose piniguose (jiems nesvarbu, kad reketuoja paskutinių žmogaus pinigų), neatjaus kalinio, taip, kaip sotus neatjaučia alkstančio, kaip kad sako liaudies išmintis. Kodėl sakau, kad advokatai apiplėšinėja žmones? Minimali alga Lietuvoje -400 eurų, o atskiroje valstybėje „Kalėjimų respublikoje“ alga yra 100 eurų. O advokatai nejudina piršto be 300-500 eurų. Kaip piliečiams ir už valstybės ribų paskelbtiems kaliniams – vergams įgyvendinti teisę į gynybą, bei Teismų įstatymo 5 str. ir Konstitucijos 30 str. 1 d. numatytą teisę kreiptis į teismą, jeigu elgetos save vadinantys advokatais, reikalauja iš karto nenormalių sumų? Man atrodo, jog „Mūsų amatai“ tyčia nemoka algų, kad kalinys negalėtų atmokėti neturtinės žalos, priteistos nuosprendžiu, bei negalėtų samdytis advokatų, o sėdėtų tik ir vergautų. Šitas vergvaldys nesuinteresuotas nei integruoti, nei padėti kaliniams anksčiau išeiti į laisvę. Dabar už tai ką parašiau, vėl mane, nepriklausančią gyvatynui svarstys, bet ką jie gali svarstyti, kad jie yra elgetos – ubagai, ir neretai nemokantys net surašyti tinkamai procesinių dokumentų. Bet labai mėgstantys prisidengę skambiu žodžiu „advokatas“ melžti ir reketuoti pinigus ir vargšų nukentėjusių žmonių, o nekęsdami savęs už savo negabumą, jie mieliau kokį šmeižiantį straiposnį užsakys, ir pasiūlys visiems kreiptis tik į juos. O kiek žmonių užstatė butus, nežinodami, jog tokių honorarų kaip 10 000 eurų būti tiesiog negali? Advokatų išsidirbinėjimus miniu, nes jie dalyvauja kartu vergovės schemoje, nes kaliniams save apginti, naudojantis jų paslaugomis – neįmanoma, o jie jų ir neteikia, nurodydami „tu nieko nelaimėsi; teismų praktika tokia…“. Normalus juristas, gavęs klientą, ieško kas yra jam naudinbga, o mūsų save vadinantys advokatais asmenys pasižiūri, ar jam naudinga. 

Kodėl nemėgstu advokatų darbo stiliaus? Nes selektyvi gynyba (tam padėsiu, o šitam ne, nes sakė, jog negalima padėti, nes Lietuva atrodys blogai tarptautinėje arenoje) nerodo gynėjo kompetencijos, be to, sukelia klausimų apie kompetenciją apskritai: gal tie advokatai nieko nesigaudo tarptautinėje teisėje, ir tai, kad ši teisė turi viršenybę? Dar nemėgstu to aspekto, jog daugelis būdami iš prigimties negabūs, bet per pavardes sulindę į antikonstitucinę monopolinę klounadą, jie neturi kur dėtis iš pavydo, kai mato savarankiškai dirbančius gabius teisininkus. Vietoj to, kad bendrom jėgom siektų tikslų – dauginti teisės viešpatavimą, ir mažinti betvarkę šalyje – jie pernai pasiekė, jog apeliacinio skundo teisė buvo piliečiams uždrausta, ir Lietuva nuskambėjo per pasaulį, kaip draudžianti teisę kreiptis į teismą.  Nors Dalia Grybauskaitė toliau visur aiškina, kad Rusijoje nėra demokratijos, o Lietuvoje, kurioje panaikinta teisė į apeliaciją, jeigu nesusimokėsi elgetų klounadai – yra. O elgetų klounada, jeigu mato, jog skundas griežtas, atrėžia „o aš nesirašysiu, nes tai per kieta kalba“. Ir akivaizdu, jog pataisa, kad atseit piliečiams būtų „labiau prieinamos kokybiškos paslaugos“ buvo reikalinga teismams: kad apmažėtų skundų, ir tie skujndai nebūtų tokie griežti, ir kritkuojantys negebančius neretai normaliai surašyti nutartis teisėjus. 

Tik kalinių dėka (ačiū jiems) ši teisė bus atstatyta, nes Konstitucinis teismas priėmė nagrinėti šį klausimą 2018 01 18 nutarimu, pareiškėjas Vilniaus miesto apylinkės teismas, pagal vieno kalinio prašymą ištirti, ar draudimas teikti apeliacinį skundą ir nurodymas būtinai tai daryti su advokatu, atitinka Konstitucijos 30 str.1 d.

Na o vergovinis „darbas“ kalėjimuose pažeidžia visą krūvą Konstitucijos straipsnių, tai ir verslo laisvumo principas, kad šalies ūkis grindžiamas laisvu asmenų ir kapitalo judėjimu: kur šitoje vietoje laisvumas kaliniui dirbti 8 valandas, ir gauti atlygį? O kur lygios teisės tuomet: kitos baldų gamybos įmonės privalo mokėti visas algas i visus mokesčius, – tai kaip tada čia su laisva konkurencija? Jau monopolinė „Mūsų amatai“ įmonė rinkoje dalyvauja antikonstituciškai, panašiai, kaip advokatai save pasiskelbę vieninteliais gebančiais teikti paslaugas, tačiau tai toli gražu neatitinka tikrovės, nes teisininkas yra kvalifikacija, o advokatas – licencija, kuri riboja juos kvailuose susitarimuose, kaip kad  – neginti kalinių, ir ypač neginti jų interesų EŽTT, padėti teisėsaugai nubylinėti bylą (H. Daktaro advokatai kitai pusei išduodavo visas taktikas, K. Ašmys mane įtikinėjo, jog 1996 metais H. Daktaras galėjęs skambinti iš Lukiškių rūsio, ir dėl Čiapo nužudymo (iš Lukiškių, skambinant telefonu…) jį „tikrai nuteis“;  E. Kusaitės advokatas tyčia pateikė skundą dėl suėmimo be jos parašo, kuris nebuvo net priimtas, bijodamas skandalo, jis nulėkė į Lukiškes paėmė parašą, ir išmaldavo teismo, kad priimtų antrą bandymą – ir viešai tai save pateikinėjo kaip labai gabų advokatą toks teisės analfabetas), jeigu prokuroras to nori. Tai apima ir advokatų idiotišką elgesį, kai jie net nepasirodo teisme, pateikinėja skundus be suimtojo parašo (E. Kusaitės byla) arba daro kokius veiksmus, nieko nepranešę niekam. Arba jų žiauriai prastai surašomi skundai, kad nei rėkt, nei verkt nei į RA, kaip sakydavo liaudis senais laikais…

O viena byla, kur „advokatės“ Liatukaitė ir Mykolaitė vertė ieškovą atsisakyti ieškinio? O vėliau, atsisakius „advokačių“, bylą neįgalusis laimėjo, ir jam buvo priteista 7500 eurų iš Kauno miesto savivaldybės? Per 10 metų darbo praktiką mačiau daug. Bet man baisu tai, jog Lietuvos valstybė, milijardus naudojanti „piarui“, ir sugebėjusi apmeluoti Vakarus, jog pas mus „viskas gerai“, iš tikrųjų tai tėra Šiaurės Korėja Europos Sąjungoje, kurioje nėra teisės į gynybą, ir klesti vergų darbas. Pataisykite, jeigu klystu. 2017 05 23 EŽTT sprendime Matiošaitis prieš Lietuvą pažymėjo, jog Lietuvos kalėjimuose kankinami žmonės, o Lietuvos valdžia iš viso nevykdo tarptautinių komisijų rekomendacijų, ir netaiso padėties, nemažina asmenų kankinimo ir žiauraus elgesio su jais masto. Šiop sprendimo Lietuvos seimas Vyriausybė ir Prezidentė nevykdo. Nes Lietuvoje yra labai aukštai demokratija, todėl EŽTT sudarė ypatingos priežiūros komisiją ištirti, kodėl Lietuva nevykdo sprendimo dėl kalinių, kalinčių iki gyvos galvos, lygtinio paleidimo. Na o turint omenyje, jog yra įkurtas visas vergovės mechanizmas, tai atsakymas aiškus: nes reikalingi gyvi lavonai, vergų darbo jėga. Kaip senais laikais galerose, konclageriuose, ir „darbo stovyklose“. Lietuva šiuo metu paversta į nacistinės Vokietijos kopipeistą, trūksta turbūt tik dujų kamerų. Šalies valdžia pabrėžtinai nemini Pergalės dienos, nes neduok Dieve, kaip nors sukritikuoti nacistinę Vokietiją, į kurią taip lygiuojamasi. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));