Moralinio nuopuolio dugnas ….

nauseda-ir-stankevicius

nauseda-ir-stankevicius

Moralinio nuopuolio dugnas ….

 Prezidentas su kandidatu į ekonomikos ir inovacijų ministrus aptarė svarbiausius darbus – pranešė prezidentūra.

Koks „rimtas“ pokalbis vyko su kandidatu į ministrus rodo ši nuotrauka, padaryta prezidento kabineto prieangyje.

repostniyegaremy1

O prieš tai pagal nustatytą procedūrą Seimo narys buvo pažemintas pastatymu į kampą prie prezidento kabineto durų.

Sveiku protu vadovaujantis turėtų būti nesuvokiama, kaip tai gali vykti, juo labiau  parlamentinėje respublikoje, o ne kokiame tai  bantustane….

Bet taip deja yra.

Ir tai yra ne kas kitas, o  akivaizdus moralinio nuopuolio iš abiejų pusių įrodymas.

Toks pat moralinio nuopuolio dugno įrodymas yra Vyriausybės vykimas į Prezidentūrą prezidento kvietimu.

Lygiai taip pat Vyriausybė buvo pastatyta į kampą prie prezidento kabineto durų.

Bet moralinio Vyriausybės nuopuolio dugnas ne tiktai čia.

Matote vienas iš Vyriausybės narų yra nepageidautinas  Jo Kilnybės rūmuose.

Betgi Vyriausybė yra kolegialus valdymo organas, galima ją prilyginti tam tikra prasme šeimai.

Todėl Vyriausybės garbės ir padorumo reikalas buvo nevykdyti prezidento pakvietimo – arba visa šeima, arba niekas.

Juo labiau kad tokių vizitų rezultatas Valstybės valdymui yra visiškai niekinis, nes jie yra skirti tamsios liaudies akyse demonstruoti Jo Kilnybės tariamą galią valstybės valdyme.

Štai tokiu  būdu, pasak prezidento,  „Gerovės valstybė“ prasideda    nuo pagarbos, tarpusavio pasitikėjimo.

Ko ir tenka palinkėti Jo Kilnybei – baigti į Prezidentūrą pakviestų asmenų žeminimą prie savo kabineto durų.

Ir pasiieškoti  kitų būdų, kaip patenkinti savo ego.

.

Pranešimą parašė Buitinių vartotojų sąjunga 

Facebook komentarai
});}(jQuery));