Mokytojai skelbia streiką – užkniso ta melagio S.Skvernelio vyriausybė

Mokytojai skelbia streiką – užkniso ta melagio S.Skvernelio vyriausybė

Didžiausia šalyje mokytojų profsąjunga – švietimo ir mokslo profesinė sąjunga penktadienį priėmė sprendimą skelbti streiką.
Pasak profsąjungos lyderio E.Milešino, bendruomenės teisininkai pradėjo rengti streikui reikalingus dokumentus, o mokytojai į darbą galėtų neišeiti antroje lapkričio pusėje.
Ši profsąjunga streikui rengiasi dėl Vyriausybės pateiktų 2020-ųjų asignavimų švietimui, svarstomų kartu su kitų metų valstybės biudžetu.
Anot profsąjungos, Vyriausybės atstovai šiemet pasirašytoje švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje įsipareigojo įvairioms priemonėms kitąmet papildomai skirti beveik 118 mln. eurų, tačiau biudžeto projekte papildomai numatyti tik 55,5 mln. eurų.
„Tai, kas yra pasiūlyta, yra pasityčiojimas“, – spaudai teigė E. Milešinas.
Dar vasarą šios profsąjungos vadovai paskelbė, kad 2019-2020 mokslo metų išvakarėse ir jiems prasidėjus, pagarsinti aukščiausių šalies politikų samprotavimai apie nacionalinio susitarimo dėl švietimo būtinumą.
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), ne vienerius metus pasisakydama už nuoseklią bei sąžiningą švietimo politiką, besąlygiškai palaiko tokio susitarimo idėją. Tačiau karti ankstesnių metų patirtis verčia nuogąstauti, kad, tariantis dėl esminių švietimo problemų, vėl bus pamiršti mokytojas su mokiniu – svarbiausi švietimo sistemoje veikiantys asmenys.
Siekdama, kad mokytojo profesijos prestižas neliktų tuščia deklaracija, LŠMPS mano, kad į būsimą nacionalinį susitarimą dėl švietimo turi būti įtrauktos ir nuostatos, susijusios su mokytojo darbo sąlygų gerinimu bei jo socialinių garantijų užtikrinimu.
Rugsėjo 16 d. LŠMPS pateikė LR Prezidentui Gitanui Nausėdai, LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui Monkevičiui šiuos pasiūlymus nacionaliniam susitarimui dėl švietimo:
1. Norint sukurti visuomenės poreikius tenkinančią švietimo sistemą, nuosekliai didinti finansavimą – skirti ne mažiau kaip 6 procentus šalies bendrojo vidaus produkto, taip pat laikytis švietimui skirtų asignavimų kasmetinio didinimo principo ir ne vėliau kaip 2030 m. pasiekti ne mažiau kaip 8 procentus šalies bendrojo vidaus produkto.
2. Visi pedagoginių darbuotojų darbo sąlygų pokyčius lemiantys sprendimai turi būti suderinti su jų interesams atstovaujančiomis švietimo profesinėmis sąjungomis švietimo šakos kolektyvinėje sutartyje, o sprendimai dėl ugdymo turinio bei proceso – su atitinkamomis dalykinėmis bei profesinėmis asociacijomis.
3. Turi būti sukurta skaidri, tvari ir visuotinai pripažinta pedagogų darbo kokybės vertinimo sistema, leidžianti objektyviai vertinti mokytojo veiklą tiek mokyklos, tiek nacionaliniu lygiu.
4. Pasitikėjimas pedagogu turi būti realus, o ne deklaratyvus, ir jis turi prasidėti nuo mokytojo, mokinio ir jo tėvų teisių bei pareigų subalansavimo, atsisakant dabar galiojančio besąlygiško mokinio teisių suabsoliutinimo.
5. Pedagoginiams darbuotojams turi būti suteikta reali galimybė kelti savo kvalifikaciją inovatyviais metodais bei priemonėmis, taip sukuriant prielaidas kokybiškiems ugdymo rezultatams.
6. Pedagoginiams darbuotojams turi būti užtikrintas orus ir konkurencingas darbo užmokestis, lyginant jį su šalies viešojo sektoriaus atlyginimo vidurkiu.
7. Naudojantis galimybe kaupti profesiniuose pensiniuose fonduose, didelį pedagoginio darbo stažą turintiems pedagoginiams darbuotojams turi būti suteikta teisė į išankstinę pensiją, neprarandant SODROS garantijų.
Tačiau paaiškėjo, kad visi šie susitarimai yra šiukšlės, į mokytojų pasiūlymus toliau niekas nekreipia dėmesio, o biudžeto lėšas milijardais eurų valdžia taško ginklas ir sraigtasparniams pirkti.
„Šiandien oficialiai kreipėmės į visas valdžios institucijas, Prezidentūrą, Vyriausybę ir Seimą, išdėstėme savo reikalavimus. (…) Tikimės kokių nors sprendimų, nes biudžeto svarstymas yra dar tik pradinėje stadijoje“, – penktadienį sakė E.Milešinas.
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga vienija apie 10 tūkst. narių, iš jų didžioji dalis yra mokyklų pedagogai.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));