Mokslinis darbas: Kodėl visuomenės padugnės dirba teisėjais, tuo tarpu kai šis darbas yra iš esmės kito pobūdžio?

Screenshot_2020-05-25_at_185521

Screenshot_2020-05-25_at_185521

Dr. Remigijus Guobys

UAB „Plieninis skydas“ 50 proc. akcijų savininkas

Gyvenamosios vietos adresas: 4 Repton Green, Stalbans, Herts,
AL3 6RT, Jungtinė Karalystė
El. paštas remis@fortengineering.co.uk

Teisėjų garbės teismui

Screenshot 2020 05 25 at 185521

SKUNDAS DĖL TEISĖJO VACLOVO PAULIKO TEISĖJO VARDO PAŽEMINIMO

2020 m. Gegužės 25 d.

Kokioj pasaulio demokratinėje valstybėje yra atimamas turtas dėl to, kad turi kitą turtą? Atsakymas: – Lietuvoje, Vilniaus apygardos teisme, pas teisėja Vaclovą Pauliką.

Teisėjas Vaclovas Paulikas, neradęs teisinio pagrindo priversti mane parduoti UAB Plieninis Skydas akcijas, suklastojo visas esmines bylos faktines aplinkybes ir po to pats suklastotomis aplinkybėmis remdamasis taikė Civilinio kodekso straipsnius, ir priėmė man nepalanku teismo sprendimą. Taip pat Vaclovas Paulikas, suklastojęs faktines aplinkybes, sudarė sąlygas tretiesiems asmenims išvogti mano įmonės visą turtą, bei nuslėpė nuo prokuratūros paaiškėjusius faktus apie vykdomus kriminalinius nusikaltimus, kuriuos, pasak prokuroru, teisėjas Vaclovas Paulikas turėjo jiems pranešti.

Skunde pateikiu pagrindinius akivaizdžiai įžūlius teisėjo Vaclovo Pauliko neatsitiktinius pažeidimus, kurie, be abejonės, pažeidžia teisėjo etikos kodeksą, įžeidžia mane kaip asmenį, bei demonstruoja visuomenei valstybinį teisinį banditizmą, turto prievartavimą iš sąžiningo ir niekuo neprasikaltusio Lietuvos piliečio.

Skunde geltona spalva yra paryškinti teisėjo Vaclovo Pauliko teiginiai iš jo paties nutarties.

Įsiteisėjusių teismo sprendimų tekstai bei dokumentai, kurie prieštarauja teisėjo Vaclovo

Pauliko nutartyje surašytiems teiginiams, yra pažymėti raudona spalva.

 1. Teisėjas Vaclovas Paulikas man neleido užduoti oponentui Rolandui Guobiui klausimų. Nežiūrint į tai, kad buvo pasakyta, jog aš esu paruošęs apie 40 klausimų, kuriuos esu suderinęs su savo advokatais, man buvo leista užduoti vos tris klausimus. Mano visi klausimai buvo susiję su nagrinėjama byla ir būtų įrodę direktoriaus nusikalstamą veiklą, tačiau teisėjas Vaclovas Paulikas supratęs, kad mano klausimai demaskuos nusikalstamą veiklą, uždraudė juos uždavinėti. Taip pat Teisėjas Vaclovas Paulikas atsisakė išklausyti mano įrodymų apie direktoriaus/akcininko Rolando Guobio vykdomus nusikaltimus, neteisėtą pinigų pasisavinimą iš įmonės, bei kita. Teisėjas Vaclovas Paulikas teigė, kad tokią nusikalstamą veiklą turi tirti prokuratūra, bet ne teisėjas, kuris sprendžia klausimą, kurį iš akcininkų priversti parduoti akcijas už kenkimą įmonei. Pasak teisėjo Vaclovo Pauliko neteisėtas Rolando Guobio pinigų pasisavinimas iš įmonės nėra kenkimas įmonei, dėl kurio akcininkas Rolandas Guobys turėtų parduoti akcijas. Be to, teisėjas Vaclovas Paulikas žinojo, kad teisėja Rita Kiselienė bylos Nr. 2-55-3-01984-2015-5 nusprendė nedaryti juridinio veiklos tyrimo dėl direktoriaus Rolando Guobio dviejų šimtų nusikalstamos veiklos epizodų, nes, jos teigimu, aš galiu nusikaltimų žalą sėkmingai kompensuoti atskirais civiliniais ieškiniais ir, pasak jos, man žala už kiekvieną nusikalstamą epizodą bus atlyginta pinigais. Taip pat Teisėjui Vaclovui Paulikui buvo pateiktas teisėjos Ritos Kiselienės teismo sprendimas, kuriame nurodyta, kad Rolando Guobio galimai neteisėtą veiklą turi aiškintis teisėjas Vaclovas Paulikas priverstinių akcijų byloje, kas yra viena iš priežasčių, dėl ko neatliekamas juridinio asmens veiklos tyrimas. Tačiau teisėjas Vaclovas Paulikas nepanoro išklausyti nei vieno žodžio apie Rolando Guobio nusikaltimus, iš karto mano kalbą pertraukdavo su teigimu, kad tai nėra šitos bylos esmė. Toks šališkas teisėjo Vaclovo Pauliko elgesys atėmė iš manęs įrodinėjimo teisę. Teisme darytas garso įrašas įrodo, kad teisėjas Vaclovas Paulikas be jokio pagrindo draudė man užduoti klausimus, bei pateikti įrodymų, susijusių su Rolando Guobio nusikalstama veikla, kuri tiesiogiai prieštarauja įmonės tikslams.

Screen Shot 2020 05 28 at 104606

 1. Teismo posėdžio metu teisėjas Vaclovas Paulikas paklausė manęs, ką aš darysiu su akcijomis, jei jas leistų man nupirkti. Aš atsakiau, kad investuosiu milijonus eurų, pirksiu įrengimus ir sukursiu Lietuvoje dar šimtus naujų darbo vietų, padarysiu įmonę vėl pelningai veikiančią, priešingai nei sąmoningai bankrotina kitas akcininkas, kuris yra šiuo metu direktorius ir veikia vienasmeniškai. Štai taip teisėjas Vaclovas Paulikas mano šitą kalbą užrašo savo nutartyje, citata iš nutarties pažodžiui:

Atsakovas nebeturi suinteresuotumo pačia bendrove ir aiškiai įvardina, kad jam būtu palankesnis UAB „Plieninis skydas” bankrotas, posėdžio metu net nurodė, jog jam būtu naudingiau įmonę (UAB „Plieninis skydas”) perleisti konkurentams.

Teismo metu darytas įrašas įrodo, kad teisėjas Vaclovas Paulikas buvo šališkas ir rašydamas nutartį įžūliai sumelavo, tai yra: užrašė atvirkščiai, negu aš pasakiau teisme. Teisėjui Vaclovui Paulikui nėra gėda, kad posėdžio metu darytas garso įrašas įrodys jo užrašytą netiesą nutartyje, jo suklastotas faktines aplinkybes, ir atskleis jo paties išgalvotą melą plačiai visuomenei:

Screen Shot 2020 05 28 at 104616

Taigi, teisėjas Vaclovas Paulikas žinojo, kad aš įsteigiau UAB Plieninis Skydas įmonę, ir žinojo, kad aš noriu tęsti įmonės veiklą ir į ją toliau investuoti pinigus, tačiau rašo ne tiesą, o visiškai atvirkščiai mano išsakytai kalbai. Todėl akivaizdu, kad teisėjas Vaclovas Paulikas sumelavo sąmoningai, kad pašaliniui skaitytojui atrodytų logiškai surašyta jo nutartis.

3a

Pažymėtina, kad teisėjui Vaclovui Paulikui buvo pateikta teisme Rolando Guobio SMS žinutė, kad direktorius Rolandas Guobys žada viską išvogti iš įmonės, paliekant kreditorius su didelėmis skolomis ir nuline įmonės verte ir net privesti prie bankroto, jei aš teisinėmis priemonėmis mėginsiu stabdyti jo vagystes.

Vaclovui Paulikui buvo pateiktas dokumentas bei daug buvo kalbėta teismo posėdžio metu, kad direktorius nuolatos nuo 2004 metų veikė ne įmonės, o savo paties interesams, ir būtent dėl to tiek aš, tiek vykdomasis direktorius Saulius Viltrakis, pateikėme rašytinius įspėjimus apie daug neteisėtų direktoriaus veiklų

3b

Tačiau Vaclovas Paulikas nutartyje užrašo, kad jokios pretenzijos prieš 2014 metus direktoriui nebuvo pareikštos, citata pažodžiui:

Atkreiptinas dėmesys, jog Rolandas Guobys bendrovei vadovauja dar nuo 2002 metu, ir per trylikos metu laiką iki šios bylos inicijavimo Remigijus Guobys nebuvo pareiškęs nė menkiausios abejonės ar mažiausios pretenzijos dėl to, kad Rolandas Guobys galimai veikia ne bendrovės interesais.

Pateikiama stenogramos ištrauka iš teismo posėdžio, kurį įrodo, kad teisėjas Vaclovas Paulikas parašė nutartyje netiesą, sąmoningai sumelavo:

3c

Nežiūrint į tai, kad Rolandui Guobiui buvo pareikštos labai rimtos pretenzijos jau nuo 2004 metų, kurios iki šiol yra besitęsiančios, teisėjas Vaclovas Paulikas sąmoningai įžūliai nutartyje sumeluoja apie byloje pateiktus faktus, juos užrašydamas priešingai.

 1. Teisėjui Vaclovui Paulikui buvo pateiktas dokumentas įrodantis, kad ne aš vadovauju įmonėms UAB Plieninis Skydas ir Shield Security Doors Ltd, kuriose turiu akcijų. Tačiau direktorius Rolandas Guobys ir Valdas Mačys, kurio žmona Nijole Mažeikaitė su Rolandu Guobiu įsteigė fiktyvią įmonę Shield Luxury Doors Ltd, nuslėpė šios įmonės banke mano abiejų įmonių UAB Plieninis Skydas ir Shield Security Doors Ltd pelną. Taipogi, Vaclovui Paulikui buvo pateiktas dokumentas, kuriame Rolandas Guobys raštu pats patvirtino, kad jis, kaip direktorius, visas verslo sąlygas su Shield Security Doors Ltd pats derina, tame tarpe ir prekių atidavimą be apmokėjimo Valdui Mačiui, kurį jis laiške įvardija kaip puikiai atsiskaitančiu su UAB Plieninis Skydas.

5a

Vertinant šias atsakovo Remigijaus Guobio priešieškinyje nurodytas aplinkybes, susijusias su ieškovo Rolando Guobio kaip UAB„Plieninis skydas”akcininko ir vadovo veiksmais, kurie atsakovo teigimu yra neteisėti ir prieštarauja įmonės tikslams, pirmiausia pažymėtina, jog visi atsakovo nurodyti tariami neteisėti veiksmai, atsirado tik prasidėjus šalių nesutarimams, t. y. 2014 metais. Dėl Shield Luxury Doors Ltd veiklos bendrovė nepatyrė
Taigi, Vaclovui Paulikui buvo tai pateikta ir kalbėta teismo posėdžio metu, bei buvo akivaizdu, kad abiejų direktorių Rolando Guobio ir Valdo Mačio vienasmeniškai veikiant įmonėse pasekmių atsakomybė yra jų pačių, o ne mano, vien tik dėl to, kad aš į abi įmones investavau pinigus bei savo fizinį ir protinį darbą. Žinodamas teisėjas Vaclovas Paulikas, kad su abejais direktoriais mano santykiai dėl direktorių vykdomų vagysčių iš įmonių yra konfliktiški ir žinodamas, kad neturiu net teorinių galimybių daryti atsiskaitymus bei teikti prekes tarp šių abiejų įmonių – Vaclovas Paulikas užrašo nutartyje atvirkščiai, kad Shield Security Doors Ltd neatsiskaitymas su UAB Plieninis Skydas yra mano kaltė, citata pažodžiui:

jokiu neigiamu pasekmių, gavo visus apmokėjimus už užsakytą produkciją, visiškai priešingai, nei iš Shield Security Doors Ltd, kurią valdė atsakovas. Šiai įmonei suteikti išskirtines distribucijos teises buvo ekonomiškai pagrįstas bendrovės atžvilgiu, nes taip buvo išsaugota Didžiosios Britanijos rinka bendrovei.

Shield Security Doors Ltd bankroto dieną Rolandas Guobys likvidavo ir savo fiktyviai įsteigtą Shield Luxury Doors Ltd. Taigi, Didžiosios Britanijos rinka neliko išsaugota, kaip teigė savo nutartyje teisėjas Vaclovas Paulikas. Liko tik apvogti Didžiosios Britanijos klientai ir daugybė kreditorių, kuripinigus pasiėmė Rolando Guobio įsteigta fiktyvi įmonė Shield Luxury Doors Ltd.
Pažymėtina, kad teisėjui Vaclovui Paulikui buvo pateikta Didžiosios Britanijos bankroto administratoriaus išvados išverstos i Lietuvių kalbą, jog Rolando Guobio įsteigta fiktyvi įmonė, bendrai veikdama su Shield Security Doors Ltd direktoriumi Valdu Mačiu paėmė nepagrįstai per 421 tūkstantį svarų, dėl ko Shield Security Doors įmonė patyrė bankrotą ir su UAB Plieninis Skydas liko neatsiskaityta per 90 tūkstančių eurų.

7a

5. Taip pat teisėjas Vaclovas Paulikas visiškai priešingai užrašė civilinės bylos Nr. e2A- 1064-431/2017 teisėjų kolegijos žodžius, kur byla buvo išnagrinėta iš esmės ir buvo įsiteisėjęs sprendimas, kad aš nesu atsakingas už Shield Security Doors Ltd neatsiskaitymą su UAB Plieninis Skydas, bet Rolandas Guobys yra už tai atsakingas, nes pats tiekė prekes be atsiskaitymo ir nereikalavo ilgą laiką už prekes atsiskaityti. Šiuo sprendimu teisėjas Vaclovas Paulikas privalėjo remtis. Juo labiau, kad savo paties posėdyje Vaclovas Paulikas buvo nusprendęs šio klausimo nenagrinėti.

8a

 1. Teismo posėdžio metu mano advokatai priminė teisėjui Vaclovui Paulikui, kad menama nesąžininga konkurencija, tokia kaip darbuotojų ar klientų viliojimas yra išnagrinėta kitame teisme ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriame aš įrodžiau, kad buvau visada sąžiningas, nieko neviliojau ir elgiausi teisiškai, todėl pasiūlė teisėjui Vaclovui Paulikui to paties klausimo nenagrinėti, kadangi jokių naujų aplinkybių nebuvo pateikta, ir niekada nebuvo reikšta įmonei Fort Engineering Ltd pretenzija dėl nesąžiningos konkurencijos. Civilinė byla Nr. e2-83-494/2016

10

 

Civilinė byla Nr. e2A-1064-431/2017

21a

Teisėjas Vaclovas Paulikas sutiko nenagrinėti šito klausimo teisme ir gerbti kitų teisėjų darbą, tačiau nutartyje užrašė priešingai nei buvo įsiteisėjusiam sprendime, citata pažodžiui:

Trečia, atsakovas Remigijus Guobys perviliojo didelę dalį UAB „Plieninis skydas” darbuotoju dirbti įsteigtoje gamybinėje įmonėje Fort Engineering Ltd ir kitose savo įmonėse. Jurij Šiberin bendrovėje dirbo nuo 2008 m. projektuotoju, 2016 m. nutraukė darbo sutartį ir pradėjo dirbti Fort Engineering Ltd. Kęstutis Pikūnas; Darius Gudelis; Ruslanas Murasovas, Laura Vaičekonytė, Laura Veizbonaitė; Matas Balnis; Miglė Karpauskė (IV tomas, b. 1.127-136).

Pažymėtina, kad Laura Veizbonaitė yra mano žmona, kuri laukiasi mano antro vaiko. Lauros Vaičekonytės aš nepažįstu (byloje jos net nefiguravo), Miglė Karpauskė niekada nėra dirbusi Fort Engineering Ltd, tačiau paliko UAB Plieninį Skydą, nes nemokėjo jai atlyginimo, dėl to prisiteisė žalos is UAB Plieninis Skydas, Civilinė byla Nr. e2A-1653-910/2019 ir ji perėjo iš UAB Plieninis Skydas dirbti į kažkokią Lietuvos kitą įmonę.

Teisėjas Vaclovas Paulikas sąmoningai suklastojo išnagrinėtos bylos nustatytus faktus, kadangi teisėjas Vaclovas Paulikas žinojo, kad jo visi minėti asmenys niekada nebuvo vilioti, tačiau išėjo iš UAB Plieninis Skydas dėl jų turto prievartavimo, algų nemokėjimo ir kito teroro, kurį jie patirdavo dirbdami UAB Plieninis Skydas, būtent kaip ir nustatė buvę įsiteisėję teismai, kuriuose tas klausimas buvo išnagrinėtas iš esmės.

Toks akivaizdus Vaclovo Pauliko įsiteisėjusio sprendimo priešingas užrašymas parodo, kad teisėjas Vaclovas Paulikas buvo šališkas ir pažeidė teisėjo garbės kodeksą.

 1. 2008 metais atėjus pasaulinei ekonominei krizei UAB Plieninis Skydas apyvarta sumažėjo dvigubai, todėl buvau priverstas gelbėti įmonę nuo bankroto, dėl ko ir išvykau į užsienį ieškoti naujų rinkų. 2008 metais UK įsteigiau prekybinę durų įmonę Shield Security Doors Ltd, kuri prekiavo vien tik UAB Plieninis Skydas produkciją. Investavau savo asmeninius pinigus į lietuviškos produkcijos reklamą užsienio rinkoje. Mano įsteigta UK įmonė sudalyvavo per 60 tarptautinių parodų reklamuodama tik UAB Plieninis Skydas produkciją. Mano UK įmonė nupirko virš kelių milijonų eurų produkcijos iš UAB Plieninis Skydas ir, pačio direktoriaus Rolando Guobio teigimu, UAB Plieninis Skydas turėjo dėl to 40% pelno iš mano UK įsteigtos įmonės pirkimų. Tačiau teisėjas Vaclovas Paulikas tai įvardija kaip kenkimą UAB Plieniniui Skydui. Taip, būtent produkcijos pardavinėjimą ir pelno didinimą UAB Plieniniui Skydui nuo 2008 metų teisėjas Vaclovas Paulikas įvardija kaip neteisišką besitęsiančią kenksmingo reiškinio veiklą. Citata iš nutarties pažodžiui:

Trečioji sąlyga, kad negalima pagrįstai manyti, jog tokie neteisėti juridinio asmens dalyvio veiksmai ateityje pasikeis, konstatuotina, kai nagrinėjamu atveju nustatyti atsakovo Remigijaus Guobio tęstinio pobūdžio neteisėti veiksmai, besitęsiantys nuo 2008 metu (konkuruojančiu, tame tarpe ir gamybiniu įmonių kūrimas, UAB „Plieninis skydas” buvusiu darbuotoju perėjimas į atsakovo Remigijaus Guobio valdomas įmones ir kita, liudijantys juridinio asmens (UAB „Plieninis skydas”) tikslų nepaisymą, dėl ko yra pagrindas manyti, kad jie ateityje nepasikeis.

Pažymėtina, kaip prieš tai minėjau, kad teisėjas Vaclovas Paulikas žinojo, kad visas prekybines sąlygas ir sutartis tarp abiejų įmonių buvo pasirašęs pats direktorius Rolandas Guobys su savo bičiuliu kitos įmonės direktoriumi Valdu Mačiu. Tai prie ko čia mano, tik kaip akcijas turinčio asmens, neteisėta veikla? Net priešingai – teismas (bylos Nr. e2-1072-580/2018) pasakė, kad Rolandas Guobys kaip direktorius pažeidė mano, kaip akcininko, teises, nes neturėjo teisės prekybą UAB Plieninis Skydas įmonės vykdyti tik per savo UK įsteigtą Shield Luxury Doors įmonę. Teisėjas Vaclovas Paulikas žinojo apie tokį direktoriaus pažeidimą ir jį sąmoningai praignoravo, nuslėpė, kad buvo nustatytas Rolando Guobio grubus interesų konflikto pažeidimas, kuris ir sukėlė konfliktą tarp akcininkų, o būtent paaiškėjus aplinkybėms, kad Rolandas Guobys vagia iš UAB Plieninis Skydas pinigus, per savo UK įsteigtą įmonę.

8a

Civilinė byla Nr. e2-1072-580/2018

 1. Teisėjui Vaclovui Paulikui buvo pateikta per šimtas žalingų veiksmų, kuriuos atlieka direktorius Rolandas Guobys UAB Plieninis Skydas įmonėje. Tačiau visą direktoriaus nusikalstamą ir neteisėtą veiklą įmonėje teisėjas Vaclovas Paulikas įvardijo kaip nepriešingą įmonės tikslams. Citata iš nutarties pažodžiui:

Nors atsakovas nepagrindė, kodėl nekilnojamojo turto įsigijimas pats savaime būtu nenaudingas bendrovei, nes turtą siekiama įsigyti už rinkos kainą, tai patvirtina į bylą pateikta turto vertinimo ataskaita, teismas iš dalies sutinka su atsakovo argumentais, jog kitų aplinkybių kontekste ieškovo Rolando Guobio veiksmai, susiję su įmonės išduotomis paskolomis, nekilnojamojo turto įsigijimu, taip pat vengimu plėsti įmonę ir kita, galėtų būti laikomi neteisėtais. Visi šie veiksmai atlikti, siekiant išsaugoti įmonę, siekiant apsaugoti nuo konkurentų, tame tarp ir nuo atsakovo įsteigtų įmonių, todėl šiuo konkrečiu atveju negali būti laikomi priešingi įmonės tikslams.

Teisėjo Vaclovo Pauliko teigimu, yra teisinga neteisėtais veiksmais Rolandui Guobiui įgyti pranašumą prieš konkurentus. Taip aiškiai užrašė teisėjas Vaclovas Paulikas savo nutartyje, kas parodo jo akivaizdų palaikymą kriminalinio pasaulio nusikaltėlių, o ne teisėtai besielgiančių sąžiningų piliečių. Taip vadovaujantis teisėjo Vaclovo Pauliko įteisintomis neteisėtomis normomis Lietuvos versle kriminaliniai nusikaltėliai įgytų konkurencinį pranašumą prekyboje.

Taip pat nėra suprantama, kaip gali būti naudingas neteisėtas nekilnojamo turto įsigyjimo sandoris, kuris įmonei padarė per 600 tūkstančių eurų žalą. Teismo nutartis (Civilinė byla Nr. e2-28-656/2019) aiškiai teigia, kad direktorius Rolandas Guobys nesąžiningai sudarė žemės pirkimo sandorį ir sandoriui buvo pritaikyta restitucija.

des

 1. Teisėjui Vaclovui Paulikui buvo pateiktas įsiteisėjusio teismo sprendimas, kuriame buvo nustatyta, kad Rolandas Guobys žinojo, kad aš esu įsteigęs UK įmonę Shield Security Doors Ltd ir esu jos akcininkas ( Civilinė byla Nr. e2-83-494/2016 ):

red

Tačiau teisėjas Vaclovas Paulikas nutartyje užrašo atvirkščiai, citata pažodžiui:

Antra, atsakovas Remigijus Guobys nuslėpęs, kad įmonėje Shield Security Doors Ltd jis buvo 50 proc. akcininkas

Toks akivaizdus faktų suklastojimas paimtas iš įsiteisėjusio teismo sprendimo dar kartą parodo, kad teisėjas Vaclovas Paulikas buvo šališkas ir nesąžiningai surašė teismo nutartį.

 1. Tuo metu, kai buvo įsteigiama UAB Plieninis Skydas įmonė, buvo užrašyta įmonės įstatuose, kad aš, kaip akcininkas, turiu teisę įsteigti bet kokias įmones, įskaitant ir gamybines įmones, dėl šio fakto teisme tarp akcininkų nekilo ginčas. Nežiūrint į tai, kad visi, abu akcininkai, vienbalsiai nusprendė rašydami įstatus, nedrausti vienas kitam kaip akcininkui daryti verslus kitose savo įsteigtose prekybinėse ar gamybinėse įmonėse, teisėjas Vaclovas Paulikas nebūdamas net UAB Plieninis Skydas akcininku nusprendžia už abu įmonės akcininkus, kad mano tiek prekybinės, tiek gamybinės įmonės įsteigimas yra neiteisėta veikla. Toks teisėjo Vaclovo Pauliko pareiškimas yra neteisiškas, kuris pažeidžia mano teises į laisvę bei apšmeižia mane prieš visuomenę, lyg tai aš užsiimu neteisėta veikla dėl to, kad turiu akcijų kitose pasaulio valstybių įmonėse. Teismui buvo pateikti rašytiniai įrodymai, kur Rolandas Guobys mane įkalbinėja atsidaryti UK savo įmonę ir pelnytis iš jos. Tas buvo ir padaryta pagal akcininko Rolando Guobio prašymą, tačiau teisėjas Vaclovas Paulikas tai įvardija kaip nusikalstamą mano veiksmą, dėl kurio aš, pasak jo, privalau prieš savo valią parduoti savo įsteigtos UAB Plieninis Skydas įmonės akcijas. Citata iš nutarties pažodžiui:

Tokie neteisėti teisėjo Vaclovo Pauliko veiksmai ir piknaudžiavimas teise, kartu prieštarauja ir mūsų bendram susitarimui su akcininku Rolandu Guobiu, kuris

neprieštaravo dėl mano nekonkurencinių ar konkurencinių įmonių steigimui (tik po mano septintos įmonės įsigyjimo (31% Fort Engineering Ltd 2015 metais), Rolandas Guobys pareiškė prieštaravimą teisme).

Rolando Guobio neprieštaravimas steigti man bet kokias įmones buvo įrodytas civilinėje byloje Nr. e2-83-494/2016, nutartis įsiteisėjusi. Apie šitą faktą, teisėjas Vaclovas Paulikas buvo informuotas teismo posėdžio metu, taip pat raštu byloje buvo pateikti apie tai jam įrodymai.

 1. Bendrovės veiklos tyrimo byloje Nr. e2-2329-258/2016 teisėja Rita Kiselienė nusprendė, kad direktoriaus Rolando Guobio tariamą nusikalstamą veiklą ištirs teisėjas Vaclovas Paulikas priverstinio akcijų pardavimo byloje Nr. e2-941-794/2018, neva tai bus greičiau sustabdytos tariamos direktoriaus nusikalstamos veiklos ir įmonei bus padaryta mažesnė žala. Tačiau teisėjas Vaclovas Paulikas vietoj to, kad aiškintųsi dėl jam pateiktos direktoriaus Rolando Guobio nusikalstamos veiklos, mane įkalbinėjo išsižadėti UAB Plieninis Skydas akcijų ir teigė, kad aš galėsiu pasidaryti vėliau vėl tokią pačią įmonę. Taip pat, nuolatos domėjosi mano kitu asmeniniu turtu, vertybiniais popieriais ir nuolatos kartodavosi, kad aš turtingas ir taip su daugybę kitų įmonių akcijomis, todėl, pasak teisėjo Vaclovo Pauliko, turiu vadovautis solidarumo principu ir parduoti prieš savo valią UAB Plieninis Skydas akcijas, nes Rolandas Guobys neturi kitų įmonių akcijų. Teisėjas Vaclovas Paulikas negalėjo remtis tuo, kad aš daugiau dirbdamas ir įsigyjęs kitų imonių akcijas privalau dėl to parduoti UAB Plieninis Skydas akcijas, tai yra: turėjimas kitose valstybėse imonių akcijas negalėjo būti įvardijama kaip priežastis parduoti UAB Plieninis Skydas akcijas, taip kaip parašė savo nutarime teisėjas Vaclovas Paulikas.

Pateikiama stenograma iš teismo posėdžio:

r
[Teisėjas] Na bet kokiu atveju, jus matot esat tokioj stadijoje, kad vistiek vienas iš jūsų liks, tai… [Remigijus Guobys] Ne, aš skaitau, kad priežastis parduoti akcijas, jeigu direktorius labai daug žalingų veiksmų daro įmonei…, tai neturėtų būti priežastis, parduoti arba pirkt akcijas. Čia neturėtų būti priežastis, aš skaitau, kad tai mano kaip akcininko teises pažeidžia, bet čia reiškia, vėliau išsiaiškinsim. Čia yra tokia reali tiesa, kad taip įvyko, kad man neleido aiškintis, ir Jūs gerbiamas teisėjau, norėjot išsiaiškinti, ar daro direktorius kažką blogo, aš Jūsų net pasiūlymui sutikau…, nu jeigu daro tai inicijuokit veiklos tyrimą…Gediminui, aš sakau: – kas čia yra tokio? Sako ai aš žinau tuoj inicijuosim. Gerai tai tada atidedam teismą, aiškinamės. Aš 2 metus ir kažkiek dienų laukiau pirmo posėdžio paskyrimo. Tokia yra teisinė tvarka. Laukiau, laukiau, 2 metai praėjo ir kažkiek dienų kol pirmą posėdį paskyrė. Atėjo, galvojau čia biški pasiaiškinsiu… [Teisėjas] Gerai..viso šito mes nepakeisim, kalbėkim apie bylą. [Remigijus Guobys] Tai vat 300 parodžiau pažeidimų. Pasiūlė man 200 civilinių bylų pradėti teisėja Kisielienė. Ir sako, tau už kiekvieną atsiskaitys, bet direktorių palikime vietoj ir na.., ir tokia yra tiesa ir viskas čia yra apie tą bylą. Ir aš grįžau pas Jus be informacijos, neišsiaiškinome, tiktai ką pats surinkau apie įmonę tuos įrodymus.. [Teisėjas] Sakykite, prašau, ar jūs turite kitų įmonių? [Remigijus Guobys] Turiu daug įmonių. [Teisėjas] Daug. [Remigijus Guobys] Turiu Amerikoje 10 proc. akcijų durų pavadinimas Shield Security Doors America, Kanadoj Shield Security Doors, turiu Meksikoje 10 proc. Shield Security Doors Meksika, turiu Anglijoje kelias. [Teisėjas] Tai kodėl taip svarbu turėti šitą įmonę Lietuvoje? Tai jus turit visa tai.. [Remigijus Guobys] Šita įmonė man yra pelningiausia. Jinai man visada buvo pelningiausia. Ji buvo mano pagrindinis maitintojas tol, kol Rolandas nenusprendė vogti visą mano įmonės turto su direktorium.., nu tai ji man pelninga, aš dirbau tam, kad kažką turėt, aš net namų nenusipirkau, jam paskolinęs pinigus iš tos įmonės, vėliau kentėjau, kentėjau ir dabar…, nu kam to reikia? 15 metų kūriau visą infrastruktūrą, reklamos, klientus, draugus viską tempiau, kad būtų…
 1. Prie viso to, teisėjas Vaclovas Paulikas buvo grubiai pažeidęs mano, kaip žmogaus, teises, būtent neteisėtai uždraudęs man, kaip akcininkui, gauti bet kokią informaciją iš mano paties įmonės, kurią aš pats įsteigiau. Šis neteisėtas Vaclovo Pauliko sprendimas apeliacijos teismo buvo panaikintas.

Taip pat Vaclovui Paulikui buvo pateiktas įsiteisėjęs sprendimas, kuriame buvo įrodyta, kad aš nevykdau jokios nesąžiningos konkurencijos, nevilioju jokių darbuotojų ar klientų iš savo įsteigtos įmonės UAB Plieninis Skydas. Nežiūrint į tai, kad aš buvau kaltinamas tais pačiais dalykais, dėl kurių mano nekaltumas buvo įrodytas ir įsiteisėjęs, Vaclovas Paulikas vis tiek nepanaikino laikinųjų apsaugos priemonių, tikėtina su tikslu, kad negalėčiau gauti iš direktoriaus neteisėtų sandorių, kurie yra žalingi įmonei, tokių kaip: du milijonai litų avansinio mokėjimo draugui už žemės sklypą (sandoriui teismas pritaikė restitucija), milijoniniai trūkumai grynųjų pinigų kasoje, nesąžiningi įkeitimai gamybinių patalpų už labai aukštas palūkanas, kai tuo pačiu metu sau pasiima pinigus iš kasos be palūkanų ir t.t.

Visa tai parodo, kad teisėjas Vaclovas Paulikas buvo šališkas viso teisminio proceso metu.

 1. Teisėjo Vaclovo Pauliko teigimu, akcininkų susirinkimo metu balsavimas akcininko už išmokėjimą dividendus yra neteisėta veikla. Taip išeina pagal teisėją Vaclovą Pauliką, kad visų įmonių akcininkai, kurie prabalsuoja už dividendų išmokėjimą, veikia neteisiškai ir žalingai. Taip pat, teisėjo Vaclovo Pauliko nuomone, yra geriau, kad direktorius sudarytų fiktyvius sandorius ir pasisavintų pinigus negu išmokėtų dividendus kaip numato UAB įstatai. Citata iš nutarties pažodžiui:

Ketvirta, atsakovas prieštaravo sprendimų, reikalingų bendrovei, kaip akcininkas priėmimui –   2015 m. gegužės 14 d. pakartotiniame UAB „Plieninis skydas

visuotiniame akcininkų susirinkime balsavo prieš pelno dalies nepaskirstymą ir palikimą bendrovės apyvartinėms lėšoms, nurodydamas, kad dividendai turėtų būti mokami maksimalia apimtimi. Atsakovas kaip bendrovės akcininkas blokavo sprendimų priėmimą dėl įmonės audito atlikimo, bendrovės pelno investavimo į gamybai reikalingos įrangos modernizavimą ir efektyvumą, tačiau tuo pačiu reikalavo dividendų jam išmokėjimo maksimalia suma (el. bylos I tomas b. l. 76 – 77).

Teisėjas Vaclovas Paulikas nutartyje parašė, kad auditas neatliktas dėl mano kažkokio blokavimo, tačiau kiti administraciniai teismai nustatė, kad Rolandas Guobys sąmoningai tris metus iš eilės neatlikinėjo privalomo audito ir dėl šitos priežasties kasmet skirdavo jam baudas. Toks įžūlus faktinių aplinkybių atvirkščias surašymas parodo, kad teisėjas Vaclovas Paulikas buvo nesąžiningas ir šališkas visos bylos nagrinėjimo metu.

Pažymėtina, kad visos iki vienos teisėjo Vaclovo Pauliko surašytos aplinkybes, kuriomis jis rėmėsi priversti mane prieš mano valią parduoti mano įsteigtos įmonės akcijas yra mano skunde paneigtos pridedant įrodančius dokumentus. Nebuvo ir nėra nei vieno argumento, dėl kurio aš turėčiau parduoti savo įmonės akcijas. Dėl to yra akivaizdu, kad nebūnant net nei vienam mano pažeidimui ir esant šimtams kito akcininko pažeidimu, teisėjas Vaclovas Paulikas turėjo priimti priešingą teismo sprendimą.

Taip pat verta žinoti, kad 2019 metais UAB Plieninis Skydas gamybos direktorius Vaclovas Biekša ir aš buvome susitikime su STT vadovu Daumantu Pociu, kurio pokalbio metu Vaclovas Biekša pasakė, jog UAB Plieninis Skydas direktorius Rolandas Guobys jam nurodė rinkti iš klientų grynuosius pinigus, kuriuos po to Rolandas Guobys perdavė teisėjui Vaclovui Paulikui už palankų jam priimtą sprendimą. Taip pat, girdint man ir trims STT darbuotojams, Vaclovas Biekša teigė, jog, pasak Rolando Guobio teigimo, teisėjui Vaclovui Paulikui buvo perduotas nuo Rolando Guobio 30 tūkstančiu euru kyšis. Tai logiškai paaiškina teisėjo Įžūlu bylu klastojimą, kuris daugiau panašus i išsilavinusio bandito terorizavimą, nei teisybės ieškojimą. Tai buvo turto prievartavimas klastojant faktines aplinkybes, kad atsirastu teisinis pagrindas atimti mano akcijas.

Liūdna žinia yra ta, kad tuo metu, kai Jūs nagrinėsite mano šitą skundą, UAB Plieninis Skydas turtas bus visiškai išvogtas ir buvusi didžiausia Pabaltijo šarvuotų durų gamybos įmonė bus bankrutavusi, kadangi teisėjo Vaclovo Pauliko suklastotos byloje faktinės aplinkybės suteikė nebaudžiamumo jausmą direktoriui, kuris sparčiai išvaginėjo įmonės turtą. Šiuo metu įmonei UAB Plieninis Skydas yra iškelta bankroto byla Nr. eB2- 3004-643/2020, paskirtas turto administratorius, kuris nušalino direktorių Rolandą Guobį nuo įmonės valdymo, kadangi pastarasis įžūliai ir toliau vogė įmonės turtą.

Atsižvelgiant į tai, kad teisėjas Vaclovas Paulikas užrašė selektyviai melagingai bylos esminius faktus, bei visos bylos nagrinėjimo metu elgėsi akivaizdžiai šališkai, tiek nuslėpdamas Rolando Guobio nusikalstamą neteisėtą veiklą, tiek drausdamas man apie tai pateikti daugiau įrodymu, prašau Gerb. Teismo komisiją nubausti teisėją Vaclovą Pauliką, bei atimti iš jo teisę dirbti teisėjo darbą.

Pagarbiai,

Dr. Remigijus Guobys

Facebook komentarai
});}(jQuery));