Mokslininkai pripažino, kad privalomos kaukės buvo nesąmonė – mokslinio pagrindo joms nebeliko

Dalinuosi gerb. dr. Gintaro Zaleskio tekstu, kurį jis parašė perskaitęs aukščiausio reitingo medicinos žurnalo The Lancet straipsnį 2021, rugpjūčio 21 d.
Paaiškėjo, jog metų senumo The Lancet straipsnis (1), kuris tapo PSO kertiniu akmeniu rekomenduoti kaukių nešiojimą, yra niekinis, nes, atlikus jo auditą, nepasitvirtino pagrindiniai moksliniai teiginiai.
Šešios grupės žymiausių pasaulio mokslininkų išsiuntė į The Lancet laiškus, nurodydami akivaizdžias metodologines, statistines ir net bioetikos klaidas, kurios buvo padarytos skelbiant šią studiją, tapusią PSO rekomenduojamu elgesio „auksiniu standartu“.
Atsakydami „auksinio standarto“ straipsnio autoriai paaiškino, kad pandemijos pradžioje „sunku buvo rasti covid-19 atvejų, todėl pasikliauta kitais koronavirusais“, kad jie „neteikė jokių rekomendacijų tik svarstė, sakydami „gal būt“, kad „netyčia pasirėmė publikacija, kurią vėliau jos autoriai pagražino“ ir t.t.
Svarbiausia tai, kad jie staiga pakeičia beveik visus ankstesniojo straipsnio rezultatų skaičius į naujus?! Per savo 37 metų mokslininko karjerą dar nesu to matęs.
Įdomu, kaip reaguos PSO ir Lietuvos SAM? „Nepastebės“?
Šaltiniai: 1. PSO „kaukių auksinio standarto“ straipsnis: https://www.thelancet.com/action/showPdf…
2. Šešių nepriklausomų ekspertų grupių komentarai ir auditas: puslapiai 660-663. autorių pasiteisinimas ir „nauji“ pataisyti duomenys. p663. https://www.thelancet.com/…/PIIS0140-6736(21)X0035-9.
Derek Chu and colleagues’ 2020 meta-analysis 1 was epidemiologically flawed. In a comparison of countries where face mask wearing was mandatory (eg, China) with countries where it was not (eg, Italy), they find a lower rate of COVID-19 in countries where masks were mandatory.1
Many variables can explain such a finding, so it is clearly a case of correlation not causation. The only country-wide study included in the meta-analysis that investigated whether face mask wearing protects against COVID-19 was from China.2
In that study,2 health-care workers’ risk of COVID-19 in hospital departments where face masks were mandatory was compared against the risk to health-care workers in hospital departments where masks were not mandatory. None of the personnel who wore face masks became infected with SARS-CoV-2, whereas ten individuals in departments were masks were not mandatory were infected with SARS-CoV-2.2
Should one consider whether these results are unbiased and true, then the evidence of wearing face masks comes from a study where only ten people had the outcome of interest.
Since the political effects that might be taken from the conclusions are to impose a measure to wear face masks on billions of people worldwide, we can surely say that there is an absence of evidence here.
The authors claim that their meta-analysis has no bias because they run a lot of models. However, a funnel plot analysis in the appendix to the Article1 (not discussed in the Article) clearly shows no symmetry—ie, a gap in the right side pushing the results towards an effect that face masks protect against COVID-19.
Carl Sagan once said “extraordinary claims require extraordinary evidence”.3 Such evidence was not presented, and the conclusions only muddied the waters as to whether face mask wearing protects against viral respiratory diseases, a claim that not even manufacturers of face masks dare to make.
References
1.Chu DK Akl EA Duda S et al. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis.
Lancet. 2020; 395: 1973-1987
2.Wang X Pan Z Cheng Z. Association between 2019-nCoV transmission and N95 respirator use. J Hosp Infect. 2020; 105: 104-105
3.Tressoldi PE. Extraordinary claims require extraordinary evidence: the case of non-local perception, a classical and Bayesian review of evidences. Front Psychol. 2011; 2: 117
Published: 21 August 2021
Nuo savęs pridėsiu, kad 2021 m. buvau pakviestas į Vyriausybinės ekspertų tarybos posėdį, po kurio neliko kaukių lauke, bet aš sugadinau santykius su kai kuriais tos tarybos nariais ir daugiau ten nebuvau kviečiamas. O keista, nes labai padėjau Lietuvai pasirodyti pažangiai, plg., su, pvz., Ispanija, kurioje kaukių gatvėse cirkas tęsėsi net vasarą, o šios kvailystės nevykdęs vienas mano draugas gavo 100 EUR baudą Tenerifėje.
Gali būti tekstas „THE LANCET The Lancet, aukščiausio reitingo medicinos žurnalas, 2021, rugpjučio 21 d. Mokslinio pagrindo dévéti kaukes ar N95 (išskyrus gydymo jstaigas) nebeliko... Vol.398 Number 10301 |Aug 21, 2021 p641-724| Šešios mokslininky grupés paneigé kaukiu dévéjimo reikalingumą ir net atliko ankstesniy "jrodymu" auditą. Rasta aibé klaidu. Šis paneigimas atliktas apsvarsčius ankstesni The Lancet straipsni, kuriame jrodoma kaukiu nešiojimo bütinybé ir kuriuo remiasi PSO siuntinédama rekomendacijas visoms valstybéms, jskaitant Lietuvą.“ vaizdas
Facebook komentarai
});}(jQuery));