Moksleivių rūmai nori susiprivatizuoti


LVJC norėtų parduoti savo valdomą VšĮ „Jaunimo slėnis“

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) siūlo viešo aukciono būdu parduoti VšĮ „Jaunimo slėnis“ dalininko teises. Tokiu būdu LVJC išgrynins veiklą ir neutralizuos potencialią interesų konfliktų riziką.

LVJC, kuris yra vienintelis VšĮ „Jaunimo slėnis“ dalininkas (savininkas), pateikė Švietimo ir mokslo ministerijai (ŠMM) pasiūlymą parduoti šios viešosios įstaigos dalininkų teises įstatymų numatyta tvarka.

LVJC vadovybės teigimu, pasirinkus VšĮ pardavimo aukciono būdu kelią, naujieji įstaigos dalininkai galės nuspręsti dėl VšĮ veiklos, įstaigos turtas bus naudojamas racionaliai, o joje sukurtos darbo vietos – išsaugotos.

„Lietuvos vaikų ir jaunimo centro pagrindinė veiklos sritis yra neformalusis vaikų švietimas bei  dalyvavimas formuojant valstybinę neformaliojo vaikų švietimo politiką. Sėkmingai dirbame ir kitose srityse, tokiose kaip neformaliojo švietimo pedagogų kvalifikacijos kėlimas, organizuojame nacionalinius ir tarptautinius projektus, renginius vystomojo bendradarbiavimo, skęstamumo prevencijos, socialinio emocinio ugdymo temomis. Šiai veiklai pakanka LVJC turimų organizacinių resursų. Be to, nenorime nutylėti, kad sprendimą parduoti VšĮ „Jaunimo slėnis“ paskatino ir tam tikros abejonės dėl centro galimybės būti viešosios įstaigos dalininke, todėl problemą norime išspręsti pačiu racionaliausiu būdu“, – sakė LVJC direktorius Valdas Jankauskas.

Pasak V. Jankausko, kita galima VšĮ atsisakymo alternatyva – jos likvidavimas, tačiau šio proceso kaštai būtų didesni, be to, netikslinga likviduoti įstaigą, kuri sėkmingai vykdo veiklą ir yra sukūrusi darbo vietas.

Rekomendaciją LVJC priimti sprendimą dėl centro buvimo VšĮ „Jaunimo slėnis“ dalininku pernai lapkritį pateikė ŠMM auditoriai. LVJC šiuo metu siūlomam sprendimui turės pritarti ministerija.

VšĮ „Jaunimo slėnis“ buvo įsteigta 2003 m., po to, kai ŠMM neprieštaravo LVJC personalinės įmonės pertvarkymui į viešąją įstaigą. „Jaunimo slėnis“ teikia maitinimo, stovyklų, renginių ir įvairių projektų organizavimo, taip pat apgyvendinimo paslaugas. Šiuo metu VšĮ „Jaunimo slėnis“ dirba 42 darbuotojai.

LVJC yra didžiausia neformaliojo švietimo įstaiga Lietuvoje. 2018 metais LVJC pajamos siekė 1.994.619,42 eurų. Dar 1.470.237,91 eurų buvo skirta iš valstybės biudžeto, 628.709,49  eurų – iš ES fondų, 1000 eurų – iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto ir 17.947,21 eurų iš kitų finansavimo šaltinių.

Facebook komentarai
});}(jQuery));