skip to Main Content
Butrimiene

 

 

                                                         Misija neįmanoma : “uždaryti “Laisvą laikraštį” bet kokia kaina

 

Nors ‘Laisvas laikraštis” jau neplatinamas prekybos tinkluose, išskyrus “Norfą”, nuo sausio 1 d., tačiau teismas vis randa būdą, kaip nenagrinėti jo ieškinio dėl neteisėto platinimo sutarties nutraukimo.

 

Butrimiene

Bylą nagrinėjanti teisėja Diana Butrimienė (nuotr.) , jau po to, kai ieškinys buvo kelis kartus paredaguotas, kelis kartus sumokėti skirtingi teismo reikalaujami žyminiai mokesčiai, atsakovas UAB ‘Press Express” pateikė atsiliepimą į ieškinį, o mes – dubliką, birželio 20 d., vėl pareikalavo iš naujo suformuluoti ieškinio dalyką.

 

 

Atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo birželio 20 d. nutarties

 

 

Šioje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismas eilinį kartą priėmė nepagrįstą nutartį sufomuluoti ieškinio dalyką, nes jis neva nėra aiškus.

 

Šis sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas dėl sekančių motyvų:

 

Jau ne vienas advokatas ir skaitytojas atkreipia mano dėmesį į tokį dalyką, kad vos Vilniaus apylinkės ar apygardos teismai pamato, kad byloje yra paminėtas savaitraštis “Laisvas laikraštis” arba jo leidėjas UAB ‘Patikimas verslas”, ir iš karto tampa aišku, kad jo skundas bus atmestas, o baudžiamosiose bylose, kad jo redaktorius Aurimas Drižius bus nuteistas.

 

Manau, kad tai lėmė didžiulė taip vadinamos “teisinės sistemos” neapykanta “Laisvam laikraščiui” už tai, kad savaitraštis jau daugiau nei dešimt metų kritikuoja teismų ir prokuratūros darbą.

 

Tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas yra įvedęs cenzūrą ‘Laisvam laikraščiui”, ir uždraudęs rašyti straipsnius apie A.Sadecko vaidmenį ‘Mažeikių naftos” privatizavime, ir kad aš aštuonis kartus buvau nuteistas šiame taip vadiname teisme už teisėtą veiklą – straipsnių rašymą – tik parodo, kad jokio taip vadinamo teisingumo šiame teisme aš negaliu tikėtis. Kaip, beje, ir visoje “teisinėje sistemoje” – tai, kad Apeliacinis teismas nustatė, kad aš buvau nuteistas aštuonis kartus už žurnalistiką, ir visas mano turtas parduotas varžytinėse, tačiau jokios žalos man valstybė dėl tokių veiksmų nepadarė – tik įrodo, kad visa teisinė sistema yra nieko daugiau, kaip organizuota nusikaltėlių gauja.

 

Lygiai tas pats vyksta ir su šia byla – teismui buvo pateiktas ieškinys, kuriame nurodytos tokios aplinkybės – nepavykus užčiaupti “Laisvo laikraščio”, yra bandoma jį sunaikinti kitomis priemonėmis.

 

T.y. leidinių platinimo monopolistas Lietuvoje UAB ‘Press Express” vienašališkai ir per vieną dieną nutraukė sutartį dėl “Laisvo laikraščio” platinimo.

 

Suprantama, kad neplatinamas spaudos leidinys negali pasiekti skaitytojų ir gauti pajamų, todėl yra pasmerktas žlugti.

 

Tokia yra tikroji šios civilinės bylos esmė – bet kokiomis priemonėmis uždaryti “teisinei mafijai” įkyrėjusį ‘Laisvą laikraštį”.

 

Dėl to visos priemonės geros, ir šiame procese aktyviai dalyvauja ir Vilniaus miesto ir apygardos teismai, kurių 18 teisėjų aš papraščiau iškelti baudžiamąsias bylas už neteisėtą persekiojimą.

 

Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas įpareigoti atsakovą vykdyti platinimo sutartį ir platinti ieškovo laikraštį „Laisvas laikraštis“ visuose prekybos tinkluose. Be to, ieškovas prašo už kiekvieną laikraščio „Laisvas laikraštis“ neplatinimo dieną skirti po 1000,00 Eur baudą,  bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pateikęs ieškinį, ieškovas sumokėjo 150,00 Eur žyminio mokesčio. 2019 m. balandžio 17 d. teismas priėmė ieškinį ir nustatė terminą atsiliepimui pateikti.

 

Nors šioje byloje teismas jau buvo priėmęs ieškinį, nurodęs sumokėti žyminš mokęstį, ir jau patikslintas ieškinys buvo priimtas nagrinėti, tačiau eilinį kartą teismas bando vilkinti bylos nagrinėjimą.

 

Teismas vėl nebesupranta, ko mes norime šioje byloje, ir prašo suformuluoti ieškinio dalyką, nors ieškinys jau priimtas nagrinėti, atsakovas pateikė atsakymą, o mes pateikėme dubliką.

 

Gavęs visu reikiamus dokumentus, teismas turėjo pradėti nagrinėti bylą, o ne ją vilkinti, kas pastoviai daroma.

 

Teismas nepagrįstai prisikabina prie kitos, civilinės bylos Nr., Nr. 2-6070-854/2019, ir nurodo, kad kitoje byloje teismas buvo nurodęs kitus trūkumus. Neaišku, kaip tai susiję su šia civiline byla, ir kodel teismas manipuliuoja keliomis civilinėmis bylomis vien tam, kad užtęsti bylos nagrinėjimą ir galiausiai ją nutraukti, o “Laisvą laikrašti” uždaryti.

 

Teismas taip pat prašo dar kartą suformuluoti ieškinio dalyką, nors ieškinys jau buvo pataisytas ir papildytas kelis kartus, priimtas nagrinėti, atsakovas pateikė atsakymą, o mes – dubliką.

 

Todėl  teismo sprendimas, kad neva nėra aiškiai suformuluotas ieškinio dalykas, yra nepagrįstas ir naikintinas. Taip pat nepagrįsti ir reikalavimai pateikti įrodymus, nes visi jie jau buvo pateikti ir yra byloje.

 

 

Pagrindas šiam ieškiniui – grubiai ir neteisėtai nutraukta 2013 m. rugsėjo 27 d. Distribucijos sutartis Nr. P-1309/318 tarp ieškovo UAB „Patikimas verslas“ ir atsakovo UAB „Press Express“.

 

Todėl, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 5 straipsniu, kreipiuosi į teismą su ieškiniu, kad būtų apginta pažeista mano teisė ir įstatymų saugomas interesas, o taip pat dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškinį grindžiu Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių Konvencija, Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių Paktu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Civilinio kodekso ir LR Civilinio proceso kodekco teisės normomis, žemiau nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisiniais motyvais ir argumentais.

 

         Pagal 2013 m. rugsėjo 27 d. Distribucijos sutartį Nr. P-1309/318, Ieškovas, – UAB „Patikimas verslas“ (toliau – ir Ieškovas arba Leidėjas) su Atsakovu yra sudaręs minėtą 2013 m. rugsėjo 27 d. Distribucijos sutartį Nr. P-1309/318 (toliau – ir Sutartis), kuria Atsakovas yra įsipareigojęs pirkti iš Leidėjo jo leidžiamus leidinius bei juos perparduoti. Pagal Sutarties 1 skyriaus 1.1 straipsnį, Distribucijos sutarties dalyką sudaro: „Distributorius savo vardu ir lėšomis perka iš Leidėjo jo leidžiamus leidinius ir perparduoda juos pirkėjams bei atlieka kitus su šiuo procesu susijusius veiksmus“ (…). Leidėjas, vadovaudamasis Sutarties 2 skyriaus 2.1.1. ir 2.1.2. straipsniais, turi teisę: „kontroliuoti Distributoriaus sutartinių įsipareigojimų vykdymą; reikalauti Distributoriaus kompensuoti papildomas sąnaudas, atsiradusias dėl Distributoriaus įsipareigojimų nevykdymo“. Savo ruožtu, Distributorius įsipareigoja Sutarties 3 skyriaus 3.1. ir 3.2. straipsniuose: „pirkti iš Leidėjo šia sutartimi numatytus leidinius ir juos perparduoti pirkėjams“. Nedetalizuodami toliau šios Sutarties nuostatų, Teismui pateikiame visą Sutarties tekstą (Priedas Nr. 3). Nuo 2013 metų rugsėjo 27 dienos ši Sutartis be trukdžių  buvo vykdoma, kol visiškai netikėtai pernai gruodžio 31 d.  Ieškovas gavo Atsakovo, t.y. UAB „Press Express“ atstovės Irminos Žitkauskienės tokį elektroninį laišką:

 

“Laba diena, p. Aurimai, Dėl Jūsų leidinio „Laisvas laikraštis“  pripažinimo neetišku,   nuo 2019 m. sausio 1-os dienos stabdome leidinio platinimą. Visuose mažmeninėse prekybos vietose nuo sausio 1-os dienos leidinio kainos yra įvestos pritaikius lengvatinį PVM tarifą.

Leidinys į logistikos centrą nebus priimamas“.

 

 

  1. Ieškinio turinys ir motyvai

 

Ieškovas šį laišką  gavo 2018 m. gruodžio 31 d., apie 13 val., tai reiškia, kad nuo tos dienos Atsakovas UAB „Press Express“ neteisėtai ir nepagrįstai nevykdė Sutarties sutartinių įsipareigojimų. Be to, apie tai, kad ieškovo leidžiamas „Laisvas laikraštis“ bus nuo rytojaus išimtas iš prekybos, mane telefonu informavo ta pati jau minėta atsakovo darbuotoja I.Žitkauskienė.

 

Nepaisant to, kad Ieškovas daug kartų bandė kalbėtis su Atsakovo atstovais, kad Atsakovas vykdytų savo įsipareigojimus, ne kartą siunčiau Atsakovui laiškus, kad minėtas sprendimas pripažinti „Laisvą laikraštį“ neetišku yra apskųstas teismui, o valstybinė mokesčių inspekcija yra išaiškinusi, kad visiems leidiniams turi būti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas, tačiau mūsų leidžiamas „Laisvas laikraštis“ jau nuo šių metų sausio 1 d. buvo išimtas iš prekybos, o kito numerio, 2019 m. Nr. , leidinys, kuris buvo pateiktas atsakovui į sandėlį, nebuvo pateiktas į prekybą.

 

Tokiu būdu Ieškovui buvo padaryta ir tebėra daroma didelė žala – nors mes leidžiame leidinį, kurį Atsakovas yra įsipareigojęs išplatinti, tačiau leidinys nėra platinamas, ir galimai lieka Atsakovo sandėlyje.

 

Ši žala Ieškovui dėl Atsakovo neteisėtų veiksmų daroma kiekvieną dieną, nes Ieškovas netenka pajamų, o skaitytojai neturi galimybės įsigyti mūsų leidinio.

 

Ieškovas ne vieną kartą siuntė UAB ‚Press Express“ vadovei Lydai Mikėnienei reikalavimą vykdyti savo įsipareigojimus, ir ne kartą nurodė, kad yra net VMI viršininko įsakymas :

 

DĖL LEIDINIŲ, NESILAIKANČIŲ PROFESINĖS ETIKOS, APMOKESTINIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU

Atnaujinimo data: 2014-06-26

Registracijos numeris                              (18.2-31-2)-RM-10748                           Data                                   2014-06-26

 

                      Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 m. gegužės 30 d. raštu Nr. (18.2-31-2)-RM-8426 kreipėsi į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją prašydama pateikti nuomonę, ar Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos (toliau – LŽLEK) gali būti laikoma teisės aktų įgaliota institucija, kuri gali priskirti leidinius profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai, ir, ar LŽLEK priimti sprendimai pripažinti leidinius nesilaikančiais profesinės etikos būtų teisėtas ir pakankamas pagrindas taikyti PVM įstatymo 19 str. nuostatas dėl pridėtinės vertės mokesčio lengvatos taikymo apribojimo.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2014 m. birželio 20 d. rašte Nr. (1.39)7R-4315 atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatomis, LŽLEK, kaip kolegiali viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos institucija, yra įgaliota nagrinėti profesinės etikos pažeidimus, kuriuos padarė žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ar jų dalyvių paskirti atsakingi asmenys informuodami visuomenę. To paties straipsnio 7 dalyje nurodyta LŽLEK sprendimų dėl profesinės etikos ar kitų pažeidimų paskelbimo tvarka. Taigi Visuomenės informavimo įstatymas numato LŽLEK įgaliojimus priimti sprendimus dėl profesinės etikos, tačiau aiškiai nenurodo, kokie tai galėtų būti sprendimai. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomone, LŽLEK priimamų sprendimų rūšys galėtų būti aiškiai nurodytos LŽLEK veiklos nuostatuose. Tačiau LŽLEK tokių nuostatų, patvirtintų Visuomenės informavimo įstatymo 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos turimomis žiniomis neturi. LŽLEK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos žurnalistų ir leidėju etikos kodeksu (toliau – Etikos kodeksas), patvirtintu 2005 m. balandžio 15 d. Visuotiniame žurnalistų ir leidėjų susirinkime. Pagal Etikos kodekso 71 straipsnio 1 punktą LŽLEK yra įgaliota priskirti viešosios informacijos rengėją profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai, kai jis savo veikla pažeidinėja Etikos kodekso nuostatas. LŽLEK sprendimo teisės įgyvendinimas yra detalizuojamas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos darbo reglamente, patvirtintame LŽLEK 2012 m. kovo 5 d. Sprendimu Nr. 5 (toliau – Darbo reglamentas).

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atkreipė dėmesį į galiojančio teisinio reguliavimo nenuoseklumą, kuris gali lemti tam tikras praktines problemas, be kita ko, taip pat taikant PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatas dėl mokesčio lengvatos taikymo . Pastebėjo, kad PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkte ir Etikos kodekso 71 straupsnio 1 dalyje vartojamų savokų teisinis turinys iš esmės skiriasi. Todėl lieka neaišku, ar LŽLEK 2014 m. kovo 31 dienos sprendimas Nr. 6 dienraštį „Lietuvos rytas“ priskirti profesinės etikos nesilaikančiu viešosios informacijos rengėjų kategorijai patenka į PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytąjį atvejį, kai pridėtinės vertės mokesčio lengvata netaikoma profesinės etikos nesilaikantiems leidiniams, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija .

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomone, sistemiškai įvertinus galiojančius teisės aktus, nėra aišku, kokius konkrečius sprendimus pagal kompetenciją išnagrinėjusi profesinės etikos pažeidimus turi teisę priimti LŽLEK. Įvertinus galiojantį teisinį reguliavimą, taip pat įvertinus jo suderinamumą su konstituciniais žiniasklaidos laisvės ir nepriklausomumo principais, galiojantis teisinis reguliavimas vertintinas kaip teisiškai ydingas ir iš esmės keistinasužtikrinant teisinio reguliavimo aiškumą ir nuoseklumą. Šiuos klausimus,atsižvelgiant į LŽLEK priimamų sprendimų poveikį ir svarbą, turėtų reguliuoti Visuomenės informavimo įstatymas ar jo pagrindu kompetentingos valdžios institucijos priimtas poįstatyminis teisės aktas, o ne LŽLEK Darbo reglamentas.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atkreipė dėmesį į Visuomenės informavimo įstatymo 46 straipsnio 8 dalies nuostatas, kuriose numatyta teisė skųsti LŽLEK sprendimus, todėl tokiu atveju PVM įstatyme numatyta mokesčio lengvata turėtų galioti iki atitinkamo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomonę dėl nepakankamo, nenuoseklaus ir teisiškai ydingo teisinio reguliavimo, kuris lemia praktines problemas taikant PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatas dėl mokesčio lengvatos taikymo, taip pat vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi, kurioje įtvirtinta, kad mokesčių teisės aktų prieštaravimai ar neaiškumai aiškinami mokesčių mokėtojo naudai, dienraščio „Lietuvos rytas“ tiekimui iki atitinkamo teismo sprendimo (kuriuo ginčas išsprendžiamas iš esmės) įsiteisėjimo, turi būti taikomos PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatos, t. y. dienraščio tiekimas apmokestinamas taikant lengvatinį 9 procentų PVM tarifą.

Viršininkas                                                                    Modestas Kaseliauskas

 

 

 

Tokiu būdu, Atsakovas žinojo, kad VMI aiškiai reglamentavo, jog visiems leidiniams turi būti taikomas lengvatinis PVM mokesčio tarifas, tačiau ignoravo šį išaiškinimą, ir toliau nepristatė „Laisvo laikraščio“ į prekybos taškus.

 

Ieškovo minėtas Visuomenės etikos komisijos sprendimas, kuriuo „Laisvas laikraštis“ buvo pripažintas nesilaikančiu etikos, buvo apskųstas teismui, kaip apskųsti ir visi penki minėtos komisijos sprendimai, kad neva „Laisvas laikraštis“ pažeidžia etiką. Kai kurie šios komisijos sprendimai apskritai absurdiški – pvz., komisija nusprendžia, kad „straipsnio pavadinimas neatitinka straipsnio turinio“, todėl reikia „Laisvą laikraštį“ apskritai uždaryti.

 

Ieškovas reikalauja, kad Teismas skirtų Atsakovui po 1000 eurų baudą už kiekvieną dieną, kai Atsakovas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų, nes akivaizdu, kad Atsakovas suprato, jog elgėsi neteisėtai, ir tyčia bandė sužlugdyti „Laisvą laikraštį“.

 

Tai, kad Atsakovas sąmoningai siekė sužlugdyti Ieškovą, patvirtina ir minėtą Sutartis Nr. P-1309/318, kurios 8 straipsnis nustato, kad: „kiekviena šalis turi teisę nutraukti sutartį prieš vieną mėnesį, raštu įspėjusi apie tai kitą šalį“.

 

Šiuo atveju jokio rašto apie tai, kad yra nutraukiama sutartis, Ieškovas negavo, gauta tik elektroniniu paštu žinutė, kad: „nuo rytojaus sustabdoma prekyba „Laisvu laikraščiu“ ir jis yra išimamas iš prekybos“.

 

Pažymėtina, kad Atsakovas UAB „Press Express“ turi monopolines teises platinti laikraščius didžiausiuose prekybos tinkluose „Maxima“, Iki“ ir „Rimi“, „Narvesen“, ir tai sudaro daugiau daugiau nei du trečdalius spausdintų leidinių rinkos, tai reiškia, kad „Press Express“ dominuoja laikraščių rinkoje ir turi joje monopolines teises. Tai turi būti atskirai ištirta, nes kiekvienas leidinys, kuo nors nepatikęs Atsakovui UAB „Press Express“, gali būti visiškai sunaikinamas.

 

Nors Atsakovas UAB „Press Express“ sako, kad sprendimas išimti leidinį iš prekybos ir nutraukti su juo Sutartį motyvuojamas tuo, kad jis neva yra pripažintas neetišku.

 

Įstatymas numato, kad net ir tokiu atveju neetišku pripažįstamam leidiniui didžiausia taikoma sankcija yra PVM lengvatos praradimas. I.e., laikraštį leidžiančiai įmonei turėtų būti taikomas ne lengvatinis 9 proc. PVM tarifas, o įprastas 21 proc. tarifas.

 

Nepaisant to, Atsakovas UAB „Press Express“ nusprendė apskritai išmesti „Laisvą laikraštį“ iš prekybos tinklų, ir tai padarė per Naujus metus, visiškai netikėtai, neįspėję, todėl padarė Ieškovui didelę žalą. Praktiškai tai yra žiniasklaidos priemonės sustabdymas ir veiklos nutraukimas, nes atsisakymas platinti leidinį reiškia, kad niekas negalės jo įsigyti. Tai reiškia leidinio sužlugdymą.

 

Visuomenės informavimo įstatymo 52 straipsnis. Viešosios informacijos rengėjų ir/ar skleidėjų veiklos sustabdymas arba nutraukimas nurodo, kad: 

  1. Viešosios informacijos rengėjo ir/ar skleidėjo, išskyrus radijo ir/ar televizijos programų transliuotojus, retransliuotojus, televizijos programų ir/ar atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjus ir/ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjus, veiklą gali laikinai sustabdyti arba nutraukti teismas, jeigu viešosios informacijos rengėjas ir/ar skleidėjas pažeidžia šio įstatymo 19 straipsnio 1 ir/ar 2 dalių nuostatas.

 

Leidinio išėmimas iš prekybos tinklų yra prilygintinas viešosios informacijos skleidėjo veiklos sustabdymui.

Be to, toks Atsakovo UAB „Press Express“ sprendimas yra neteisėtas ir skubiai turi būti stabdomas dėl šių priežasčių: Visuomenės informavimo įstatymas aiškiai įtvirtina nuostatą, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija (toliau – ir ŽLEK) gali taikyti žiniasklaidos priemonėms sankciją  – pripažinti leidinį neetišku, ir netaikyti jam lengvatinio 9 proc. PVM tarufo. Tačiau šiame įstatyme niekur nėra pasisakyta, kad neetišku pripažįstamas leidinys apskritai yra sustabdomas. Kita vertus, pati Valstybės mokesčių inspekcija pripažino, kad tokie  ŽLEK sprendimai yra nepagrįsti, nelogiški, todėl nurodė, kad jie turėtų būti nevykdomi.

 

LR Civilinio proceso kodekso  283 straipsnyje užfiksuota Teismo teisė leisti sprendimą ar nutartį skubiai vykdyti ir šio straipsnio 1 d. bei 4 p. nurodyta, kad: 1. Teismas gali leisti skubiai vykdyti visą sprendimą ar jo dalį arba nutartį; 4) visose kitose bylose – kai dėl ypatingų aplinkybių delsimas įvykdyti sprendimą ar nutartį gali padaryti išieškotojui didelę žalą arba iš viso gali pasidaryti negalima ar labai sunku sprendimą ar nutartį įvykdyti.

 

Toks yra ieškinio dalykas, ir jis yra sufomuluotas labai aiškiai ir suprantamai.

 

Kartu reikalaujame atsakovo vykdyti savo įsipareigojimus ir priteisti mums padarytą žalą dėl neteisėtai nutrauktos sutarties.

 

Pažymime, kad jau yra sumokėtas 150 eurų žyminis mokestis, ir prašome sumažinti jį arba atleisti nuo žyminio mokesčio, nes dėl neteisėtai nutaruktos sutarties “Laisvą laikraštį” leidžianti bendrovė negauna pajamų ir negali jo platinti.

 

Remiantis išdėstytu, prašau panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo birželio 20 d. Nutartį ir nušalinti teisėją Butrimienė nuo bylos nagrinėjimo, nes ji savo veiksmai įrodė, kad nebus bešališka šioje byloje.

 

Aurimas Drižius

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));