Migrantų antplūdį iš Afrikos finansavo Amerikos milijardieriai


Migrantų antplūdį iš Afrikos finansavo Amerikos milijardieriai

 
 
KP speciali korespondentė Darja Aslamova pabuvojo Italijoje, kur šimtais tūkstančių suveža migrantus iš Afrikos kontinento.
 
Kastel-Umberto – miestelis santykinai jaunas, XIX amžiaus. Bet žmonės čia kėlėsi nuo senų laikų dėl saugumo. Sicilijos sala, skanus kasnelis, visada buvo užkariautojų auka. Tik kalnai galėjo apginti nuo įsiveržimo ordų, kurios grobė žmones, išvesdavo gyvulius, trypė pasėlius. Ir viskas ėjo gerai šiose idiliškose vietose, kol svetimšalius nepradėjo paslapčia vežti autobusais naktį, kaip „branduolines atliekas“, vietos mero žodžiais.
 

Komunos merą informavo iš ryto telefonu, kad į miestelį naktį atvežė penkiasdešimt jaunų negrų be dokumentų ir apgyvendino tuščiame viešbutyje.
 
-Tai tikras įsiveržimas! – piktinasi meras Lionetto Čiva. – Niekas nepaklausė komunos gyventojų, ar jie nori gyventi greta svetimtaučių? Mus pastatė prieš faktą. Mes nežinome, kas tie žmonės, iš kokių šalių. Visi 50 užsieniečių iš karto „pamiršo“ dokumentus. Mes taip pat nežinome nieko apie savanorius, kurie su jais užsiima. Mes bendrai nieko nežinom! Ir tai vadinama integracija?Kastel-Umberto mieste baisi bedarbystė. Kažkada mes gaminome puikius pieno produktus, bet dėl krizės ir globalizacijos visos įmonės užsidarė. Mes net priversti pirkti pieną iš kitų šalių! Absurdas! Ir ką mums daryti su šitais juodais vaikinais?
 
Bet juk valstybė turi mokėti už jų išlaikymą, – pastebiu aš. – Gal komunai iš jų uždirbti?
 
Tai jau ne! – šnarpščia meras. – Valstybė neduoda pinigus savivaldybėms, užtai dosniai moka privačioms asocijacijoms, NVO, savanoriams. Mums nieko nenukrenta. (…)
 
c star 1
 
GELBĖK EUROPĄ
 
Katanija. Sicilijos miestas-uostas. Pagrindinė pabėgėlių atvykimo vieta. Saulė kepina negailestingai. Aš vokiečių aktyvistas Simonas Kauperl, kovotojas su nelegalia migracija, kantriai prakaituojame po tentais pabėgėliams.
 
– Dabar šie tentai tušti, – aiškina Simonas. – Pabėgėlius paprastai pristato naktį. Čia juos registruoja, maitina, suteikia pirmą medicinos pagalbą. Italų kariškiai atvažiuoja čia į uostą ir blokuoja kelią žurnalistams. Naktį atvažiuoja autobusai ir išvežioja pabėgėlius po visą Siciliją autobusais į specialius centrus.
Dėka tyrimų, mes aktyvistai, žinome apie visą industriją migrantų vežimo į Italiją. Daugumas iš jų net ne libiai, kaip 2015 metais Balkanų maršrutu ėjo, pagrindinai, ne sirai. Migrantai iš visos Afrikos atvyksta į Libiją. Dalis iš jų visai ne neturtingi žmonės. Perkėlimas į Europą kainuoja ne mažiau dešimties tūkstančių dolerių. Dažnai visas kaimas susimeta, kad nusiųsti du-tris vaikinus su tuo skaičiavimu, kad nors vienas iš jų nuvyks iki Vokietijos, Austrijos arba Prancūzijos. Jis atlygins gentainiams su kaupu, o tuo pačiu, dėka šeimų susijungimo įstatymo, galės iškviesti pas save motiną, tėvą, brolius ir seseris, žodžiu, visą klaną. Vokietijoje politinis pabėgėlis gauna 837 eurus per mėnesį, nemokamą būstą ir maistą.
 
Kaip veikia nelegalus žmonių trafikas? Iki Libijos toli, ir anksčiau tiktai patys narsiausi rizikavo sėsti į menką valtelę, kad nusigauti iki artimiausios Italijos Lampedūzos salos. Daugelis užtrokšdavo triumuose dėl ankštumo, skendo jūroje. Dabar trafikas veikia plačiu mastu.
 
Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų (NVO) laivai laukia 12 mylių nuo Libijos pakrantės. Jie dirba ranka rankos su kontrabandininkais. Tarytum netiesiogiai, bet kas žino. Jie duoda šviesos ir radiosignalus. Suprask, mes čia. Ir kontrabandistai žino, kad guminės valtys su migrantais pasieks laivus be problemų. Duoda signalą SOS, ir pagal jūros įstatymus dėl skęstančiųjų gelbėjimo juos paims. 80 procentai „išgelbėtų“ buvo priimti į laivus netoli Libijos miesto Zuvara (į vakarus nuo Tripolio). NVO argumentuoja savo veiksmus tuo, kad Libija – neįvykusi valstybė. Tai tiesa. Bet kas ją padarė neįvykusia? Amerikos ir Europos interventai sulygino Libiją su žeme, kaip Iraką. Taip, Libija – pavojinga šalis, bet ne migrantams iš visos Afrikos.
 
2016 metais Europos sąjunga susitarė su Turkija, ir Erdoganas už 3 milijardus dolerių uždarė Balkanų maršrutą. Ispanija irgi uždarė pabėgėliams praėjimą per Gibraltarą. Bet tarptautinės NVO rado naują kelią – Viduržemio jūrą. Visuomenės akyse Balkanų migracijos krizė 2015 metais ir Viduržemio 2017 – tai du skirtingi įvykiai. Iš tikrųjų tai vienas procesas. Pas mus yra įrodymai, kad dvi NVO, kurios anksčiau užsiėmė žmonių trafiku iš Turkijos į Lesbo salą, tiesiog pervažiavo į Italiją. Jų biudžetai daro įspūdį.
 
NVO „Sea Watch“ – pusantro milijono eurų. MOAS (pati didžiausia ir aktyviausia NVO) – 6 mlijonai eurų. Du laivai ir dronai. SEA EYE – pusė milijono eurų. Kartu su kitomis NVO turi du laivus. PROACTIVA OPEN ARMS – 2,5 milijonai eurų. YOUTH SAVES – 480 000 eurų. SOS MEDITERRANEE – minimum 4 milijonai eurų. Ir tai tik aisbergo viršūnė.
 
– O tai milžiniški pinigai! Kas už to stovi? – klausiu aš.
 
– Vienas iš pagrindinių sponsorių – Sorošas. Jis to ir neslepia. Bet ne tik jis. Amerikos finansinė elita, stambūs verslininkai, kurių tikslas – Europos nusilpninimas, destabilizavimas ir chaosas. O taip pat tarptautinė politinė elita, pas kurią yra aukščiausias ideologinis tikslas – sukūrimas universalios žmonijos. Nėra sienų – nėra nacijų. Padaryti kontinentą vientisą – kultūra, kalba (suprantama anglų), odos spalva, vartojimu. Valdančios klasės neapkenčia žmonių, kurie gina savo identitetą. Nėra vokiečių, švedų, graikų, vengrų. Yra globalus žmogus, kuris valgo hamburgerius, perka pomidorus iš Olandijos ir pieną iš Prancūzijos, drabužius iš Kinijos. Štai tam ir reikalingas migrantų srautas, kad padaryti Europą „multikultūrine“. Vokietijos universitetuose jau ėmė rengti specialistus, kuria dirbs su pabėgėliais. Įsivaizduok, tai tampa profesija! Štai kodėl mes, aktyvistai iš įvairių šalių, surinkome pinigus nuosavam laivui.
 
Vokiečių, austrų, italų ir prancūzų vaikinai sukūrė organizaciją su garbingu pavadinimu Defend Europe („Apginti Europą“) ir per internetą surinkome 75 tūkstančius eurų arendai mongolų (!) laivo su tikslu tirti veiklą NVO viduržemio jūroje. Juos nedelsiant paskelbė fašistais ir rasistais. Pakeliui laivą blokavo visuose uostuose, kaltino pervežant ginklus ir net piratavimu, o Katanijos meras iš viso uždraudė įplaukti laivui į uostą. Tačiau, prieš savaitę aš gavau iš vaikinų džiaugsmingą pranešimą, kad jie prasiveržė pro kliūtis ir dabar prie Libijos krantų. Mūsų tikslas – surinkti įrodymus NVO nusikaltimų, jų dalyvavimo nelegaliame žmonių pervežime, – paaiškino gražuolė-italė Eleonora. -Mes nepajėgsime jų sustabdyti pavieniui, bet jiems teks teisintis ir gintis.
 
1472523522
 
KAIP UŽKIMŠTI BURNĄ PROKURORUI?
 
Sicilija lieka Sicilija. Gaidys, kuris pirmas ima giedoti, vis vien pateks į sriubą. Vasario šių metų mėnesį narsus Katanijos prokuroras Karmello Zuccaro pareiškė, kad jis turi įrodymus tiesioginių kontaktų tarptautinių NVO ir libijos kontrabandistų. Dar daugiau, jis kalbėjo apie perėmimą telefono pokalbių tarp IGIL atstovų ir „gelbėtojų“. Prokurorą palaikė užsienio reikalų ministras Andželino Alfano, pareiškęs, kad jis „šimtu procentų“ sutinka su prokuroro pozicija. Italija tiesiog dūsta nuo migrantų antplūdžio. Tiktai kovo mėnesį atvyko 85 tūkstančiai žmonių. O viso laukiama atvykstant 250000, tai 20 procentų daugiau, negu praėjusiais metais.
 
Tarptautinės NVO sukėlė laukinį triukšmą, ir paaiškėjo, kad jos kur kas stipresnės už Italijos vyriausybę. Į teisingumo ministeriją politikos patarėjo pareigoms priėmė Konstancą Chermanin, užėmusią aukštą poziciją Sorošo „Atviros visuomenės“ fonde. Ponia tuojau pat paskelbė straipsnį The Huffington Post, pareiškusi, kad veikla NVO Viduržemio jūroje pervežant migrantus – klastotė, išrasta užsienio. Prokurorui Zuccaro patarė užsičiaupti. Šiomis dienomis jis padarė pareiškimą, kad jis neturi įrodymų NVO ryšių su kontrabandistais. Su jo karjera baigta.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Facebook komentarai
});}(jQuery));