Merui nepavyko išvengti kazlūrūdiečių kiršinimo

varaska

Merui nepavyko išvengti kazlūrūdiečių kiršinimo

 

 

Daugelio mūsų politikų nuolatinis galvos skausmas – kaip siekians savo užmačių sukvailint eilinius piliečius nesusikvailinant pačiam.

Grįžtu prie „paminklų konflikto“ Kazlų Rūdoje. Meras pasiekė savo tikslą pastatęs paminklą Kaziui Griniui prie paminklo Pranui Dovydaičiui. Vyresnio amžiaus kazlųrūdiečiai prieštaravo: ar verta statyti antrą paminklą Kaziui Griniui dar ir netinkamoje vietoje.

Meras triumfuodamas pateikė balsavusių už ir prieš jo sumanymą balsų skaičius. Už – 460, prieš – 80. Formaliai jis teisus. O neformaliai?

Meras išmano valdžios technologiją. Tam ir mokslus baigė, ir Seimo nariu buvo. Jis numatė, kad jo sumanymų įgyvendinimui gali atsirasti prieštaraujančių. Todėl valandai X turi paruošęs „Jaunąją Sūduvą“ – organizaciją, kuri už jo neprilygstamą autoritetą reikalui esant pereis ugnį ir vandenį. Šiuo atveju nereikėjo nei ugnies, nei vandens, tik deramai, kaip reikia merui, patiems balsuoti ir kitus (draugus, pažystamus, artimus ir tolimus giminaičius) paraginti. Ir dėka neokomjaunuoliško entuziazmo teigiamas rezultatas buvo pasiektas: balsų už buvo beveik šešis kartus daugiau negu prieš. Bet balsai prieš buvo mąstančių, suvokiančių situaciją piliečių balsai. Jie nebuvo prieš Kazį Grinių, bet prieš jo pažeminimą statant jam ANTRĄ paminklą dar ir netinkamoje vietoje.

Koks tas pirmasis paminklas? Tai įspūdinga, aukšta ąžuolo skulptūra Kazlio Griniaus atminimui prie jo vardo gimnazijos sienos (dail. V. Aputis). Yra Kazio Griniaus parašas, jautrūs žodžiai iš jo testamento, yra Kazlų Rūdos gimnazijos pavadinimo jo vardu data (1999). Galimai dalis balsavusių nežinojo apie ąžuolo skulptūros egzistavimą ir todėl suklaidinti balsavo už. Beje, ąžuolas mums lietuviams yra arimesnė, jautresnė medžiaga negu granitas.

Žinomų vyresnio amžiaus Kazlų Rūdiečių nuomonė, priešinga mero užmačioms: Mečislovo Daugialos, Stanislovo Butkaus, Algimanto Puišio, Mariaus Žitkaus ir kt..

Nesutinka su mero sprendimu signataro Prano Dovydaičio, kurio paminklą stelbia didesnis paminklas Kaziui Griniui, giminaičiai (jų atstovas – pasirašęs Rimantas Dovydaitis), nesutinka istorikas Jonas Gustaitis, humanitarinių mokslų daktaras Juozas Banionis. Jie tvirtina, kad su Kazlų Rūda Kazys Grinius neturi nieko bendro.

Yra paminklai, kurie absoliučiai visiems tinka: tai, pvz.: Laisvės kario paminklas prie Kauno pilies, J. Basanavičiaus Vilniuje, prieš keletą dienų pašventintas paminklas garsiąjam karvedžiui Jonui Karoliui Chodkevičiui Vilniuje. O štai paminklas kolaborantui Petrui Cvirkai vertinamas prieštaringai, jis kiršina visuomenę. Ir mūsų merui nepavyko išvengti kazlųrūdiečių kiršinimo.

Kazys Grinius Lietuvos mąstu įamžintas įvairiais būdais daugiau nei 20 kartų, kaip joks kitas veikėjas. Jeigu pinigai, skirti jo pertekliniam paminklui būtų skirti, kaip buvo patariama, mūsų garsaus kraštiečio lakūno didvyrio Viktoro Ašmensko paminklui Jankuose, visi mes galėtume džiaugtis mero ir jo komandos aukštu patriotizmo ir dvasingumo lygmeniu. Džiaugtusi anapus ir Kazys Grinius.

 

 

 

1941 m. tremtinys

Kazlų Rūdos garbės pilietis

Algimantas Lelešius

2021-10-01

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));