Mėnesių klausimas kada prasidės žmonių gaudymas gatvėse

maras
NEGALVOKITE, kad jei Jūsų kol kas nėra šiame sąraše, tai rytoj jame neatsidursite. Ir NESITIKĖKITE, kad tik neteksite darbo jei esate šiame sąraše, nes tik mėnesių klausimas kada prasidės gaudymas gatvėse ir skiepyjimas prievarta.
Žmonės padedami laikyti valkataujančiais šunimis.
PROJEKTAS
(AUTORIUS – DULKYS)
LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO
NR. I-1553 11 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2. Papildyti 11 straipsnį 12 dalimi:
„12. Darbai ir veiklos sritys, kuriose leidžiama dirbti tik darbuotojams, pasiskiepijusiems nuo užkrečiamosios ligos, dėl kurios Vyriausybė yra paskelbusi valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje:
1) asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla:
a) asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla;
b) valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
c) praktinis (klinikinis) mokymas, atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
2) socialinės paslaugos ir veikla:
a) socialinių paslaugų įstaigose, socialinių paslaugų gavėjo namuose ir kitose viešosiose erdvėse teikiamos socialinės paslaugos;
b) valymo, maisto tiekimo ir kitos paslaugos, teikiamos socialinių paslaugų įstaigose;
3) švietimo paslaugos ir veikla:
a) švietimo įstaigų, laisvojo mokytojo veikla ir kitų švietimo teikėjų švietimo veikla;
b) valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose;
c) vaikų stovyklų veikla;
4) viešojo administravimo subjektų veikla;
5) profesinė karo tarnyba.“
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas1. Šis įstatymas, išskyrius šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. vasario 14 d.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. vasario 13 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.https://e-seimas.lrs.lt/…/4aae2a105f1611ecb2fe9975f8a9e…
Facebook komentarai
});}(jQuery));