Masonerijos mitas Lietuvoje- tai dar vienas siekis paslėpti KGB, NKVD ir gaisrininkų ainius, užgrobusius valdžią

Masonerijos mitas Lietuvoje- tai dar vienas siekis paslėpti KGB, NKVD ir gaisrininkų ainius, užgrobusius valdžią

Kristina Sulikienė

Jeigu masonai valdytų Lietuvos teismų, tokių bylų, kaip Aurimo Drižiaus nuteisimas už spaudos cenzūrą (kad jos nesilaiko) 1, 5 metų kalėjimo – iš viso nebūtų. Kalėjimuose sėdėtų tokie teisėjai, kurie priiminėja tokias nutartis.

Man labai keista tautos reakcija: labai gerai, kad randame Nepriklausomybei skelbti nutarimą kreiptis, tada buka ir neapsišvietusi (tikra balanos gadynė) tauta puola iki muštynių ginčytis – žodis Nutarimas reiškia aktas ar ne? Tada dar išlenda keletas istorikų, tokių, kaip Bumblauskas, ir menkina AKTO,kuris tokiu nėra, reikšmę.

Tada toliau ieškoma AKTO, kai jo neranda, ir vėl randa NUTARIMĄ, išverstą į kažkurią Europos kalbą Vatikane, džiaugsmingai nustato, jog jį surašė 3 signatarai.

Tačiau juk 6 iš tos visos grupės buvo masonai. O vienas iš Vatikano egzemplioriuje rastų tikrai priklausė laisvųjų mūrininkų asociacijai. Juk šiais metais 15min portale tikrai buvo straipsnis, kuriame detaliai buvo išrašyti visi signatarai, ir kad daugelis jų priklausė masonerijai, tačiau nieko neigiamo nebuvo parašyta – kaip tik buvo aukštinamos jų kaip teisininkų savybės, jų išmanymas valstybės statymo darbe. Juk valstybei atkurti ar sukurti reikalingas teisynas, o jį kurti ir ėmėsi teisininkai. 

Teisininkai atkūrė šią valstybę, ir masonas Mykolas Riomeris vėliau statė jos konstitucinius pagrindus, dėstė Vytauto Didžiojo universitete.

Šiam masonui vadovaujant Teisės fakultetui, už nusirašinėjimus ir vėlavimus bei melagystes, studentai būdavo šalinami iš studijų. Palyginimui pasakysiu, jog man studijuojant VDU 2007-2010 m. vientisosiose teisės studijose, turėjau keletą kurso draugų, kurie ištisai nusirašinėjo, nelankė paskaitų ir klastojo lankomumo žiniaraščius tiesiog prieidami prie dėstytojo stalo, ir šiam nusisukus, pažymėdavo pliusą, ir tada bėgdavo iš paskaitų. Tokie „teisininkai“ jau bestudijuodami dirbo berods Gaublio kontoroje, ir nors turėjo tik vadybos bakalaurus, internete buvo pristatomi kaip teisės žinovai. Na tie, kurie bėgdavo iš paskaitų. Jie žinojo, kaip apgauti žmogų, kuris ieško teisinės pagalbos, o apie teisę tie mano kurso draugai nusirašinėtojai, melagiai, nelabai ką susigaudė – nes egzaminus išlaikydavo su „špargalkėmis“.

Visada žavėjausi Mykolu Riomeriu. Jis yra konstitucinės teisės tėvas Lietuvoje, tačiau jo ilgus metus kurta doktrina atkurtoje Lietuvoje iš viso neįgyvendinta.

Jis rašė, jog Lietuvai nereikia Konstitucinio teismo – jo darbą visiškai atlieka Vyriausiasis Tribunolas, kuris formuoja plačią teisės praktiką.

Jeigu Lietuvoje valdytų masonerija, tokios bylos kaip Rolando Pakso „dvasių“ byla – nebūtų niekada, o jeigu kas prie masonerijos būtų pabandę tokią nesąmonę įgyvendinti – būtų supūdyti kalėjimuose. Nes masonai – tai išsilavinę žmonės, išmanantys teisę, priminsiu, jog 1918 02 16 net 6 masonai nutarė kreiptis į užsienio valstybes dėl Lietuvos pripažinimo ir atpalaidavimo nuo visų ryšių.

Jeigu teisėsaugoje sėdėtų masonai, tokios bylos kaip Kuncevičiaus „kanalizacijos vamzdžio byla“ nebūtų.

Sakysite – oj kokia, gina masoneriją.

Jeigu Lietuvą valdytų masonai, aš Mykolo Riomerio giminaitė, turėčiau minimum teisėjo kėdę, arba bent teisėjo patarėjo.

Ant manęs nelotų iš kiekvieno kampo Kapsukus baigę embicilai, o Minsko milicijos mokyklas baigę „prokurorai“ neklastotų mano pačios tekstų ir nekurptų man ir mano šeimos nariams. 

Jeigu Lietuvą valdytų masonai, tai masonų giminaičiai ir užimtų valstybines vietas, o ne Jakilaičiai su milijoninėmis injekcijomis, ar anūkai su Karalienėmis Mortomis. Nors bandoma įteigti, jog Anūko šeima – masonerija, taip tikrai nėra, ir neaiškinsiu, kodėl, patys pasidomėkite. Tai tėra dar viena fikcija. 

Tai, jog masonerijos atstovo Mykolo Riomerio trys dukros vos-ne-vos atgavo Bagdoniškio dvarą, ir privalėjo jį parduoti, nes kol vyko nuosavybių „atkūrimo“ procesas, dvaras pradėjo griūti – rodo, jog Lietuvos nevaldo masonai.

1989 metais teko būti  šiame dvarelyje, nes dalyvavome Bagdoniškio giminių, kraštiečių susiėjime. Mama niekada nepasakodavo, kas tas grafas, apie kurį ji prieš miegą vis kartoja istorijas, pasakodama, kaip atrodė jo kambariai, vedžiodama mintimis mus po dvaro koridorius. Vaikystėje užmigdavau nuo Mozarto garsų, ir pasakojimų apie Mykolą Riomerį. Mane augino Bagdoniškio dvasia, vedė į operos ir baleto teatrą, skaičiau nuo 3 metų, nuo 4 lankiau šachmatų būrelį, vėliau lankiau šokius, baseiną, sporto būrelius įvairius, baigiau 4 aukštuosius, tiesa, paskutiniame diplomo nedavė – nes jeigu VDU valdytų masonai, tokių nesąmonių, kaip pabaigus doktorantūrą, išlaikius visus kreditus ir parašius disertaciją, bei praėjus 4 atestacijas, iš jų 2 – neeilines – neorganizuojamas gynimas, ir iš viso nebeatsakoma į laiškus – tiesiog nebūtų. Nors VDU universitetą tarpukariu kūrė Mykolas Riomeris, mano senelio dėdė, o šiais laikais jį kūrė visiškai ne masonas mano tėvas profesorius Romualdas Apanavičius. Jis buvo pilkasis VDU rektorius, ir visi tą žino, todėl ir griežia dantimis iki šios dienos.

Naujieji VDU „gelbėtojai“ su Lydeka priešakyje pirmiausia sunaikino ¼ universiteto sudariusį Humanitarinių mokslų fakultetą, kurio ilgamečiu dekanu buvo mano tėvas. Šiuo metu VDU nebėra filosofijos ir etnologijos studijų, o istorijos studijos atsilaikė tik dėl istorikų tarpusavio supratimo (pasidalino etatus, niekieno neišstumdami), bei gabių stojančių jaunuolių.  Gelbėtojai Lydeka su Augučiu sunaikino ir nacionalinio saugumo pagrinduose įrašytą enologiją, baltistiką, ir pakeitę ją Azijos studijomis, bei komunistinės Kinijos Vyriausybės rėmimu. 

Mykolas Riomeris savo veikaluose rašė, jog valstybei svarbiausi klasikiniai – humanitariniai, ir teisių mokslai.

Sunaikino ir pagal amerikietišką CŽV mokyklos pavyzdį sukurtą Teisės fakultetą, kurį sukūrė mano tėvas profesorius kartu su CŽV karininku Klimu (jis apdovanotas JAV valstybės departamento dėl to, kad Pietų Amerikoje sunaikino narkotikų kartelį).

VDU išgelbėjus Lydekai, Klimo vietą užėmė Stasioo Šedbaro dvasia. Tai yra, ant durų kabėdavo lentelė, jog jis yra VDU Teisės instituto direktorius, o jis tuo metu Vilniuje dirbo advokatu, nors advokatams dirbti kitą darbą draudžia Advokatūros įstatymas. Ta lentelė ant durų nuvairavo institutą, tada jį perėmė negalinti dekane dirbti Julija Kiršienė, kuri 2008-2010 m. sistemingai pažeidinėjo Notariato įstsatymo 20 str.- nors notarams draudžiama dirbti kitą darbą, jos lentelė ant durų mūsų fakultete irgi kabėjo, ir alga jai kapsėjo. 

Toks Teisės fakulteto „valdymas“ yra tikra tarpukario Rektoriaus Mykolio Reiomerio, kad ir masono – diskreditacija, ir nieko bendro su juo neturi. M. Riomeris tokio bardako VDU neleido. Todėl aiškinti, jog Lietuvos teisės klaną valdo masonai – aš labai suabejočiau tokiu stipriu teiginiu. 

Tai veikiau KGB, NKVD, MGB tarnautojų, įvairių gaisrininkų, milicijos mokyklų auklėtinių atžalos. Pasižiūrėkite, kas valdo valstybę – NKVD gaisrininko dukra, ji gali skirti teisėjais  tik panašius į save. Kai kartą ten pateko „ne tokia teisėja“ Neringa Venckienė – beje, ją skyrė Valdas Adamkus – kur ji atsirado? Šiaip ne taip slapta pabėgo į Ameriką. Tarpukariu, skaitant įvairius šaltinius, ir susidarant ano meto įspūdį, nepamenu, kad teisėjams būtų reikėję bėgti į Ameriką dėl valdžios persekiojimo. Teisėjai, mokytojai, kiti tarnautojai gaudavo didžiausias algas, ir buvo gerbiami visuomenėje ne tiek dėl algų, tiek dėl savo darbo – Kauno apygardos teismas, archyvų duomenimis, teisdavo nusikaltėlius per naktį iki ankstyvo ryto. Dabar šitas teismas jau pusę penkių nebedirba, nes teisėjai labai saugo savo sveikatą, ypač per pietų pertraukas taisydami ją su alum, kaip paviešino internete kai kurie nepatenkinti bylininkai. Dabar gi naujoji gelbėtojų valdžia neturi algų teisėjams – ką jie daro? Ima nedarbingumo pažymėjimus, aišku, sodra jų netikrins – jie pavargo, ir turi teisę sirgti. Nesvarbu, kad stringa įvairios bylos po mėnesį – du. O Skvernelis nemokėdamas algų teisėjams, žino, ką daro – sutaupys pinigų. 

Taigi, o kuo pavirto VDU teisės kalvė – kuri turėjo „susprogdinti KGB raugą Lietuvoje“, tokia buvo pagrindinė mintis. 

Juoksitės, bet VDU dabar dėsto Albertas Milinis. O Juozas Augutis net pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Milinio  advokatų kontora.

Tai tas pats Milinis, kuris vadovavo Kauno apygardos teismui, ir teisėjai tokie kaip Rūta Palubinskaitė, pagauta pietų metu geriant alų ir to neneigusi – vadovavo byloms taip kaip moka, o ne kaip nurodo CPK.

„Kai byloje daug šalių, mes taip darome“, į Prof. R. Apanavičiaus klausimą, kodėl ieškinio priėmimo klausimas sprendžiamas ne per 14 dienų RAŠTU, o per 3 mėnesius, ir dar kviečiant į posėdį žodžiu, atsakė „teisės galiūnas“ teismo pirmininkas, kurio įsūnis žuvo neaiškiomis aplinkybėmis, o vėliau jo nužudymu bandyta apkaltinti taikius patvoryje besitrynusius piliečius.

Jeigu Lietuvos teismams vadovautų masonerija, išnyktų dokumentų klastojimas, bylų vilkinimas iki NEGALIU. Joks sveiko proto normalus teisėjas neleistų sau klastoti dokumentų, ir rašyti į ligonio skiedalus panašių nutarčių – kur viename sakinyje yra trys logikos ir faktų klaidos. Masonerija nesibylinėtų ir su mirusiais asmenimis – o tokių bylų, kur šalys yra lavonai, yra ne viena ir ne dvi. Tai yra šiuolaikinės Lietuvos pasiekimas: teisėjas tai toks Dievas, kuris rašo ką nori, ir į bylą įtraukią ką tiktai nori. Iš kur žinau? Man šią vasarą vienoje byloje teisėjha Kriaučiūnienė liepė įtraukti mirusį asmenį ir nurodyti jo adresą, kitaip grąžins man ieškinį. Ilgai mąsčiau, gal nurodyti kapinių adresą ir jo kapo kvartalo numerį? Buvo visiškai nejauku, gavus tokią nutartį. Tačiau taip dirba šitos valdžios teisėjai. Jie nesugeba atsidaryti Registro duomenų, tyčiojasi iš to paties Registrų centro, kuris suteikęs jiems NEMOKAMĄ prieigą, nes teisėjas privalo tikrinti asmenis, ar jie gyvi, ar negyvi. 

Todėl aš iš esmės nepritariu minčiai, jog „Lietuvos teismus užvaldė masonai“.

Jeigu masonai užvaldytų Lietuvos teismus, tai raudonajam raugui būtų ŠAKĖS. Manau, jog raudonųjų pakalikai, siekdami paslėpti savo nekompenetenciją, ir savo NKVD gaisrininkų anūkų bei dvigubų MGB- partizanerijos agentų geneologiją (prisiminkime, koks kilo nesenas skandalas dėl KGB agento „Ragelio“, kuris buvo ir partizanas) – ir skleidžia šitus gandus apie „Lietuvos teismus užvaldžiusius masonus“. Masonai neleistų teismams štampuoti absoliučių kliedesių, jog pokario banditų suėmimas yra prilyginamas genocidui. Dabar kai pasiskaitai minėto Kauno apygardos teismo sprendimus, taip išeina, jog milicija turėjo toliau sėdėti rankas sudėjus ir stebėti, kaip laisvės kovotojai mėto granatas į diskotekas, pilnas jaunimo, ir žudo civilius asmenis.

Internete galima susipažinti su KGB agento Ragelio ir partizano kaltinamuoju aktu – jis buvo kaltinamas, jog atsakingas už Alovės diskotekos sprogdinimą, kai per 2 įvykius žuvo 47 jaunuoliai. Nors liepiama netikėti, jog partizanai žudė civilius asmenis, tačiau apie tai rašė netgi Dalia Grybauskaitė savo disertacijoje, kurią tinkama šiai Lietuvai pripažino Lietuvos mokslinė nomenklatūra. 

 Granatų mėtymas į diskotekas – kova už laisvę, sprogdintojų suėmimas – genocidas. EŽTT teismas jau sukioja pirštą ties smilkiniu ir klausia – Lietuva, tau viskas gerai formuoti tokią „praktiką“? Greitai bus pašventinti ISIS kovotojai, o apie Ukrainos „ATO akciją“, kurios metu žudomos moterys, sprogdinami vaikai – jau seniai negalima kalbėti, nes netgi Berkuto policininkus gyvus deginusius „piketuotojus“ VSD per Lietuvos radiją pavadino „ taikiais protestuotojais“ ir….paragino IMTI IŠ JŲ PAVYZDĮ. „Lietuvos gyventojai kviečiami nepalaikyti Donbaso separatistų ir imti pavyzdį iš taikių Maidano protestuotojų“, tik pamiršo pridurti „kurie mėtė Molotovo kokteilius ir nužudė 32 Berkuto policininkus.“

Tokių nesąmoningų „naujienų“ masonerijai užvaldžius teismus nebūtų, nes masonerijos teismai, manau, konfiskuotų kartą, du- tris visą laikraščio tiražą, už tai, kad jis rašo tokias ir panašias nesąmones. 

Jungtinėje Karalystėje yra normalu, kai teismas konfiskuoja visą dienraščio tiražą, jeigu yra gaunami duomenys, jog bus bandoma paveikti teismą. Lietuvoje kažką nuteisti be teismo sprendimo yra laikoma lryto, delfio, alfa.lt ir 15 min prerogatyva, o neva masonerijos valdomi teismai dar niekada nėra konfiskavę tiražo. Palaukite, tiesa, yra – LL konfiskavo, o redaktorių uždarė į Lukiškes. Bet tai tik vieną kartą, ir tai, paaiškėjo, jog neteisėtai. O kitus kartus, kai laikraščiai spaudžia teismus ir nuteisinėja nekaltus asmenis – nėra jokios bylos, kur laikraščiams būtų pritaikomos sankcijos. Tada jie rėktų, jog cenzūra įvedama – nors tokia cenzūra yra visame pasaulyje, nes draudžiama trukdyti teismams dirbti, ir veikti jų sprendimus, formuoti visuomenės nuomonę, kol nepabaigta byla. 

Masonai visų pirma gerbia intelektą, teisę, žinojimą, teisingumo jausmas jiems įgimtas. Tai yra išsilavinusių šeimų atstovai, kurie baigę daugiau negu vieną universitetą – panašiai, kaip elitinis CŽV padalinys ONE, kuris buvo formuojamas iš 3-4 aukštuosius baigusių asmenų.

Jeigu užsieniečiui iš Vakarų žvalgybos pasakai, jog turi 3 aukštuosius ir 3 darbus, jis tave laiko žvalge, suteikia tam tikros klasifikuotos informacijos, nes žino, jog tu sugebėsi ją išanalizuoti.

Jeigu Lietuvoje pasakai tą pačią informaciją – tu esi durnas, kodėl dar ne emigracijoje. Nes Lietuvoje valstybės tarnyboje kaip kartą paviešino Pūko TV, dirba netgi asmenys su vidurinės mokyklos diplomu. Toli ieškoti nereikia – Gabrielius Landsbergis, besimokydamas istorijos bakalaure, jau dirbo valstybės tarnyboje. Nors mokyklą baigė sunkiai. Yra Lietuvoje aukštinamas ne intelektas, ne žinojimas, o įsiteikimas vienai ar kitai raudonosios nomenklatūros giminei, kaip kad, tarkime yra Landsbergių atvejų – juk Vytautas Landsbergis aiškiai parašė, jog jo šeimą išgelbėjo Raudonoji Armija, ir tuo pagrindu ir į komjaunimą įstojo, ir tėvą iš Australijos susigrąžino, ir greičiausiai apie jį rašė ataskaitas, o mainais gavo leidimą važinėti į užsienį. Bet Dėdulė yra rezistentas Nr. 1 ir dalyvauja tremtinių sąskrydžiuose. Lietuvos teismai jau seniai tremtiniais pripažįsta bet ką, kas į teismą ateina su 2 liudytojais. O visi kiti, kur tikrai buvo ištremti – ištrinti iš visų įmanomų vadovėlių.

Į Ypatingąjį archyvą tyčia nusiunčiau vieną Lietuvos karininkijos tyrinėtoją, kad susipažintų su mano senelio brolio Juozo Apanavičiaus byla, ir po to jos paprašiau pažiūrėti visus žinynus – karininkijos, žvalgybos, ir Šaulių  sąjungos (J. Apanavičius buvo Kėdainių šaulių vadas)– ar ras šitą pavardę. NIEKO.  Taigi, archyve duomenys apie žmogų yra – o knygas juk leidžia tų pačių, kurie trėmė, ainiai. Negi jie prisipažins apie savo diedukų nusikaltimus? Todėl mažinami tremtinių skaičiai, o didinami teismuose „juridinio fakto bylose“ „nustatomų“ apsimetėlių sąskaita, nes pagal tokias bylas vėliau galima gauti žemių, pastatų ir netgi trečią, ketvirtą pensiją. 

Raudonieji žino, kaip gyventi Lietuvoje, nes jie laiko, jog šita Lietuva jiems priklauso, toks privatus UAB. O kad niekas nesuprastų, kas valdo Lietuvą, tai vis paskleidžiama, kad žydai kalti, arba kaip paskutiniu metu – ir masonerija. Gal ji kalta, kad nevaldo, ir kad teismuose sėdi nesugebantys nutartys be klaidų surašyti „teisės galiūnai“. Apie teisėjų skiedalus yra išleista Meilutytės knyga „Kaip pagerinti teismų darbą“, pati advokatė turėjo pabėgti iš Lietuvos – vien dėl to, jog aprašė lavonines bylas, kur Lietuvos Aukščiausiasis teismas nagrinėja bylą su mirusiomis šalimis, ir išklauso jas, ir netgi padalina joms matyt daržų pasisėjimui pavasarį, sklypą. Nutartis neskundžiama.

Jeigu masonerija yra taip blogai, tai dar kartą priminsiu – net 6 masonai pasirašė vasario 16-osios nutarimą, arba aktą, kaip mes mėgstame teigti.

Tačiau jokia tarpukario teisės norma net nėra pradėta perkelti į Lietuvos teisyną.

Apgailėtinas „nuosavybės teisių atkūrimas“, kai archyvuose žmonės neranda „nuosavybės atėmimo“ aktų – tarkime, kad ir stojant į kolūkį, žemė buvo išnuomota, o ne konfiskuota, kaip meluoja landsgrybostano valdžia. Nuosavybė yra neliečiama, ir ji niekur pasaulyje nesiejama su papildomomis sąlygomis – kaip gyvenimas kaimo vietovėje, pilietybės turėjimas. Juk emigracijoje gyvenantys žmonės gelbėjo gyvybes – o dabar jiems negrąžinami pasai, o tuo pagrindu – ir namai.

Žemių savininkai stojo į kolūkius, siekdami išlaikyti bent kelis hektarus savo žemės – „šiais laikais“ jiems grąžinama 4 arai iš 16,52 hektarų (pvz. Mano močiutei E. Apanavičienei 1991 11 11 padavus prašymą į 16,52 ha, 2017 01 04 buvo „grąžinta“ 4 arai. Konservatorius Kazys Starkevičius tame pačiame kaime besiribojančioje valdoje 28 hektarus atgavo dar 1994 02 03). Ir tai atlieka gelbėtojais prisistačiusi žaliųjų valstiečių valdžia, kuri kaip sakė kažkuris visuomenininkas, tėra konservatorių klonas. Jeigu konservatoriai, vėliau socdemai delsė grąžinti žemę, nes iš tikrųjų išsigando tęsti nusikalstamą veiką – nes grąžintiną žemė iššvaistė, bet tuo pačiu nurodė ją grąžinti natūra,- tai žaliesiems valstiečiams iš viso nesudrebėjo ranka grąžinti 1 arą ir 3 arus. O namų valdą, po 26 metų priėmę nutarimą, „atkurs vėliau“.

Tai toks proto trūkumas nieko bendro su masonerija neturi, ir neturės. Tiesiog pagal masonų apibrėžimą – tai buvo išsilavinę žmonės, kurie turėjo valstybės viziją. Šita visa balamutų šaika jokios vizijos neturi. Dabar skuba „įsisavinti EU milijonus“, o vėliau dings iš Lietuvos, nes vagystės mastas – baisus. Karaliaus Mindaugo centro nuvairavimas, išplaunant milijonus – dar vienas skandalas, kurio tirti niekas iš pradžių nesiėmė. Galima dirbti po 5 etatus, jeigu niekas netikrina. Žinau, kad galima – esu dirbusi 2 etatais, abiejose pirmaeilėse pareigose, ir niekas nepastebėjo. Tiesiog norėjau patikrinti, iki kokios balamutijos nuėjusi šita šalis. Nuėjusi, ir labai toli.

Jeigu pensijas galima kaupti net nedirbant pilnu etatu, o parašius sodrai užklausimą, kodėl už 4 mėnesius puse etato dirbant kaupiasi 4,89 mėnesio stažo, atrašoma citata iš įstatymo – bet nesugebama pakomentuoti realios susidariusios situacijos ir sodros išduodamų dokumentų, kuriuose rašomos šitos nesąmonės.

Jeigu galima suklastoti darbo stažą vienam asmeniui, ir jis net negali niekur apsiskųsti – susimąstykite, kaip skaičiuojamos pensijos partizano X anūkei, ar KGB generolo proanūkei. Tiesiog sodroje suvedamas algoritmas, ir jis per vienerius metus priskaičiuoja pusantrų metų stažą. Man irgi kažkas suvedė algoritmą, kad atrodyčiau kaip kokio nors KGB‘isto- partizano ainė. Juk jeigu tu kuri apie asmenį legendą „jis vatnykas“, reikia kažkur sukurti įrodymus šiai legendai. 

Geriausia per neadekvačią įstaigą, kuri nesugeba suskaičiuoti iki 10 ar 12. Konsultantė telefonu pasakė, jog 0,4 metų yra 3 mėnesiai, nes „tai dešimtainė sistema“. 3 mėnesiai yra 0,25 metų, arba viena ketvirtoji nuo 12.

Masonerija sodrą sutvarkytų taip, kad ten nedirbtų asmenys, nemokantys skaičiuoti. Beje, per visas įstaigėles ir formuojama visa Lietuvos užvaldymo politika (nors etatiniai piketuotojai rėkia, jog viskas pasikeistų, įvykdžius kažkokį referendumą, ar išrinkus Seimą kitokios sudėties – žamėtvarkoje, tarkime, dokumentus klastoja tie patys, kurie ten sėdi nuo 1991 metų – jų niekas netiria ir niekas neperrenka): štai Migracijos departamente koks nors Čiamba Vamba čiabuvis gyvenimo leidimą gauna greičiau negu įmonę turintis amerikietis. Nes Čiamba Vamba yra fiktyviai priregistruotas bute su 50 kitų čiabuvių, o amerikietis biznį turi iš tikrųjų. Ir jeigu jam nebus pratęstas gyvenimo leidimas, jis privalės išvažiuoti. Todėl Migracija geriau duoda leidimą Čiamba Vambai, o amerikietį išsiunčia atgal namo, nes Lietuvą valdo masonai. Juokinga. 

Daugelis karininkų ainių neatgavo namų – tai kuo šita Lietuva siejasi su tarpukariu? Niekuo, nes negerbia tarpukario tarnautojų, ir jų ainių, o orientuojasi į raudonąją šunaują, ir jos palikuonis. 

Nors skambiai buvo paskelbtas tremtinių grįžimo projektas, daugelis atvažiavo, pasižiūrėjo į šitą varganą vaizdelį, ir grįžo atgal.

Žmonės nesutiko čia kurtis, kad vėliau juos išstumtų į Vakarus, nesutiko būti dvigubais tremtiniais.

Tas pats įvyko su Kazachstano, bei Rusijos vokiečiais – pasijutę nereikalingi savo istorinėje Tėvynėje, 20 000 vokiečių pasiprašė Kazachstano ir Rusijos pilietybių atgal,  ir grįžo gyventi į savo namus, kur jie yra gerbiami, ir nelaikomi trečiarūšiais.

Mano vienų pažįstamų tremtinių giminaitis negrįžo iš Kazachstano į Lietuvą, nes ten jis turi gražų erdvų namą verslą, didelę šeimą. „Čia mus labai gerbia, mes vadinami vokiečiais“. O su vokiečiais visais laikais buvo bendraujama pagarbiai. 

O Lietuvoje, kurią atseit valdo masonai, lietuvis jau daromas žemesne rūšimi, negu pabėgėlis. Pabėgėliui duodamas pragyvenimas, būstas, gyvenimo leidimas, leidimas dirbti. Jeigu koks emigrantas grįžta į Lietuvą, jis pusę metų negali prisiregistruoti niekur, ir negali gauti lietuviškų vairuotojo teisių. Be to, dar jo visas sąskaitas tučtuojau areštuoja sodra, reikalaudama PSD, kurį perveda…krašto gynybos reikmėms. Daugelis reemigrantų nusispjauna ir išvažiuoja jau VISIEMS LAIKAMS. 

Lietuvoje prezidentus mums parenka raudonųjų išperų palikuonys, kuriems vaidenasi kažkokios konstitucinės dvasios, po to tie išperos paskiriami į EŽTT, kur toliau blokuoja bet kokį bandymą DVASIŲ nušalintam prezidentui atsistatyti pilietinę teisę – teisę būti renkamam.

Konstituciniame teisme dirba Tamaros, kurios gynėsi disertacijas apie MILICIJOS NAUDĄ – jos kovą su „buržuazinėmis šiukšlėmis“.

Net ir Daukantynės dvaro ponia gynėsi panašią disertaciją, tačiau visur kaišioja antitarybininkų kalvės Džordžtauno tariamą diplomą, kurio niekas nematė. Jos disertacija apie tarybinės valdžios pasiekimus 1993 metais netgi pripažinta atitinkanti Nepriklausomos Lietuvos mokslo pasiekimus, ir Raudonajai Daliai suteiktas Lietuvos mokslų daktaro vardas. Tarybinės valdžios garbintoja dabar mums parenka teisėjus – o jos pačios pakalikai skleidžia dūmų uždangą, rėkdami, jog „Lietuvą valdo masonai“. 

Dabar už Rolandą Paksą daugiau teisių turi Mumbo Jumbo genties atstovas, jeigu jis turi Europos Sąjungos gyventojo kortelę – jis gali bolotiruotis į Vilniaus miesto tarybą, o Rolandas Paksas – negali.

Tiesiog jūs susimąstykite, ar tikrai masonerija valdo Lietuvą, nes masonerija visų pirma mėgsta intelektą, o ne visišką bardaką, koks yra šiuo metu Lietuvoje. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));