„Mane teisė prokuratūros ir teismo gauja“, – sako kaunietis Lionginas Ambrusevičius

 

 

„Mane teisė prokuratūros ir teismo gauja“, – sako kaunietis Lionginas Ambrusevičius

 

Aurimas Drižius

 

Aukščiausias teismo kolegija (R.Ažubalytė, A.Pikelis, A.Kartanienė) balandžio 5 d. nutartimi paliko galioti nuosprendį kauniečiui Lionginui Ambrusevičiui už tai, kad jis 2012 m. vasarą „ne mažiau kaip šešis kartus mėtė akmenis ir betono gabalus“ į kaimyną S.Tupalskį, pasipiktinęs, kad kaimynas pjauna žolę, ir todėl negali miegoti dar vieno kaimyno mažamečiai vaikai. Nutartyje rašoma, kad minėti paleisti akmenys pataikė į kaimyną, ir sukėlė jam kairės rankos lūžį. Tiesa, net kelios medicininės ekspertizės parodė, kad joks S.Tupalskio kaulas nebuvo lūžęs, o liudininkas policijos tyrėjas Lašas paliudijo, kad pasiūlius „nukentėjusiam” S.Tupalskiui važiuoti į sveikatos įstaigą, pastarasis atsiėmė pareiškimą, pasakęs, kad „pajuokavo”. 

 

Pats L.Ambrusevičius tikino jokių akmenų nemėtęs, ir atkreipė dėmesį, kaip įžūliai prokuratūra ir „ekspertai“ klastoja šią bylą.

– Kas nutiko tarp jūsų ir kaimyno?

– Man iš karto kaimynai pasakė, kad surasčiau advokatą, nes aš nežinojau, kad čia veikia gauja. Kaimynas parašė skundą policijai, kad aš neva apmėčiau jį „plytomis ir betoniniais luitais“. S.Tupalskis tą pačią dieną, kai įvyko incidentas, nuvažiavo į Kauno polikliniką, rentgenu persišvietė ranką, tačiau ten jokio lūžio nesimatė. Tada jis nuvažiavo į policiją, ir tyrėjas Lašas priėmė jo pareiškimą, kad aš plytomis jam sulaužiau ranką. Tada policininkas pasakė S.Tupalskiui, kad gerai, dabar patikrinsime tavo parodymus, ir einame į traumatologijos punktą peršviesti „sulaužytą“ ranką. Tada „nukentėjęs“ S.Tupalskis atsakė policininkui, kad to daryti nereikia,  nes jis tik „pajuokavo“, ir niekam pretenzijų neturi, atsiėmė savo pareiškimą. Visą tai policininkas paliudijo prokuratūrai. Tačiau jau po kelių dienų  S.Tupalskis nubėgo pas radiologą Račkauską Kalniečių poliklinikoje, kad surasti lūžusią ranką. Radiologas parašė, kad rankoje yra „seni degeneraciniai požymiai“, nes klientas nebejaunas, jau 67 metai. Lūžių vis tiek neranda. Tada S.Tupalskis važiuoja į Kauno traumatologijos punktą ir ten randa tokį jauną gydytoją Vertelį, kuris diagnozuoja, kad S.Tupalskiui „sulaužyta ylinė atauga“, arba dilbis. Ir parašo, kad po 10 dienų reikia padaryti papildomą nuotrauką. Ta nauja nuotrauka vėl neparodė jokio kaulo lūžio. Prasideda teismas. Mane atstovavo advokatas Bauža. Pradėjome kviestis liudininkus, tačiau visus prašymus atmeta. Ką pasako prokurorė Poškienė, tai taip ir įvyksta. Teisėjas Mikšta tik galvą nuleido, ir sėdėjo, tačiau visus prašymus iškviesti liudininkus atmetė. Nes jeigu teismas iškviestų liudininkus ir medikus, tai bylai būtų amen. Todėl ir nekviečia. Prokurorė prašo atmesti visus prašymus, ir tada teisėjas visus prašymus atmeta. Tada advokatas Bauža man sako, kad man bus labai sunku. O aš su ta gauja nebuvau susidūręs, ir nežinojau, kas vyksta. Supratau tik vėliau. Tada į teismą atvyksta gydytojas Račkauskas, kuris pasako, kad S.Tupalskio ranka nebuvo lūžusi. Tai netinka, ir teisėjas Mikšta nusprendžia, kad reikia padaryti valstybinę ekspertizę, ar ta ranka buvo lūžusi, ar ne. Išėjome į koridorių, ir ta prokurorė užsipuolė teisėją – kas tave prašęs daryti tą ekspertizę. T Poškienė tokia įžūli, kad drįso užsipulti teisėją. Beje, dar koridoriuje nuskambėjo raginimas, kad Gudašiui reikia nuvažiuoti į Vilnių pirkti ekspertizę. Jie nuvažiavo pas ‘nepriklausomus” ekspertus Garmų ir Dobrovolskį ir nusipirko ekspertizę. O valstybinė ekspertizė buvo padaryta labai rimta – Santariškių branduolinės medicinos centre, ir ten nustatyta, kad lūžio nėra, tik kalkėjantis rankos kaulai dėl senatvės. Penkių medikų išvados, kad jokio kaulo lūžio nebuvo, tačiau prokurorė Poškienė teismo paprašė, kad aš būčiau nuteistas pusantrų metų kalėjimo. Teisėjas Mikšta yra prokurorės rankose, tai akivaizdžiai matosi. Liudininkai neapklausti. Tada mane nuteisė laisvės apribojimu. Mano skundą nagrinėja Kauno apygardos teismas, ir mano advokatas iš karto pasakė, kad jeigu „nukentėjusiam” atstovauja prokurorė Poškienė, tai procesas truks penkias minutes. taip ir įvyksta – mano skundas atmestas. 

– O kas per incidentas įvyko tarp jūsų ir kaimyno?

– Mano kaimyno Sauliaus Ambrazevičiaus kūdikis miegojo, ir S.Tupalskis užkūrė savo žoliapjovę, kad nupjauti žolę. Paprašiau, kad liautųsi, nes miega vaikas. Jis mane pasiuntė, ir pasakė, kad esu ‘su…istas lenkas, kuris labai seniai valdo lietuvišką duoną”, o aš jį pavadinau „proto invalidu”. Išsikoliojom ir tiek. Jokių plytų ar betono gabalų aš nemėčiau.   Aukščiausias teismas man išaiškino, kad policininkai ir kiti liudininkai yra „menkaverčiai”, o aš neturiu teisės kištis, jeigu nusikaltimas vyksta ne mano žemėje. Be to, LAT kolegija man parašė, kad visą įvykį matė Aušros Ambrazevičienės vaikas. Žinote, koks to vaiko amžius. Devyni mėnesiai. Man paliko nuosprendį už viešos tarkos pažeidimą. Plytų nebeliko byloje, nes jų niekada nebuvo.   Viską šioje byloje lėmė pinigai – „nukentėjęs” Tupalskis advokatui sumokėjo 8 tūkst., ekspertizėms išleido dešimtis tūkstančių litų. 

 

Mane teismas pripažino kaltu pagal BK 284 str. 1 d. ir nuteisė vieneriems metams laisvės apribojimo įpareigojant per bausmės atlikimo laikotarpi neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., bei padengti teismo išlaidas S.Tupalskiui.

Prokurorė R.Poškienė labai aktyviai ir įžūliai palaikė ekspertės Z.Makšimaitės išvadoje pateiktus melagingus teiginius ir piktnaudžiaudama savo tarnybine padėtimi tyčia klaidino teismą, kad man būtų skirta bausmė. Z.Makšimaitės išvadoje pateikti duomenys yra suklastoti, pateikiantys juose tikrovės neatitinkančią informaciją. Gydytojo L.Vertelio diagnozė konstatuota po dešimties dienų, nėra gydytojo parašo ant diagnozės išrašo. Byloje nėra jokių duomenų ar išrašų iš ambulatorinės kortelės, nėra 2012-08- 14 darytos rentgeno nuotraukos, kurią atliko gydytojas V.Vertelis. Tai akivaizdūs nusikalstamos veikos požymiai pateikti specialisto išvadoje Nr.G2022/12(02) apie ylinės dangos lūžimą. Dėl šio sužalojimo sveikata sutrikdyta ilgiau nei dešimties dienų laikotarpiui. Kurio pagrindu buvo iškelta baudžiamoji byla.

Kaip šia bylą tyrė prokurorė turbūt aiškinti nereikia. Ji trukdė tai daryti. Bylos nagrinėjimo metu buvo prašoma iškviesti j teismo posėdį gydytoją L.Vertelį, kuris atskleistų ekspertės Z.Makšimaitės cinišką melą, nes paaiškėtų, kad gydytojas L.Vertelis 2012-08-14 jokių išrašų ir rentgeno nuotraukų nedarė, nes jis tuo metu nedirbo. 2012-08-14 rentgeno nuotraukas ir išrašus darė traumatologijos poliklinikos gydytojas K.Šapkauskas. Prokurorė prieštarauja ir teismui meluoja net du kartus, kad gydytojo L.Vertelio rentgeno nuotrauka ir parašas yra. Prašymai dėl tyrėjo L.Lašo buvo teisėti ir pagrįsti. Jie padėtų nustatyti S.Tupalskio melą.

08-02 tą vakarą L.Lašas, tai vienas iš pagrindinių žmonių, kuris matė ir surašė protokolą. Tai atskleistų visą tiesą apie tariamus sužalojimus. Prokurorės teiginiai, kad nėra reikalingumo kviesti tyrėją L.Lašą. Buvo parašytas S.Tupalskio melagingas ir pareigūną žeminantis šmeižtas. Teiginys, kad pakaktų ir tarnybinio patikrinimo, bet ir to nebuvo padaryta. Reikia melą slėpti. Juk tarnybinio patikrinimo medžiaga yra nebyli, {jokius advokatų įtariamųjų, nukentėjusiojo (melagio) ji neatsakys. Tai paranku prokurorei R.Poškienei. Nebuvo pakviesta Ramučių šeimos centro atstovė gydytoja D.Stanaitienė. Ji net 43 (keturiasdešimt tris) dienas gydo (savo pagalbininką statant namą) S.Tupalskį. Tačiau S.Tupalskis rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėn., kai buvo gydomas, darbavosi Ramučiuose Ąžuolų gatvėje ant gana sudėtingo stogo. VŠĮ Kauno kalniečių poliklininka teigia, kad stebimas stovis po alkūnkaulio ylinės ataugos lūžimo. Tai daroma 2014-01-20, po dviejų metų gydomas S.Tupalskis. Jam paskirtas fizioterapinis gydymas. Klausimas kas buvo gydoma? Ponia Virginija Gailienė VŠĮ Kauno kalniečių poliklinikos direktorė išrašė suklastotą pažymą.

Advokatas A.Bauža ir aš prašėme, kad būtų apklausti visi liudytojai, bet prokurorė R.Poškienė šališkai nesiekdama nustatyti visų faktinių aplinkybių ir parodymų, absoliučiai ignoravo prašymus, kad būtų apklausti asmenys, kurie dalyvavo klastojant pažymas ir išrašus.

Tolimesnių įvykių raida rodo, kad VŠJ Kauno kalniečių poliklinikos gyd.radialogo A.Račkausko, Kauno Klinikinės ligoninės traumatologijos poliklinikos gyd. Radiologo K.Š|apkausko, Valstybinės Teismo medicinos prie Teisingumo ministerijos teismo medicinos eksperto direktoriaus R.Raudžio, Teismo medicinos ekspertės J.Majauskaitės-Čobot, bei Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikos radiologijos ir branduolinės medicinos centro gyd. J.Deimantavičiaus išvados yra vieningos – dešinio riešo ir plaštakos dviejų krypčių rentgenogramuose matyti alkūnkaulio distalinio galo nedidelė deformacija su galiniu audinių apkalkėjimu, būdingu seniems potrauminiams degeneraciniams pokyčiams (senatvės požymiai) galimų sausgyslių apkalkėjimu. Ūmių kaulo lūžimų nematyti.

Išvada 2012-08-03, 2012-08-14 ir 2014-01-16, 2014-08-14, 2015-01-19, matomi tie-patys alkūnkaulio distalinio galo pokyčiai būdingi seniems degeneraciniams pokyčiams be dinamikos, ūmaus lūžio požymių nematyti.

Taigi melo mitas apie sulaužytą ranką, ylinę ataugą yra brutalus melas. Prokurorė R.Poškienė neatsižvelgė j ekspertų išvadas (kaltinamasis aktas tapo klastote) bet baigiamoj kalboj R.Poškienė pasiūlė man 1,5 metų nelaisvės, kaip banditui, žmogžudžiui tokiu savo sprendimu R.Poškienė nužudė savo sąžinę, padorumą, žmogiškumą. Apie etiką – ar ji dar liko pas ją?

Tai didžiulis noras įteisinti melą, net liudytojai tampa niekiniai. Noriu kviečiu, noriu ne. Mano tėvą teisė Stalino pakalikai bet ir ten būtinai reikėjo dviejų liudytojų.

Apeliaciniame R.Poškienė vėl prašo atmesti advokato A.Baužos prašymus pakviesti liudytojus. O advokatas V.Pliadis tvirtina, kad tie liudytojai jau nieko neatsimins. O aš padariau sunkų nusikaltimą. Jis apjuodino ir apšmeižė ekspertę J.Majauskaitę – Čobot, suklastojo A.Hjinos parodymys, bando sukelti audrą vandens stiklinėje ir tebetvirtina, kad S.Tupalskis dėl L.Ambrusevičiaus kaltės, patyrė kūno sužalojimus .t.y dešinės rankos alkūnkaulio ylinės ataugos lūžimą.

Galima būtų padėti tašką šioje istorijoje, bet pažiūrėkime į Kauno apygardos prokuratūros Kauno rajono apylinkės prokuratūros nutarimą: Panaikinti nutarimą atsisakyti pradėti ikiteismini tyrimą 2012-08- 10.

Paskaitykite ką rašo vyriausiojo prokuroro pavaduotoja L.Šatkienė: L.Ambrusevičius grasino nužudyti ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, esant pakankamam pagrindui manyti (mato viską kaip bulgarė Vanga), kad grasinimai gali būti įvykdyti – kadangi iš karto buvo sužalotas, nuo suduotų smūgių jam lūžo dešinės rankos alkūnkaulio ilginės ataugos kaulas, padaryti kiti sužalojimai ( kokie gydytojai tai nustatė ar yra jų išvados?). Gydymas gali trukti apie 1,5 mėn. pavydžiu jums prokurore, kad turite tokią pavaduotoją – medikę. O gal ji turi du diplomus? Kokie gydytojai konstatavo dešinės rankos lūžj? Kokie gydytojai konstatavo, kad gydymas gali trukti virš dešimt dienų? Reikėtų apsispręsti ar gydymas 1,5 mėn. ar virš 10 dienų? Matyt S.Tupalskio kliedesiai užkerėjo L.Šatkienės širdį. Rašė taip, kad vos galima suprasti. O kur tie aplinkiniai kuriems buvo demonstruojama nepagarba? Kadangi tai turėjo girdėti ir kaimynai ir tuo sutrikdė visuomenės tvarką. Absoliutus nusišnekėjimas. L.Ambrusevičius grasino nužudyti. Net nežinojau, kad esu žudikas. Jūsų pavaduotoja rašo nutartį paišydama juos purvinais juodais dažais. Verčiau to su prokurore R.Poškiene pakeltų užpakalius nuo kėdžių ir atvyktų apžiūrėti įvykio vietą, pabendrauti su kaimynais, aplinkiniais. Melui nėra ribų. Tai rašo vyriausiojo prokuroro pavaduotoja.

Manau tokie L.Šatkienės ir prokurorės R.Poškienės veiksmai pažeidžia mano teises įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, LR BK, o taip pat Europos žmogaus teisių ir pagrindiniu laisvių apsaugos konvencijoje, kurios dalyvė yra Lietuvos Respublika. (Mano dalinis laisvės apribojimas) Tai neatsakingas, nekokybiškas, nekompetentingas ir tendencingas visų aplinkybių iškraipymas. S.Tupalskis įžūliai vykdė savo melo planą nes jį akivaizdžiai palaikė, klastojo išvadas išgamos baltais chalatais. Teisminio bylos nagrinėjimo metu atlikus papildomus tyrimus nustatyta, kad S.Tupalskiui ekspertės Z.Makšimaitės nurodytas sužalojimas ylinės dangos lūžimas – nebuvo padarytas. Ekspertizės aktas buvo suklastotas Z.Makšimaitė piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi ir klaidino teismą.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));