Man prikirpta «VIRUSO» pravardė, nes atėjūnams į valdžią – neduodu ramybės

 

Gerb. Redaktoriau , perskaičiau jūsų redaguojamo laikraščio 2020 balandžio 17 Nr.16 (772) straipsnį pavadinimu: ”Neringa Venskienė.Bylos- DrižiusV.Stankūnaitė ir Stankūnai” ir savotiškai aptikau, kad mūsų abiejų gyvenimas- savotiškai panašus, tik jo “tarpsniai” skirtingi…

Matot, man Birštone, jau nuo 1993 metų prikirpta «VIRUSO» pravardė, nes atėjūnams į valdžią – neduodu ramybės…Aš pats po teismus ( viena ir ta pačia problema- kaunuosi jau 27 metai ir galo nematyti), o iš mano šeimos su – neštų lėšų žinybinio – kooperatinio buto statybai sumoje 78ooo panaudotų kitų reikmėms prade- dant 1991 metais, dabar įvertinta- tik 200 Eurų suma, nors jau 1987 m. žinojome iš anksto kur bus mūsų butai 33 – 32 butų daugiabučiame name, kurį statė : darbdavys,užsakovas- statytojas Biršto- no sanatorijos „Versmė” administracija savo darbuotojams ir turėjo perduoti naudojimui 1992 me- tais. Šiaip netaip įėjau gyventi į savo butą tik 1998 metais ir iki šiol neturiu nuosavybės dokumentų, nors ne tik išsimokėjome už savo butą, bet per teismus PAKARTOTINAI NUSKALPUOTI daugiau, nei jūs dabar 7ooo Eurų suma, NORS TEISMUI PATEIKTA IR TEISMO NUSTATYTA- MŪSŲ NUVERTĖ- JUSIŲ LĖŠŲ ATLIKTA INDEKSACIJA, vadovaujantis: LR Vyriausybės nutarimais, bei atsakingų minis- terijų specialistų nurodymais. Per teismus, likau ne tik basas, bet ir be darbo.

Butelį isirengdinėjau savo rankomis ir daužiau perlytas ir peršalusias byrančias buto sienas. Kad padėti savo šeimai – atsidūriau 2006 metais Š.Airijoje, kur manęs irgi niekas nelaukė… Užsikabinau mažame mieste pavadinimu IRVINESTOWN ir pradėjau drožinėti. Surengiau parodą miesto bibliotekoje ir gavau užsakymą drožti medžio skulptū- ras istorine tema. Man – 63 metai. Drožiu, su pertraukomis – šiltu metų periodu, jau dešimtmetis. Noriu skulptūras apsaugoti, tad šlifuoju ir lakuoju, o tai – atsiliepia sveikatai ir pradėjau sirgdinėti. Grįžus į Lietuvą ka- muoja peršalimo ligos. Prieš porą metų, Prienuose susipažinau su ukrainiečiu daktaru specialistu Va- lentinu TEREŠČIUKU, kuris man padėjo atsikratyti peršalimo ligų ir vakuminės terapijos pagalba išvalė mano plaučius,ir dabar jaučiuosi labai gerai. Prieš 20 metų Prienų laikraštyje „Kronika” dirbau koorespondentu dvejus metus. UŽSIVEDŽIAU… ir jau 20metų, kaip rašinėju straipsnius įvairia tematika , daugiausiai istorine: apie Birštono praeitį ir žmones,bei jų nuveiktus darbus ir gyvenimą , ir BŪTINAI pridedu NUOTRAUKAS. Rašau tik ALTRUISTIŠKAI – jokio atlygio, nes tai – mano garbės reikalas . Kad padėti žmonėms – 2019 metais Registrų centre įregistravau: „Nevalstybinę visuomeninę Raisko humanitarinę asociaciją,taikančią kūno kultūros ir turizmo bei asmens fizinės gerovės palaikymo me- todus”Paskaitos,renginiai,mecenatystė” „. Pats sėdžiu nuo 2018 metų be darbo, nes išvažiuoti į Š.Airiją restauruoti skulptūras- sutrukdė prasidėjęs karantinas. Sužinojęs, kad ukrainiečiai sukūrė maistinį antivirusinį energetiką pavadinimu”TUK – TUK”, aš pats- jį išbandžiau savo kailiu, o išgirdęs per žinias, kad miršta žmonės: IŠSIUNČIAU EMAILUS : mūsų visoms Ambasadoms ir Konsuliniams skyriams dirbančioms užsienyje ir užsienio – pas mus. Visų Lietuvos savivaldybių sveikatos atstovams- koordinaciniams centrams, Sveikatos apsaugos ministrui – ministerijai, atskiriems pareigūnams su maistinio energetiko pavadinimu :”TUK – TUK” jo gamybiniu paruošimu, sudėtimi, veikimo mechanizmu ir saugojimu ,bei foto, kad patys įsitikintų, kaip atrodo. Išsiuntinėjau vertimą net 9 (devyniomis ) užsienio kalbomis: lietuvių,ukrainiečių,lenkų,anglų,rusų, prancūzų,italų,ispanų ir kiniečių kalbomis.Apie : lietuvių emigrantų „ BANGAS”- Albiną Mitrauską ir Kedį paminėjau todėl, kad prisiminiau tuos žmones, kurie man, ir kitiems padėjo tobulėti , daug prisidėjo savo darbu bei pasiaukojimu priebendro reikalo – dirbo Lietuvai ir jos žmonėms.Prašau atspausdinti apie maistinį energetiką:”TUK –TUK”.

2020-05-01 Pagarbiai birštonietis Jonas Raiskas

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));